Page:
Town postage 1914-1918
Poz# Features Catalog Description Actual price
34688
Fi.1

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej.

30 PLN
34689
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN
34690
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN
34691
Fi.1 FFi

1915 Warszawa, Syrena - herb miasta, nadużycie formy - cięty znaczek za 5 gr. w fantazyjnych barwach.

40 PLN
34692
Fi.2

1915 Warszawa, Orzeł, znaczek za 10 gr. z ciekawym zielonkawym kolorem tła.

60 PLN
34693
Fi.2 MK1
Mi.2 Uo, 2 Uw 

1915 Warszawa, Orzeł, nietypowa parka różnych znaczków za 10 gr., górny bez perforacji u dołu - niekatalogowany, dolny całkowicie bez perforacji poziomej (Fi.500.-), w Michlu odwrotnie: górny katalogowany, dolny niekatalogowany.

800 PLN
34694
Fi.2b

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

80 PLN
34695
Fi.3IIt
Mi.3ca 

1915 Warszawa, połówka znaczka na wycinku z błędem "uszkodzone y" w czarnym nadruku groszy typu II (zwykły znaczek - Mi.350 euro), w I typie nadruku ten błąd nie występuje, podwójna gwarancja Rembieliński.

500 PLN
34696
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z czytelnie odbitym obróconym o 90° ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

120 PLN
34697
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

60 PLN
34698
Fi.4Iba
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek ze słabo odbitym ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
34699

Fi.4Iba No
Mi.4aa

1915 Warszawa, znaczek z odwróconym nadrukiem nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja zgodna z prawidłowym położeniem nadruku Schmutz.

400 PLN
34700
Fi.5a Ic

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej z nadrukiem typ Ic, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

40 PLN
34701
Fi.5a Ic, 5a IIc

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 23 i 24 z nadrukami typ Ic i IIc, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

200 PLN
34702
Fi.5a If

1915 Warszawa, znaczek poczty miejskiej, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

50 PLN
34703
Fi.5a If, 5 IIaf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z nadrukami typ If i IIf, znaczki zamoczone u dołu, podniesiona gwarancja i oznaczenie Korszeń.

240 PLN
34704
Fi.5a If, 5a IIf

1915 Warszawa, parka znaczków poczty miejskiej z poz. 31 i 32 z nadrukami typ If i IIf, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN
34705
Fi.6-7 Mk

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

40 PLN
34706
Fi.I-II P

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

3 600 PLN
34707
Fi.I-IIb

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

800 PLN
34708
Fi.IIb

1915 Warszawa, znaczek nie wprowadzony do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

240 PLN
34709
Fi.IP1, IIP1

1915 Warszawa, próby znaczków niedoszłych do obiegu bez tła na papierze niegumowanym, bardzo rzadkie (Fischer 6.000,- zł), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

3 200 PLN
34710
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

80 PLN
34711

Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro, Fi.480.-), piękny stan, gwarancja Korszeń.

280 PLN
34712
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

240 PLN
34713
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

240 PLN
34714
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria, gwarancja Jungjohann.

180 PLN
34715
Fi.1-2

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro, Fi.120.-) w bardzo ładnym stanie, gwarancja Mikstein.

80 PLN
34716
Fi.1III

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

80 PLN
34717
Fi.2, 9, 10

1916 Warszawa, znaczki poczty miejskiej na kopercie listu miejscowego, ostemplowane grzecznościowo 22.5 datownikiem z wyróżnikiem "b".

30 PLN
34718
Fi.2Ia, 5

1916 Sosnowiec - DWUKROTNIE NADAWANA NIEDOSTATECZNIE OPŁACONA PRZESYŁKA, karta pocztowa za 5 fen datowana i wysłana 2.8 z Sosnowca do Berlina, dzień po wprowadzeniu nowej wyższej taryfy opłat pocztowych - 7,5 fen. za kartę pocztową; po wychwyceniu niedostatecznie opłaconej przesyłki poczta niemiecka zwróciła ją poczcie miejskiej w Sosnowcu; opatrzono ją stosownym dwuwierszowym stempelkiem "* Zurück weil(?) unzureichend frankiert" (zwrot opłata niedostateczna) i dodatkowo opatrzono adnotacją o konieczności pobrania opłaty od nadawcy; poczta miejska w Sosnowcu udokumentowała doręczenie zwrotu czarnym datownikiem opłatnym "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą -5.AUG.1916; co bardzo ciekawe pozwolono nadawcy dofrankować przesyłkę nie pobierając od niego pełnej opłaty; adnotacje o niedopłacie wykreślono, a po doklejeniu znaczka za 2½ powtórnie wyekspediowano przesyłkę w dniu 7.8 po ocenzurowaniu w Poznaniu - fioletowy stempelek "Gepr.Übw.Stelle Posen" przesyłka szczęśliwie dotarła do adresata; niespotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania; dodatkowo (gratis) ładnie kasowany na wycinku znaczek; na karcie albumowej; gwarancja Korszeń.

4 800 PLN
34719
Fi.2b

1916 Łódź, karta pocztowa "Postgebiet Ob. Ost" (część na odpowiedź) wysłana 6.3 z Lipawy (Libau) do Łodzi, 9.III doręczona przez Łódzką Ochotniczą Straż Ogniową, rzadki stempelek poczty doręczeniowej w kolorze lila (Fi.1000.-), stempelek cenzury niemieckiej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

700 PLN
34720
Fi.2b

1916 Warszawa, "6 GROSZY" - czerwony stempelek opłaty doręczeniowej I wydania na karcie pocztowej wysłanej 16.11 z Częstochowy, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
34721
Fi.2c, 1b

1916 Częstochowa, karta pocztowa wysłana 20.5 z Warszawy do Częstochowy, dwa stemple częstochowskiej poczty miejskiej: czerwonoliliowy datownik "STÄDTISCHES BESTELLAMT CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA MIEJSKI URZĄD PRZESYŁKOWY" z datą 21 V na mostku i prostokątny ramkowy stempelek taryfowy "Porto 10 Pf."; fioletowy prostokątny stempel cenzury warszawskiej; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń; dodatkowo grzecznościowa koperta ofrankowana znaczkiem niemieckim za 3 fen, skasowanym 8.4.16 w Częstochowie, stempelek poczty miejskiej "STADT-POST POCZTA MIEJSKA CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA" i stempelek taryfowy "5" (fenigów); na karcie albumowej.

300 PLN
34722

Fi.3-4

1916 Sosnowiec, przedrukowa seria czysta w czworoblokach (Fi.1760.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

1 500 PLN
34723
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta z paskiem (Fi.440.-), piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz.

360 PLN
34724
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria kasowana z pełną gumą (Mi.400 euro), piękny stan, gwarancja Schmutz.

320 PLN
34725
Fi.3-4

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.130 euro) z minimalnym sladem po podlepce, bardzo ładny stan, sygnowana Brajer Lwów, gwarancja Korszeń.

140 PLN
34726
Fi.5

1916 Sosnowiec, gwarancja Falkowski, Korszeń.

60 PLN
34727
Fi.5

1916 Sosnowiec, znaczek poczty miejskiej na wycinku, gwarancja Korszeń.

40 PLN