The auction will start on 14.04.2023

Auction 91. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
34309

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - znaczki austriackie skasowane na kopercie 8/9 1914 w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach.


Mi.140-46
300 PLN
SOLD
34310

1914 kartka z Nowego Sącza do Czech, stempel okręgowy Nowego Sącza użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Nowego Sącza.


80 PLN
34311

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
95 PLN
34312

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
34313

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
60 PLN
34314

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
34315

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
34316

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
34317

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
34318

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 5 hal - frankatura pojedyncza, widokówka ze szpitala zapasowego wysłana 11.XI za pośrednictwem etapowego urzędu pocztowo-telegraficznego w Lublinie do Przemyśla, okrągła pieczęć formacyjna z godłem "K.u.k. Reservespital nr.1 der 4 Armee"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.25
100 PLN
34319

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
34320

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
90 PLN
34321

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze czerwonoliliowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
100 PLN
34322

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 26.10 z Warszawy do Berlina, bez tekstu na odwrocie.

Fi.Cp1
20 PLN
34323

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 16.11 z Łodzi do Göppingen, stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
34324

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
34325

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
34326

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
34327

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 200 PLN
34328

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 200 PLN
34329

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
800 PLN
34330

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
400 PLN
34331

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
950 PLN
34332

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
300 PLN
34333

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
750 PLN
34334

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
600 PLN
34335

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
50 PLN
34336

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
25 PLN
34337

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
150 PLN
34338

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
700 PLN
34339

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
400 PLN
34340

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN
34341

1915 list polecony z Głogoczowa do polskiego konsulatu w Wiedniu, list przyjęto w składnicy pocztowej w Głogaczowie gdzie odbito stempel składnicy, doklejenie erki i ostemplowanie znaczków nastąpiło w najbliższym urzędzie pocztowym w Mogilanach, stempel austriackiej cenzury wojskowej, na odwrocie niespotykany stempel częściowo zaklejony klapą koperty "Policyjnie otwierano".


Mi.146, 147
241 PLN
SOLD
34342

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


30 PLN
34343

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
SOLD
34344

1915 kartka z Krakowa, stempel okręgowy z Krakowa użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Krakowa.


60 PLN
34345

1915 kartka z Rzeszowa do Niemiec, stempel okręgowy Rzeszowa użyty jako stempel kamuflażowy, widokówka z Rzeszowa.


60 PLN
34347

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

Fi.1I
800 PLN
34348

1916 list firmowy z Warszawy 23.6.16 do Torunia, stempel cenzury wojskowej.

Fi.2, 3
20 PLN
34349

1916 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe GGW na znaczkach Germania.

Fi.ON11
125 PLN