The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11762

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IIIau
300 PLN
11763

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. (brązowy) tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIICb Schmutz.

Fi.IIIax2
1 000 PLN
11764

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brązowym o nietypowym dla I wydania pomarańczowym odcieniu (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. - brązowy i III.C.b - brunatnożółty tworzą III.ax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIax2
2 000 PLN
11765

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. (Fi. razem z III.C.b. brunatnożółty tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.3.1.1 kolor terra di siena 7D8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIIAb Schmutz.

Fi.IIIax2
300 PLN
11766

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim o grubości 0,080 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane odrębnie pierwszy jako 0.3.1.2 kolor rotgold 6C7 - zwraca uwagę nietypowy margines na górze znaczka, drugi jako 0.3.2. kolor karamelbraun 6C6, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (9x~IIIAb) - znak w opisie ~ oznacza, że znaczek jest zbliżony do tej odmiany, ale nietypowy, drugi 3Iax2 Schmutz.

Fi.IIIax2
800 PLN
11767

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
280 PLN
11768

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 500 PLN
11769

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego 7x II.C.a (nakład 180 szt.), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych, gdzie jest skatalogowany jako 0.2.5 kolor lavendelgrün 29D3, adnotacja i opis na odwrocie, piękny stan, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (7x) Schmutz.

Fi.IIcx2
1 200 PLN
11770

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład część z 200 sztuk), widoczny ślad podlepki, gwarancja i opis 4Iax1 Schmutz.

Fi.IVax1
800 PLN
11771

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne znaczki w kolorze karminowym (różowokarminowym) na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład ogółem 200 sztuk), drugi ze znaczków obok rzadszego odcienia posiada unikalny na tym wydaniu duży margines po prawej (zamiast małego na dole), gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (11v), drugi sygnowany Kalawski, gwarancja i opis (4Iax1) Schmutz.

Fi.IVax1
4 000 PLN
11772

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax1
400 PLN
11773

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnokarminowym - według Machowskiego 11x (Fi. razem z różowokarminowym tworzą IVax2 nakład 200 szt.), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.2.4 kolor tiefrot 10C8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (11x) Schmutz.

Fi.IVax2
1 600 PLN
11774

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax2
500 PLN
SOLD
11775

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 (nakład 100 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVax3
1 000 PLN
11776

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze y2 (nakład 150 sztuk), nakład pominięty w katalogu Fischera, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVay2
680 PLN
SOLD
11777

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze brązowawoczerwonym "ceglasty" na papierze x3 (nakład 4 sztuki!), niekatalogowany rarytas, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.IVbx3
8 000 PLN
11778

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iau Schmutz.

Fi.Iau
500 PLN
11779

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis: ciemny według Machowskiego (2s) Schmutz, Krawczyk, jasny (1au) Schmutz.

Fi.Iau
1 000 PLN
11780

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
11781

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym (odcień szarawy) na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.2.1 kolor szaroniebieski 21C6, adnotacja i opis na odwrocie (nakład część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iax2 Schmutz.

Fi.Iax2
400 PLN
11782

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x3 (nakład 100 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iax3
2 000 PLN
11783

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze y2 (nakład 1000 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iay2
200 PLN
SOLD
11784

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iaz2
300 PLN
11785

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym o grubości 0,110 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.6.3 kolor szaroniebieski 22C5, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego (2z) Schmutz.

Fi.Iaz3
1 000 PLN
11786

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 (nakład 2000 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Iaz3
200 PLN
11787

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
200 PLN
11788

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ax2
250 PLN
11789

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym na "nietypowej przesyłce" w formie rezerwowej karty do gry; znaczek unieważniono kasownikiem okolicznościowym TYDZIEŃ ŚWIĘTA W.F. i SPORTU, na skanie widać prześwitujący lustrzany opis odmiany "IAc" według Machowskiego i gwarancję, odcień żółtawy daje klej jakim znaczek przylepiono do karty, gwarancja i opis według Machowskiego (IAc) Schmutz.

Fi.1ay1
2 400 PLN
11790

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
11791

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
11792

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
11793

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1az2
280 PLN
SOLD
11794

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 (nakład 1137 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1bx2
250 PLN
11795

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze y4 (nakład 207 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1by4
1 000 PLN
11796

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1cu
800 PLN
11797

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielonkawo niebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dx2
220 PLN
11798

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 (nakład 232 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1dy2
800 PLN
11799

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2ax2
180 PLN
11800

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u (nakład 250 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bu
700 PLN
11801

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 (nakład 276 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.2bx2
340 PLN
SOLD