The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. Pope John Paul II

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33436

1978 wybór Karola Wojtyły na papieża, koperta z pamiątkową nalepką ostemplowana 11.NOV w Londynie datownikiem okolicznościowym upamiętniającym wystawę filatelistyczną z okazji 20-lecia Związku Filatelistów Polskich w Wielkiej Brytanii.


50 PLN
33437

1979 I wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, komplet 6 kopert, w tym 4 koperty FDC z kasownikami z datą 7.6.79 i dodatkowo znaczki ze stemplami Kraków i Oświęcim (Mi.69 euro).

Fi.2482-3, bl.106a-b
Mi.2629-30, Bl.75-6
50 PLN
33438

1979 I wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce, blok "srebrny" na FDC (Mi.50 euro).

Fi.bl.106(62)b
Mi.Bl.76
50 PLN
33439

1979 wydawnictwo okolicznościowe poczty watykańskiej.


15 PLN
33440

1979 pięć kopert z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Polsce.


40 PLN
33441

1979 seria poczty Gabonu z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


15 PLN
33442

1980 wizyta Jana Pawła II w Górnej Wolcie - wydanie ministerialne (epreuve de luxe); doskonały stan zachowania.


Mi.782-83
1 200 PLN
33443

1980 kartka okolicznościowa z okazji 35. rocznicy koronacji obrazu Matki Boskiej Myślenickiej.


15 PLN
33444

1980 stempel okolicznościowy światowej premiery sztuki Karola Wojtyły "Brat naszego Boga".


15 PLN
33445

1980 seria poczty Ghany z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


15 PLN
33446

1981 Watykan, 50 lecie Radia Watykan.


Mi.778-82 
10 PLN
33447

1981 komplet 2 całostek poczty watykańskiej za 150 i 200 lirów z ilustracją przedstawiającą papieża Jana Pawła II i jego herb, czyste.


20 PLN
33448

1982 seria i blok poczty Portugalii z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


30 PLN
33449

1982 znaczek poczty San Marino z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


5 PLN
SOLD
33450

1982 znaczek poczty Argentyny z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


5 PLN
33451

1983 wizyta Papieża Jana Pawła II w Kostaryce, seria czysta.


Mi.1193-95
50 PLN
33452

1983 wizyta Papieża Jana Pawła II w Nikaragui, seria czysta.


Mi.2371-74
20 PLN
33453

1983 wizyta papieża Jana Pawła II w Austrii (10-13.IX), zestaw 5 dekoracyjnych całości skasowanych stemplami okolicznościowymi.


60 PLN
33454

1983 koperta FDC wydania poczty watykańskiej.


15 PLN
33455

1983 święto Bożego Narodzenia.


30 PLN
33456

1983 arkusik znaczka z okazji wizyty papieża Jana Pawła II w Liechtensteinie.


20 PLN
33457

1983 seria poczty Salwadoru z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


10 PLN
33458

1983 znaczek poczty Panamy z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


5 PLN
33459

1983 seria znaczków poczty Panamy z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


10 PLN
33460

1983 seria znaczków poczty Nikaragui z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


15 PLN
33461

1983 znaczek poczty Austrii z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


5 PLN
33462

1983 znaczek poczty Lichtensteinu z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


5 PLN
33463

1983 5-lecie pontyfikatu papieża Jana Pawła II, koperta okolicznościowa poczty brytyjskiej.


25 PLN
33464

1984 Kanada, wizyta Jana Pawła II.


Mi.925-26 
10 PLN
33465

1984 Boliwia, Boże Narodzenie.


Mi.1389-91 
30 PLN
33466

1984 wizyta papieża Jana Pawła II na Nowej Gwinei.


30 PLN
33467

1984 seria wydania poczty Watykanu w okolicznościowym karnecie.


25 PLN
33468

1984 II wizyta Jana Pawła II w Polsce, ozdobna papeteria.


10 PLN
33469

1984 seria znaczków poczty Korei z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


10 PLN
33470

1985 wizyta Papieża Jana Pawła II w Peru, znaczek czysty.


Mi.1292
10 PLN
33471

1985 wizyta papieża Jana Pawła II w Księstwie Liechtenstein.


Mi.Bl.12
25 PLN
33472

1985 wydawnictwo okolicznościowe poczty watykańskiej.


15 PLN
33473

1985 seria poczty Ekwadoru z okazji wizyty papieża Jana Pawła II.


10 PLN
33474

1986 wizyta Papieża Jana Pawła II w Kolumbii, znaczki i blok, czyste.

Fi.1668, 1674-75, Bl.39
40 PLN
33475

1986 koperta FDC wydania poczty watykańskiej.


Mi.889-93
15 PLN