Page:
Central Lithuania
Poz# Features Catalog Description Actual price
10887
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim mocno żeberkowanym poziomo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

60 PLN
10888
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, narożna próba znaczka za 25 fen. w kolorze czerwonym, na drugostronnie zadrukowanym średnim lekko żeberkowanym papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN
10889
Fi.1 P1

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowa próba znaczka za 25 fen. w kolorze jasnoczerwonym, na średnim i co rzadkie mocno żeberkowanym pionowo papierze (część z nakładu 100 szt.), gwarancja Korszeń.

80 PLN
10890
Fi.1 P3

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 fen. w kolorze czarnym na cienkim gąbczastym papierze gazetowym (część z nakładu 300 szt.), gwarancja Schmutz.

160 PLN
10891
Fi.1-3, 14-47, D1-6 A+B
Mi.1-3, 14-47, P1-6 A+B

1920-1922 zestaw znaczków Litwy Środkowej bez najdrożej serii: 4-13, obejmujący wszystkie pozostałe podstawowe znaczki: opłaty i dopłaty (Fi. ponad 900.-); wyłączoną serię można w każdej chwili dokupić indywidualnie.

700 PLN
10892
Fi.2 P

1920 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 1 mk. w kolorze brązowym, niekatalogowana na drugostronnie zadrukowanym średnim żeberkowanym papierze, gwarancja Schmutz.

160 PLN
10893
Fi.2 P11 Dp

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk marginesowej próby znaczka za 1 mk. w rzadszym kolorze szaroniebieskim na papierze gąbczastym gazetowym, gwarancja Korszeń.

40 PLN
10894
Fi.2 P11 Dpt

1920 godło Litwy Środkowej, potrójny druk próby znaczka za 1 mk. w kolorze ciemnoniebieskim, dodatkowo co rzadkie na obustronnie zadrukowanym gąbczastym gazetowym papierze, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
10895
Fi.2A
Mi.2B 

1920 godło Litwy Środkowej, parka znaczka za 1 mk., w położeniu tete-beche, z międzypolem.

15 PLN
10896
Fi.2A Dp
Mi.2B

1920 godło Litwy Środkowej, makulatura znaczka za 1 mk. w kolorze niebieskim o podwójnym druku, gwarancja Krawczyk.

30 PLN
10897

Fi.3 P2

1920 godło Litwy Środkowej, czworoblok prób znaczka za 2 mk. odcieniu ciemnofioletowym na białym cienkim papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
10898

Fi.3 P3

1920 godło Litwy Środkowej, marginesowy czworoblok prób znaczka za 2 mk. w kolorze fioletowym na kremowym średnim gabczastym papierze gazetowym, gwarancja Krawczyk.

160 PLN
10899
Fi.3B Dp
Mi.3A 

1920 godło Litwy Środkowej, podwójny druk znaczka za 2 mk., ma lekkie przebarwienia, gwarancja Korszeń.

10 PLN
10900
Fi.4-11

1920 wydanie przedrukowe, zestaw ośmiu wartości pięknie skasowanych na wycinkach (Mi.900 euro), każdy znaczek sygnatura STRAUSS - znany warszawski kolekcjoner, gwarancja Gryżewski.

1 800 PLN
10901

1920 Orzeł i Pogoń - wzór II, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 100 mk., zdjęta z dokumentu, fragment stempla "NOTARIUSZ ADOLF ..." z Orłem w środku.

80 PLN
10902

1920 Orzeł i Pogoń, parka znaczków opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęta z dokumentu, fragmenty stempli "ODDZIAŁ TEATR ŻOŁNIERSKI w WILNIE" i "Drukarnia i Fabryka Stempli G.ARKUSKIEGO".

60 PLN
10903

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 1 mk., zdjęty z dokumentu, fragment stempla "Księgarnia Lectura ... Sto Jerska ..."

50 PLN
10904

1920-21 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty skarbowej (revenue) za 40 mk., zdjęty z dokumentu.

40 PLN
10905

1920 Orzeł i Pogoń, znaczek opłaty kancelaryjnej (revenue) za 20 mk., zdjęty z dokumentu.

40 PLN
SOLD
10906
Fi.6P1

1921 różne rysunki, próba, gwarancja i opis Wiatrowski.

40 PLN
10907
Fi.14-19A
Mi.14-19B

1921 różne rysunki, seria na wycinkach, oryginalnie skasowana 11.2 datownikiem WILNO z wyróżnikiem "**a", gwarancja Krawczyk.

120 PLN
10908


Fi.19A MK
Mi.19B 

1921 różne rysunki - gen L.Żeligowski, czworoblok makulatury znaczków za 10 mk. na białym papierze (x) z wzajemnym przesunięciem kolorów, lekki ślad podlepki pomiędzy górnymi znaczkami i załamania na gumie.

100 PLN
10909
Fi.20 P1

1921 godło Litwy Środkowej, próba znaczka za 25 f. w kolorze ciemnooliwkowym na cienkim szorstkim kremowym papierze, gwarancja Krawczyk.

100 PLN
10910

Fi.22 P(2)

1921 godło Litwy Środkowej, czworoblok rzadkich prób znaczka za 2 mk. w kolorze żółtopomarańczowym, niakatalogowanych na cienkim kremowym papierze gazetowym, gwarancja Korszeń

600 PLN
10911

Fi.22Aa,b MK
Mi.22B

1921 godło Litwy Środkowej, dwa czworobloki makulatury znaczka za 2 mk., pierwszy w kolorze żółtym wydrukowany starannie, drugi w kolorze żółtopomarańczowym z pasami nierówno nałożonej farby na górnych znaczkach - to rzadkie, gwarancja Korszeń.

240 PLN
10912
Fi.23-28A
Mi.23-28B

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, oryginalnie kasowana seria cięta, gwarancja Krawczyk.

240 PLN
10913

Fi.25

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN
10914

Fi.27

1921 wydanie z dopłatą na Śląsk, czworoblok ze znaczkami rozdzielonymi pustopolem z parkami w układzie tete - beche.

110 PLN
10915

Fi.27A
Mi.27B 

1921 OSZMIANA - rzadkie ostemplowania Litwy Środkowej, wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, czworoblok znaczków za 2+2 mk. z przesuniętym w pionie nadrukiem; w dwóch górnych znaczkach NA jest na dole, a na dolnych nie ma go wcale (istnieje tylko dziesięć takich znaczków w sektorze); oryginalnie skasowany w Oszmianie (zwykłe znaczki Fi.280.-), gwarancja Krawczyk.

600 PLN
10916

Fi.27a

1921 wydanie z dopłatą "NA ŚLĄSK", guma z śladami przywarcia.

20 PLN
10917
Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2/2 Mk. z odwróconym nadrukiem, tylko niewielka cześć nakładu była gumowana, gwarancja Schmutz.

600 PLN
10918

Fi.28B No
Mi.28A 

1921 wydanie z dopłatą NA ŚLĄSK, ząbkowany znaczek za 2+2 mk., z nadrukiem odwróconym (Fi.500.-), skasowany grzecznościowo w ambulansie Grodno-Mosty, gwarancja Krawczyk.

150 PLN
10919
Fi.30A
Mi.30B

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka ciętych znaczków za 4+1 mk. w położeniu tete-beche.

80 PLN
10920


Fi.30A Mk
Mi.30B 

1921 wydanie na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża, parka makulatury znaczków za 4+1 mk. z poczwórnym nadrukiem w położeniu normalnym i jednym odwróconym, gwarancja Korszeń.

400 PLN
10921
Fi.33 P
Mi.33

1921 wydanie na rzecz Polskiego Białego Krzyża - L.Żeligowski, próba jednej kliszy znaczka za 10 mk. w kolorze definitywnym na niegumowanym białym gładkim średnim papierze - 0,07 mm, gwarancja Korszeń.

60 PLN
10922

Fi.34-41B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana w czworoblokach.

120 PLN
10923
Fi.34-41B

1921 różne rysunki, seria ząbkowana.

30 PLN
10924
Fi.34A MK
Mi.34B 

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z odwróconym tłem, sygnowany, gwarancja Korszeń.

80 PLN
10925
Fi.34A MK
Mi.34B

1921 Kościół św.Anny w Wilnie, makulatura znaczka za 1 mk. z podwójnym drukiem tła, pierwszym w kolorze żółtopomarańczowym przesuniętym i ciemnopomarańczowym odwróconym, gwarancja z oznaczeniem (MK) Schmutz.

120 PLN
10926
Fi.35 P2

1921 Katedra Św.Stanisława w Wilnie, piękna marginesowa próba znaczka za 2 mk. w kolorze karminowym bez tła, gwarancja Schmutz.

160 PLN