The new auction will start soon

Auction 89. Air mail

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
24548

2007 karty pocztowe czyste, rocznik - 26 sztuk (Fi.80.-).


120 PLN
24581

1912 Niemcy, specjalna całostka lotnicza za 5 Pf z dopłatą 50 Pf na fundusz Nationalflugspende, z ilustracją przedstawiającą sterowiec Zeppelin w locie nad Frankfurtem nad Menem, przesłana 13.10 pocztą lotniczą z Frankfurtu do Wiesbaden, karta adresowana do Inowrocławia; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.SFP1
400 PLN
24582

1923 Znaczki składkowe LOPP - Warszawa - Śmigło, znaczek za 50 gr. w kolorze czerwonym, ze względu na rzadkość mimo słabego stanu wystawiony na licytację.

Fi.8
30 PLN
24583

1923 "AEROLLOYD" połączenie lotnicze Warszawa-Lwów, ekspresowy list lotniczy (druk) wysłany 26.VI z Warszawy do Lwowa, stempelek gotówkowej dopłaty za przesyłkę lotniczą, stempelek "Par avion", na odwrocie kasownik odbiorczy Lwów 1 z 28.VI; całość o ładnie udokumentowanym obiegu w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Bura.

Fi.22
800 PLN
24584

1924-35 Wydanie Lokalne - miejskich i powiatowych komitetów LOPP - miejscowość nieznana - alegoria, czysty znaczek MKOP (Miejski Komitet Obrony Powietrznej?) za 10 gr., niekatalogowany u Fischera ani w Katalogu Znaczków i Nalepek LOPP i FOM W.Ługowskiego i J.Kosmali, ex-Taipale, ładnie centrowany w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
24585

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.1B, 3B
60 PLN
24586

1925 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, dwa górne znaczki z podlepką.

Fi.3B
50 PLN
24587

1925 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.15
20 PLN
24588

1925 Norwegia, polecony list lotniczy, wysłany 27.VIII z Oslo do Berlina; na odwrocie stemple odbiorcze, m.in. trzywierszowy w ramce "Mit Luftpost befördert über/ Flughafen Tempelhofer Feld/ Postamt Berlin C2", dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.109-15, 99 
200 PLN
24589

1925 ZSRR, polecony list lotniczy, wysłany 11.9 z Moskwy do Berlina; stempel odbiorczy urzędu kolejowego dla przesyłek lotniczych: "Mit Luftpost/ befordert/ Bahnpostamt 4"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania.


Mi.273I, 275I, 281
150 PLN
24590

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek bez gumy.


150 PLN
24591

1925-9 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe, zestaw nalepek na podlepkach.


400 PLN
24592

1926 Warszawa, nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.89
30 PLN
24593

1926 kartka z Warszawy do Gdańska przewieziona pocztą lotnicza, naklejki L.O.P.P.


200 PLN
24594

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
24595

1927 nalepka składkowa Ligi Obrony Powietrznej Państwa.

Fi.23
20 PLN
24596

1927 otwarcie linii Lotniczej Łódź-Lwów z okazji Targów Wschodnich, czerwony stempel dodatkowy "I-y Lot ŁÓDŹ-LWÓW 1er vol.", list lotniczy przesłany z Łodzi do Lwowa - lotem tym przesłano zaledwie 100 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania.

Fi.54a
400 PLN
24597

1929 nalepka Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.39
20 PLN
24598

1929 list z pierwszego lotu na trasie Warszawa - Katowice, przewieziono 210 listów, na odwrocie stempel odbiorczy.

Fi.81
160 PLN
24599

1929 list z pierwszego lotu na trasie Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk, przewieziono 150 sztuk takich przesyłek.

Fi.93c
260 PLN
24600

1929 Otwarcie linii Lotniczej Katowice - Poznań - Bydgoszcz - Gdańsk 1.VI.1929 I lot Gdańsk - Poznań, list lotniczy przesłany na trasie Gdańsk - Poznań; lotem tym przesłano zaledwie 150 sztuk poczty!!! doskonały stan zachowania; gwarancja.

Fi.93h
400 PLN
24601

1929 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 20 + 45 gr - frankatura czterokolorowa!!! prawidłowo opłacony zagraniczny list lotniczy wysłany 21.XI.1929 z urzędu Lublin 1 do Pragi, kasowniki tranzytowe i odbiorcze: WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, PRAHA LETISTE i PRAHA 5 SMIHOV; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219, 220, 222, 224
Mi.227, 228, 230, 232
300 PLN
24602

1930 Chile, polecony list lotniczy wysłany 9.VII z Valparaiso do Berlina, kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.149, 151a, 166Ib, 17
100 PLN
24603

1931 wydanie na przesyłki lotnicze, 5 + 10 + 15 + 30 + 45 gr - frankatura pięciokolorowa!!! zagraniczny lotniczy list polecony wysłany 2.VI.1931 z urzędu Warszawa 1 do Nicei, przesyłkę opłacono w wysokości 1,60 zł, podczas gdy prawidłowa opłata wynosiła 2,20 zł; brakującą kwotę 50 gr(?) pobrano od nadawcy gotówką - stempelek "Pobrano zł... gr... Perçu" z dopisaną kwotą; następnie list dostarczono do urzędu WARSZAWA 19 PORT LOTNICZY, skąd drogą lotniczą przesłano go do Francji: kasowniki tranzytowe i odbiorcze PARIS GARE DU NORD AVION 3.V; GARE-AVION MARSEILLE 4.6; NICE-ARRIVE 5-6; 3 wartości z górnymi marginesami z liczbami rozrachunkowymi; dekoracyjny walor o wspaniale udokumentowanym obiegu pocztowym w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.219-224ex
Mi.227-232ex
500 PLN
24604

1931 Szwecja, karta pocztowa przesłana 27.7 lotem Sztokholm - Amsterdam do Kopenhagi.


Mi.125AW 
60 PLN
24605

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Islandię - poczta islandzka, polecona widokówka opłacona znaczkami przedrukowymi poczty sterowcowej przesłana 30.VI z Rejkiawiku do Lorch, dodatkowy stempel okolicznościowy; stempel odbiorczy; doskonały stan zachowania (Sieger 114B).


Mi.147, 148 
600 PLN
24606

1931 Indie Holenderskie, I lot Indie Holenderskie-Australia, dekoracyjna koperta ofrankowana specjalnym znaczkiem przygotowanym dla tego lotu wysłana 29.4 z Batawii do Sydney, przewieziona 9.V samolotem, stempel odbiorczy Sydney z 13.V; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


Mi.180
120 PLN
24607

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - widokówka z Münster, ofrankowana znaczkiem poczty zepelinowej za 1RM, przesłana sterowcem do Essen; doskonały stan zachowania (Sieger 121E).


Mi.455 
200 PLN
24608

1931 LZ 127 Graf Zeppelin - lot na Węgry - poczta węgierska, komplet: list i karta frankowane specjalnie przygotowanymi na tę okazję znaczkami, przesłane 28.III sterowcem (Sieger 102).


Mi.478-79 
600 PLN
24609

1934 XXII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Bennetta w Warszawie, koperta przewieziona balonem "Syrena", zwraca uwagę rzadkie użycie dwóch stempli okolicznościowych: polskiego i francuskiego; na odwrocie nalepka Aeroklubu RP.

Fi.7b
200 PLN
24610

1934 Wydanie z okazji imprez lotniczych - Kraków - samoloty, używane od 1935 roku jako dobrowolne dopłaty do poczty balonowej.

Fi.8-10
120 PLN
24611

1934 nalepki Ligi Obrony Powietrznej Państwa służące do zbierania funduszy na cele statutowe.

Fi.64
120 PLN
24612

1934 I lot Poznań-Berlin "LOT", DLH, dodatkowy stempelek okolicznościowy "Pierwszy lot do Berlina Poznań 3", bardzo ładnie odciśnięty lotniczy stempelek odbiorczy "MIT LUFTPOST BEFÖRDERT LUFTPOSTAMT BERLIN C2", na odwrocie datownik odbiorczy Berlin C z wyróżnikiem "L2*"; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania (Fi.240.-).

Fi.118b
200 PLN
24613

1934 Międzynarodowy Turniej Lotniczy Challenge, seria znaczków z przedrukiem na liście lotniczym wysłanym 16.IX z Warszawy do Kielc, znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym "MIĘDZYNARODOWY TURNIEJ LOTNICZY CHALLENGE WARSZAWA PORT LOTNICZY" z wyróżnikiem "d", dodatkowo stempelek ramkowy "SAMOLOTEM"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (Myślicki 34 014).

Fi.268-69L
Mi.289-90
120 PLN
24614

1934 Argentyna, list lotniczy wysłany 12.V z Astra do Grunau (Jeżów Sudecki) adresowany do wytwórni szybowców Edmunda Schneidera - konstruktora słynnego szybowca "Grunau Baby" (wyprodukowano ponad 6000 sztuk w różnych wersjach, co czyni go najliczniej produkowanym szybowcem w historii); tranzytowe stemple lotnisk w Stuttgarcie i Berlinie; dekoracyjna całość o ładnym obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.311, 312 
200 PLN
24615

1934 Brazylia, list lotniczy wysłany 2.VI z San Paulo do Grunau (Jeżów Sudecki).


Mi.323, 337, 406
100 PLN
24616

1934 Litwa, śmierć litewskich lotników Steponasa Dariusa i Stasysa Girėnasa w katastrofie samolotu Lituanica po dokonaniu przelotu nad Atlantykiem na trasie Nowy Jork-Kowno, samolot rozbił się koło miejscowości Pszczelnik na obecnym terytorium Polski; seria czysta.


Mi.385-90
30 PLN
24617

1934 poczta katapultowa - łączona komunikacja morsko-lotnicza wprowadzona w celu skrócenia czasu przewozu poczty między Niemcami a USA, obsługiwana przez liniowiec pasażerski s/s Bremen wyposażony w katapultę i wodnosamolot wystrzeliwany z tejże w pewnej odległości od brzegu, dzięki czemu poczta docierała na miejsce przeznaczenia do 20 godzin szybciej, list wysłany 11.IX z Nowego Jorku do Wrocławia, dodatkowy niebieski stempelek poczty katapultowej "DEUTSCHER SCHLEUDERFLUG 16.9.34 DAMPFER "BREMEN"-SOUTHAMPTON", na odwrocie przejściowy stempel "BERLIN C" z 17.9 i kasownik odbiorczy BRESLAU z tego samego dnia; dodatkowy stempel "Mit Luftpost befördert Luftpostamt Breslau 2."; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


700 PLN
24618

1935 Wydanie na cele budowy obiektów lotniczych - Łuck - samolot w chmurach, Na budowę lotnisk i hangarów na Wołyniu, parka kasowanych znaczków za 20 gr./1 gr., gwarancja i opis Landre.

Fi.3
240 PLN
24619

1935 XXIII Międzynarodowe Zawody Balonów Wolnych o puchar Gordon-Benetta w Warszawie, ładnie ofrankowana znaczkami koperta listu ekspresowego przesłanego balonem "Legionowo", który 16.IX wylądował w Sokołowie Podlaskim, następnie dosłana do adresata w Białymstoku; znaczki skasowane datownikiem okolicznościowym zawodów; dodatkowy stempelek "POCZTA BALONOWA/ PAR BALLON"; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.11a
80 PLN