The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8661

1855 Królestwo Polskie - ORDYNACJA ZAMOJSKA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana w marcu z dóbr hrabiów Zamojskich do Kancelaryi Głównej tychże w Warszawie; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z 19/3 i duży kwadratowy godzinnik 5/P; doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w niespotykanie pięknym stanie zachowania; gwarancja.

Fi.Ckr8
2 000 PLN
8662

1857 Królestwo Polskie, koperta listu zagranicznego wysłanego 15.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy, okrągły stempel przejściowy Szczakowa i dwuwierszowy z datą krakowski stempel odbiorczy; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8663

1858 Królestwo Polskie - UNIKALNY CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 155 - KOŃSKIE; znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", bez perforacji, unieważniony czerwonym kasownikiem numerowym 155 - Końskie, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opoczna do Przedborza; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko 17 dni, bo do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe, odbijano je przeważnie w kolorze czarnym i sporadycznie w kolorach czerwonym, niebieskim lub zielonym; oferowany egzemplarz jest jedynym znanym znaczkiem z kasownikiem 155 w kolorze czerwonym; w monografii M.A Bojanowicza opisany jako "wymieniany, lecz nie widziany" (nomen omen str.155); pochodzi ze wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego W.Rachmanowa - jego sygnatura splecione WR na odwrocie, bardzo ładny stan zachowania, fofoatest "Extremely rare cancel - only example on Russia No 1 knowm to me" Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
8664

1858 Królestwo Polskie - DATOWNIK WŁODAWA z ręcznie wpisaną datą 7/3 według kalendarza juliańskiego); pięknie cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony datownikiem w małej ekspedycji Włodawa n/Bugiem - na granicznym końcu traktu z Parczewa przez stację poprzęgową Hola (w tym czasie trakt z Lublina przez Łęczną i Kozubat jeszcze nie istniał; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe; rosyjski znaczek numer 1 był pierwszym znaczkiem używanym w Królestwie Polskim, razem z nim wprowadzano coraz to nowe metody skutecznego unieważniania znaczków, aby zapobiec powtórnemu ich użyciu; szczególnie ciekawy jest okres unieważniania ich datownikami, bo trwał tylko 17 dni, a walory są bardzo różnorodne, z tego właśnie okresu pochodzi oferowany wycinek, który był ozdobą wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego zebranej przez W.Rachmanowa, żadem podobny egzemplarz nie jest znany fofoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
8665

1858 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA 98; pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska (Stary Zamość), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; to pierwszy znaczek będący w obiegu na ziemiach polskich, został użyty krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; z trzech stron pięknie ciety, z czwartej po krawędzi, ale oprócz jednego znaczka na froncie listu z mało czytelnym kasownikiem, opisanego przez M.Bojanowicza w jego monografii, to jedyny znany egzemplarz Rosji numer jeden z kasownikiem tej ekspedycji; znajdował się w historycznych zbiorach: A.Faberge, J.Mazepy, a ostatnio w słynnej kolekcji Wisła G.D.Mehrtensa.

Fi.I
Mi.1 
12 000 PLN
8666

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA, RADOMSK - KASOWNIK NUMEROWY 1 NA CZERWONYM KASOWNIKU NUMEROWYM 162; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsk w kolorze czerwonym (w tym kolorze nie jest katalogowany - inne rzadkie Fi.15000.-) i powtórnie mocno przybitym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; czerwonego kasownika 162 nie było w eksponatach wystawowych M.A.Bojanowicza, W.Rachmanowa ani Z.Mikulskiego; wszystkie rarytasy z Radomska pochodzą ze słynnej kolekcji H.C.Gossa, są to obie warte obecnie po kilkadziesiąt tysięcy euro połówki znaczka za 20 kop. na wycinkach (użyte jako opłata 10 kop.), czerwony kasownik numerowy na znaczku rosyjskim i ten oferowany powyżej, zachowała się adnotacja o źródle pochodzenia tego znaczka ex-Goss - będzie dołączona do waloru; wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale ten jest z dużą pewnością unikalny; UWAGA: opisywany w literaturze czerwony kasownik na parce Rosji nr.1 w rzeczywistości jest datownikiem używanym standardowo do unieważniania znaczków w marcu 1858 roku; znaczek oferowany jest na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza, jak wiele użytych podwójnie znaczków zachowany jest w średnim stanie.

Fi.II
Mi.2x
7 500 PLN
8667

1858 Królestwo Polskie 220 - PYZDRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.1500.-); został on unieważniony polskim kasownikiem numerowym 220 - Pyzdry, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Słupcy, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej i posiada na odwrocie stempelek własnościowy M.A.Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2y
2 800 PLN
8668

1858 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO 5, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, poza lekko słabszym lewym górnym narożnikiem w bardzo ładnym stanie.

Fi.V
Mi.5 
150 PLN
8669

1858-65 Królestwo Polskie 110 - IWANISKA, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony przed 1860 lub w 1865 roku unikalnym polskim kasownikiem numerowym 110 - Iwaniska (odmiana o wysokości cyfr 7 mm), w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opatowa do Michałowic; ma on najwyższy - 10 współczynnik rzadkości według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.1100 lub 250+3250.-); lekko uszkodzony rysunek draperii, poza tym w bardzo ładnym stanie, oferowany na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza.

Fi.V lub 5
2 800 PLN
8670

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja.


Mi.6
1 000 PLN
8671

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4.


Mi.7
1 500 PLN
8672

1859 Królestwo Polskie - GRANICA 175 - DR(oga) ŻEL(azna); kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 175 - Granica, obok kolejowy datownik graniczny GRANICA DR. ŻEL. z 11.2., na odwrocie godzinnik 9/R i stempel odbiorczy Warszawy z 12.2.; niemal identyczny list tyle, że z 17.3. pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na str.140 jako przykład ostemplowania z linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; listy z Zakładów Górniczo-Hutniczych Hordliczka do biura firmy w Warszawie pojawiają się na aukcjach; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.12000 + kasownik 450.-); koszulka listu poprzecierana i podklejona na krawędziach, czytelnie skasowany znaczek zachowany w bardzo dobrym stanie, sygnowany I.P.M., gwarancja i opis Mikulski.

Fi.II
Mi.2 
9 600 PLN
8673

1859 kompletny list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858 na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; częściowo zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się bardzo ładnie.


Mi.5 
600 PLN
8674

1860 Królestwo Polskie, koperta wysłana 1.1. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Nowostawów, traktem przez Lublin, Uściług, Równo i Horbaków (Fi.5500.-); znak opłaty skasowany stemplem numerowym 1 Warszawa, obok datownik grażdanką, pod nim spory ubytek lica od przyklejenia się pieczęci lakowej z wierzchniej koperty; może być wczesna, na użyte w styczniu 1860 roku polskie znaczki katalogi przewidują wysokie dopłaty - to samo powinno dotyczyć kopert, niska cena wywoławcza, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5IIy
3 000 PLN
8675

1860 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8/11 z Warszawy do Wiednia, mały okrągły (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty 15/15 informujący, że list został w całości opłacony przez nadawcę - do roku 1865 listy za granicę należało opłacać wyłącznie gotówką; dodatkowo stempelek nadawcy JOZEF EPSTEIN; na odwrocie stempel odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8676

1861 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej o odcieniach jasnych na składanym liście z Gończyc do hrabiego Stanisława Zamojskiego w Warszawie, znaczek unieważniono stemplem numerowym Gończyc z liczbą 67 w czterech okręgach, wysoki stopień rzadkości - 8 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, czerwony datownik z ręcznie wpisana datą nadania typ IIA nie odnotowany u Bojanowicza (w monografii pokazany jest tylko typ Ia), na odwrocie pieczęć lakowa i stempel odbiorczy z Warszawy wraz godzinnikiem, znaczek posiada ciekawą usterkę w postaci dużej :łezki" na lewo od krzyża na koronie, znaczek posiada minimalny ubytek papieru na froncie, list w doskonałym stanie o świetnej prezencji.

Fi.1ad
Mi.1a
32 700 PLN
SOLD
8677

1862 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskiej i jasnoróżowokarminowej o odcieniach jasnych na obwolucie listu z Kibart do Moskwy, znaczek unieważniony stemplem numerowym Kibart z cyfrą 282 w czterech okręgach, dwujęzyczny datownik z datą nadania listu 3.1.1862, na odwrocie stempel tranzytowy z St. Petersburga i odbiorczy z Moskwy, oprócz tego słaba odbitka stempla wagonu pocztowego, znaczek posiada charakterystyczną usterkę opisaną przez M. Miszczaka (Przegląd Filatelistyczny 1, 2, 3/2005) "czerwona obwódka zdeformowana z lewej strony u góry", znaczek i list w pięknym stanie.

Fi.1ac
Mi.1a
10 100 PLN
SOLD
8678

1862 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 5; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowokarminowym; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - smukłe litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer pięć, na polskich znaczkach zwykle w kolorze czarnym; kasowniki ambulansowe należą do najrzadszych ostemplowań Królestwa Polskiego, a te z uruchomionej nieco później (1862) linii Kolei Bydgoskiej, są szczególnie rzadkie i ciekawe ze względu na różnorodność typów i kolorów tuszu; na dolnym ząbkowaniu widoczne resztki laku z wierzchniego listu, na górze nieco słabsze ząbkowanie, poza tym znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja.

Fi.1b
6 000 PLN
8679

1862 Królestwo Polskie - KASOWNIK SZEŚCIOKĄTNY 11, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; kasownik z numerem 11 nie może wystąpić na polskim znaczku numer jeden; znaczek zachowany jest w ładnym stanie.

Fi.6
Mi.6
400 PLN
8680

1862 Królestwo Polskie - OSZUSTWO NA SZKODĘ POCZTY - ZNACZEK ROSYJSKI ZAMIAST POLSKI Nr.1, kompletny list z pełną treścią z Kibart do Petersburga opłacony użytym uprzednio w Rosji (okrągły kasownik numerowy 24 - Mitawa) znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego z ząbkowaniem 12½; znaczek zręcznie unieważniono celowo "rozlanym" kasownikiem numerowym 282, dzięki czemu wcześniejsze rosyjskie ostemplowanie nie rzucało się w oczy, czytelnie odciśnięty datownik nadawczy Kibarty typu IIIC z 25/1 według kalendarza gregoriańskiego, na odwrocie petersburski datownik odbiorczy z 15 stycznia według kalendarza juliańskiego; owalna kaszetka nadawcy "GEBRÜDER LEVI & Co WIRBALLEN."; opłacenie listu znaczkiem rosyjskim było oszustwem na szkodę poczty polskiej wyjątkowo bezczelnym; jak pisał zmarły niedawno wybitny znawca tematu Pan Zbigniew Mikulski: "Największe "gniazdo" oszustów, działających na szkodę obu zarządów pocztowych, rosyjskiego i polskiego, mieściło się w Kibartach, leżących na terenie Królestwa Polskiego, w pobliżu granicy pruskiej. W pobliżu Kibart, w małym miasteczku Wierzbołów, znajdowali się agenci różnych firm, prowadzący korespondencję handlową w sprawie towarów sprowadzanych z Prus do Rosji. Takie firmy jak "Feinberg & Rose", "Gebrüder Levi & Co.", "Lion M. Cohn & Co." miały tu swoich agentów, którzy systematycznie wykorzystywali do opłat pocztowych znaczki już raz użyte. Należy podkreślić, że używali oni często znaczków rosyjskich, które nie były ważne w Królestwie Polskim w okresie od 1860 r. do lutego 1865. Dochodziło w ten sposób do podwójnego oszustwa: nie dość że używano znaczków, które już raz spełniły swoje zadanie w obrocie pocztowym, to jeszcze wykorzystywano do tego celu znaczki rosyjskie, które nie miały mocy obiegowej na terytorium Polski"; całość zachowana w pięknym stanie z pełną kompletną treścią; znaczek od frontu wygląda na nieuszkodzony.

Fi.V
Mi.5
7 500 PLN
8681

1863 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego wysłanego 6/12 z Warszawy do Nantes, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO"; stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PREUSSE ERQUELINES, Paryż i odbiorczy Nantes z 9.12; dodatkowo owalny stempelek nadawcy F.SPRINGER; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 4 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
8682

1863 kompletny składany list z Aleksandrowa Pogranicznego do Warszawy, datownik z Aleksandrowa typ IXA, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy.


240 PLN
8683

1864 Ukraina, kompletny list do Królestwa Polskiego wysłany 25.VII z Odessy do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858 na papierze bez znaku wodnego o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym miejscownikiem z ozdobnikiem i datą, na odwrocie druga odbitka miejscownika i datownik odbiorczy; zamiast pieczęci lakowej dekoracyjna zalepka nadawcy "A.RATHHAUS Odessa"; częściowo zbutwiałe krawędzie wewnątrz listu, ale ogólnie bardzo dobra prezencja.


Mi.5 
700 PLN
8684

1864 list na kopercie z wydrukowanym znakiem opłaty z Nemerowskaja do Kamieńca, słabszy stan zachowania.


Mi.U7
480 PLN
8685

1864 Królestwo Polskie, SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 1/12 z Warszawy do Urzędu Pocztowego w Kielcach, dosłany do Piotrkowa, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce; są to najrzadsze stemple zwalniające korespondencję urzędową od opłaty pocztowej, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji pocztowej; na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa z godłem i napisami rosyjsko-polskimi "ЦАР:ПОЛЬ:УПРАВ:ПОЧТОВ:ОК ... ДЛЯ КОР:ПОЧТОВЪ... - KRO:POL:ZARZĄD OKR:POCZT:...PRZESYŁKA"; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


1 200 PLN
8686

1865 Królestwo Polskie - WARSZAWA 1 - CZTERY KWADRATY; pierwszy polski znaczek w kolorach błękitu pruskiego i karminowym o bardzo intensywnych odcieniach - drukowany dużą ilościa farby przez co białe litery w niebieskim owalu wydają się cieńsze; zachował się na wycinku z listu do Rosji, nadanego w Warszawie w dniu 25.1.1865 według kalendarza juliańskiego (6.2. według kalendarza gregoriańskiego); tydzień później 1/13 lutego zaprzestano sprzedaży polskiego znaczka numer jeden i przywrócono do obiegu znaczki rosyjskie; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, typ cztery kwadraty z ozdobną stopką cyfry 1 (rozmiar wewnętrznego 9,5x9 mm); był on w użyciu od przełomu lat 1864/1865, obok miejscownik nadawczy ВАРШАВА grażdanką; listy i znaczki z końcowego okresu obiegu należą do bardzo rzadkich i są wysoko katalogowane; widoczne na skanie załamanie wycinka wzmocnione jest od spodu podlepieniem, a dwa dolne, przechodzące przez znaczek, po wyprostowaniu nie są zbyt widoczne.

Fi.1bc
3 200 PLN
8687

1865 Królestwo Polskie - LIPNO 247, znaczek rosyjski za 30 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; czytelnie unieważniony polskim kasownikiem numerowym 247 - Lipno, ma on wysoki współczynnik rzadkości - 5 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza (Fi.1200+450.-); poza nieco krótszymi ząbkami po bokach w bardzo ładnym stanie.

Fi.7
Mi.7 
1 200 PLN
8688

1865 Królestwo Polskie - KASOWNIK AMBULANSOWY DB/2, dwa znaczki rosyjskie za 3 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważnione polskim kasownikiem ambulansu DB/2 - Droga Bydgoska; bardzo rzadkim, używanym po 1865 roku na odcinku do granicy pruskiej i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, znaczki połączone resztką papieru listu z którego pochodzą.

Fi.13y
Mi.13y 
600 PLN
8689

1865 Królestwo Polskie - KASOWNIK AMBULANSOWY DB/1, znaczek rosyjski za 5 kop. wydania z 1865 roku, na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; z fragmentem polskiego kasownika ambulansu DB/1 - Droga Bydgoska (Fi.120+200.-); bardzo rzadkim, używanym po 1865 roku na odcinku do granicy pruskiej i znanym wyłącznie na znaczkach rosyjskich, poza lekką prześwitką w ładnym stanie.

Fi.14y
Mi.14y 
80 PLN
8690

1865 znaczek za 10 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 16 w czterech okręgach z Rudy Guzowskiej, stopień rzadkości 4 punkty według dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, gwarancja Falkowski.


Mi.15y
450 PLN
8691

1865 SŁUŻBA POCZTOWA - list służbowy wysłany 31.8 z Warszawy do Piotrkowa, datownik nadawczy WARSZAWA typu IIIC; przesyłka oznaczona czerwonym stempelkiem SŁUŻBA / POCZTOWA w ramce, spotykane jedynie na wewnętrznej korespondencji urzędowej; na odwrocie czerwona urzędowa pieczęć pocztowa.


480 PLN
8692

1865 Wojskowy list pieniężny z Kielc do Płocka datowany 13 października 1865 roku. List opłacony gotówką zawierał 14 rubli 50 kopiejek srebrem. Dopisek „Wojsk” (Wojskowy) i adnotacje o opłacie. Stempel Kielce (Typ IIIC). Koperta zabezpieczona na odwrocie pieczęciami lakowymi z treścią w języku rosyjskim. Na rogach koperty pieczęcie urzędowe 25.-y Smoleński Pułk Piechoty generała - adiutanta hrabiego Adlerberga I-wszego. Pośrodku pieczęć: Kielecka Pocztowa Kontora Przyjęcia Dienieg i Poczty. Kompletna treść na na firmowym papierze. List zawiera informację o przekazaniu pieniędzy na budowę cerkwi prawosławnej. Pieniądze przekazuje Pułk Piechoty podpisane przez komendanta piechoty Jarczewskiego. Koperta rozcięta z trzech stron do celów ekspozycyjnych. Unikalny i niespotykany walor o doskonałej prezencji. Na życzenie fotoatest.


38 000 PLN
8693

1866 Królestwo Polskie - BW, wycinek listu opłaconego według taryfy do Francji rosyjskimi znaczkami za 3, 5 i 10 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; znaczki unieważniono polskim kasownikiem ekspedycji dworcowej BW - (Droga) Bydgosko-Wiedeńska (Fi.330.-), po prawej fragment stempla FRANCO - informacji o całkowitym opłaceniu listu przez nadawcę.

Fi.19-21x
200 PLN
8694

1866 Królestwo Polskie, SIERADZ 194 - BŁĄD PODDRUKU; wycinek listu opłaconego paskiem trzech rosyjskich znaczków za 3 kop. wydania z 1866 roku na prążkowanym poziomo papierze ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; to rzadka odmiana z poddrukiem trójkąciki dla znaczków za 5 kop. zamiast cyfry 3 zastosowanej dla znaczków za 3 kop.; znaczki unieważniono polskim kasownikiem numerowym 194 - Sieradz; wycinek pochodzi ze słynnej kolekcji Agathona Faberge - jego adnotacja ołówkiem o nabyciu VI.07 od Mertensa na odwrocie, znaczki nie były moczone i mimo koloidalnego podkładu w pięknym stanie zachowania, ostatnio w eksponacie M.A.Bojanowicza, jego gwarancja na odwrocie wycinka.

Fi.19s
Mi.19F
2 400 PLN
8695

1866 Królestwo Polskie - RUDA GUZOWSKA 16, znaczek rosyjski za 10 kop. wydanie z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie na wycinku polskim kasownikiem numerowym 16 - Ruda Guzowska (Fi.+600.-), brak lewego dolnego narożnika.

Fi.21x
Mi.21x 
100 PLN
8696

1866 wycinek listu z Płocka stemplowane polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach, znaczek za 3 kop. z błędem poddruku w kształcie trójkątów zamiast trójek jak dla znaczka za 5 kopiejek.


Mi.18x, 19xF, 21x
2 200 PLN
8697

1866 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8 6 z Aleksandrowa Pogranicznego do Londynu, okrągły stempel nadawczy typu IXA z napisami rosyjskimi i polskimi, stempel tranzytowy będący zarazem stemplem opłaty "PORTO AUS RUSSLAND uber EISENB.POST-BUR.IX" z dopisaną cyfrą "3", datownik odbiorczy Londyn JU.11; nietypowy kierunek wysyłki, całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


500 PLN
8698

1868 Królestwo Polskie - POCZTA MIEJSKA WARSZAWSKA DO FRANCJI, list z Warszawy do Paryża opłacony rosyjskimi znaczkami za 20 kop. wydania z 1865 roku na papierze ze znakiem wodnym 4 oraz za 3 i 5 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, wszystkie z ząbkowaniem 14,5:15, drukowane na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; przesyłkę nadano po południu w oddziale Warszawskiej Poczty Miejskiej, gdzie unieważniono znaczki zastępczo stemplem ВАРШАВА / 5чП z dnia 22.12.1868 według kalendarza juliańskiego, zwykle stosowanym na tej poczcie jako godzinnik odbiorczy; jako datownik nadawczy - w szczególności na listach zagranicznych jest on unikalny; przesyłkę przekazano do Głównego Urzędu Pocztowego, gdzie ostemplowano list małym datownikiem nadawczym WARSZAWA w kolorze czarnym, z datą 4/1 według kalendarza gregoriańskiego; list przesłano koleją Drogą Bydgoską do granicy Pruskiej w Aleksandrowie - stempelek AUS RUSSLAND über EISENB. POST-BUR.XI z 4.1.69 i dalej przez Prusy - tranzytowy stempelek PD, francuski stempelek graniczny do Paryża, gdzie podjęto próbę doręczenia listu - datownik PARIS z 6.1, stempelek listonosza, kaszetka firmowa odbiorcy; tam list przeadresowano do Cannes i wysłano dalej - datownik dworcowy PARIS z 7.1, po drodze datownik tranzytowy Marsylia 8.1 i odbiorczy z Cannes z tego samego dnia - to imponujące tempo doręczenia przesyłki (poczta miejska, Główny Urząd Warszawski, ambulansem przez Prusy, próba doręczenia w Paryżu, koleją przez Marsylię do Cannes) w zaledwie 5 dni !!! dodatkowo adnotacje o taryfach pocztowych, niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16y, 19x, 20x
Mi.16y, 19x, 20x
12 000 PLN
8699

1868 Królestwo Polskie, DW - KASOWNIK AMBULANSOWY; list z Dąbrowy nadany w ambulansie na linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej do Warszawy; opłacony rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1866 roku na papierze prążkowanym poziomo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15; unieważniono go rzadkim kasownikiem ambulansowym D(roga) W(iedeńska) - typ z dużymi literami, który po 1866 roku zastąpił na tej linii kasowniki z kropką; na kopercie zgodnie z przepisami odręczna adnotacja o miejscu nadania - Dąbrowa i dacie - 16.12.; taki sam list na ręce F.Łapińskiego pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na tablicy 34, z tym że ten jest z kompletną treścią, a na odwrocie ma pięknie odbity w kolorze czerwonym godzinnik odbiorczy Warszawskiej Poczty Miejskiej ВАРШАВА / 8чУ z 5/12/1868 (17.XII wg kalendarza gregoriańskiego) - zwykle spotykany z 5чП w kolorze czarnym; z atestu "Ten list jest dobry pod każdym względem. Rzadkie ostemplowanie"; na odwrocie gwarancja M.A.Bojanowicza, atest Z.Mikulski.

Fi.21x
3 600 PLN
8700

1868 Królestwo Polskie - KIBARTY 282, znaczek rosyjski za 10 kop., rzadszego na ziemiach polskich, wydania z 1868 roku na papierze prążkowanym pionowo, ze znakiem wodnym 4 oraz z ząbkowaniem 14,5:15, na podłożu koloidalnym - tracącym w wodzie rysunek; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 282 - Kibarty.

Fi.21y
Mi.21y 
50 PLN