Page:
Government-in-Excile editions
Poz# Features Catalog Description Actual price
36814
Fi.338A-H
Mi.360-7

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

50 PLN
SOLD
36815
Fi.A-C338
Mi.360-362

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list do Elie-Fife w Szkocji, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 2128 P.C.90."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

900 PLN
36816
Fi.A-H338
Mi.360-67

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie zachowania.

50 PLN
36817
Fi.A-U338
Mi.360-A379

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

380 PLN
SOLD
36818
Fi.A-U338
Mi.360-A379 

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

500 PLN
36819
Fi.A338, C338
Mi.360, 362 

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany 31.III z agencji nr.12 na niszczycielu ORP "Burza" do obozu internowanych polskich żołnierzy Pfäffikon w Szwajcarii, cenzura brytyjska, zalepka cenzury szwajcarskiej i stempelek cenzora 316, dodatkowo "Zuzustellen Feldpostdirektion"; bardzo rzadki przypadek właściwie opłaconej przesyłki (zazwyczaj na list naklejano całą serię) całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym; gwarancja Schmutz.

1 800 PLN
36820
Fi.C338, E338, F338
Mi.362, 364, 365

1942 s/s "KRAKÓW", I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, nietypoy list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 8.VIII w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.6 na statku s/s "Kraków" do Londynu, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I (cyfry kodowe w układzie "-6-"), na odwrocie pieczęć lakowa "POLSKA MARYNARKA HANDLOWA AGENCJA POCZTOWA" i doklejona kartka z adnotacjami pocztowymi; niecodzienna opłata może wskazywać na cięższy list, związek z doklejoną na odwrocie adnotacją (recepisem ?) lub zabezpieczajacą list pieczęcią lakową; wyjątkowo rzadki walor w dobrym stanie zachowania (koperta rozcięta i otwarta z dwóch stron); gwarancja Krawczyk.

4 000 PLN
36821
Fi.338G
Mi.366

1943 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, właściwie opłacony list polecony nadany 24.10.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel i zalepka cenzury brytyjskiej, bardzo dobry stan zachowania.

480 PLN
36822
Fi.I, J, Ł, N, O338 P
Mi.368-69, 372, 374-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami; pięć bardzo rzadkich prób na kartonie Drukarni BRADBURY WILKINSON & Co. Ltd. z akceptem do druku z dnia 9/9/43 roku; próba znaczka za 5 gr. LOTNICTWO POLSKIE W WALCE O ATLANTYK niekatalogowana, próba znaczka za 10 gr. POLSKA MARYNARKA HANDLOWA wersja II z urządzeniem sterującym katalogowana jako J338 P1, próba znaczka za 75 gr. WOJSKO POLSKIE W LIBII 1941/1942 (zastąpiła pierwotną wersję WOJSKO POLSKIE W Z.S.R.R. 1941/42, która nie została dopuszczona do druku) nieco uszkodzona, ale bardzo rzadka i niekatalogowana, próba znaczka za 1 zł. KRAJ WALCZY - WYKOLEJANIE NIEMIECKICH TRANSPORTÓW WOJSKOWYCH wersja II w zmniejszonym formacie katalogowana jako N338 P1, próba znaczka za 1,50 zł. TAJNA PRASA W POLSCE wersja II ze zmienionym tytułem czasopisma niekatalogowana w tym kolorze; na odwrocie datownik 12 AUG 1943 - dzień przedstawienia opisywanych prób do akceptacji; unikalna dokumentacja przygotowania do druku tych pięknych znaczków, fotoatest Schmutz.

8 000 PLN
SOLD
36823
Fi.I-O338
Mi.368-75

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria czysta z marginesami w pięknym stanie.

65 PLN
36824
Fi.I-O338
Mi.368-375

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, FDC - kompletna seria na poleconej kopercie skasowana 1.XI w dniu wejścia znaczków do obiegu metalowym datownikiem typu II pocztowej agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), czarny stempelek polecenia, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z podpisem i dopisaną datą 1/11/43; walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Krawczyk.

150 PLN
36825
Fi.I338
Mi.368

1943 "25 YEARS OF POLAND'S REBIRTH 1918 11/XI 1943 25-LECIE ODRODZENIA POLSKI" rzadki dodatkowy kasownik okolicznościowy (nieopisany w katalogu Myślickiego) na pamiątkowej karcie pocztowej ofrankowanej parką znaczków za 5 gr skasowaną 11.XI metalowym datownikiem typu I agencji marynarki wojennej bez ustawionego numeru; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

400 PLN
36826
Fi.I338, K338
Mi.368, 370

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona kartka pocztowa z oryginalnego obiegu pocztowego nadana 3.IV w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, stempelek cenzury brytyjskiej P.117; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

500 PLN
36827
Fi.338N
Mi.374

1944 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, właściwie opłacony list polecony nadany 30.11.44 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr. 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury brytyjskiej, pomimo zagięć koperty bardzo dobry stan zachowania.

480 PLN
36828

Fi.338P-T
Mi.376-9

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

600 PLN
SOLD
36829
Fi.I338, J338, Ł338
Mi.368, 369, 372

1944 s/s "KORDECKI", II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony z oryginalnego obiegu pocztowego, nadany 30 I w rzadko spotykanej agencji pokładowej Polskiej Marynarki Handlowej nr.10 na statku s/s "Kordecki" do Lytham St Annes w Anglii, znaczki skasowano metalowym datownikiem typu I i co dodatkowo ciekawe zarówno datownik, jak i stempelek polecenia odciśnięto w kolorze zielonym!!! na odwrocie datownik odbiorczy z 4.II; wyjątkowo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

O losach statku w czasie wojny niewiele można powiedzieć, w dniu 1.IX.39 jako s/s "Robur V" znajdował się na wodach angielskich u ujścia rzeki Tyne, prawdopodobnie w marcu 1940 roku zmieniono jego nazwę na "Kordecki"; 19.II.44 jego kapitanem zostaje Kazimierz Poczobut-Odlanicki; 5.VI.44 na jego pokładzie zaokrętowano i przewieziono do Francji amerykańskich komandosów, którzy w dniu Inwazji w Normandii lądowali na plaży Omaha; szczęśliwie przetrwał on wojnę i do 1949 roku pływał jako s/s "Copernicus", jego właścicielem zarówno przed jak i po wojnie był Alferd Falter, którego określano jako największego w czasie wojny podatnika rządu Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie.

4 800 PLN
36830
Fi.P-T330
Mi.376-379 

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria skasowana na poleconej kopercie 28.VII w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.25 (okręt podwodny ORP "Sokół"), dodatkowo odciśnięty datownik POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1 z datą 31.VII; bardzo dobry stan zachowania.

350 PLN
36831
Fi.P-T338
Mi.376-79

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

200 PLN
36832

Fi.338U
Mi.379A

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

100 PLN
SOLD
36833
Fi.338U
Mi.379A

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

120 PLN
36834

Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

200 PLN
36835
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

60 PLN
36836
Fi.U338
Mi.A379

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

30 PLN