The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 90. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28118

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.150.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
120 PLN
28119

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze, gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.20w
Mi.23I 
140 PLN
28120

1929 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list lotniczy (druki) wysłany 11.XII do Warszawy; znaczek unieważniony w urzędzie Gdańsk 1 datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. GDAŃSK 1" z wyróżnikiem "p" odciśniętym dodatkowo obok; dodatkowy stempelek ramkowy "Samolotem Pobrano ... zł. ... gr."; na odwrocie datowniki odbiorcze WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY i WARSZAWA 1 z następnego dnia oraz czarny stempelek ramkowy "Nadeszła pocztą lotniczą"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.220
Mi.228
500 PLN
28121

1929 Port Gdańsk, OPŁATA RYCZAŁTOWANA - formularz kartkowy z Dyrekcji Kolei Państwowych w Gdańsku wysłany jako polecony 12.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Banku Gospodarstwa Krajowego w Krakowie; czerwony w ramce dwuwierszowy stempelek zwalniający przesyłkę od opłaty pocztowej "Opłata ryczałtowana na mocy art.23 ustawy z dn.3.6.24 o pocz. telegr. i tel." i odciśnięty tym samy kolorem w ramce "Polecone", datownik nadawczy "POLSKI URZ. P.-T." z wyróżnikiem "s"; czarny stempelek polecenia; dodatkowo fioletowa pieczęć urzędowa z godłem "GŁÓWNA KASA DYREKCJI KOLEI PAŃSTW. w Gdańsku"; niezwykle rzadki walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 400 PLN
28122

1930 Port Gdańsk, znaczki z przedrukiem użyte na terenie Polski!!! seria "widokowa" z przedrukiem, 10 gr +15 gr - frankatura dwukolorowa na widokówce z Gdyni do Paryża datowanej 23.IV przesłanej najpewniej ambulansem relacji Gdynia-Poznań, znaczki unieważnione 25.4 datownikiem urzędu Poznań 3; chociaż przesyłka została nienależnie opłacona według obniżonej taryfy do Austrii, Czechosłowacji, Rumunii i Węgier, zarówno Poczta Polska, jak i francuska nie naliczyły dopłaty; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.13b, 14c
Mi.16, 17
200 PLN
28123

1930 Port Gdańsk, gwarancja Schmutz.

Fi.21
40 PLN
SOLD
28124

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z podwójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest.

Fi.26Np
6 000 PLN
28125

1930 Port Gdańsk, znaczek za 5 gr. z potrójnym nadrukiem, bardzo rzadkie - znane pojedyncze egzemplarze, podlepka na lewym marginesie, bardzo dobry stan zachowania, fotoatest Klein.

Fi.26Npt
10 000 PLN
28126

1930 Port Gdańsk, "WYSTAWA MIĘDZ. "KOM - TUR" POZNAŃ 6.VII-10.VIII" POL.URZ.POCZT.TEL GDAŃSK 1 - wyjątkowo rzadki kasownik okolicznościowy czytelnie odciśnięty 4.VI na widokówce wysłanej do Krakowa, ofrankowanych znaczkiem wydania przedrukowego "różne widoki" za 15 gr; kasownik rzadko spotykany nawet odciśnięty grzecznościowo - na przesyłkach z oryginalnego obiegu praktycznie niespotykany; całość w dobrym stanie zachowania (nawet lekko uszkodzony znaczek nie obniża jej wartości); gwarancja Schmutz.

Fi.KO1, 14
Mi.17
1 500 PLN
28127

1930 Port Gdańsk, druk urzędowy wysłany z biura paszportowego w Gdańsku do Szubina, przesyłka zwolniona z opłaty pocztowej.


180 PLN
28128

1932 Port Gdańsk, polski znaczek dopłaty użyty w Gdańsku (dopłata na liście Mi.500 euro), gwarancja.

Fi.D69I
60 PLN
28129

1933 Port Gdańsk, kartka - druk z Gdańska 28.11.33 do Chełmna.

Fi.17
80 PLN
28130

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego szaroczarna i czarna z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.800.-), gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
800 PLN
28131

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.400.-), piękny stan, gwarancja Kalinowski.

Fi.22
Mi.25
320 PLN
28132

1933 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem pionowym PORT GDAŃSK (Fi.500.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.22
Mi.25
400 PLN
28133

1933 Port Gdańsk, znaczek z obiegu pocztowego, gwarancja.

Fi.22
300 PLN
28134

1934 Port Gdańsk, seria, gwarancja Schmutz.

Fi.23-5
150 PLN
28135

1934 Port Gdańsk - Godło państwa (II) tzw."doniczki", seria czysta w ładnym stanie (Fi.200.-), gwarancja Kalinowski.

Fi.23-25
Mi.26-28 
180 PLN
28136

1934 Port Gdańsk, czworoblok znaczka za 10 gr., Fischer 720,- zł, gwarancja.

Fi.24
250 PLN
28137

1934 Port Gdańsk, polska karta pocztowa (Kolumna Zygmunta) z przedrukiem typu I: cyfra "1" z dużym szeryfem, cyfra "5" prosta; niewielki nakład 50.000; doskonały stan zachowania; na karcie wystawowej z opisem; gwarancja.

Fi.Cp1I
Mi.P1a 
700 PLN
28138

1935 duży list z Portu Gdańsk 2.IX.35 do Bydgoszczy, gwarancja Mikulski.

Fi.19, 26
140 PLN
28139

1935 Port Gdańsk, kartka z Gdańska 18.IV.35 do Grudziądza.

Fi.25
90 PLN
28140

1935 Port Gdańsk, przesyłka do Gdańska przechodząca przez Polski Urząd Pocztowy nr.1 - list ekspresowy wysłany 12.V z Łowicza, zwraca uwagę dopisek - najpewniej pocztowca w Łowiczu - "Polski Urząd Paczkowy Gdańsk 1"; na odwrocie datownik odbiorczy z 13.V - "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; koperta firmowa "M.Kowalski & Sohn. Łowicz (Polen) Pferde - Export"; walor w minimalnie słabszym stanie zachowania.

Fi.267, 282
Mi.288, 303
300 PLN
28141

1935 PRZESYŁKA URZĘDOWA - polskie znaczki urzędowe użyte w Gdańsku, list z Wydziału Wojskowego Komisarza Generalnego Rzplitej Polskiej na wolne miasto Gdańsk wysłany 10.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Magistratu miasta Tczew; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWO-TEL." z wyróżnikiem "u"; datownik odbiorczy na odwrocie; zachowana korespondencja urzędowa wysyłana za pośrednictwem polskich urzędów pocztowych w Gdańsku jest wyjątkowo rzadko spotykana i należy do prawdziwych filatelistycznych rarytasów; walor w dobrym stanie zachowania (minimalne punktowe przebarwienia); gwarancja Schmutz.

Fi.U17
Mi.D17
2 000 PLN
28142

1935 Port Gdańsk, nalepka wydana przez Macierz Szkolną w Gdańsku - organizację utrzymującą polskie szkoły powszechne, gimnazjum, Szkołę Handlową i szkoły dokształcające na terenie Wolnego Miasta Gdańska; nalepki sprzedawano na Poczcie Polskiej i dolepiano do listów, marginesowy egzemplarz w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
28143

1936 Port Gdańsk, polecony list zleceniowy z Gdańska 27.11.36 do Gdyni, mieszana frankatura ze znaczkiem bez nadruku dla poczty polskiej w Gdańsku, na odwrocie stempel odbiorczy, fotoopinia Gruber.

Fi.11, 280
360 PLN
28144

1936 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (I), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Kalinowski.

Fi.26-28
Mi.29-31I
60 PLN
28145

1936 "WITAJ GWIAZDKO ZŁOTA" - karnet zawierający komplet 11 świątecznych ostemplowań okolicznościowych polskich miast, w tym rzadkiego z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 (Myślicki 36 042-052 - wszystkie stopień rzadkości C), stempelek firmowy znanej przedwojennej warszawskiej firmy filatelistycznej Czerwonobrody; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.280
Mi.301
600 PLN
28146

1936 Port Gdańsk, AMBULANS NR.45 RELACJI GDYNIA-POZNAŃ, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska podlegały "pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka (Świecie) przesłana 7.VII ambulansem do Poznania; wysoka wycena katalogowa (Wolff 250,- pkt.); bardzo dobry stan zachowania.

Fi.282
Mi.413
320 PLN
28147

1936 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list polecony wysłany 5.III z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Radomia; znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No1" z wyróżnikiem "e" ze szczerbą w górnej poprzeczce mostka; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1s" i cyfrą rzymską "I" pod "R"; na odwrocie datownik odbiorczy 7.III; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.288I
Mi.309I 
400 PLN
28148

1936 Port Gdańsk, list wartościowy nadany w polskim urzędzie pocztowym Gdańsk 1 do Nowegomiasta, na odwrocie pieczęcie lakowe i stempel odbiorczy, rzadkie - nie notowany u Wolfa.


500 PLN
28149

1937 Port Gdańsk, frankatura mieszana - znaczek wydania przedrukowego i znaczek polski bez przedruku, list polecony wysłany 11.II z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Poznania; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "k"; stempelek polecenia z automatycznym numeratorem, z wyróżnikiem "1e" ("małe e"); koperta firmowa "Para Gummiband-Werke A.-G. Danzig-Heubude", na odwrocie kasownik odbiorczy 12.II; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.26, 295
Mi.29, 316 
450 PLN
SOLD
28150

1937 Port Gdańsk, czworoblok.

Fi.29
50 PLN
28151

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe - widoki (II), seria czysta (Mi.50 euro), gwarancja Kalinowski, Krawczyk.

Fi.29-31
Mi.31II-33
60 PLN
28152

1937 Port Gdańsk, czworoblok.

Fi.30
50 PLN
28153

1937 Port Gdańsk, wydanie obiegowe z 5.VI - widoki (II), znaczki za 5 i 15 gr z przedrukiem, seria czysta, czworoblok znaczka za 5 gr z błędami - lewy górny "krótkie K", prawy dolny "spacja przed P"; czworoblok znaczka za 15 gr z błędem na prawym dolnym znaczku "pęknięta pionowa kreska Ń";
dekoracyjny list polecony II klasy ofrankowany czworoblokami, wysłany 12.IV.1938 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Gdyni; datownik "POLSKI URZĄD P.-T." z wyróżnikiem "k"; kasownik odbiorczy; na karcie wystawowej z opisem; doskonały stan zachowania; wszystkie walory gwarancja.

Fi.30-31
Mi.32-33 
900 PLN
28154

1937 Port Gdańsk, list z Gdańska 18.I.37 opłacony polskimi znaczkami do Jarosławia, koperta zaplamiona w dolnym lewym rogu.

Fi.280
Mi.301 
160 PLN
28155

1937 Port Gdańsk, polskie znaczki opłaty bez przedruku użyte w Gdańsku, list (koperta okienkowa) wysłany 29.VI z Polskiego Urzędu Gdańsk 2, znaczek unieważniony datownikiem "POLSKI URZĄD POCZTOWY GDAŃSK 2" z wyróżnikiem "b"; koperta firmowa "AEG Elektrizitäts - Akt.Ges.Danzig, Elisabethwall 9"; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Krawczyk, Schmutz.

Fi.287I
Mi.308I
200 PLN
28156

1937 Port Gdańsk, polska karta pocztowa (Lwów Uniwersytet) z przedrukiem (Fi.500.-), hasło propagandowe - "TELEFON MIĘDZYMIASTOWY USUWA ODLEGŁOŚĆ!"; niewielki nakład, przedruku dokonano na zaledwie 50.000 kart z 3 różnymi hasłami propagandowymi; bardzo dobry stan zachowania (delikatna pozioma fałdka powstała od przechowywania karty w klaserze); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3c
350 PLN
28157

1937 Port Gdańsk, strona z karnetu - "WESOŁYCH ŚWIĄT" ze znaczkami Poczty Polskiej w Gdańsku skasowanymi 17 XII stemplem okolicznościowymi Gdańsk 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.KO4, 29-31
Mi.31II-33
120 PLN