The auction will start on 17.06.2022

Auction 88. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8717

1912 nalepki Pierwszej Okrężnej Kolekcjonerskiej Wystawy Polskiego Związku Unia.


100 PLN
8718

1914 I okupacja austro-węgierska Ziem Polskich zaboru rosyjskiego, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 10/9 datownikiem prowizorycznym w Wolbromiu - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; na odwrocie sygnatura własnościowa.


Mi.140, 141, 142
300 PLN
8719

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
8720

1915 list firmowy z Warszawy do Niemiec, stempel niemieckiej cenzury.

Fi.3
20 PLN
8721

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
8722

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, 1 + 3 + 50 hal - frankatura trójkolorowa, list pieniężny wysłany 8.VIII.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego w Kielcach (kasownik z wyróżnikiem "b") do niemieckiego obozu jeńców rosyjskich w Orzyszu (Arys), adresowany do Polaka; na odwrocie idealnie zachowane pieczęcie lakowe "K.u.K. ETAPPENPOST und TELERAPHENAMT KIELCE"; stempel cenzury obozowej "Postprüfnungsstelle des Gefangenelagers Arys Geprüft."; na odwrocie kasownik odbiorczy; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.22, 24, 38
700 PLN
SOLD
8723

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
8724

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
750 PLN
8725

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
380 PLN
8726

1915 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Lublinie.

Fi.25, 30
50 PLN
SOLD
8727

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, makulaturowy znaczek z drukiem podwójnym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA37DD
120 PLN
8728

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, niegumowana próba znaczka w kolorze fioletowym, gwarancja i opis Jendroszek.

Fi.OA40P
80 PLN
8729

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
8730

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
8731

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
8732

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
8733

1915 okupacja niemiecka Belgii, I wydanie przedrukowe, 1F 25C - frankatura pojedyncza (Mi 220 euro), list polecony wysłany 17.4 z Brukseli do Monachium; cenzury, datownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.8 
200 PLN
8734

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN
8735

1915 list polecony z Głogoczowa do polskiego konsulatu w Wiedniu, list przyjęto w składnicy pocztowej w Głogaczowie gdzie odbito stempel składnicy, doklejenie erki i ostemplowanie znaczków nastąpiło w najbliższym urzędzie pocztowym w Mogilanach, stempel austriackiej cenzury wojskowej, na odwrocie niespotykany stempel częściowo zaklejony klapą koperty ""Policyjnie otwierano".


Mi.146, 147
200 PLN
8736

1915 okupacja niemiecka Belgii, podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 14.4 z Brukseli do Wrocławia, cenzura w Akwizgranie.


Mi.P3 
80 PLN
8737

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


35 PLN
8738

1915 list na kopercie firmowej z Warszawy do Kopenhagi, znaczek stemplowany utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym z Warszawa, koperta otwierana z boku przez rosyjską cenzurę wojskową, jej stempel na odwrocie, piękny stan zachowania.


342 PLN
SOLD
8739

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
8740

1915 kartka ze Lwowa do Budapesztu, ciekawa widokówka z rysunkiem z inwazji rosyjskiej we Lwowie.


54 PLN
SOLD
8742

1916 Białystok, rzadki znaczek poczty doręczeniowej unieważniony przez skasowanie i ręczny podpis, bardzo ładny stan, Fi 1.200,- zł, gwarancja Berbeka.

Fi.1I
1 000 PLN
8743

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", 5 fen - frankatura pojedyncza, widokówka (Kościół Kalwiński na Lesznej) wysłana 21.7 z Warszawy do Augsburga, cenzura poznańska.

Fi.2
60 PLN
8744

1916 Białystok - poczta doręczeniowa, znaczek wydania przedrukowego za 1 Mk./25 Pf., z ledwo widocznym cieniem śladu po podlepce, w bardzo ładnym stanie.

Fi.2II
Mi.2I 
3 000 PLN
8745

1916 okupacja niemiecka - "Russich Polen", list wysłany 24.6 z Warszawy do Friedenshütte (Strzybnica), stempelek cenzury, znaczek uszkodzony niezakwestionowany przez Pocztę.

Fi.3
20 PLN
8746

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", seria kasowana.

Fi.17-28
200 PLN
8747

1916 kartka z poczty etapowej w Lublinie 31.5.16 do Szwajcarii, stemple cenzury wojskowej z Lublina i Feldkirch.

Fi.27
30 PLN
SOLD
8748

1916 wydanie dla terenów wschodnich, znaczek za 1 Mk. z perforacją 26:17 otworów (Fi.450.-), gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.28a
Mi.12A 
360 PLN
8749

1916 seria znaczków gazetowych w czworoblokach.

Fi.49-52
140 PLN
8750

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria czysta (Fi.60.-).

Fi.49-52
50 PLN
8751

1916 okupacja austro-węgierska, znaczki gazetowe - głowa Merkurego, seria kasowana na wycinkach.

Fi.49-52
50 PLN
8752

1916 okupacja niemiecka - "Postgebiet Ob. Ost", karta pocztowa wysłana 22.5 z Libawy do Stuttgartu, zwrócona do nadawcy, stempelek cenzury z Królewca.

Fi.Cp1
35 PLN
8753

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa wysłana 7.10 z Warszawy do Metz; opłata za kartę wynosiła 7½ fen, a ponieważ nadawca nie zamierzał doklejać dodatkowych znaczków wykorzystał więc obie części karty (2x5fen=10 fen), poczta skasowała oba znaki opłaty; ciekawe, nietypowe użycie.

Fi.Cp4
120 PLN
8754

1916 okupacja niemiecka - "Gen.- Gouv. Warschau" podwójna (nierozerwana) karta pocztowa wysłana 23.3 z Aleksandrowa do Ludwigshafen, dobry stan zachowania.

Fi.Cp4
150 PLN
8755

1916 okupacja niemiecka - "Gen.-Gouv. Warschau", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp4
40 PLN
8756

1916 podwójna całostka z opłacona odpowiedzią.

Fi.Cp4
35 PLN
8757

1916 kartka dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, minimalne zagięcia na obrzeżach.

Fi.Cp6
15 PLN