The auction will start on 21.06.2024

Auction 89. Pre-stamp period

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
16816

1791 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


180 PLN
16817

1806 kompletny składany list z Krakowa do Steyer.


120 PLN
16819

1810 kompletny składany list z Lwowa do Steyer.


120 PLN
16820

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
16821

1812 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
16822

1814 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
16823

1817 kompletny składany list do Marienburga (Malbork).


80 PLN
16824

1820 list wysłany 26.II z Kurnika do Poznania, idealnie odciśnięty jednowierszowy stempel nadawczy "Kurnik" (Feuser 150 euro), dopisek "Interes Dekanalny" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


500 PLN
16825

1827 kompletny składany z Lublina do Chełma, stempel nadawczy Lublina typ IB.


60 PLN
16826

1828 (?), list wysłany 17.I z Warszawy do Wolnego Miasta Krakowa, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy WARSZAWA 3 JANRII, adnotacje pocztowe: "30" niebieskim atramentem i "38" czerwonym, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy; adresatem jest Józef Nikorowicz, który w grudniu 1827 został w dramatycznych okolicznościach wybrany prezesem Senatu Wolnego Miasta Krakowa czyli osobą posiadającą faktycznie największą władzę w Rzeczpospolitej Krakowskiej, w wyniku zdecydowanej ingerencji mocarstw zaborczych musiał ustąpić ze stanowiska; zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
16827

1829 kompletny list z Warszawy do Kalisza, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20mm.


90 PLN
16828

1829 kompletny list z pełną treścią, wysłany 3/4 z Kwidzyna do miejscowości Sichtfelde koło Christburga (Dzierzgoń); okrągły stempel nadawczy MARIENWERDER, papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi orła pruskiego na jednej, a podpis "HCHST MW" na drugiej; walor w doskonałym stanie zachowania.


60 PLN
16829

1829 obwoluta listu urzędowego ze Lwowa do Wiednia.


60 PLN
16830

1830 PORTO, koszulka listu na koszt adresata wysłanego 14/10 z Warszawy do Łęczycy, adnotacja "Porto od Kromaz" (Komisarza Okręgu Mazowieckiego), dużymi niebieskimi cyframi wpisano wysokość opłaty "30" gr (list 1-łutowy); okrągły stempel nadawczy typu IIIC o średnicy 19,5 mm, w lewym dolnym rogu listu wpisana data w formie ułamka "14/10" z podaniem - co rzadkie - roku "(18)30"; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem Królestwa Polskiego; bardzo dobry stan zachowania.


450 PLN
16831

1830 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 20 mm.


50 PLN
16832

1831 kompletny składany list do Lwowa.


40 PLN
16833

1832 kompletny list z pełną treścią na papierze "firmowym" z wydrukowanym nagłówkiem "Konsystorz Jeneralny Archidyecezyi Warszawskiey" wysłany 23/1 z Warszawy do Grodziska, czerwony okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.22mm W i A wąskie); papier z dekoracyjnymi znakami wodnymi, różnymi na każdej ze stron, przedstawiającymi jelenia i podpis "SIEDLOW ATT" na jednej, a drzewo na drugiej; stempelek "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA) zwalniający przesyłki urzędowe od opłaty pocztowej z podpisem urzędnika odpowiedzialnego za prowadzenie korespondencji; na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
16834

1833 kompletny list z pełną treścią z Andrychowa, wysłany 7.XII z Wadowic do Troppau (Opava), ładnie odciśnięty dwuwierszowy stempel nadawczy WADOWICE, na odwrocie słabiej odbity kasownik odbiorczy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; sygnowane: Kopecki i AK; z kolekcji S.Rosińskiego.


320 PLN
16835

1833 kompletny list z Warszawy do Tarnowa, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w podwójnej ramce.


75 PLN
16836

1834 kompletny składany list ze Lwowa do Stanisławowa.


50 PLN
16837

1835 "Francotutto" - półtorałutowy kompletny list z pełną treścią wysłany 26.VI z Wiednia do Tarnowa, stempelek "Francotutto" do oznaczania sądowych przesyłek urzędowych w pełni opłaconych przez nadawcę, dopiski czerwoną kredką "6" i "1 1/2L", na odwrocie sucho tłoczona zalepka listowa; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
16838

1835 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL", stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce.


100 PLN
16839

1837 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "RUS." ( z reguły przystawiano stempelek "POL." z Polski), stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce.


120 PLN
16840

1838 koszulka listu wysłanego 23.VIII ze Służewa do Włocławka, czerwony dwuwierszowy stempel nadawczy (29x4,5 mm) SŁUŻEW 23 JUNII; dopisek "IRząd" zwalniający korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, poniżej podpis urzędnika prowadzącego korespondencję, na odwrocie nieczytelna pieczęć nadawcy; bardzo dobry stan zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


80 PLN
16841

1838 około, list miejscowy przesłany w Kaliszu ze stempelkiem zwalniającym korespondencję urzędową od opłaty pocztowej "Interes Rządowy" (Czernik typ IIIA); na odwrocie słabo czytelna pieczęć nadawcy; miejscowe przesyłki z okresu przedznaczkowego należą do rzadkich walorów; dobry stan zachowania.


100 PLN
16842

1838 list (koperta) rekomendowany wysłany z żydowskiej dzielnicy Wieliczki - Klasno do Lwowa, bardzo ładnie odciśnięty ozdobny stempel nadawczy z napisem K.K.P.S. Wieliczka i trąbką pocztową w owalu, na odwrocie pieczęć lakowa nadawcy i dwuwierszowy "pisany" stempel odbiorczy Lwów 6.AUG:1838; efektowny, zgrabny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z kolekcji S.Rosińskiego.


1 600 PLN
16843

1838 kompletna prywatna przesyłka polecona (koperta + list) wysłana na poste restante ze Lwowa do Karlsbadu, trzywierszowy datownik "Reccomandirt LEMBERG 14 AUG:1838", wpisana wysokość opłaty pocztowej "28", a na odwrocie słabo widoczny stempelek nadejścia "21 August 38"; prywatne listy spotykane są o wiele rzadziej niż przesyłki urzędowe; walor w dobrym stanie zachowania (list mocno pożółkły).


240 PLN
16844

1838 kompletny składany list z Wadowic do Tarnowa, stempel Wadowic typu I w kolorze czerwonym.


120 PLN
16845

1839 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Tarnowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempelek kraju pochodzenia z granicy austriackiej "POL.", stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce.


100 PLN
16846

1839 kompletny składany list ze Lwowa do Steyer.


40 PLN
16847

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23.APR; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy i stempelek nadejścia; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


40 PLN
16848

1840 około, list z Wrocławia do Głogowa (Gross-Glogau) wysłany 23/3; dwuwierszowy stempel nadawczy BRESLAU, na froncie adnotacja o wadze listu "1 1/4" łuta; na odwrocie sucha pieczęć nadawcy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


60 PLN
16849

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawy typ IIIC (PZP 398e).


50 PLN
16850

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Zgierza, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN
16851

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Tuszyna, stempel warszawski typu IIIC o średnicy 18,5 mm, stempel "Interes Rządu Polskiego" w owalu z datą.


50 PLN
16852

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
16853

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łodzi, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm.


50 PLN
16854

1840 około, obwoluta listu z Warszawy do Łęczycy, stempel Warszawa typ IIIC o średnicy 19 mm, stempel "Interes Rządowy" w ramce.


60 PLN
16855

1840 kompletny składany z Lublina do Lubartowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "Interes Rządowy" w ramce.


60 PLN
16856

1841 kompletny składany z Lublina z Trybunału Cywilnego Pierwszej Instancji Województwa Lubelskiego do Lwowa, stempel nadawczy Lublina typ IIIC, stempel "INTERS RZĄDOWY" w ramce, na odwrocie stempel odbiorczy ze Lwowa.


80 PLN
SOLD