The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 90. Post offices abroad 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28078

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczki za 10, 20, 50 f. i 1 mk. (Fi.7400.-) w bardzo ładnym stanie, ładny stan zachowania, sygnatura Rachmanow, firmowa Reval, J; ZAF Katowice; gwarancja Gryżewski, Krawczyk, Ćwiertnia, Mikstein.

Fi.1, 2, 4, 5
6 000 PLN
28079

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, seria na wycinkach z czytelnie odbitymi kasownikami, wysoko wyceniana (Fi.4600.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.1-12
3 200 PLN
28080

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, wysoko wyceniana seria (Fi.b.podl.5900.-, podl.3100.-), z nikłymi śladami po podlepkach, niektóre bez lub z prawie niewidocznymi; bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz, Gryżewski, Mikulski, Kalinowski, wszystkie wyższe wartości po trzy gwarancje.

Fi.1-12
3 000 PLN
28081

1919 Konstantynopol, wydanie polskiej poczty z nadrukiem LEVANT, unikalna w czworoblokach bardzo ceniona seria czysta z pełną oryginalną nienaruszoną gumą bez podlepek ani ich śladu (Fi.23600.-), na trzech znaczkach naturalne brunatne przebarwienia gumy; znaczki nie są sygnowane, ani oznaczane w jakikolwiek sposób; zachowały się w bardzo dobrym stanie, tak jak zostały kupione; to dziś niespotykane, nowy fotoatest.

Fi.1-12
20 000 PLN
28082

1919 Odessa, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax
1 200 PLN
28083

1919 Odessa, polskie znaczki opłaty z nadrukiem "ODESA", niskie nakłady odpowiednio; 598, 601 i 706 sztuk, bardzo ładny stan, gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ax, 2ay, 5ax
4 000 PLN
28084

1919 Polska Agencja Pocztowa w Odessie, znaczek 1 mk. (Fi.1600.-) w bardzo ładnym stanie, ze zbiorów i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Schmutz.

Fi.5ax
1 200 PLN
28085

1919 Konstantynopol, wydanie przedrukowe polska karta pocztowa za 15 fen. z nadrukiem LEVANT (Fi.1500.-), na odwrocie delikatna odbitka drugostronna nadruku (abklatsch); bardzo rzadka jako czysta, najczęściej spotykana z ostemplowaniem grzecznościowym; bardzo dobry stan zachowania (na odwrocie minimalne ślady wklejania na kartę albumową); gwarancja Schmutz.

Fi.Cp1
1 200 PLN
28086

1919-20 POLSKA POCZTA w TURCJI, prawdopodobnie tzw."wydanie fantazyjne", na ich korzyść może świadczyć fakt, że w przeciwieństwie do innych wydań o tym charakterze są bardzo rzadkie i praktycznie niespotykane w handlu, co ciekawe znaczki były denominowane w walucie tureckiej, gwarancja dawnego eksperta PZF.


800 PLN
28087

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); rzadka seria z nadrukiem w kolorze fioletowym na wycinkach, znaczki kasowane datownikiem POCZTA POLSKA / 5.X.1920 / KONSTANTYNOPOL jak zwykle w kolorze niebieskim (Fi.5460.-), gwarancja Łaszkiewicz.

Fi.13-25
5 200 PLN
28088

1920 Konstantynopol, wydanie z ręcznym nadrukiem PPC (Poste Polonaise Constantinople); znaczek za 1 mk. na liście do Warszawy z dnia 2.XII.1920 roku (Fi.18000.-), cenzura warszawska stempelek Wr.1, numer R-ki 522; list z 2.XI. ma numer 475, a publikowany przez prof.J.Aulaytnera z 31.XII numer 569, co świadczy, że przez miesiąc wysyłano poprzez konsulat tylko około 50 listów poleconych; zachowało się ich tylko kilka, to jedno z najrzadszych wydań spośród polskich urzędów poza granicami kraju; znaczków z nadrukiem PPC używano zastępczo pod koniec 1920 roku z powodu braku znaczków z nadrukiem LEVANT; list napisała przebywająca w tym czasie w Konstantynopolu siostra Włodzimierza Rachmanowa, znanego eksperta i prezesa (1922-23) Polskiego Towarzystwa Filatelistycznego; oprócz listu wysłała stamtąd pisane tym samym tuszem i charakterem pisma dwie bliźniacze kartki opisane kiedyś przez T.Gryżewskiego; sprzedano je w 1993 roku jedną na aukcji Feldmana (lot 23077) za około 16000sfr + prowizja domu aukcyjnego, drugą razem z tym listem prywatnemu kolekcjonerowi; co ciekawe, został on podarowany 5.II.1946 roku innemu słynnemu kolekcjonerowi, na pamiątkę spotkania związanego z przetrwaniem przez niego obozu w Oświęcimiu; jest tam adnotacja o wdzięczności, ale nie wiadomo czego dotyczy; koperta jest nieco pogięta, jak często przesyłki eksploatacyjne, gwarancja J.Falkowski.

Fi.20w
15 000 PLN
28089

1921 Konstantynopol, parka znaczków za 5 mk. bez nadruku LEVANT na wycinku z oryginalnego listu do Warszawy - fragment datownika odbiorczego widoczny po prawej; listy z Konstantynopola opłacone znaczkami bez nadruku należą do wielkich rzadkości polskiej filatelistyki; znanych jest tylko kilka takich listów i osiem wartości znaczków, nie wszystkie występują na wycinkach; ten opisał T.Gryżewski jako przykład polskich znaczków użytych w agencji pocztowej w Konstantynopolu "Filatelista 22/1960", jest w pięknym stanie, znaczki unieważniono czytelnie datownikiem Konstantynopola typu 1 z 22.VI.1921; mimo tego z niejasnych powodów został zakwestionowany przez J.Falkowskiego (FALSUM na odwrocie), właściciel nie uwierzył i oddał znaczek do powtórnego zbadania, został on dokładnie przebadany i zagwarantowany przez L.Schmutza, a pieczątka J.Falkowskiego została unieważniona; niecodzienna i ciekawa historia - kopia atestu opisującego całe zdarzenie (dotyczy trzech walorów) i gwarancja Schmutz.

Fi.VI
Mi.114 
2 400 PLN
28090

1922 Port Gdańsk, DZIELONY ZNACZEK DOPŁATY ZA 200 FEN na pomocniczym adresie przesyłkowym na paczkę (formularz polskiego wydania dla Gdańska) przesłaną z USA do miejscowości Horodenka, doskonale odciśnięty bardzo rzadki i wysoko wyceniony datownik "GDAŃSK NOWY PORT" (WOLFF+420.-) z 8.3; czerwona pieczęć z godłem "Główny Urząd cłowy" i rzadko spotykany trzywierszowy stempelek "nadeszło dnia .../ odebrano dnia .../ Składowe ..."; na odwrocie znaczki dopłaty w tym dzielony znaczek za 200 fen - ten przypadek (200 fen - Horodenka 10.5.1922) odnotowano w dziale frankatur zastępczych (patrz Polskie Znaki Pocztowe t.III str.110) - unieważnione 10.V; datownik przejściowy Przemyśl z 6.V; dekoracyjny walor stanowiący kombinację bardzo rzadkich elementów polskiej filatelistyki; całość w dobrym stanie zachowania (skart poziomo zgięty); cytat z najnowszego artykułu prof.J.Auleytnera "Obsługa paczek nadawanych z Ameryki do Polski w latach 1920-1923" Filatelista 9/2018: "Ze względu na fakt, że zachowało się do czasów współczesnych tylko ok.200 sztuk różnych formularzy to niektóre z nich znane są w pojedynczych egzemplarzach."; gwarancja.

Fi.D22, D42, D45
3 200 PLN
28091

1925 Port Gdańsk, FDC - nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z nadrukiem PORT GDAŃSK, seria na wycinkach skasowana w pierwszym dniu obiegu - 5.I. w Polskim Urzędzie Gdańsk 3 rzadkim datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T. No.3 GDAŃSK" z wyróżnikiem "b"; gwarancja Krawczyk.

Fi.1-11
400 PLN
28092

1925 Port Gdańsk, seria wydania przedrukowego, guma miejscami z charakterystycznym dla tego wydania z niepełnym pokryciem, dla tego wydania wydrukowano osobne znaczki i nie wykorzystano zapasów znaczków wydania zasadniczego, Fischer 1.400,- zł, gwarancja Schmutz.

Fi.1-11
750 PLN
28093

1925-38 Port Gdańsk, komplet znaczków wydanych dla polskiej placówki pocztowej w Gdańsku z obiegu pocztowego bez najdroższego znaczka Fi. 22 z prezydentem Mościckim z pionowym nadrukiem, dodatkowo polski znaczek stemplowany w urzędzie w Gdańsku i ciekawy znaczek z oryginalnym nadrukiem przebarwiony z koloru czarnego na czerwony, wszystkie znaczki z gwarancjami (Fi. 24 Schmutz), wartość katalogowa Fischer prawie 900,- zł.

Fi.1-21 (12I, 13I, 14II), 23-35
500 PLN
28094

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 2 gr + 3 gr - frankatura mieszana, list zleceniowy koperta - druk o sygnaturze M.P.i T.53 (III.-928) wysłany 19.VI.29 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do urzędu pocztowego w Tomaszowie Mazowieckim; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD POCZT.-TEL."; na odwrocie datownik odbiorczy 20.VI; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.2, 3, 19
Mi.2, 3, 22
400 PLN
28095

1925 Port Gdańsk, nowy nakład polskich znaczków obiegowych "Orzeł w wieńcu" z przedrukiem, 10 gr - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana 10.I z Polskiego Urzędu Gdańsk 3 do Pułtuska; znaczek unieważniony nietypowym datownikiem "POLSKI URZ. P.-T." z numerem "No.3" nad mostkiem, wyróżnik "c", datownik odbiorczy 12.VIII; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja.

Fi.5
200 PLN
28096

1925 Port Gdańsk, znaczek z dziurkowaniem firmowym z obiegu pocztowego.

Fi.10
40 PLN
28097

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe "różne widoki" z przedrukiem 5 gr. - frankatura pojedyncza, dekoracyjne druki wysłane 9.II.1927 z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Warszawy; znaczek unieważniono datownikiem "POLSKI URZ. P.-T. No.1" z mostkiem wyszczerbionym u dołu po prawej stronie; całość w doskonałym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.12
Mi.15 
400 PLN
28098

1926 Port Gdańsk - "Dyrekcja Poczt i Telegrafów Rzeczypospolitej Polskiej w Gdańsku / Wydział Rachunkowy", bardzo rzadka pieczęć urzędowa nietypowo użyta do unieważnienia znaczka obiegowego za 5 gr. z nadrukiem PORT GDAŃSK, gwarancja Krawczyk.

Fi.12II
Mi.15
80 PLN
28099

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna bardzo poszukiwana i drożejąca ostatnio seria (Mi.500 euro), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.12a-14a
Mi.12-14
1 000 PLN
28100

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, nadruki formą I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I), w Niemczech oddzielna i bardzo poszukiwana seria (Mi.140 euro, Fi.345.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.12a-14a
Mi.12-14 
240 PLN
28101

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczki przedrukowe formy I i II na znaczkach wczesnych nakładów (208I, 209I i 210I; Fi.345.-), w Niemczech oddzielna i poszukiwana seria, gwarancja Krawczyk.

Fi.12aI-14aII
Mi.12-14 
240 PLN
28102

1926 Port Gdańsk, wydanie obiegowe, znaczek za 5 gr. z nadrukiem formą III, z błędem "cienkie K", gwarancja.

Fi.12b B3
Mi.15I 
60 PLN
28103

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja.

Fi.12x P1 nz
1 000 PLN
28104

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "kolumna Zygmunta", nadruk III formą na znaczku za 10 gr., odmiana bez kreseczek wewnątrz 0 nominału, gwarancja Schmutz.

Fi.13bIIIv
Mi.16 
60 PLN
28105

1926 Port Gdańsk, próba arkuszowa wykonana na arkuszach nieperforowanych i niegumowanych, gwarancja Schmutz.

Fi.14x P1 nz
1 000 PLN
28106

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe "Żaglowiec", nadruk III formą na znaczku za 15 gr. z pierwszego nakładu polskiego - Fi.211I, gwarancja Schmutz.

Fi.15aIIIv
Mi.18I 
100 PLN
28107

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, dwa odcienie czerwonobrązowy i jasnoczerwonobrązowy (nie mylić z żółtobrązowym), gwarancja Kalinowski, Falkowski.

Fi.16a
Mi.19b
300 PLN
28108

1926 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe na znaczku obiegowym za 25 gr. z J.Piłsudskim, w niezmiernie rzadkim kolorze żółtobrązowym, lekki ślad podlepki, sygnowany, gwarancja Ways.

Fi.16b
Mi.19a
300 PLN
28109

1927 Port Gdańsk, kartka z Gdańska 22.3.27 do Krakowa.

Fi.13a
120 PLN
28110

1927 Port Gdańsk, widokówka z Gdańska 18.8.27 do Warszawy opłacona, co rzadsze polskim znakiem opłaty, widokówka z kasynem w Sopocie.

Fi.209
250 PLN
28111

1927 Port Gdańsk, AMBULANS NR.235 relacji HEL-TCZEW, polskie ambulanse przejeżdżające przez obszar Wolnego Miasta Gdańska "podlegały pocztowo" polskiemu dworcowemu urzędowi kolejowemu Gdańsk 2; widokówka przesłana 19.VIII z Helu do Banku Polskiego w Warszawie ambulansem, który na trasie Tczew-Hel kursował tylko w latach 1926-28; ładnie odciśnięty datownik ambulansu; wysoka wycena katalogowa (Wolff 250.- pkt.); datownik odbiorczy urzędu WARSZAWA 20 z 20.VIII i datownik kancelaryjny banku "22 LIP.1927", bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.209II
Mi.237II
500 PLN
28112

1928 Port Gdańsk, wydanie przedrukowe 10 gr "kolumna Zygmunta" i wydanie przedrukowe na czerwonobrązowym znaczku obiegowym za 25 gr z J.Piłsudskim - frankatura mieszana, list zleceniowy koperta - druk o sygnaturze M.P.i T.53 (III.-928) wysłany z Polskiego Urzędu Gdańsk 1 do Mławy; znaczki unieważnione datownikiem "POLSKI URZĄD P.-T.No1" z wyróżnikiem "e" pod mostkiem z dnia 25.XI - najpóźniejsza znana data jego użycia!!! (katalog Wolff'a jako krańcową datę użycia podaje 12.XI); czerwony stempelek polecenia; na odwrocie datownik odbiorczy; walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.13, 16a
Mi.16, 19b
500 PLN
28113

1929 Port Gdańsk, list z Gdańska do Warszawy, gwarancja Berbeka.

Fi.16
160 PLN
28114

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1200.-), to wraz z ochrowym Piłsudskim najrzadsze znaczki poczty polskiej w Gdańsku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.20v
Mi.23II
1 500 PLN
28115

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na rzadkim papierze prążkowanym pionowo - 13 prążków na 2 cm (Fi.1500.-); skan jest na tyle dobry, że prążki nad rysunkiem można policzyć, gwarancja Krawczyk.

Fi.20v
Mi.23II
1 200 PLN
28116

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, znaczek za 1 zł. z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK (Mi.45 euro), gwarancja.

Fi.20w
Mi.23I
50 PLN
28117

1929 Port Gdańsk, prezydent Mościcki, dwie odmiany znaczka podstawowego czarna i szaroczarna, obie z nadrukiem poziomym PORT GDAŃSK na prążkowanym - 16/2 cm papierze (Fi.300.-), gwarancja Gryżewski, Kalinowski.

Fi.20w
Mi.23I
300 PLN