The new auction will start soon

Auction 91. Postage dues

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
41081

1924 Orzeł z tarczą w nowej walucie, rzadka niekreślona i gumowana próba arkuszowa znaczka dopłaty 10 gr. z II formy, kilka widocznych na skanie pęknięć gumy, lekki ślad po podlepce, gwarancja Schmutz.

Fi.D69II P
100 PLN
SOLD
41082

1924 orzeł z tarczą, znaczek z druku drugą formą, gwarancja Ryblewski.

Fi.D72II
170 PLN
41083

1924 Orzeł z tarczą, wydanie w nowej walucie, niekatalogowana próba arkuszowa znaczka dopłaty za 25 gr. na cienkim białym papierze, rzadka jako niekreślona w odcieniu oliwkowym, bardzo rzadka z fragmentem nadruku (WZÓ)R (SKASOWAN)O, gwarancja Schmutz.

Fi.D72I P
800 PLN
41084

1924 Orzeł z tarczą, wydanie w nowej walucie, próba arkuszowa znaczka dopłaty za 30 gr. na cienkim białym papierze, co unikalne użyta pocztowo, gwarancja Krawczyk.

Fi.D73I P
300 PLN
41085

1924 Orzeł z tarczą, wydanie w nowej walucie, próba arkuszowa znaczka dopłaty za 30 gr. na cienkim białym papierze, sygnowana, gwarancja Schmutz.

Fi.D73I P
150 PLN
41086

1924 Orzeł z tarczą, wydanie w nowej walucie, parka prób arkuszowych znaczka dopłaty za 30 gr. na cienkim białym papierze, lekko kreślona czerwonym ołówkiem, co rzadkie z pieczęcią urzędową Orzeł i MINISTERSTWO - SKARBU P.Z.G. (Polskie Zakłady Graficzne) w otoku, gwarancja Schmutz.

Fi.D73I P
700 PLN
41087

1924 arkuszowa próba kreślona czerwonym tuszem. kawałek okrągłej pieczęci ministerialnej.

Fi.D73P
140 PLN
41088

1924 Orzeł z tarczą w nowej walucie, bardzo rzadka parka ciętych znaczków dopłaty za 3 i 2 zł., rozdzielona międzypolem, gwarancja Schmutz.

Fi.D78I+D77I
1 800 PLN
41089

1924 Orzeł z tarczą w nowej walucie, parka prób arkuszowych znaczka dopłaty za 3 zł., unikalna z fragmentem ozdobnego nadruku (jeden na cały arkusz) "Bez wartości obiegowej", gwarancja Schmutz.

Fi.D78I P
800 PLN
41090

1924 Orzeł z tarczą w nowej walucie, parka prób arkuszowych znaczka dopłaty za 3 zł, gwarancja Schmutz.

Fi.D78I P
300 PLN
41091

1924 parka ciętych prób uszkodzona z lewej strony, gwarancja Schmutz.

Fi.D79P
90 PLN
41092

1924 parka ciętych prób arkuszowych w barwach ostatecznych.

Fi.D79P
140 PLN
41093

1931 ROHATYN - adres pomocniczy do paczki wysłanej 13.1 z miejscowości Sarreguemines we Francji do Rohatyna, przez Strassbourg (15.1) przesyłka dotarła do Polski, dwukrotnie odciśnięty rzadko spotykany datownik "LWÓW 2 *CŁO*" z dnia 19.I na odwrocie i na kartce należytościowej, zapewne tam przystawiono również stempelek "Wolne od cła", na froncie doklejono kartę należytościową wraz z wyliczeniem należności (tu 1,70 zł) i znaczkami dopłaty skasowanymi datownikiem ROHATYN z wyróżnikiem *f*, na odwrocie odciśnięte dwa inne datowniki Rohatyna z tego samego dnia z wyróżnikami *a* oraz *d*; zwraca uwagę naklejony w urzędzie nadawczym fiskalny znaczek francuski TIMBRE FISCAL o nominale 1 Fr; bardzo rzadki walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.

Fi.D69II, D73I
Mi.P69II, P73I
800 PLN
41094

1934 wydanie przedrukowe, parka znaczków z rzadkim nadrukiem podwójnym, ślady po podlepce pomiędzy znaczkami, gwarancja Schmutz.

Fi.D85Np
1 200 PLN
41095

1934 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków dopłaty na papierze prążkowanym pionowo, fotoatest.

Fi.D89w
800 PLN
41096

1934 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków dopłaty na papierze prążkowanym pionowo, fotoatest.

Fi.D91w
600 PLN
41097

1937 dowód przyjęcia zlecenia na prenumeratę czasopisma opłacony znaczkiem dopłaty.

Fi.D80
20 PLN
41098

1938 przekaz paczkowy z Warszawy do Gdyni, znaczki dopłaty na niewidocznych częściach blankietu.

Fi.D74, D86
50 PLN
41099

1938 przekaz paczkowy z Gliwic do Poznania, opłaty doręczeniowe pobrane znaczkami dopłaty.

Fi.D76, D81
160 PLN
41100

1938 dowód przyjęcia zlecenia na prenumeratę czasopisma opłacony znaczkiem dopłaty.

Fi.D89
20 PLN
41101

1938 seria w marginesowych czworoblokach.

Fi.D92-9
150 PLN
SOLD
41102

1938 ozdobne cyfry, seria w czworoblokach.

Fi.D92-99
100 PLN
41103

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków dopłaty.

Fi.D92-99
40 PLN
41104

1938 ozdobne cyfry, seria znaczków w czworoblokach, w pięknym stanie (Fi.200.-).

Fi.D92-99
200 PLN
41105

1938 makulaturowa parka bez gumy z przesuniętą perforacją.

Fi.D93
30 PLN
41106

1938 Orłowa, znaczek opłaty za 5 gr. z ręcznym lokalnym nadrukiem porta T kasowany na wycinku, gwarancja Ryblewski.

Fi.Pd.9
240 PLN
41107

1939 dowód przyjęcia zlecenia na prenumeratę czasopisma opłacony znaczkiem dopłaty.

Fi.D92
25 PLN
41108

1945 trąbka pocztowa, seria znaczków, czyste, ładny stan zachowania.

Fi.D100-03
Mi.P100-03
15 PLN
41109

1945 seria znaczków dopłatnych.

Fi.D100-3
15 PLN
SOLD
41110

1945 trąbka pocztowa, parka z numerem walca na marginesie..

Fi.D102
30 PLN
41111

1946 trąbka pocztowa, seria znaczków czystych w ładnym stanie zachowania.

Fi.D104-10
25 PLN
SOLD
41112

1946 znaczek dopłaty z obiegu pocztowego z drukiem na pomarszczonym papierze - przerwany rysunek znaczka.

Fi.D108
50 PLN
SOLD
41113

1946 blok legitymacyjny, prawy górny znaczek podlepka.

Fi.D108
60 PLN
41114

1946 godło państwa, seria znaczków czystych w ładnym stanie zachowania.

Fi.D118-24
Mi.P114-20
20 PLN
41115

1947 list z Radomia do Poznania opłacony przez odbiorcę znaczkiem dopłaty.

Fi.D108
30 PLN
41116

1948 karta pocztowa za 3 zł wysłana 13.6 z Łodzi do Sosnowca, aktualna taryfa pocztowa wynosiła 6 zł, po wyjęciu przesyłki ze skrzynki pocztowej oznaczono ją stempelkiem "T" i naliczono dopłatę w podwójnej wysokości brakującej opłaty, co udokumentowano przez doklejenie 3 znaczków 2-złotowych skasowanych 15.6; dobry stan zachowania.

Fi.D104
Mi.P105B
60 PLN
41117

1948 kartka z Cieplic do Poznania, brakującą opłatę pobrano karnie w podwójnej wysokości znaczkiem dopłaty od adresata.

Fi.D107, Cp96
60 PLN
41118

1949 parka znaczków dopłaty z podwójna perforacją poziomą na marginesie, niekatalogowane, gwarancja Wiatrowski, górny znaczek naturalne zagiecia, dolny (z błędem) ok.

Fi.D111 MK
120 PLN
41119

1949 czworoblok znaczków dopłaty z wąskimi pustopolami na prawym marginesie.

Fi.D113
35 PLN
41120

1949 trąbka pocztowa, legitymacyjny znaczek dopłaty za 100 zł z oznaczeniem walca N.1.W.I. - znajdującym się przed 46 znaczkiem w arkuszu, czyste, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.D116
Mi.P112A
30 PLN
SOLD