Page:
PoW Gross Born camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
4072
Fi.2

1943 święto artylerii, gwarancja Schmutz.

200 PLN
4073
Fi.Cp.8yII

1943 całostka ze złamanym rogiem.

25 PLN
SOLD
4074
Fi.Cp1ay

1943 Święto Artylerii, bardzo rzadka całostka na papierze żółtawym szorstkim o nakładzie zaledwie 31 sztuk z obiegu pocztowego, bardzo dobry stan, fotoatest Szymczak.

2 900 PLN
4075
Fi.Cp3y

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze zielonym, karta pocztowa na kartonie żółtawym szorstkim wydrukowana w niewielkim nakładzie 200 sztuk; dobry stan zachowania; gwarancja i opis Schmutz.

600 PLN
4076
Fi.Cp6x2A

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki), datowana 9.IV, wysłana do mjr.Konrada Rogaczewskiego szefa sztabu konspiracji obozu; rzadki walor (sporządzono 676 kart) w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

300 PLN
4077
Fi.Cp8yII

1943 karta obiegowa o nominale 10 f. na kartonie szarym gładkim, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

100 PLN
4078
Fi.Cp8yII

1943 karta obiegowa o nominale 10 f, datowana i wysłana 31 XII , na odwrocie życzenia noworoczne; doskonały stan zachowania; gwarancja Schmutz.

120 PLN
4079
Fi.Cp11

1943 karta świąteczna za 20 f o oliwkowym znaku opłaty z ilustracją Anioł z lutnią autorstwa Antoniego Czerniewskiego wysłana 23.XII, co wyjątkowo rzadkie - ilustrację artystycznie podbarwiono akwarelami; niespotykany, dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (karta ukośnie delikatnie zgięta); gwarancja Korszeń.

1 200 PLN
4080

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.

280 PLN
4081
Fi.(bl..4)

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, pasek znaczków z bloku, gwarancja Korszeń.

300 PLN
4082
Fi.(bl.1)

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja Korszeń.

500 PLN
4083
Fi.(bl.2)

1944 wymarsz Legionów - marszałek Józef Piłsudski, blok pognieciony na marginesie, liczony jako czysty znaczek i tak zagwarantowany, sam znaczek w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

150 PLN
4084
Fi.(bl.2)

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

150 PLN
4085
Fi.4Ad

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

240 PLN
4086

Fi.4bx1A, Cp5x2

1944 Rocznica Powstania Styczniowego - Traugutt, znaczek za 20 f. w kolorze ciemnoniebieskim na papierze białym gładkim cienkim, (nakład 100 szt.), skasowany 18.VII na całostce "gołąbek" ze znakiem opłaty w kolorze czarnym na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania (nieznaczne przebarwienia); gwarancja i opis Korszeń.

800 PLN
4087
Fi.5IIbx

1944 Syrena, gwarancja Korszeń.

100 PLN
4088
Fi.9-11

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja Korszeń.

300 PLN
4089
Fi.9ax2

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

240 PLN
4090
Fi.12-14

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria kasowana w ładnym stanie z pelną oryginalną gumą, gwarancja Schmutz,

320 PLN
4091

Fi.15

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

200 PLN
4092
Fi.15

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja Korszeń.

60 PLN
4093
Fi.15

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja Korszeń.

60 PLN
4094
Fi.16

1944 Święto Żołnierza - Husarz, parka znaczków na wycinku z kasownikiem z pierwszego dnia obiegu i stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4", przyjemna namiastka najdroższego bloku obozowego, gwarancja Korszeń.

250 PLN
4095

Fi.16, bl.7

1944 Święto Żołnierza - husarz, znaczek kasowany stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 4" na wycinku; 1944 rocznica obrony Warszawy, blok czysty z kasownikiem na marginesie, przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczki; na karcie albumowej z medalowej kolekcji Øivinda Bøhna z Norwegii; gwarancja Krawczyk.

280 PLN
4096
Fi.17-21

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja Korszeń.

70 PLN
4097
Fi.17-21

1944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

70 PLN
4098
Fi.18

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty pocztowe były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wskutek wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach opiewających na walutę niemiecką - w walucie obozowej 1Piast=100gr, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa z pełną treścią wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 10 fen (20 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową do 10 słów; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
4099
Fi.18

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN
4100
Fi.20

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja Korszeń.

10 PLN
4101
Fi.20

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

10 PLN
4102
Fi.21

1944 herby miast, gwarancja Korszeń.

15 PLN
4103
Fi.21

1944 herby miast, luzak z serii.

10 PLN
4104
Fi.22

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN
4105

Fi.23-4

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

650 PLN
4106

Fi.23-4

1944 Puławski i Kościuszko, znaczek za 50 gr ślady przywarcia na gumie, gwarancja Schmutz.

80 PLN
4107
Fi.23-24

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja Korszeń.

170 PLN
4108
Fi.23-24

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk, Korszeń.

150 PLN
4109
Fi.25

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja Korszeń.

50 PLN
4110
Fi.25

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja Korszeń.

50 PLN
4111
Fi.25

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, parka kasowanych znaczków za 25 gr. na wycinku, gwarancja Korszeń.

120 PLN