Page:
Polish Republic - 1989
Poz# Features Catalog Description Actual price
40566Fi.3105
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe, parka z silnie przesuniętym nadrukiem również na margines arkusza.

25 PLN
40567
Fi.3105 MK
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, cztery marginesowe znaczki za 350 zł./15 zł. dwa z nadrukiem przesuniętym w prawo - na lewym znaczku tylko cyfra 3; dwa z nadrukiem przesuniętym w lewo - na prawym nowy nominał to 50 zł.; pozostałe znaczki w arkuszu, niezależnie czy przesunięcie nastąpiło w prawo czy w lewo, mają nominał 50 zł. po lewej a cyfrę 3 po prawej stronie, gwarancja Falkowski.

160 PLN
40568


Fi.3105 Npo
Mi.3253 

1990 wydanie przedrukowe - głowy wawelskie, znaczek za 350 zł. z podwójnym nadrukiem odwróconym - jednym lekkim, technologiczny ślad (zgięcie gumy) po suszeniu na siatce, gwarancja Schmutz.

150 PLN
40569
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik kopert FDC (bez bl.141(97); Fi.71,90).

35 PLN
40570
Fi.3105-57
Mi.3253-3305

1990 rocznik znaczków czystych (Fi.65,20).

35 PLN
40571
Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

25 PLN
SOLD
40572

Fi.3105MK
Mi.3253

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowy czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

80 PLN
40573
Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w poziomie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

120 PLN
40574
Fi.3105MK, 3062, 3098
Mi.3253, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem silnie przesuniętym w pionie, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

120 PLN
40575


Fi.3105No
Mi.3253K

1990 wydanie przedrukowe, czworoblok z nadrukiem odwróconym, gwarancja Korszeń.

120 PLN
40576


Fi.3105No, 3062, 3098
Mi.3253K, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

240 PLN
40577

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z podwójnym nadrukiem, gwarancja Jendroszek.

85 PLN
40578

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

40 PLN
40579

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, parka znaczków z nadrukiem podwójnym - normalnym i "suchym" bez nałożenia farby drukarskiej, gwarancja Ryblewski.

90 PLN
40580

Fi.3105Np
Mi.3253DD

1990 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

25 PLN
40581


Fi.3105Np, 3062, 3098
Mi.3253DD, 3206, 3246

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony czworobkoliem znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

240 PLN
40582
Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, znaczek za 700 zł./60 zł. ze znacznie przesuniętym nadrukiem - nowy nominał to 00 zł., gwarancja Falkowski.

75 PLN
40583

Fi.3121
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe, narożny czworoblok z silnie przesuniętym nadrukiem - nominał na górze znaczków i na marginesie.

90 PLN
40584


Fi.3121 No
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem odwróconym, gwarancja Schmutz.

200 PLN
40585

Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, trzy znaczki za 700 zł./60 zł. z różnego rodzaju nadrukiem podwójnym, gwarancja Korszeń.

180 PLN
40586


Fi.3121 Np
Mi.3269 

1990 wydanie przedrukowe - rośliny lecznicze, marginesowy czworoblok znaczka za 700 zł./60 zł. z nadrukiem podwójnym, podwójna gwarancja Schmutz.

200 PLN
40587
Fi.3121MK
Mi.3269

1990 wydanie przedrukowe, makulaturowa parka z silnie przesuniętym nadrukiem.

40 PLN
40588

Fi.3121No, 3106, 3109
Mi.3269K, 3254, 3257

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem odwróconym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

180 PLN
40589

Fi.3121Np, 3027, 3121
Mi.3269DD, 3175, 3269

1990 wydanie przedrukowe, ekspresowy list polecony z Warszawy do Gdyni opłacony parką znaczków z nadrukiem podwójnym, opłata zgodna z taryfa pocztową, na odwrocie stempel odbiorczy, gwarancja Korszeń.

180 PLN
40590
Fi.3124-25 x, y
Mi.3273-74 A, C

1990 Ślimaki i małże, seria znaczków: na papierze żółtawobiałym grubym gładkim o ząbkowaniu 11½:11¾ i na papierze białym średnim gładkim o ząbkowaniu 14:14¼; czyste.

25 PLN
40591
Fi.XXX
Mi.VIII

1990 poczet królów i książąt polskich - Władysław III Wygnaniec, znaczek za 50 zł., niedopuszczony do obiegu (Fi.400.-).

320 PLN
40592
Fi.bl.141
Mi.Bl.111

1990 XXIII Mistrzostwa Świata w kajakarstwie, blok na kopercie FDC ostemplowany kasownikiem okolicznościowym, dodatkowo nalepka polecenia skasowana datownikiem urzędu Poznań 1, trudna do zdobycia koperta FDC, bardzo dobry stan zachowania.

150 PLN
40593
Fi.3158-3212
Mi.3306-60

1991 rocznik kopert FDC (Fi.110,50).

70 PLN
40594
Fi.3167
Mi.3315

1991 Poczet królów i książąt polskich (V) - Bolesław III Krzywousty znaczek za 1000/40 zł rożne kolory nadruku, czyste

50 PLN
40595
Fi.3168
Mi.3316 

1991 wydanie przedrukowe, znaczek z nadrukiem przesuniętym w dół.

40 PLN
40596
Fi.3170
Mi.1511, 3318

1991 karnet - "750. rocznica bitwy pod Legnicą" - wydanie wspólne z pocztą Niemiec.

50 PLN
SOLD
40597
Fi.3170MK
Mi.3318

1991 750. rocznica bitwy pod Legnicą, znaczek z przesuniętym drukiem barw czerwonej (nominał) i czarnej (napis "Polska"), na dole normalny znaczek dla porównania.

250 PLN
40598
Fi.3177
Mi.3325 

1991 rośliny lecznicze, parka znaczka za 700 zł. z pustopolami.

20 PLN
40599
Fi.3195-200
Mi.3343-8

1991 motyle arkusz sprzedażny.

15 PLN
40600
Fi.3195-200
Mi.3343-48

1991 Motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, arkusz czysty.

30 PLN
40601
Fi.3195-200ark.
Mi.3343-8 

1991 motyle, arkusz sprzedażny.

20 PLN
40602
Fi.bl.144MK
Mi.Bl.115

1991 motyle z kolekcji Instytutu Zoologii PAN w Warszawie, makulaturowa parka nie rozciętych bloków.

400 PLN
40603
Fi.bl.145MK
Mi.Bl.115

1991 Światowa Wystawa Filatelistyczna Phila Nippon '91, parka pionowa nierozciętych bloków.

600 PLN
40604
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik kopert FDC (bez bl.148(104)A; Fi.153,70).

120 PLN
40605
Fi.3213-76
Mi.3361-3424

1992 rocznik znaczków czystych (Fi.152,20).

90 PLN