The auctions ends in:

Page:
WW1 military postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
34486

1915 kartka z Jasła do Komendy Polskiego Legionu w Wiedniu, stemple austriackiej cenzury wojskowej w Nowym Sączu.

40 PLN
34487

1915 kartka z Poznania adresowana na pocztę polową 118 III Brygady Polskiego Legionu.

40 PLN
34488

1915 kartka z poczty polowej nr 110 7.8. do zakopanego, stempel formacyjny regimentu ułanów "K.K. LANDWEHRULANENREGIMENT Nr. 3".

70 PLN
34489

1915 kartka z poczty polowej nr 186 z Krakowa do Jasła, stempel "K. u. k. LANDWEHRSPITAL IN KRAKAU".

30 PLN
34490

1915 kartka z Wiednia do Jasła ze stemplem formacyjnym "Kommando der Stationsabteilung / der polnischen Legion / in WIEN".

160 PLN
34491

1915 kartka od polskiego marynarza służącego na pancerniku austriackim S.M.S. Arpad, datownik z poczty polowej w Puli gdzie stacjonował pancernik, stempel formacyjny pancernika.

80 PLN
34492

1915 naśladownictwo cynkotypia serii nalepek legionowych.

40 PLN
34493

1915 Legion Puławski, widokówka "Bój Legionu Polskiego pod Opaką. Kapitan Leonard Goleniewski odcięty ze swą kompanią przebija się przez szeregi nieprzyjacielskie." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, przedstawiająca bitwę pod Opaką stoczoną 24.8 przez Legion Puławski - polską ochotniczą formację wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstałą, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
34494

1915 Legion Puławski, widokówka "Odprawa oficerów Legionu Polskiego u płk.Rządkowskiego." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskową, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
34495

1915 Legion Puławski, widokówka "Walka Legionu Polskiego pod Karczówką w dn. 14 sierpnia 1915 r. Legion brawurowym przeciwnatarciem zatrzymał posuwanie się Niemców, którzy w tym miejscu przerwali front rosyjski." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
34496

1915 Legion Puławski, widokówka "Biwak Legionu Polskiego w Puszczy Białowieskiej." - reprodukcja obrazu autorstwa B.Wisłockiego z roku 1916, Legion Puławski - polska ochotnicza formacja wojskowa, która miała być zalążkiem Wojska Polskiego, powstała, pomimo wielkich przeszkód ze strony rosyjskiej; wskutek stoczonych walk jednostka poniosła ogromne straty i została rozwiązana w październiku 1915 roku, cytat z książki H.Bagińskiego "Wojsko Polskie na Wschodzie 1914-1920": "Podczas swego półrocznego pobytu w armji czynnej Legjon ani razu nie opuścił swych pozycji pod natarciem Niemców i spełnił nadludzki wysiłek, by trwać i bić się!"; karta wydana w okresie międzywojennym nakładem Zakładów Graficznych Bolesława Wierzbickiego w Warszawie; bardzo dobry stan zachowania.

80 PLN
34497

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta trzy wartości na podlepce, ostatnia bez gumy, cynkografia.

25 PLN
SOLD
34498

1915 kartka nadana z austriackiej poczty polowej nr 118 30.6.15 do Zabierzowa, stempel formacyjny "KOMENDA II-go Pułku I. BRYG. LEG. POLSK.".

100 PLN
34499

1915 kartka z poczty etapowej z Olkusz do Wiednia, stempel formacyjny "KUK. STAB. PFERDEPOT 1. WOLBROM".

70 PLN
34500

1915 kartka z Aleksandrowa do Dąbrowy Górniczej, stempel formacyjny "I. Szwadron IV Dywizjonu Straży Granicznej" z orłem w środku.

35 PLN
SOLD
34501

1915 kartka polowa wysłana 4.7.15 z frontu z Bukowiny do Tarnowa, datownik FELDPOSTAMT 355, stempel formacyjny z orłem "KOMENDA 3-go BATALIONU 2-go PUŁKU I-go POLSKIEGO LEGJONU" oraz rzadki stempel "PUŁK 2 BAON 3 KOMPANIA 9", stempel cenzury ZENSURIERT.

85 PLN
34502

1915 karta pocztowa wysłana 18.9.15 ze słynnego 2. szwadronu 2. pułku ułanów (zdziesiątkowany słynną szarżą pod Rokitną, stąd przesyłki z tego szwadronu z Bukowiny są bardzo rzadkie) z frontu na Bukowinie do Makowa, datownik FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "KOMENDA / 2. SZWADRONU UŁANÓW / POLSKIEGO LEGIONU", fioletowy stempel cenzury "ZENSURIERT".

120 PLN
34503

1915 kartka z szpitala polowego w Teplicach, widokówka z pacjentami szpitala.

60 PLN
34504


1915 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana, ząbkowana podlepki, cięta bez gumy.

45 PLN
34505

1915 karta wydana nakładem Wiedeńskiej Delegacyi Samarytanina polskiego (duża nalepka) wysłana 21.9.15 z okopów na Bukowinie do Lwowa, atownik K.u.K. FELDPOSTAMT 355, pieczęć formacyjna "KOMENDA I BAONU / 3. PUŁK LEGIONÓW POLSKICH *", stempel cenzury "CENSUROWANO"; karta wykorzystana do zapomogi, stempel poświadczenie zapomogowego.

160 PLN
34506

1915-17 nalepki z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, serie cięta i ząbkowana z pełną oryginalną gumą bez podlepek, cynkografia.

120 PLN
34507

1915 karta z Kozienic z 6. szwadronu ułanów 2. pułku ułanów Legionów do Rzęsny Polskiej pod Lwowem, datownik K.u.K. ETAPPENPOSTAMT KOZIENICE, pieczęć formacyjna z orłem "* Komenda 6. Szwadronu Ułanów * Leg. Pol. *".

120 PLN
34508

1915 kartka z austriackie poczty polowej w Tarnowie na Węgry, stempel okręgowy urzędu w Tarnowie użyty jako stempel kamuflażowy, stempel formacyjny i stempel cenzury wojskowej, widokówka z Krakowa.

80 PLN
34509

1915 kartka z Sandomierza, stempel okręgowy Sandomierza użyty jako stempel kamuflażowy, stempel poczty polowej 56, widokówka z Sandomierza.

100 PLN
34510

1915 list z austriackiej poczty polowej nr 118 z Krakowa do I Brygady Piłsudskiego, stempel cenzury wojskowej na dworcu kolejowym w Krakowie.

50 PLN
34511

1915 listownik austriackiej poczty polowej wysłany z poczty etapowej nr 118 na Morawy, stempel formacyjny "Polnische Legion / Verpflegs - Staffel Nº3.

100 PLN
34512
Fi.7-10A

1916 nalepki wydania naśladującego wydanie NKN z wizerunkiem orła legionowego na tarczy, seria cięta.

25 PLN
34513

Mi.64II 

1916 korespondencja do Moskiewskiego Komitetu Pomocy Jeńcom Wojennym w Kopenhadze, list polecony wysłany 11.7 z Homla, przekazany poczcie polowej w Mińsku, datownik "OBRATNAJA POL.POCZ.KAN.W MIŃSKU" (ОБРАТНАЯА ПОЛ.ПОЧ.КОНТ. ВЪ МИНСКѢ) z wyróżnikiem "ż"(Ж); kopertę po sprawdzeniu zawartości i ocenzurowaniu treści listu, zabezpieczono lakowymi pieczęciami cenzury, dodatkowo stempelek z numerem cenzora.9; zwraca uwagę stempelek polecenia z napisami grażdanką, nie używany na korespondencji zagranicznej! dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

250 PLN
SOLD
34514

1916 Legion Ukraiński, list wysłany 5.XII.1916 do Starego Sącza za pośrednictwem poczty etapowej 182 z najrzadszym stemplem C.K. Ukraińskich Siczowych Strzelców!

300 PLN
34515

1916 list wysłany 24.V z Wilna za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 166, formacyjna pieczęć listowa "Eisenbahn-Verkehrsamt Wilna M.E.D.5."; walor w doskonałym stanie zachowania; temat - KOLEJ.

100 PLN
34516

1916 formularz Czerwonego Krzyża przeznaczony do korespondencji z jeńcami wojennym na terenie Rosji, wysłany 21.IX z obozu w miejscowości Kurmysz do Lwowa, "Wydanie Sekcyi wywiad. kraj. Stow. Czerwonego Krzyża we Lwowie", podpisy po polsku, rosyjsku i francusku, stempelek do oznaczania korespondencji jenieckiej "correspondences des prisoniers de guerre", stempelki cenzury rosyjskiej i austriackiej; temat - CZERWONY KRZYŻ.

120 PLN
34517

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 31.V w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; dodatkowo stempelek Szwedzkiego Czerwonego Krzyża "HILFSKOMITET DES SCHWEDISCH ROTEN KREUZES STOCKHOLM", który pośredniczył w wymianie korespondencji pomiędzy walczącymi stronami; atrakcyjny walor w doskonałym stanie zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

150 PLN
34518

1916 formularz do korespondencji jeńców wojennych z terenów Rosji, napisy po rosyjsku, datowany 1.VII w miejscowości Tara, wysłany do Lwowa; cenzura rosyjska z Omska i cenzura austriacka z Wiednia; całość w doskonałym stanie zachowania.

120 PLN
34519

1916 Legiony Polskie - widokówka wysłana 4.II z Krakowa do piekarni polowej Legionów Polskich na pocztę polową 389, cenzura krakowska.

60 PLN
34520

1916 Legiony Polskie - zapytanie w sprawie poszukiwań legionisty z I Brygady, wysłane z Sekcji Wywiadowczej Czerwonego Krzyża w Krakowie do centrali we Wiedniu, ładnie odciśnięta pieczęć nagłówkowa, na odwrocie pieczęć z numerem dziennika i datami wpłynięcia i wysyłki zapytania; ciekawy, bardzo rzadko spotykany, wewnętrzny dokument Czerwonego Krzyża; dobry stan zachowania; temat - CZERWONY KRZYŻ.

200 PLN
34521

1916 kartka z niemieckiej poczty polowej z Pabianic 27.4.16 do Niemiec.

15 PLN
34522

1916 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 16.III za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa; czytelna odbitka okrągłego negatywowego stempla formacyjnego z orłem strzeleckim "PIERWSZA BRYGADA SZÓSTY BATALION KOMENDA CZWARTEJ KOMPANII" - nieopisany u Berka!!! dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

800 PLN
34523

1916 Legiony Polskie - I Brygada, formularz wysłany 14.VII za pośrednictwem poczty polowej 118 do Krakowa; okrągły stempel formacyjny z orłem "Komenda VI baonu I.Legionu Polskiego" (Berek P53); dobry stan zachowania.

150 PLN
34524

1916 Legiony Polskie - widokówka (Jarosław) wysłana 18.VII za pośrednictwem poczty polowej 355 do Jarosławia; dwuwierszowy stempel formacyjny "1. Kompania 4. pułku piechoty/ Legion Polski" (Berek P174); bardzo dobry stan zachowania.

200 PLN
34525

1916 urzędowy list polecony wysłany 1.06.16 z pozycji na froncie do dowództwa 4. Armii Feldpost 56; datownik FELDPOSTAMT 355 i rzadki stempel w języku niemieckim "K. u. k. Kommando Polnischer Legionen", prowizoryczna erka.

90 PLN