Page:
Plebiscites 1920-1922
Poz# Features Catalog Description Actual price
19335
Fi.1, 15, 16

1920 Olsztyn, całostka obiegowa Rzeszy użyta jako formularz, ofrankowana znaczkami: I wydania za 5 fen i II wydania za 5 i 10 fen wysłana 17.8 z miejscowości Dąbrówno, znaczki skasowane datownikiem GILLGENBURG (Kr.Osterode, Ostpr.), dodatkowo kaszetka nadawcy "Wilhelm Schmidt prakt.Tierarzt Gillgenburg, Ostpr."; opłata zgodna z taryfą, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

315 PLN
SOLD
19336
Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
19337


Fi.1-9

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

600 PLN
19338
Fi.1-10I

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

40 PLN
19339
Fi.1-14

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.4 gwarancja Schmutz.

100 PLN
SOLD
19340
Fi.2

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

20 PLN
19341
Fi.2, 4

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, 10 Pf + 20 Pf - frankatura dwukolorowa, karta pocztowa z miejscowości Finckenstein - polska literatura filatelistyczna podaje polski odpowiednik tej nazwy Drozdowo, chociaż właściwszym byłby chyba Kamieniec Suski - wysłana 26.7 do Gdańska Oliwy, rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

W miejscowości Kamień znajdują się ruiny wspaniałego pałacu XVIII wiecznego pałacu Finckensteinów zwanego "pruskim Wersalem", w dniach 1.IV-6.VI.1807 rezydował w nim Napoleon w towarzystwie Marii Walewskiej, tu również cesarz 6.IV podpisał dekret o stworzeniu 1 Pułku Szwoleżerów-Lansjerów Gwardii Cesarskiej, słynnego z brawurowej szarży pod Somosierrą.

360 PLN
SOLD
19342
Fi.2, 8

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

70 PLN
SOLD
19343
Fi.3

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

300 PLN
19344
Fi.3t
Mi.3UMw

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami (Fi.600.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze i wyceniony tak samo jako czysty i kasowany (3Uo 180 euro), bez gumy, gwarancja Krawczyk.

200 PLN
19345
Fi.4

1920 Śląsk Cieszyński, 25 f - frankatura pojedyncza, widokówka wysłana z Bielska do Krakowa, znaczek 25.V skasowany datownikiem BIELITZ OSTERR.SCHLES.2; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

200 PLN
19346
Fi.4, 5, Ck20

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

300 PLN
19347
Fi.4II, Ca3, 80B, 84
Mi.4II, 84, 88, P19

1920 Śląsk Cieszyński, 25 fen z przedrukiem S.O. w II typie - frankatura mieszana ze znaczkami bez przedruku na pocztowym adresie przesyłowym z krakowskim nadrukiem typu 16, wysłanym 11.VII z Bielska do Nowego Sącza, na froncie okrągła pieczęć "GŁÓWNY URZĄD CELNY W BIELSKU" i nalepka kontroli celnej "Za certyfikatem wywozu i przywozu w Cieszynie" z dopisanym numerem "11185"; na odwrocie pasek 3 znaczków dopłaty za 50 hal i datowniki odbiorcze; bardzo rzadki dla tego wydania walor (skart) w doskonałym stanie zachowania, do tej pory znanych jest zaledwie kilka egzemplarzy pochodzących z jednego źródła - archiwum Domu Towarowego w Nowym Sączu, najpiękniejszy z nich jest pokazany i opisany w monografii prof.J.Auleytnera "Filatelistyczne klejnoty w koronie II Rzeczpospolitej 1918-1920"; skarty do innych odbiorców nie są spotykane na rynku; gwarancja i opis Schmutz.

6 000 PLN
19348
Fi.4bI

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.600.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

383 PLN
SOLD
19349

Fi.5

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

150 PLN
19350
Fi.6

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z ładnym abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

150 PLN
19351
Fi.6, Cp1

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

100 PLN
19352
Fi.7I

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek za 1,50 K z przedrukiem S.O. w I typie - z poz.98, na znaczku podstawowym powtarzalny błąd "plama nad cyfrą 1", czyste; bardzo dobry stan zachowania.

60 PLN
19353
Fi.9

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

60 PLN
19354
Fi.11 B

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, nadruk 10/20 f. na znaczku z błędami "H nad SCHLESIEN" i częściowym aklatschem nadruku, na szarym papierze, gwarancja Schmutz.

60 PLN
19355
Fi.11s

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

350 PLN
19356
Fi.12b

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, narożny znaczek za 1,50 Mk. w kolorze różowawobrązowym (Fi.450.-), gwarancja i opis Althen BPP.

360 PLN
SOLD
19357
Fi.15,18, 26

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

60 PLN
19358
Fi.15-26, 28

1920 Olsztyn, luzaki z serii (brak znaczka za 2,50 mk), gwarancja Weźranowski.

100 PLN
19359

Fi.15-28

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.18 na wycinku gwarancja Schmutz.

250 PLN
19360
Fi.15-28 (18b)

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, seria ze znaczkiem za 15 Pf. w rzadszym kolorze karminowobrązowym (Fi.18b) - gwarancja i oznaczenie Gryżewski, oferowane w cenie znaczka 18b (Fi.240.-), reszta serii gratis.

220 PLN
19361
Fi.16

1920 list z Bytomia 21.9.20 do Niemiec opłacony czterema znaczkami Fi 16 i co ciekawe z silnie przesuniętym ząbkowaniem.

150 PLN
19362
Fi.16, 17

1920 Górny Śląsk, wydanie definitywne Komisji Rządzącej - frankatura dwukolorowa, list wysłany 7.7 z Bytomia (Beuthen) do Hanoweru, koperta firmowa, walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

50 PLN
19363
Fi.16, 18

1920 kartka z Katscher (Kietrz) do Niemiec.

40 PLN
19364
Fi.16, 18, Cp2

1920 kartka z Branitz (Branice) do Niemiec.

30 PLN
19365
Fi.17, Cp10

1920 kartka z Turoscheln (Turośl) do Berlina.

117 PLN
SOLD
19366
Fi.17b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze czarnofioletowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

150 PLN
19367
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Mi.850 euro, Fi.1400.-), gwarancja i opis Krawczyk.

900 PLN
SOLD
19368
Fi.18b

1920 Olsztyn, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 15 Pf. w kolorze karminowobrązowym, cena katalogowa wykazuje silną tendencję wzrostową (Fi.1200.-), gwarancja i opis Mikulski.

800 PLN
19369
Fi.21

1920 list firmowy z Bytomia 29.11.20 do Chorzowa.

80 PLN
19370
Fi.23b

1920 Olsztyn, znaczek w kolorach niebieskozielonym i czarnym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

100 PLN
19371
Fi.26-29

1920 Kwidzyn, wydanie przedrukowe, seria kasowana na wycinkach.

160 PLN
19372
Fi.26-29a

1920 Kwidzyn, seria znaczków wydania przedrukowego.

220 PLN
19373
Fi.26c

1920 Olsztyn, znaczek w kolorze brązowym, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

250 PLN
19374
Fi.Cp2

1920 Górny Śląsk, czysta całostka I wydania (Fi.35.-).

30 PLN