The new auction will start soon

Auction 91. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41922

1930 polecony list lotniczy wysłany 3.XII z Warszawy do Paryża, ładnie ofrankowany, koperta firmowa "L.B.JANKIEWICZ", na odwrocie nalepka firmowa, datownik przejściowy Warszawa 19 Port Lotniczy i odbiorczy PARIS GARE DU NORD AVION 6-12; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.213II, 214I, 224
Mi.241II, 242I, 232
200 PLN
41923

1931 Pakistan, list lotniczy wysłany 15.VII z Karachi (wtedy jeszcze Indie Brytyjskie) do Hamburga, na odwrocie datownik odbiorczy Nürnberg-Fürth Flughafen; nietypowy kierunek wysyłki; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.118, 121, 136
200 PLN
41924

1931 Szwecja, I ekspresowy lot Malmö-Kopenhaga, list lotniczy wysłany 1.5.


Mi.175AI, 213 
50 PLN
41925

1931 Rumunia, polecony list lotniczy wysłany 26.V z Bukaresztu do Brunszwiku, stemple tranzytowe i odbiorczy na odwrocie; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.400, 403, 411; 12-14
200 PLN
41926

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, zestaw: karta i koperta frankowane specjalnie przygotowanym na tę okazję znaczkami przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-479 
600 PLN
41927

1931 Meksyk, list lotniczy wysłany 19.XI z miejscowości Tapachula do Jeleniej Góry (Hirschberg); stemple tranzytowe: Veracruz 31.11 i Paryż 4.12.


Mi.620 
100 PLN
41928

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - lot w Holandii - poczta holenderska, list polecony przesłany 17.VI z Enschede do Raciborza, stemple odbiorcze na odwrocie (Sieger 164).


Mi.125, 137A 
250 PLN
41929

1932 Indochiny Francuskie, list lotniczy wysłany 16-2 z Sajgonu do Szwajcarii, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.169a, 179, 182, 183
50 PLN
41930

1932 CONDOR-ZEPPELIN, list lotniczy z Argentyny do Berlina ofrankowany m.in. specjalnym znaczkiem za 90C z nadrukiem GRAF ZEPPELIN 1932 dla przesyłek sterowcem, nadany 26.IX w Buenos Aires, samolotem linii lotniczej Syndicato Condor przewieziony do Recife w Brazylii, skąd 1.10 na pokładzie sterowca Graff Zeppelin wystartował do lotu przez Atlantyk, przesyłka dotarła do Friedrichshafen 4.10 - mechaniczny stempel odbiorczy na odwrocie, skąd dosłano ją do Berlina, gdzie dotarł tego samego dnia; walor o ładnie udokumentowanym obiegu w minimalnie słabszym stanie zachowania.


Mi.386, 295I, 313
250 PLN
41931

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 2 lot do Ameryki Południowej - poczta boliwijska, widokówka wysłana 8.IV z Cochabamba do Niemiec (Sieger 146A).


150 PLN
41932

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 7 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, karta pocztowa wysłana 27.IX z Buenos Aires do Niemiec (Sieger 185).


150 PLN
41933

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 6 lot do Ameryki Południowej - poczta chilijska, polecona karta pocztowa wysłana 11.9 z Concepcion do Lorch, rzadki błąd daty w stemplu okolicznościowym - jest 11.IV zamiast 11.IX występujący jedynie na części odbitek; datowniki odbiorcze (Sieger 181B).


800 PLN
41934

1932 LZ 127 Graf Zeppelin - 4 lot do Ameryki Południowej - poczta argentyńska, widokówka wysłana 3.III z Buenos Aires do Lorch (Sieger 159I).


200 PLN
41935

1933 wydanie Funduszu Obrony Morskiej, znaczek za 50 gr, kasowany, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.15
50 PLN
41936

1933 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - X-lecie LOPP, znaczek kasowany za 5 gr. i czysty za 10 gr.

Fi.51-52
30 PLN
41937

1933 Brazylia, list lotniczy wysłany 25.XI z Porto Alegre do Grunau (Jeżów Sudecki).


Mi.316X, 323, 324
100 PLN
41938

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, widokówka z nalepką Aeroklubu RP przewieziona balonem "Legionowo", dodatkowy fioletowy stempel Aeroklubu RP dla oznaczenia balonu "GORDON-BENNETT 1934 WARSZAWA - 23.IX.1934 Wysłano balonem "LEGJONOWO"", datownik odbiorczy miejsca lądowania SZCZUCZYN BIAŁOST. z wyróżnikiem "b"; dobry stan zachowania (Fi.200.-).

Fi.7a
150 PLN
SOLD
41939

1934 LOPP, parka znaczków za 5 gr przedstawiających samolot PZL P-11 w locie oraz postać w masce przeciwgazowej i kombinezonie ochronnym, znaczki zdjęte z dokumentu wystawionego najpewniej w Wielkopolsce, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.60
50 PLN
41940

1934 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.64
120 PLN
41941

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 16.V z Rio de Janeiro do Grunau (Jeżów Sudecki); całość o bardzo ładnie udokumentowanym obiegu.


Mi.316X, 388 
200 PLN
41942

1934 Litwa, śmierć litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa w katastrofie samolotu Lituanica po dokonaniu przelotu nad Atlantykiem na trasie Nowy Jork-Kowno, samolot rozbił się koło miejscowości Pszczelnik na obecnym terytorium Polski; seria czysta.


Mi.385-90
30 PLN
41943

1935 przesyłka z zawodów szybowcowych w Ustjanowej wysłana 3.7.35 pocztą na trasie Ustjanowa - Lwów i dalej do warszawy, na odwrocie stemple odbiorcze.

Fi.2
240 PLN
41944

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, karta Cp.45 z czarnym nadrukiem nowej wartości wykonanym w Drukarni Rolniczej w Warszawie (cyfra 0 o większym świetle otworu, kreski grubsze), usterka karty podstawowej: brak kropki po 26 w sygnaturze nakładu; dofrankowana i przesłana balonem "Legionowo", który 16.IX wylądował w Sokołowie Podlaskim, następnie dosłana do adresata w Poznaniu; znaczki skasowane stemplem okolicznościowym zawodów; dodatkowy stempelek "POCZTA BALONOWA/ PAR BALLON"; ponieważ przesyłki balonowe musiały być opłacone jako ekspresowe, naliczono dopłatę w wysokości 20 gr; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.11a, Cp58I B1
150 PLN
SOLD
41945

1935 dwie nalepki zbiórki na fundusz budowy szkoły lotniczej.

Fi.22, 23
80 PLN
41946

1935 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na budowę szkoły lotniczej pracowników KKO, seria w czworoblokach.

Fi.22-4
1 400 PLN
41947

1935 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na budowę szkoły lotniczej pracowników KKO, seria.

Fi.22-4
350 PLN
41948

1935 nalepka LOPP na budowę szkoły lotniczej w Warszawie.

Fi.23
45 PLN
41949

1935 Afryka Południowo-Zachodnia, list lotniczy wysłany 15.X z Maltahohe do Prausnitz (Prusice); na odwrocie stempel tranzytowy Mariental.


Mi.153 
100 PLN
41950

1936 Komitet O.P.L.G (Obrony Przeciw Lotniczo Gazowej) biernej - wydanie lokalne dla miasta stołecznego Warszawy - Samolot, nalepka za 50 gr. w kolorze żółtym, kursy O.P.L.G przeprowadził Warszawski Okręg Wojewódzki LOPP, nigdzie dotąd niekatalogowany jeden z najrzadszych walorów tego działu.

Fi.1
800 PLN
41951

1936 Poczta szybowcowa, IV Krajowe Zawody Szybowcowe w Ustjanowej, list lotniczy adresowany do Warszawy, przesłany 3.VII na trasie Ustjanowa - Lwów, znaczek unieważniony datownikiem agencji pocztowej Ustjanowa, na odwrocie kasowniki odbiorcze Warszawa 19 Port Lotniczy i Warszawa 1; jeden z najrzadszych polskich lotów, przewieziono jedynie 50 sztuk poczty.

Fi.2
400 PLN
41952

1936 VIII Krajowe Zawody o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Toruniu, list do Brandenburg w Niemczech, przesłany balonem "Gryf"; tym balonem przewieziono 170 sztuk poczty.

Fi.12g
400 PLN
41953

1936 kartka z warszawy do Gdańska przewieziona pierwszym lotem na trasie Warszawa - Hajfa - Lwów.

Fi.128
150 PLN
41954

1936 Warszawa - Lwów - Hajfa; list do Hajfy wysłany 26.X z Piotrkowa Trybunalskiego z dopiskiem "Luft Post Warszawa 19", dodatkowe okrągłe stemple lotnicze: z napisami hebrajskimi i znakiem LOT-u używany tylko dnia 27.X na przesyłkach do Palestyny i "PRZEWIEZIONO SAMOLOTEM"; koperta uzupełniana.

Fi.128a
100 PLN
41955

1936 Brazylia, efektowna widokówka datowana 16.12 w Blumenau wysłana do Kowar (Schmiedeberg i/Rsgb); dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.397, 457, 462
200 PLN
41956

1937 Warszawa - Wilno - Helsinki, list przesłany 29.V pierwszym lotem Warszawa - Helsinki, dodatkowy stempel okolicznościowy "PIERWSZY LOT 29.VI WARSZAWA HELSINKI Warszawa 2"; na odwrocie kasownik odbiorczy Helsinki 29.IV; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.132a
120 PLN
41957

1937 poczta lotnicza nad Południowym Atlantykiem obsługiwana przez niemieckie wodnosamoloty i statek katapultowy s/s Westfalen, list wysłany 2.6 z Berlina do Brazylii, znaczki unieważnione rzadkim wirnikiem "Deutsche Luftpost 250 mal über den Südatlantik", dodatkowy czerwony lotniczy stempelek berliński "DEUTSCHE LUFTPOST EUROPA-SÜDAMERIKA" "a", na odwrocie kasownik odbiorczy z 5.VI; kopertę po ofrankowaniu znaczkami brazylijskimi odesłano 10.VI do Berlina, dodatkowy stempel okolicznościowy "CONDOR-LUFTHANSA 250 TRAVESSIA AEREA DO ATLANTICO SUL JUHNO 1937"; efektowna całość o niezwykle ciekawym obiegu pocztowym w doskonałym stanie zachowania.


Mi.399, 400, 405, 470, 530, 537, 603
800 PLN
41958

1937 Austria, dekoracyjnie ofrankowana widokówka, drogą lotniczą wysłana 12.IX z Wiednia do Lubeki.


Mi.598-600, 602
80 PLN
41959

1938 X Krajowe Zawody Balonów Wolnych o Puchar Przechodni im. A.Wańkowicza w Mościcach, list przesłany balonem "Hel"; kasownik okolicznościowy w kolorze fioletowym (Fi.dopłata 100%) datownik odbiorczy Matyjowice na froncie; na odwrocie rzadko spotykany datownik TELEF.-TELEG.LWÓW z wyróżnikiem "j"; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.25e
600 PLN
41960

1938 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - XV lecie LOPP, znaczek beznominałowy czysty.

Fi.80
20 PLN
41961

1938 Wydanie Zarządu Głównego i Komitetów Wojewódzkich - Warszawa - alegoria, czworoblok czystych znaczków beznominałowych, piękny stan zachowania.

Fi.82
200 PLN