The auction will start on 19.04.2024

Auction 90. Foreign Postage on Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25554

1910 znaczek za 10 kop wydania z 1908 roku rzadkiej odmiany koloru na liście wysłanym 10.09 z Warszawy do Lipska, koperta firmowa "Dr. phil. A.NEUFELD IMPORT-EXPORT".


Mi.69iaA
60 PLN
25555

1910 dowód wpłaty na rzecz sądu, dokonanej 1.XI w Białej Podlaskiej, udokumentowany rosyjskimi znaczkami opłaty sądowej (revenue), kasownik odbiorczy Janów Podlaski.


50 PLN
25556

1910 kartka pięknie wytłaczana z Warszawy do Rosji.


50 PLN
25557

1910 list składany z Festenberg (Twardogóra) do Rentfort, niedoręczony zwrócony do nadawcy.


80 PLN
25558

1911 widokówka wysłana 14.9 z Sulejowa do Dąbrowy Górniczej, kasownik odbiorczy.


Mi.65I
30 PLN
25559

1911 widokówka (Warszawa) wysłana 8.6 z Bielska Podlaskiego do Wilna, kasownik odbiorczy.


Mi.65I 
30 PLN
25560

1911 austriacki dofrankowany adres przesyłkowy do paczki pobraniowej wysłany 23.VI z urzędu Kraków 6 do Zurychu, datownik nadawczy z wyróżnikiem "a" , na odwrocie datownik odbiorczy z 27.VI, szwajcarski stempelek urzędu celnego i nalepka należytościowa; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.140v, 145v, 146v, 151w
150 PLN
25561

1911 kartka firmowa z Zabrza na Morawy.


15 PLN
25562

1911 firmowy list polecony z Warszawy do Francji, koperta przycięta od góry.


40 PLN
25563

1911 list polecony z Płocka do Strykowa.


50 PLN
25564

1912 karta pocztowa wysłana 21.III z Krakowa do Otwocka; datownik odbiorczy na froncie; minimalne przebarwienia.


Mi.144
20 PLN
25565

1912 karta pocztowa wysłana 20.V z Krakowa do Otwocka; datownik odbiorczy z 9.5 na froncie.


Mi.P216
30 PLN
25566

1912 składny druk z urzędu skarbowego w Cieszynie.


30 PLN
25567

1912 list z Brzeżan do Krakowa, stary stempel rusztowy Brzeżan używany jeszcze późno w niepodległej Polsce.


35 PLN
25568

1913 list polecony wysłany 12.VI ze Lwowa do miejscowości Thun w Szwajcarii, kasownik odbiorczy na odwrocie; całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.150 
80 PLN
25569

1914 firmowa karta pocztowa "ZARZĄD OGRODÓW XIĄŻĄT SANGUSZKÓW W GUMNISKACH p.TARNÓW", wysłana 22.V z Tarnowa do Otwocka; datownik odbiorczy z 10.5 na froncie (minimalne przebarwienia na końcach ząbków).


Mi.142
40 PLN
25570

1914 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, dofrankowana karta pocztowa wysłana 28.12 z Adrianopola w Turcji do Żywca, znaki opłaty unieważnione datownikiem DEMIR-TACHE, na odwrocie stempelek cenzury; egzotyczny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.233, P42
200 PLN
25571

1914 kartka ekspresowa z Morgentroth (Chebzie koło Bytomia) do Hultschina (Hulczyn na Opawie), pionowe złamanie i częściowe naderwanie na brzegu.


60 PLN
25572

1914 kartka nadana w ambulansie pocztowym na trasie Lissa (Leszno) - Ostrowo, widokówka z Krotoszyna, kasyno dworcowe.


80 PLN
25573

1915 НАЧАЛНИКЪ ПРИВИСЛИНСКИХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ (NACZELNIK KOLEI NADWIŚLAŃSKICH) i "ПETPOГPAДCKA BOEHHAЯ ЦEHЗУPA" (PIOTROGRODZKA CENZURA WOJENNA) doskonale zachowana pieczęć lakowa cenzury wojskowej w Piotrogrodzie na kopercie firmowej Naczelnika Kolei Żelaznych Kraju Nadwiślańskim (jak po utracie autonomii Królestwa po upadku Powstania Styczniowego, władze rosyjskie zaczęły nazywać Polskę) listu poleconego wysłanego 23.VI z urzędu Warszawa do Kopenhagi, nalepka polecenia przeznaczona dla listów zagranicznych "Varsovie 4"; znaczki skasowane stemplem rusztowym, purpurowy datownik urzędu Warszawa 1 z 28.6d; na odwrocie dodatkowy stempelek cenzora z numerem "65" i datownik odbiorczy Londyn 21.7; niezwykle ciekawa przesyłka zagraniczna z początkowego okresu trwania I wojny światowej w doskonałym stanie zachowania.


Mi.65IAa, 86
600 PLN
25574

1915 widokówka wysłana 25.XI z Przemyśla do Wiednia, stempelek cenzury przemyskiej; dobry stan zachowania.


Mi.141x
40 PLN
25575

1915 list polecony (koperta firmowa) wysłany 9.XI z Krakowa do Budapesztu; doskonała odbitka stempelka cenzury "K.u.k.Militärzensur/ Krakau 2."; kasownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania (minimalne rozdarcie u góry i niewielki ubytek tylnej klapy).


Mi.149x 
60 PLN
25576

1915 widokówka wysłana 20.7 z miejscowości Trencsenteplic na Węgrzech do Krakowa; stempelek cenzury krakowskiej; bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
25577

1915 KORESPONDENCJA PRZYCHODZĄCA DO POLSKI, widokówka (Zurich) wysłana 22.IV z Fribourga do miejscowości Rajbrot, austriacki okrągły z godłem stempelek cenzury "K.K. BRIEFZENSURSTELLE"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
25578

1916 list polecony wysłany 13.VIII z Zakopanego do miejscowości Freudenthal (Bruntal) w Czechach; stempelek cenzury w Nowym Sączu; słabszy stan zachowania (koperta z boku klejona taśmą przezroczystą).


Mi.149x 
20 PLN
25579

1916 list - koperta firmowa "STOWARZYSZENIE OSZCZĘDNOŚCI I KREDYTU FUNKCYONARYUSZÓW C.K. KOLEI PAŃSTWOWYCH W GALICYI" wysłany ze Lwowa do Wiednia, stempelek cenzury lwowskiej na Poczcie Głównej; temat - KOLEJE.


Mi.188 
50 PLN
25580

1916 ŚWIĘTY JÓZEF wieś polska niedaleko Kołomyi założona w 1900 roku, zlikwidowana w 1945 - pozostali po wojnie mieszkańcy "przenieśli się" na tereny Ziem Zachodnich, list wysłany 18.II do Ridgewood w USA, naklejony przez nadawcę znaczek zapewne odpadł, czytelnie odciśnięty datownik nadawczy ŚW.JÓZEF z wyróżnikiem *a*, przesyłkę, jako nieopłaconą, oznaczona czerwoną literą T; stempelek austriackiej cenzury wojskowej w Kołomyi; w Nowym Jorku przystawiono 12.MAR stempelek dopłaty, a znaczek dopłaty doklejono w miejscu przeznaczenia, pobierając ją od adresata; koperta z dekoracyjnym suchym tłoczeniem na klapie; bardzo rzadki walor w doskonałym stanie zachowania.


500 PLN
25581

1917 list wysłany 28.XI z miejscowości Sułkowice do hrabiny Astrid Horn of Aminne w Ystad, stempelki cenzury; kasownik odbiorczy na odwrocie; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.188, 221 
160 PLN
25582

1917 urzędowy miejscowy list pobraniowy z Bydgoszczy, stempel PORTO.


50 PLN
25583

1918 karta pocztowa, wysłana 5/3 z miejscowości Przecław do miejscowości Mikulinice, doskonała odbitka stempla nadawczego, dodatkowo stempelek "firmowy" nadawcy "Zarząd dóbr Maryi Hr.Reyówny w PRZECŁAWIU".


Mi.P235 
60 PLN
25584

1919 list składany z Neumittelwalde (Międzybórz) do Berlina, niedoręczony zwrócony do nadawcy.


70 PLN
25585

1920 miejscowy składany list urzędowy z Raciborza.


60 PLN
25586

1921 Ziemie Zachodnie, Jelenia Góra (Hirschberg) banknot 10 fenigów, słabszy stan zachowania.


20 PLN
25587

1921 Ziemie Zachodnie, Oława (Ohlau) banknot 50 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
25588

1922 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 9 2 z miejscowości Karczyn w powiecie niemczańskim do Wrocławia, datownik nadawczy KARZEN (KR.NIMPTSCH), okrągła pieczęć nadawcy z godłem "KÖNIGL.PR.SUPERINTENDENTUR NIMPTSCH-FRANKENSTEIN"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.30
100 PLN
25589

1922 całostka z Costrin (Kostrzynia) do Poczdamu z początku hiperinflacji w II Rzeszy.


50 PLN
25590

1922 kartka z Guhrau, dzisiaj Góra na Dolnym Śląsku.


25 PLN
25591

1923 druk z Breslau (Wrocław) do Niemiec opłacony frankaturą mechaniczną.


30 PLN
25592

1924 list nadany w niemieckim ambulansie pocztowym na trasie Szczecin - Kreuz - Szczecin.


45 PLN
25593

1931 list z Kleinmöllen (Mielenko koszalińskie) do Berlina, stempel agencji pocztowej.


40 PLN