Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
36837

Mi.389 

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.10 z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.

40 PLN
36838

Mi.D115, D117

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.8 ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.

40 PLN
36839

Mi.PPC70/01-02

1937 Ziemie Zachodnie, Dzień Znaczka - komplet dwóch ilustrowanych kart prywatnego nakładu ostemplowanych okolicznościowo 9.I we Wrocławiu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
36840

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.

45 PLN
36841
Fi.AnLCp4, AnL20

1939 Obszary anektowane przez Litwę - polecona karta pocztowa wysłana 15.XI z Poczty Głównej w Wilnie do Warszawy, opłacona jak za kartę zagraniczną (35ct.), natomiast polecenie opłacono jak w obrocie krajowym (60 ct.)! znaki opłaty unieważniono datownikiem "VILNIUS C" z wyróżnikiem "d", mechaniczny stempelek polecenia z automatycznym numeratorem; odręczna ołówkowa cenzura litewska "D4" oraz okrągła pieczęć cenzury niemieckiej z godłem; przesyłka przejęta przez wojska niemieckie - dodatkowy stempelek "Von der Wehrmacht zugelassen" (dopuszczone przez Wehrmacht); ciekawa treść; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

600 PLN
36842

Mi.1-19

1939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.

260 PLN
36843

Mi.512, W69

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki skasowane stemplem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.

40 PLN
36844

Mi.P236

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
36845

Mi.P274/05

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).

50 PLN
36846

1939 kartka z Sosnowca 23.12.39 do Berlina.

15 PLN
36847

1939-41 zestaw wycinków z Łaz i Łazisk.

50 PLN
36848

1939 list polecony z Sosnowca 29.1..39 do Berlina, na odwrocie stempel odbiorczy.

35 PLN
36849

1939 list z Sosnowca 16.12.39 do Niemiec.

15 PLN
36850

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN
36851

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN
36852

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.

70 PLN
36853

1939 list lotniczy z Boliwii do Przemyśla okupowanego przez Związek Radziecki, w adresie dopisek "RUSIA?", na odwrocie stempel tranzytowy z Moskwy.

30 PLN
36854
Fi.AnL27-29
Mi.443-45

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

40 PLN
36855
Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

120 PLN
36856

Mi.1-41

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).

150 PLN
36857

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
36858

Mi.519

1940 PRZESYŁKA ZWRÓCONA DO NADAWCY DLA UZUPEŁNIENIA OPŁATY, obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) skasowanym 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; prawdopodobnie wtedy na poczcie zorientowano się, że list jest cięższy w związku z tym niedostatecznie opłacony, w myśl przedwojennej ordynacji pocztowej, najpewniej nadal obowiązującej w tym zakresie: "Nieopłacone lub niedostatecznie opłacone listy i pojedyńcze kartki pocztowe mają nadawcze urzędy pocztowe zwracać, o ile możności nadawcom dla uzupełnienia opłaty. Gdyby zwrot był niemożliwy w braku podania adresu nadawcy, lub gdyby zwrot połączony był ze znacznem opóźnieniem w wysyłce, wreszcie, gdyby nadawca wyraźnie zastrzegł się przeciw zwrotowi oraz w razie stwierdzenia brakującej opłaty przez urząd pośredniczący, należy przesyłki takie wysyłać dalej po zaznaczeniu na nich, w sposób przepisany, wysokości dopłaty pobrać się mającej od odbiorcy przesyłki."; list cofnięto do nadawcy celem uzupełnienia opłaty, po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" list wysłano; bardzo rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
36859

Mi.681, 594

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).

500 PLN
36860

Mi.736

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN
36861

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

50 PLN
36862

Mi.P226I 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

40 PLN
36863

Mi.P229IF

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

40 PLN
36864

1940-1 zestaw wycinków z Libiąża, Zabrzegu i innych.

35 PLN
36865


1940-1 zestaw wycinków z Będzina, Olkusza, Dąbrowy i Krzepic.

50 PLN
36866

1940-1 zestaw wycinków z Lipic.

25 PLN
36867

1940-1 zestaw wycinków z Będzina.

20 PLN
36868

1940 zestaw wycinków z Opatowa.

10 PLN
36869

1940-1 zestaw wycinków z Mierzyna.

20 PLN
36870

1940 list z Sosnowca 4.4.40 do Będzina.

15 PLN
36871

1940 kartka grzecznościowo stemplowana w Dąbrowie.

15 PLN
36872

1940 kartka firmowa z Będzina 8.11.40 do Niemiec.

30 PLN
36873

1940 miejscowy list polecony z Będzina 3.4.40.

20 PLN
36874

1940-41 zestaw wycinków z przekazów paczkowych - wszystkie z Sosnowca.

25 PLN
36875

1940 list z Koziegłów do Ministerstwa Zdrowia Rzeszy w Berlinie do Opiumstelle, koperta lekko przycięta od góry.

25 PLN
36876

1940 list z Myszkowa 9.8.40 do Berlina.

20 PLN