The auctions ends in:

Page:
PoW Woldenberg camp
Poz# Features Catalog Description Actual price
11762
Fi.IIIau

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1900 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

300 PLN
11763
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze brunatnożółtym - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. (brązowy) tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIICb Schmutz.

1 000 PLN
11764
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brązowym o nietypowym dla I wydania pomarańczowym odcieniu (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z III.A.b. - brązowy i III.C.b - brunatnożółty tworzą III.ax2), na papierze białym gładkim cienkim, co bardzo rzadkie z pełnymi marginesami wokół rysunku, gwarancja i opis Schmutz.

2 000 PLN
11765
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. (Fi. razem z III.C.b. brunatnożółty tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.3.1.1 kolor terra di siena 7D8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego 9x~IIIAb Schmutz.

300 PLN
11766
Fi.IIIax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ciemnobrązowym na papierze białym gładkim cienkim o grubości 0,080 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane odrębnie pierwszy jako 0.3.1.2 kolor rotgold 6C7 - zwraca uwagę nietypowy margines na górze znaczka, drugi jako 0.3.2. kolor karamelbraun 6C6, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (9x~IIIAb) - znak w opisie ~ oznacza, że znaczek jest zbliżony do tej odmiany, ale nietypowy, drugi 3Iax2 Schmutz.

800 PLN
11767
Fi.IIIaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

280 PLN
11768
Fi.IIcx2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

1 500 PLN
11769
Fi.IIcx2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze szarooliwkowym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego 7x II.C.a (nakład 180 szt.), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych, gdzie jest skatalogowany jako 0.2.5 kolor lavendelgrün 29D3, adnotacja i opis na odwrocie, piękny stan, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (7x) Schmutz.

1 200 PLN
11770
Fi.IVax1

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze karminowym na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład część z 200 sztuk), widoczny ślad podlepki, gwarancja i opis 4Iax1 Schmutz.

800 PLN
11771
Fi.IVax1

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne znaczki w kolorze karminowym (różowokarminowym) na papierze białym gładkim bibułkowym o grubości 0,060 mm, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.4.3.2 kolor braunrot 10C6, adnotacja na odwrocie (nakład ogółem 200 sztuk), drugi ze znaczków obok rzadszego odcienia posiada unikalny na tym wydaniu duży margines po prawej (zamiast małego na dole), gwarancja i opis pierwszy według Machowskiego (11v), drugi sygnowany Kalawski, gwarancja i opis (4Iax1) Schmutz.

4 000 PLN
11772
Fi.IVax1

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x1 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

400 PLN
11773Fi.IVax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, odmiana w kolorze skrajnie ciemnokarminowym - według Machowskiego 11x (Fi. razem z różowokarminowym tworzą IVax2 nakład 200 szt.), na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.4.2.4 kolor tiefrot 10C8, adnotacja i opis na odwrocie, gwarancja Krawczyk, z opisem według Machowskiego (11x) Schmutz.

1 600 PLN
11774
Fi.IVax2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x2 (nakład 200 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

500 PLN
SOLD
11775
Fi.IVax3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze x3 (nakład 100 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
11776
Fi.IVay2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze karminowym na papierze y2 (nakład 150 sztuk), nakład pominięty w katalogu Fischera, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

680 PLN
SOLD
11777
Fi.IVbx3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze brązowawoczerwonym "ceglasty" na papierze x3 (nakład 4 sztuki!), niekatalogowany rarytas, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

8 000 PLN
11778
Fi.Iau

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iau Schmutz.

500 PLN
11779
Fi.Iau

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim o grubości 0,120 mm (nietypowo grubym), pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.4.3 kolor kadettblau 21C5, adnotacja na odwrocie (nakład niewielka część z 300 sztuk), gwarancja i opis: ciemny według Machowskiego (2s) Schmutz, Krawczyk, jasny (1au) Schmutz.

1 000 PLN
11780
Fi.Iau

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

350 PLN
11781
Fi.Iax2

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym (odcień szarawy) na papierze białym gładkim cienkim, pochodzi ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie jest skatalogowana jako 0.1.2.1 kolor szaroniebieski 21C6, adnotacja i opis na odwrocie (nakład część z 300 sztuk), gwarancja i opis 1Iax2 Schmutz.

400 PLN
11782
Fi.Iax3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramarynowym na papierze x3 (nakład 100 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

2 000 PLN
11783
Fi.Iay2

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze y2 (nakład 1000 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
SOLD
11784
Fi.Iaz2

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

300 PLN
11785

Fi.Iaz3

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwa skrajne odcienie znaczków w kolorze ultramarynowym na papierze żółtawym żeberkowanym grubym o grubości 0,110 mm, pochodzą ze wspaniałej kolekcji Manfreda G.Hebera, autora najbardziej szczegółowego Katalogu Poczt Obozowych gdzie są skatalogowane jako 0.1.6.3 kolor szaroniebieski 22C5, adnotacja na odwrocie, gwarancja i opis według Machowskiego (2z) Schmutz.

1 000 PLN
11786
Fi.Iaz3

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z3 (nakład 2000 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
11787
Fi.1ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

200 PLN
11788
Fi.1ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze x2 (nakład 1253 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN
11789
Fi.1ay1

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szarym gładkim bibułkowym na "nietypowej przesyłce" w formie rezerwowej karty do gry; znaczek unieważniono kasownikiem okolicznościowym TYDZIEŃ ŚWIĘTA W.F. i SPORTU, na skanie widać prześwitujący lustrzany opis odmiany "IAc" według Machowskiego i gwarancję, odcień żółtawy daje klej jakim znaczek przylepiono do karty, gwarancja i opis według Machowskiego (IAc) Schmutz.

2 400 PLN
11790
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

100 PLN
11791
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Korszeń.

180 PLN
11792
Fi.1ay1

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN
11793
Fi.1az2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

280 PLN
SOLD
11794
Fi.1bx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze x2 (nakład 1137 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

250 PLN
11795
Fi.1by4

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze szaroniebieskim na papierze y4 (nakład 207 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

1 000 PLN
11796
Fi.1cu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnoniebieskim na papierze u (nakład 203 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
11797
Fi.1dx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielonkawo niebieskim na papierze x2 (nakład 957 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

220 PLN
11798
Fi.1dy2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze zielononiebieskim na papierze y2 (nakład 232 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

800 PLN
11799
Fi.2ax2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnozielonym na papierze x2 (nakład 1445 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

180 PLN
11800
Fi.2bu

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze u (nakład 250 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

700 PLN
11801
Fi.2bx2

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnozielonym na papierze x2 (nakład 276 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

340 PLN
SOLD