The auction will end on 02.10.2023
The auction ends in:

Auction 91. Official stamps

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
40934

1898 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 17½ Kr (wartość w krajcarach) odmiana niebieska o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia z sądu w Przemyślu dostarczony dnia 24.XI.1899 (Fi. 220,-), dokument na zgięciach od spodu podklejony na całej długości.

Fi.Iax
Mi.1aB
120 PLN
40935

1899 sądowe znaczki doręczeniowe, znaczek austriacki 34 h (wartość w halerzach) odmiana o ząbkowaniu ZL12½ - dowód doręczenia dostarczony dnia 17.IV.1906.

Fi.IIax
Mi.2B
80 PLN
40936

1920 znaczek z przesuniętą perforacją wchodzącą na obrazek znaczka.

Fi.U1
20 PLN
40937

1920 cyfry między gwiazdkami, pasek dziewięciu znaczków urzędowych za 5 f., pierwszy zwykły, drugi bez perforacji poziomej na dole, pozostałe siedem w ogóle bez perforacji poziomej, w takiej postaci niespotykane, piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.U1
400 PLN
40938

1920 cyfry między gwiazdkami, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
60 PLN
40939

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
30 PLN
40940

1920 seria znaczków urzędowych.

Fi.U1-11
40 PLN
40941

1920 seria znaczków urzędowych w czworoblokach.

Fi.U1-11
120 PLN
40942

1920 arkusz znaczka urzędowego za 5 fen. w bardzo ładnym stanie.

Fi.U2 ark.
120 PLN
40943

1920 kartka z Miechowa 3.5.20 do Kielc opłacona znaczkiem urzędowym, rzadkie zastosowanie znaczka urzędowego jako znaczka opłaty, w okresie późniejszym od 1.1.21 do wycofania z obiegu znaczki te oficjalnie były już dopuszczone do stosowania zamiennie za znaczki opłaty.

Fi.U5
240 PLN
40944

1920 JEDNA Z PEREŁ POLSKIEJ FILATELISTYKI; arkusik prób znaczków urzędowych z legendarnej kolekcji Straussa, zawiera po 12 sztuk prób typu I "jasne cyfry bez gwiazdek", II "jasne cyfry między gwiazdkami" i III "ciemne cyfry między gwiazdkami", wszystkie w kolorze ciemnoniebieskim na białym grubym papierze i tak jak je wydano bez gumy; ostatnio oferowany w połowie lat osiemdziesiątych, przez ponad trzydzieści lat właściciel szukał istniejących teoretycznie pozostałych arkusików - w kolorze jasnoniebieskim i czerwonym na papierach grubym lub kredowym, spotykał jedynie pojedyncze próby na obu papierach; jest bardzo prawdopodobne, że pozostałe arkusiki nie zachowały się w całości i ten jest jedynym istniejącym egzemplarzem, gwarancja - każdy dwunastoblok Strauss, po cztery z dwunastobloku Falkowski.

Fi.U5 P2+P6+P10
80 000 PLN
40945

1920 cyfry między gwiazdkami - II wydanie, na cienkim papierze, czysta seria znaczków urzędowych.

Fi.U12-16
50 PLN
40946

1920 znaczek makulaturowy bez perforacji pionowej na marginesie.

Fi.U12MK
30 PLN
40947

1921 "2 mk" odręczna adnotacja czerwonym atramentem na austriackich sądowych znaczkach doręczeniowych za 10h na sądowym dowodzie doręczenia - formularz o sygnaturze (Form 102 p.); bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.

Fi.1c
500 PLN
40948

1933 Godło państwa na ośmiokątnej tarczy, seria ze znakami wodnym w obu położeniach W.IIL i W.IID, rzadko oferowany zestaw, czyste.

Fi.U17-18
Mi.D17-18
200 PLN
40949

1937 list urzędowy z Gdyni z Urzędu Skarbowego do Kielc.

Fi.U19
25 PLN
40950

1938 list urzędowy z Katowic, wirnik propagandowy poczty.

Fi.U19
25 PLN
40951

1945 cięta próba znaczka urzędowego, gwarancja Schmutz.

Fi.U21PP4
30 PLN
40952

1945 parka znaczków ciętych, gwarancja Schmutz.

Fi.U21nz
60 PLN
40953

1945 znaczek z abklaczem.

Fi.U22
20 PLN
40954

1945 Godło Państwa, próby znaczków na urzędowe listy polecone, czerwona i czerwona o podwójnym druku, gwarancja Schmutz,.

Fi.U22I P Dp
120 PLN
40955

1945 parka makulaturowa z drukiem podwójnym, zagwarantowana jako próba Schmutz.

Fi.U22P
100 PLN
40956

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list wysłany 23.9 z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu do Gdańska, znaczek unieważniony kasownikiem okolicznościowym "DNI TORUNIA 21-29.IX.46", bardzo dobry stan zachowania (Myślicki 46 054).

Fi.U21I
Mi.D21
40 PLN
40957

1946 parka z podwójną perforacją poziomą na marginesie, gwarancja i opis Walisch.

Fi.U21IIs
70 PLN
40958

1946 Godło Państwa, wydanie z małym numerem kontrolnym, list polecony wysłany 8.1 z Książnicy Miejskiej im.Kopernika w Toruniu do Gdańska, datownik odbiorczy na odwrocie, dobry stan zachowania (koperta pionowo zgięta).

Fi.U22I
Mi.D22
40 PLN
40959

1947 urzędowy list polecony z Warszawy do Krakowa.

Fi.U22II
25 PLN
40960

1949 kartka z Polskiej Misji Wojskowej w Berlinie do Polski opłacona znaczkiem urzędowym ostemplowana już w Polsce, osobliwe.

Fi.U21
30 PLN
40961

1954 Godło państwa, seria znaczków w czworoblokach, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27-8A
40 PLN
40962

1954 Godło państwa, seria znaczków, dodatkowo odmiana ząbkowania znaczka poleconego 12¼:12½, czyste.

Fi.U23-24
Mi.D27A, 28A, C
40 PLN