The auction will start on 14.04.2023

Auction 91. PoW Gross Born camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
37862

1943 Święto Artylerii - NOWOODKRYTA PRÓBA ZNACZKA I GUMOWANIA; próba znaczka za 20 f. w kolorze czarnoniebieskim na szarawożółtawym drzewnym średnim papierze, co unikalne (z atestu) "Podgumowano ją ręcznie nierównomiernie położoną warstwą białego roślinnego kleju (dekstryną). Guma próby ma charakterystyczną dla nierównomiernie położonej zaschniętej dekstryny siatkę pęknięć dzielącej jej warstwę na duże oddzielne "płytki". Atestowana próba ma próbne gumowanie, nie zastosowane jednak w takim wykonaniu na znaczkach poczty obozu IID Gross-Born. Atestowana próba jest w dobrym stanie, ma też całą i nienaruszoną gumę. Nie została dotychczas ani opisana w literaturze ani skatalogowana."; o gumowaniu dekstryną pisał Machowski, ale o istnieniu takiej próby nie wiedziano; pochodzi ona z "uśpionej" nigdy po powrocie z obozu nieprzeglądanej partii znaczków i dokumentów, nowy fotoatest Schmutz.

Fi.2 P
16 000 PLN
37863

1943 całostka ze złamanym rogiem.

Fi.Cp.8yII
30 PLN
37864

1943 Święto Artylerii, bardzo rzadka całostka na papierze żółtawym szorstkim o nakładzie zaledwie 31 sztuk z obiegu pocztowego, bardzo dobry stan, fotoatest Szymczak.

Fi.Cp1ay
2 900 PLN
37865

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, karta pocztowa na kartonie szarym szorstkim; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5x2
100 PLN
37866

1943 Gołąbek, znak opłaty w kolorze czarnym, część nadawcza karty podwójnej (wyraźnie widoczne u góry ślady rozdzielania dwóch części całostki); rzadki walor - sporządzono 676 kart - w dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Cp6x2
200 PLN
37867

1943 karta obiegowa o nominale 5 f, wykonana na różowym gładkim papierze, datowana 3.7, na odwrocie zawiadomienie o walnym zebraniu T.S.Wisła; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowano M.Kalawski; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp7z
300 PLN
37868

1943 karta obiegowa "świąteczna" o nominale 10 f, wykonana na pozostałych po jeńcach francuskich kartonikach z rysunkiem świecy i życzeniami po francusku, znak opłaty unieważniony 26.IV datownikiem, dodatkowo stempel okolicznościowy "DNI MORZA", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp8x1
250 PLN
37869

1943 próbna odbitka grafiki do kartki pocztowej.


280 PLN
37870

1944 Rocznica śmierci gen.Wł.Sikorskiego, znaczek z bloku sprzedawanego przez pocztę z datownikiem na marginesie, zgodnie z przepisami przy użyciu pocztowym dodatkowo kasowano znaczek, do tego czasu znaczek opłaty z bloku jest czysty, gwarancja.

Fi.(bl.1)
500 PLN
37871

1944 Wymarsz Legionów - Marszałek Józef Piłsudski, znaczek z bloku, gwarancja Schmutz.

Fi.(bl.2)
150 PLN
37872

1944 Wystawa Filatelistyczna - Neubrandenburg, czworoblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 1" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem, gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.3)
400 PLN
37873

1944 Wystawa Filatelistyczna - Dni Morza, trójblok czystych znaczków z bloku sprzedawanego ze stemplem ozdobnym "WYSTAWA FILATELISTYCZNA DZIEŃ 2" na marginesie; przy użyciu pocztowym znaczki unieważniano, zgodnie z przepisami, obiegowym datownikiem; gwarancja Krawczyk.

Fi.(bl.4)
400 PLN
37874

1944 rocznica obrony Warszawy, czyste znaczki z bloku, gwarancja.

Fi.(bl.7)
160 PLN
37875

1944 81. rocznica Powstania Styczniowego, gwarancja Schmutz.

Fi.4Ad
240 PLN
37876

1944 Syrena, gwarancja.

Fi.5IIbx
100 PLN
37877

1944 Święto Morza, seria kasowana, gwarancja.

Fi.9-11
300 PLN
37878

1944 Caritas, znaczek na papierze x2, gwarancja i oznaczenie.

Fi.9ax2
240 PLN
37879

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria kasowana w ładnym stanie, gwarancja Schmutz,.

Fi.12-14
250 PLN
SOLD
37880

1944 Rok Olimpijski, marginesowa seria czysta w bardzo ładnym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14
420 PLN
SOLD
37881

1944 Święto Gór, czworoblok ze stemplem okolicznościowym Rocznicy Poczty Obozowej.

Fi.15
200 PLN
37882

1944 Święto Gór, kasowany znaczek za 30 f. w bardzo ciemnym odcieniu, piękny stan, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
37883

1944 Święto Gór, znaczek za 30 f. w ciemnym odcieniu, gwarancja.

Fi.15
60 PLN
37884

1944 Święto Żołnierza, pamiątka z wystawy - znaczek na karcie o wymiarach 104x147 mm, skasowany 15.VIII w dniu wejścia do obiegu, datownikiem i kasownikiem okolicznościowym w 4 dniu Wystawy Filatelistycznej; jak podaje podręcznik Polskie Znaki Pocztowe: "Jako pamiątkę z wystawy sprzedawano całostkę pocztową, składającą się z arkusika białego papieru o wymiarach 100x120 mm, z naklejonym pośrodku znaczkiem nr 16 "Święto Żołnierza", stemplowanym kasownikiem 4-go dnia wystawy. Ilość nieznana."; karta prasowana; gwarancja.

Fi.16
400 PLN
37885

1944 Herby miast, marginesowa seria kasowana, gwarancja.

Fi.17-21
70 PLN
37886

1944 Herby miast, marginesowa i narożnikowa seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.17-21
70 PLN
37887

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.18
10 PLN
37888

1944 Herby miast - Kraków, do 31.X.1944 opłaty były określane w walucie niemieckiej, a od 1.XI - wobec wstrzymania przez niemiecką komendę obozu wypłat żołdu dla jeńców w bonach w walucie niemieckiej - w walucie obozowej 1Piast=100gr, miała ona pokrycie w zdeponowanych w Banku Obozu papierosach, których kurs był ustalony w wysokości 1 paczka papierosów (20 szt.) - 10 Piastów, a jej kurs w stosunku do marki niemieckiej wynosił 1Mk=2Piasty; karta pocztowa wysłana 24.XII.1944, ofrankowana znaczkiem w starej walucie za 20 fen (40 gr), co odpowiadało taryfie za kartę pocztową zwykłą; gwarancja.

Fi.19
250 PLN
37889

1944 herby miast, znaczek złamany, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
37890

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.20
10 PLN
37891

1944 herby, luzak z serii.

Fi.21
10 PLN
37892

1944 herby miast, gwarancja.

Fi.21
15 PLN
37893

1944 Wieża Piastowska w Cieszynie, kasowany znaczek za 30 gr., gwarancja.

Fi.22
50 PLN
37894

1944 Puławski i Kościuszko, czworobloki w pięknym stanie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
650 PLN
37895

1944 Puławski i Kościuszko, znaczek za 50 gr ślady przywarcia na gumie, gwarancja Schmutz.

Fi.23-4
80 PLN
37896

1944 Pułaski i Kościuszko, marginesowa seria kasowana w pięknym stanie z nienaruszoną gumą, gwarancja.

Fi.23-24
170 PLN
37897

1944 Pułaski i Kościuszko, seria czysta, gwarancja Krawczyk,.

Fi.23-24
150 PLN
37898

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN
37899

1944 26. rocznica odzyskania niepodległości, kasownik pierwszego dnia obiegu, gwarancja.

Fi.25
50 PLN
37900

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości, kasowany znaczek za 25 gr., z nietypowo skośną perforacją poziomą, po prawej znaczek jest niższy, gwarancja

Fi.25
60 PLN
37901

1944 26-rocznica Odzyskania Niepodległości,czysty znaczek za 25 gr., gwarancja.

Fi.25
50 PLN