Page:
Local postage 1944-1945
Poz# Features Catalog Description Actual price
38220
Fi.1-15II

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, unikalna, bardzo trudna obecnie do zebrania seria znaczków z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem" i "belka"; w tym - znaczek za 2 gr. nakład 13 szt. ma cień śladu po podlepce, a znaczek za 50 gr. nakład 231 szt. lekkie przywarcie (zmatowienie) gumy na całej powierzchni, pozostałe znaczki w tym te najrzadsze - za 6 gr. nakład 5 szt., za 1,20 zł. nakład 14 szt. i za 1,60 zł. nakład 13 szt. są w pięknym stanie, to najładniejsza, a może jedyna kompletna seria tych rzadkich znaczków; każdy egzemplarz gwarancja Perzyński.

26 000 PLN
38221
Fi.2

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, kasowany na wycinku znaczek za 8 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowymu (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, bardzo ładny stan zachowania, ewentualnie sygnatura Korszeń.

250 PLN
38222
Fi.4

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 25/10 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 25 GR. 25 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

100 PLN
38223
Fi.4

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 24 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 499 szt.); piękny stan, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
38224
Fi.6

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50 gr. z nadrukiem "POCZTA POLSKA" stempelkiem gumowym w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty, poza plamkami farby nadruku na gumie zachowany w pięknyn stanie, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
38225
Fi.7

1944 Falenica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 30 gr. z nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym dużej litery "F" o wymiarach 11x22,5 mm, właściwe są w kolorze czarnofioletowym (fałszywe w kolorze czarnym), przeważnie są bez gumy, do obiegu nie doszły, bardzo rzadko spotyka się kasowane, typowy stan zachowania, sygnatura Korszeń.

60 PLN
38226
Fi.9

1944 Końskie - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek za 1 zł. z nadrukiem stempelkiem gumowym "POCZTA POLSKA" w kolorze szaroczarnym na znaczku GG pochodzącym z zapasów poczty (nakład 96 szt.), gwarancja Krawczyk.

700 PLN
38227
Fi.9I

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 40 gr. z nadrukiem stempelkiem gumowym typu I "Poczta / Polska / w Rudniku / belka" (nakład 230 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

450 PLN
SOLD
38228
Fi.10

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 2 zł./30 gr. w kolorze brunatnolila z nadrukiem dwoma stempelkami gumowymi "Polska Poczta Brwinów / belka" i "2 zł" w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z II serii Widoki zabytkowych budowli (nakład 200 szt.); piękny stan, gwarancja firmowa Gryżewski.

500 PLN
38229

Fi.16 Np

1944 Zamość - znaczek za 25 gr. + 1,75 zł./60 gr. wydania prowizorycznego z lekko obróconym podwójnym lokalnym nadrukiem ręcznym stempelkiem gumowym "Orzeł" i wokół "POCZTA / POLSKA / Zamość / 25 VII 1944" oraz nominał (nakład znaczka podstawowego 52 szt.), piękny stan, gwarancja Perzyński.

4 000 PLN
38230
Fi.17

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, znaczek za 1/1,20 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 1 zł. 1 / POCZTA POLSKA" (nakład 221 szt.), gwarancja Krawczyk.

400 PLN
38231
Fi.19

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Poczta Polska / Orzeł / 50 GR. 50 / belki", gwarancja Krawczyk.

200 PLN
38232
Fi.19

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, kasowany znaczek za 50/50 gr. z nadrukiem stempelkiem metalowym "Orzeł / 50 GR. 50 / POCZTA POLSKA", gwarancja Krawczyk.

80 PLN
38233
Fi.21

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 100 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Perzyński.

700 PLN
38234
Fi.21c

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, parka znaczków za 2 zł./24 gr. z nadrukiem nowej wartości i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze fioletowym (nakład nieznany - w kolorze czarnym 100 szt.), gwarancja Krawczyk.

1 400 PLN
38235
Fi.22

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 2 zł./30 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 50 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

1 700 PLN
38236
Fi.23

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, marginesowy znaczek z "Gapą" za 2 zł./32 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i ukośnie "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład 60 szt.), piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

1 400 PLN
38237
Fi.25

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 2/4 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu II "Orzeł 2 ZŁ. / POCZTA POLSKA belki" (nakład 162 szt.), piękny stan, gwarancja Krawczyk.

700 PLN
38238
Fi.26

1944 Wąwolnica - wydanie prowizoryczne, bardzo rzadki znaczek za 3/6 zł. z nadrukiem stempelkiem metalowym typu I "Orzeł 3 / POCZTA POLSKA gwiazdka" (minimalny nakład 21 szt.), UWAGA w katalogu Fischer nakłady poszczególnych typów są pomylone - podane odwrotnie, prawidłowe podano w KSZP z 1990 roku i w Polskich Znakach Pocztowych t.IV, niespotykanie piękny stan zachowania, gwarancja Krawczyk.

3 500 PLN
38239
Fi.28

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta narożny znaczek z "Gapą" za 2 zł./80 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym na znaczku podstawowym z I serii Widoki zabytkowych budowli (nakład pojedyncze sztuki); poza jednym śladem podlepki na marginesie w pięknym stanie, gwarancja Krawczyk.

3 000 PLN
38240
Fi.31II

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek urzędowy za 60 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem stempelkiem gumowym typu II "Poczta Polska / Rudnik / n/Sanem" bez nadruku belki, która powinna zmieścić się na tak dużym znaczku; został przedrukowany w minimalnym nakładzie ogólnym 3 szt. - to unikat - jedyny znany egzemplarz bez belki pod napisem; to jeden najrzadszych walorów Poczt Lokalnych z 1944 roku, piękny stan zachowania, gwarancja firmowa Gryżewski.

15 000 PLN
38241
Fi.32I

1944 Rudnik - wydanie prowizoryczne, znaczek za 48 gr. pochodzący z dostaw od klientów poczty z nadrukiem typu I dwoma stempelkami gumowymi "Poczta / Polska / w Rudniku" i "belka", został przedrukowany w minimalnym nakładzie 4 szt., to jeden z najrzadszych walorów Poczt Lokalnych z 1944 roku, piękny stan zachowania, gwarancja firmowa Gryżewski.

9 000 PLN
38242
Fi.48

1944 Brwinów - wydanie prowizoryczne, pochodzący od klienta znaczek urzędowy Godło III Rzeszy za 80 gr. z nadrukiem nowej wartości "2 zł" i "Polska Poczta Brwinów / belka" dwoma stempelkami gumowymi w kolorze czarnym (nakład pojedyncze sztuki), poza kilkoma śladami przywarcia i minimalną prześwitką w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.

1 200 PLN
38243

Fi.D7 No

1944 Niezabitów - wydanie prowizoryczne - NADRUK ODWRÓCONY, kasowany znaczek dopłaty za 50 gr./24 gr. unikalny z odwróconym nadrukiem stempelkiem metalowym "50 / Dopłata" (kilka z ogólnego nakładu 200 szt.), gwarancja Krawczyk.

5 000 PLN
38244

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł/25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten oferowany, gwarancja Krawczyk.

140 PLN
38245

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej o zmienionym poprzez nadruk nominale "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/50 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, znaczek bez gumy, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
38246


1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 1 zł/25 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.

140 PLN
38247


1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 3 zł/30 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy jak ten znaczek, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
38248

1945 GOSTYŃ Wielkopolski - OPŁACONO GOTÓWKĄ, prywatne wydanie znaczków serii historycznej z odwróconym nadrukiem nowego nominału "OPŁACONO GOTÓWKĄ 50 gr /15 gr."; przygotowywane dla Kielc ostatecznie wykorzystane w Gostyniu Wielkopolskim, skąd znanych jest kilkanaście listów poleconych ofrankowanych tymi znaczkami, zazwyczaj jeśli spotykane to bez gumy, ten egzemplarz wyjątkowo gumowany, gwarancja Krawczyk.

140 PLN
38249

Fi.1-9, 3Np

1954 Końskie, znaczki z lokalnym nadrukiem na grzecznościowych kopertach poleconych, jedna erka poniemiecka, druga z prowizorycznym stempelkiem, znaczek za 10 mgr. z nadrukiem podwójnym.

3 000 PLN