Page:
WW2 PoW and internment camps
Poz# Features Catalog Description Actual price
4235

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.

50 PLN
4236

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; stempelek cenzury obozowej "Geprüft Postüberwachung Oflag Xa" z parafką cenzora.

60 PLN
4237

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.

60 PLN
4238

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.

40 PLN
4239

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

320 PLN
4240

1939 (?) Stalag XIIB - formularz ewidencyjny Niemieckiego Czerwonego Krzyża o numerze 241607, odcinek 2 wysłany do Krakowa, stempelek cenzora obozowego nr.10; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W niektórych obozach zawiadamianie rodzin o pobycie jeńca w niewoli odbywało się za pośrednictwem Niemieckiego Czerwonego Krzyża (DRK), jeniec otrzymywał specjalny czteroczęściowy formularz, z którego po rozdzieleniu każda część stanowiła rodzaj karty pocztowej służącej do: 1 - założenia kartoteki jeńca w DRK, 2 - korespondencji jeńca z rodziną (zawiadomienie o pobycie jeńca w niewoli), 3 - odpowiedzi rodzinie do jeńca, 4 - uzupełnienia informacji o rodzinie jeńca przesyłanej do DRK w Berlinie; jeniec wypełniał odpowiednie rubryki w częściach 1, 2, 3, a całość zwracał do komendy obozu, która odcinek 1 odsyłała bezpośrednio do DRK, odcinki 2, 3, 4 wysyłano razem do rodziny jeńca, która na części 3 odpowiadała jeńcowi, a 4 część wypełniała i zwracała urzędom niemieckim, które przesyłały ją do DRK w Berlinie.

200 PLN
4241
Fi.Fk3

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

80 PLN
4242
Fi.Fp4

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

100 PLN
4243

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".

50 PLN
4244

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.

200 PLN
4245

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.

100 PLN
4246

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz czterowierszowy stempel informacyjny "Do krewnych:/ Celem uniknięcia sekwestru poczty pisać/ czytelnie, zwięźle i tygodniowo tylko raz. Nie/ używać skrótów, ani w podpisach"; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.

60 PLN
4247

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - formularz z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40"; dobry stan zachowania.

120 PLN
4248

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).

50 PLN
4249

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.

80 PLN
4250

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.

80 PLN
4251

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

150 PLN
4252

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
4253

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
4254

1940 list z Zawiercia 27.3.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu.

25 PLN
4255

1940 list z Zawiercia 1.6.40 do Stalagu IIIA w Lückenwalde, stempel cenzury ze Stalagu na odwrocie.

60 PLN
4256

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).

250 PLN
4257

1940 kartka z oflagu VIIB w Bawarii do Generalnego Gubernatorstwa. Rzadko spotykana cenzura obozowa w języku polskim!

90 PLN
4258

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

600 PLN
4259

1940 kartka z oflagu VIIIA w Kluczborku do Krakowa, treścią kartki są zasady korespondencji z jeńcem, stempel cenzury oflagu.

40 PLN
4260

1940 kartka od internowanego Polaka z węgierskiego Komarom do Polski, liczne stemple cenzury.

60 PLN
4261

1940 kartka od internowanego na Węgrzech żołnierza z Budapesztu do Puław w GG, stemple cenzury niemieckiej.

70 PLN
4262

1940 kartka od internowanego na Węgrzech żołnierza z Budapesztu do Puław w GG, stemple cenzury niemieckiej.

70 PLN
4263

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 1 marca 1940 do Słomnik koło Krakowa, nadawca oficer 3p ułanów Wacław Szcześniak uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Kraków, wymieniony na liście straconych w Charkowie, znak cenzora wpisany ołówkiem "BXIX", kartka w bardzo dobrym stanie.

1 300 PLN
4264

1940 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 17 stycznia 1940 do Słomnik koło Krakowa, kartka błędnie skierowana do Słonimia koło Baranowa (kasownik z datą 9.3.40), tranzytowy stempel Jezieryszcze (obwód Witebski), ostatecznie list trafił do Berlina (wirnik z datą 1.4.40) skąd został skierowany do adresatki w Generalnym Gubernatorstwie, znak cenzora wpisany ołówkiem, nadawca oficer 3p ułanów Wacław Szcześniak uczestnik kampanii wrześniowej w Armii Kraków, wymieniony na liście straconych w Charkowie, kartka w bardzo dobrym stanie o bardzo ciekawym obiegu pocztowym.

1 600 PLN
4265

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Oflag XA - formularz potwierdzający otrzymanie paczki wysłany 8.3 do Londynu na ręce polskiego marynarza, służącego na statku s/s "Hel", cenzury: niemiecka obozowa z nr.14 i angielska T.188; rzadko spotykany walor w słabszym stanie zachowania.

120 PLN
4266

1941 Stalag XIIA - listownik (formularz francuski), wysłany 26.I z obozu do Łodzi, niespotykany stempel komendantury obozu "Frei Durch Ablösung Reich", stempelek cenzora 10a, dodatkowa pieczęć informacyjna "Listy pisać krótko/ i wyraźnie."; dekoracyjna całość.

80 PLN
4267

1941 Internowanie w Szwajcarii, list polecony wysłany 17.VII z obozu Henniez do niewielkiej osady Marcule pod Iłżą, datownik odbiorczy Starachowice z 25.VII, gdzie dostawiono V (Viktoria) - stempel zwycięstwa, stempel propagandowy wprowadzony do użycia po ataku na Związek Sowiecki; przesyłkę dosłano do miejscowości Brody (Iłżeckie), jednak również tam nie znaleziono adresata, po opatrzeniu stosowną adnotacją "Empfg unbekannt" i "Retour" 16/8 przesyłkę odesłano do Szwajcarii; kompletna pomarańczowa kartka przewodnia poczty internowanych, stempelek "Zuzustellen Feldpostdirektion", zalepka i stempelki cenzury niemieckiej i szwajcarskiej w tym cenzora 380; dekoracyjna całość o niespotykanym, bardzo ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.

500 PLN
4268

1941 Internowanie na Węgrzech - obóz Pecs, formularz wysłany 26.XI do Krakowa; okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "BELLIGERANT INTERNE", "DIJMENTES", pieczątki cenzury węgierskiej i niemieckiej; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

80 PLN
4269

1941 Stalag VIG - listownik (form francuski) wysłany 18.7 z obozu do miejscowości Sompolno; niecodzienny niemy kasownik nadawczy, dodatkowy stempel informacyjny, stempelek cenzora nr.15; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
4270

1941 Oflag XII - podziękowanie za otrzymaną paczkę wysłane 29.9 z obozu do Sompolna; niemy kasownik z niedokładnie wypiłowaną nazwą miejscowości; stempelek cenzora nr.5; bardzo dobry stan zachowania.

40 PLN
4271

1941 Stalag IVA - karta (część na odpowiedź) wysłana 21.3 z Łodzi do szpitala obozowego w Elsterhorst, ozdobny stempelek cenzora nr.14; ciekawa treść! bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
4272

1941 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta (część na odpowiedź) wysłana 15.8 z obozu do miejscowości Crawford w Anglii, niemy datownik nadawczy; owalny stempelek niemieckiego cenzora nr.3 z kogutem i ośmiokątny cenzury brytyjskiej T.188; walor w dobrym stanie zachowania (u góry niewielkie rozdarcie).

200 PLN
4273

1941 Stalag VIJ - nietypowy listownik z sygnaturą nakładu: "G/0598" i wydrukowaną na odwrocie nazwą obozu Krefeld-Fichtenhein; wysłany 1.9 z obozu do miejscowości Bartków, stempelek cenzora nr.39; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

120 PLN
4274

1941 (?) Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, okrągły stempel nadawczy "Franc de port" bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 320 i zalepka cenzury; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN