The new auction will start soon

Auction 91. Central Lithuania

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
36558

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na zadrukowanym średnim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
120 PLN
36559

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Berbeka.

Fi.1 P1
80 PLN
36560

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym o podwójnym druku, na obustronnie liniowanym średnim żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja.

Fi.1 P1
80 PLN
36561

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gabczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja.

Fi.1 P3
160 PLN
36562

1920 godło Litwy Środkowej, sześcioblok znaczka za 25 f., makulatura z mocno rozmytym rysunkiem po prawej i przesuniętą perforacją pionową, gwarancja.

Fi.1B Mk
Mi.1A 
180 PLN
36563

1920 godło Litwy Środkowej, unikalna próba znaczka za 1 mk., w kolorze brązowym na drugostronnie kolorowo ilustrowanym gładkim papierze, nigdy dotąd nieopisana, gwarancja.

Fi.2 P
1 200 PLN
36564

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym na białym gładkim papierze, o bardzo ciekawym podwójnym druku - nasunięte na siebie skrajem dwa arkusze (takich parek jest tylko 10 szt.), gwarancja.

Fi.2 P8 Dp
320 PLN
36565

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym o poczwórnym druku, na białym gładkim papierze, gwarancja.

Fi.2 P8 Dpc
120 PLN
36566

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.), gwarancja.

Fi.2 P11
80 PLN
36567

1920 godło Litwy Środkowej, parka prób znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.) o potrójnym druku, gwarancja.

Fi.2 P11 Dpt
160 PLN
36568

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 1 mk., w kolorze niebieskim na średnim gąbczastym papierze gazetowym (nakład 80 szt.) o potrójnym druku - jednym lekko, a drugim mocno skośnie przesuniętym, gwarancja.

Fi.2 P11 Dpt
120 PLN
36569

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczków za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.2A
Mi.2B 
30 PLN
36570

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., makulatura z mocno przesuniętą perforacją pionową i szczątkowym drukiem podwójnym, gwarancja.

Fi.2B Mk
Mi.2A 
80 PLN
36571

1920 godło Litwy Środkowej, narożna parka niekatalogowanych prób znaczka za 2 mk. w rzadkim kolorze fioletowolila, z wyraźnym abklatschem, na średnim prążkowanym poziomo papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P
320 PLN
36572

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze czerwonym, niekatalogowana na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja.

Fi.3 P1
200 PLN
36573

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 2 mk. w rzadszym odcieniu szarofioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P3
60 PLN
36574

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, znaczki skrajne bez częsci rysunku - ramki, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P3
320 PLN
36575

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim gąbczastym papierze gazetowym, z błędem na poz.19 "przerwana litera T w wyrazie POCZTA", gwarancja Schmutz.

Fi.3 P3 B
100 PLN
36576

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura próby znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym, na cienkim papierze gazetowym, druk poczwórny (lub piątny/szóstny) i abklatsch na odwrocie, gwarancja Schmutz.

Fi.3 P3 MK
200 PLN
36577

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 2 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.3A
Mi.3B 
40 PLN
36578

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk makulaturowy znaczka za 2 mk., gwarancja.

Fi.3A Dp
Mi.3B
20 PLN
36579

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk. z pustopolem, gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
40 PLN
36580

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., niewidoczny ślad podlepki, gwarancja.

Fi.3B Dp
Mi.3A 
10 PLN
36581

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

Fi.6P1
40 PLN
36582

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła i gen.L.Żeligowski, próba znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym na białym gładkim papierze, na odwrocie próby brązowej kliszy znaczka za 10 mk. w położeniu odwróconym, gwarancja.

Fi.14 P2/ 19 P2
60 PLN
36583

1921 różne rysunki, litografia drukarni "Łaskow i Syn" w Wilnie; próby znaczków w sześciobloku projektu T.Ruszczyca przedstawiają kolejno: płaskorzeźbę z kościoła Św.Piotra i Pawła, rycerza w zbroi, Ostrą Bramę, katedrę z wieżą, insygnia rektorskie i gen.L.Żeligowskiego; planowano wydanie sześciu wartości, pięć projektów przyjęto do realizacji zgodnie z wzorem odbitki kontrolnej (wartości od 1 do 10 mk.); szósty projekt został przerobiony ze względu na słabą czytelność nominału (25 f.), a próbę nowego wzoru odbito z pramatrycy bez opiłowywania krawędzi - na skanie po lewej; odbitki z pramatrycy na kredowym papierze są unikalne; jeden egzemplarz opisał J.Falkowski w "Filateliście" 7/2000; drugi oferowany na tej aukcji pochodzi ze słynnej kolekcji G.Hahne; kolorowe próby, wszystkie na papierze kredowym, odbito w równie minimalnym nakładzie - po dwie sztuki (PZP str.1190); fotoopinia Schmutz.

Fi.14-19 P6
8 000 PLN
36584

1921 płaskorzeźba z kościoła Św.Piotra i Pawła, makulatura znaczka za 25 f. w kolorze niebieskoszarym, na odwrocie wielokrotność druku tego znaczka, gwarancja.

Fi.14A
Mi.14B
40 PLN
36585

1921 Ostra Brama, nieząbkowany narożnikowy znaczek metrykalny z krzyżykiem markacyjnym i oznaczeniem "200" pod znaczkiem, czysty; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16A
Mi.16B
500 PLN
36586

1921 różne rysunki, 2 mk + 4 mk - frankatura pojedyncza, list polecony wysłany 29.1 z urzędu Wilno 1 do Poznania, znaczki unieważnione datownikiem z wyróżnikiem "*aI", na froncie fioletowy w ramce stempelek polecenia; na odwrocie zalepka cenury poznańskiej "Rozpieczętowane/ przez Wojskowy Dozór Pocztowy/ w Poznaniu." z trójkątnym fioletowym stempelkiem cenzora P28(?) i datownik odbiorczy Poznań 1 z wyróżnikiem "*1l" z dnia 14.2; przesyłki z Litwy Środkowej z zalepkami cenzury spotykane są wyjątkowo rzadko, unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.16B, 17B
Mi.16A, 17A
6 000 PLN
36587

1921 Katedra z wieżą, czworoblok prób znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym bez tła na papierze białym (Fi.320.-), gwarancja.

Fi.17 P4
240 PLN
36588

1921 Katedra z wieżą, makulatura próby znaczka za 4 mk. w kolorze oliwkowym z wielokrotnie wydrukowanym tłem w kolorze brązowym, gwarancja.

Fi.17 P Mk
60 PLN
36589

1921 Insygnia Rektorskie, makulatura próby znaczka za 6 mk. w kolorach brązowolila i oliwkowoszarym, wzajemnie poprzesuwanych, z odbitką kliszy w kolorze brązowolila w położeniu odwróconym, gwarancja.

Fi.18 P
60 PLN
36590

1921 godło Litwy Środkowej, bardzo rzadka marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnozielonym na zielonym średnim gabczastym papierze, dodatkowo z wyraźnym abklatschem na odwrocie, gwarancja.

Fi.20 P
400 PLN
36591

1921 godło Litwy Środkowej, podwójny druk próby znaczka za 25 fen. w kolorze ciemnooliwkowozielonym, na cienkim szorstkim drugostronnie zadrukowanym papierze gazetowym, gwarancja Schmutz

Fi.20 P1 Dp
200 PLN
36592

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

Fi.21A
Mi.21B 
30 PLN
36593

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 2 mk., w kolorze żółtym, niekatalogowana na cienkim gładkim kremowym papierze, gwarancja Schmutz.

Fi.22 P
160 PLN
36594

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

Fi.23-28A
Mi.23-28B
240 PLN
36595

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z błędem nadruku I formy z poz.27 "brak A w NA", gwarancja.

Fi.23A B1
Mi.23B 
120 PLN
36596

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, kasowany grzecznościowo cięty znaczek za 25f.+2Mk. z podwójnym nadrukiem, podwójna gwarancja Krawczyk.

Fi.23A Np
Mi.23B Np 
120 PLN
36597

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, parka znaczków za 25 f.+2 mk., lewy z błędem nadruku I formy z poz.78 "odstęp miedzy N a A 1,5 mm zamiast 0,5 mm", gwarancja.

Fi.24B B3
Mi.24A
120 PLN