Page:
Post offices abroad 1919-1939
Poz# Features Catalog Description Actual price
2776
Fi.1, 2, 4, 5

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki za 10, 20, 50 f. i 1 mk. (Fi.7400.-) w bardzo ładnym stanie, ładny stan zachowania, sygnatura Rachmanow, firmowa Reval, J; ZAF Katowice; gwarancja Gryżewski, Krawczyk, Ćwiertnia, Mikstein.

5 400 PLN
SOLD
2777
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

3 200 PLN
2778

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

3 000 PLN
2779

Fi.1-12

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, unikalna w czworoblokach bardzo ceniona seria czysta z pełną oryginalną nienaruszoną gumą bez podlepek ani ich śladu (Fi.23600.-), na trzech znaczkach naturalne brunatne przebarwienia gumy; znaczki nie są sygnowane, ani oznaczane w jakikolwiek sposób; zachowały się w bardzo dobrym stanie, tak jak zostały kupione; to dziś niespotykane, nowy fotoatest Korszeń.

18 000 PLN
SOLD
2780
Fi.1-12

1919 Konstantynopol, seria wydania dla poczty w polskim konsulacie w Konstantynopolu, bardzo dobry stan, fotoatest Korszeń.

5 000 PLN
2781
Fi.1ax

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

1 200 PLN
2782
Fi.1ax, 2ay, 5ax

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

4 000 PLN
2783
Fi.1bx

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie - CZERWONY NADRUK - UNIKAT, znaczek za 10 fen. z typograficznym nadrukiem ODESA w kolorze czerwonym - to rzadka odmiana wydrukowana w ilości 50 szt.; przeważająca większość nakładu ma nadruk w kolorze czarnym; w komunikacie Konsulatu czerwone nadruki uznano za próbne i dodano informację o używaniu ich na listach, w rzeczywistości nie spotkano dotąd żadnego listu opłaconego znaczkiem z czerwonym nadrukiem, a kasowane znaczki są unikalne; większość kupił jako nieużywane dr Urstein z Warszawy, a później trafiły one w ręce A.Egera z Częstochowy; bardzo rzadko pojawiają się w handlu; kasowany sprzedajemy pierwszy raz; na odwrocie kawał historii polskiej filatelistyki - maleńka pozostałość lica koperty, na niej sygnatura A.EGER CZĘSTOCHOWA i gwarancja firmowa Gryżewski Warszawa, gwarancja Mikstein, z podpisem Schmutz.

13 500 PLN
SOLD
2784
Fi.5(e)x

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. w rzadkim kolorze szarym, ładny stan, sygnowany - I w owalu, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Ćwiertnia, Gryżewski.

2 400 PLN
2785
Fi.13-25

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

5 200 PLN
SOLD
2786
Fi.26-32
Mi.I-VII

1921 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z ozdobnym nadrukiem "LEVANT", pełna oryginalna guma bez śladu podlepek, gwarancja Korszeń.

200 PLN
2787

Fi.26-32

1921 Konstantynopol, seria znaczków z nadrukiem nie wprowadzonych do obiegu.

300 PLN
2788
Fi.Ca2, D20, D21

1921 Port Gdańsk, przekaz paczkowy wydania krakowskiego z nadrukiem typ 20, przekaz do paczki nadesłanej z Ameryki do Brzeska, osobny stempel i nalepka z informacją o przejściu paczki przez Nowy Port, późne użycie formularza przekazu w 1921 roku, bardzo ciekawy walor w dobrym stanie.

1 500 PLN
2789
Fi.VI
Mi.114

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu użytkowego; przesyłki z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; podobny opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960"; znaczki unieważniono datownikiem Konstantynopola typu 1 z 1.V.1921; dolny znaczek naddarty, górny w bardzo ładnym stanie, gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
2790
Fi.5

1924 Port Gdańsk, kartka z Gdańska do Katowic, widokówka - dworzec w Gdańsku.

100 PLN
2791
Fi.1-11

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

750 PLN
2792
Fi.5

1925 Port Gdańsk, widokówka omyłkowo wrzucona do skrzynki pocztowej Wolnego Miasta Gdańska zamiast do skrzynki Poczty Polskiej w Gdańsku; ponieważ karta została ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego, urzędnik pocztowy Wolnego Miasta, który "z rozpędu" skasował znaczek w urzędzie Danzig Neufahrwasser (Gdańsk Nowy Port), po zauważeniu pomyłki, zakreślił go jako nieważny i oznaczył na przesyłce literą "T" dopłatę, która miała być pobrana od adresata; przesyłkę przekazano Poczcie Polskiej, która jednak nie pobrała dopłaty; niepowtarzalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
2793
Fi.12II
Mi.15

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", znaczek obiegowy za 5 gr z nadrukiem PORT GDAŃSK skasowany bardzo rzadką pieczęć urzędową, według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.5f.7.2 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); dekoracyjna całość w doskonałym gwarancja Krawczyk.

100 PLN
2794
Fi.12a-14a
Mi.12-14

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
2795
Fi.12a-14a
Mi.12-14 

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

240 PLN
2796
Fi.12x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Korszeń.

1 000 PLN
2797

Fi.14aIIx

1926 Port Gdańsk, czworoblok znaczka z nadrukiem drugiej formy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
2798
Fi.14x P1 nz

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

1 000 PLN
2799
Fi.16a
Mi.19b

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

300 PLN
2800
Fi.14
Mi.17 

1928 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 15 gr - frankatura pojedyncza, karta pocztowa wysłana 13.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Pelplina; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.1" z wyróżnikiem "g"; bardzo dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja Schmutz.

100 PLN
SOLD
2801

Fi.16a

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w kolorze jasno czerwonobrązowym, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

250 PLN
2802

Fi.16a

1928 Port Gdańsk, czworoblok znaczka w odmianie a, gwarancja Schmutz.

250 PLN
2803

1928 Port Gdańsk, POCZTOWY DOWÓD DORĘCZENIA wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Sądu Powiatowego w Nowem, datownik nadawczy z 15.10 "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.1" pod mostkiem na wycinku dokumentu pocztowego, w najnowszej książce H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" opisano trzy rodzaje tych formularzy (skatalogowane pod nr.10.1 do 3), nie sposób określić dokładnie, który to z nich ze względu na brak sygnatury, można wnioskować jedynie po okresie użycia, że jest to formularz 10.2, którego stopień rzadkości określono jako RRR - wyjątkowo rzadkie (1-5 znanych odbitek), bardzo rzadko spotykany walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

400 PLN
2804
Fi.13, 14
Mi.16, 17 

1929 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem, 10 gr + 15 gr - frankatura dwukolorowa, list wysłany 28.IV.1929 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do biura Wysokiego Komisarza do spraw Uchodźców w Warszawie; znaczki unieważniono datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL.", według najnowszej książki H.Vogelsa "Poczta Polska w Wolnym Mieście Gdańsku 1920-1939" stempel nr.1.1.11.3 o stopniu rzadkości R - rzadki (11-20 znanych odbitek); na odwrocie odbiorczy wirnikowy stempel z nakładką propagandową "POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA POZNAŃ 16.V-30.IX.1929" (Myślicki 29 104); atrakcyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

500 PLN
2805
Fi.16

1929 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego z dziurkowaniem firmowym.

50 PLN
2806
Fi.19

1929 Port Gdańsk, list firmowy z Gdańska do Czerska, datownik z wyróżnikiem "T".

160 PLN
2807
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN
2808
Fi.20v
Mi.23II

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
2809
Fi.20v

1929 Port Gdańsk, znaczek na papierze z prążkowaniem pionowym o gęstości 13 prążków / 2 cm, gwarancja i oznaczenie Krawczyk, Korszeń.

1 000 PLN
2810
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja Korszeń.

50 PLN
2811
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

300 PLN
2812
Fi.20w
Mi.23I

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

120 PLN
2813
Fi.20w
Mi.23I 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

140 PLN
2814
Fi.20w, 10
Mi.23I, 10 

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK - frankatura mieszana, list pobraniowy wysłany 13.IX.32 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Lublina; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e"; czarny stempelek polecenia, pomarańczowa nalepka pobrania; koperta firmowa "THE ASIATIC TRADING CORPORATION, LTD. GDAŃSK"; na odwrocie datownik odbiorczy 14.IX, przesyłki nie odebrano i 26.IX po opatrzeniu jej stosownymi stempelkami "nie podjęto w terminie. Zwrot" i "ZWROT" odesłano do Gdańska, kasownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL"; znaczek za 1 zł jest bardzo rzadko spotykany na niefilatelistycznej korespondencji; wspaniała, dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (znaczek za 40 gr uszkodzony, ale taki został naklejony na list); gwarancja Schmutz.

2 000 PLN
2815

Mi.93e 

1929 Port Gdańsk - Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Poznań - Gdańsk, list lotniczy przesłany na trasie Poznań - Gdańsk, na odwrocie datownik odbiorczy Gdańsk 1 "POLSKI URZĄD POCZT-TEL" i stempelek "Nadeszła pocztą lotniczą"; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN