The auction will start on 19.04.2024

Auction 88. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12493

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 000 PLN
12494

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka z lewej strony litery A w POLSKA" i "przerwane G w GR", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
12495

1944 Wodzowie - R.Traugutt; MAJDAN SOPOCKI - FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Majdanu Sopockiego do Błażowej; znaczki unieważniono ramkowym kasownikiem prowizorycznym "Majdan Sopocki" z ręcznie wpisaną datą 10/X.44 - do tego czasu na listach z wodzami nieznanym; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja i opis Berbeka.

Fi.339+339
Mi.380
16 000 PLN
12496

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Schmutz lub.

Fi.339-41
Mi.380-2
340 PLN
12497

1944 Wodzowie, seria, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-2
370 PLN
12498

1944 Wodzowie, seria, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-2
320 PLN
12499

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach (Fi.2400.-), gwarancja Berbeka, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
12500

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
12501

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropki między prawym uchem, a okiem i na kołnierzu", w końcowej fazie na tej pozycji pojawiła się trzecia kropka "na czole"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82
750 PLN
12502

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 400 PLN
12503

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82
10 000 PLN
12504

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V w kolorze czarnym z nieopiłowanymi marginesami (Fi.3000.-), czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz,

Fi.339-41 PV
Mi.380-82
3 000 PLN
12505

1944 Wodzowie, próbna odbitka arkuszowa typ V na papierze szarym grubym Koloryt, bardzo rzadkie najprawdopodobniej z jednego arkusza, nieporównalnie rzadsze od innych prób typu V, fotoatest Ceremuga.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
12506

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze jasnoczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.339a
Mi.380
100 PLN
SOLD
12507

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 800 PLN
12508

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
12509

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
12510

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie.gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
1 500 PLN
12511

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
1 200 PLN
12512

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
440 PLN
12513

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
400 PLN
SOLD
12514

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis.

Fi.339h B1
Mi.380 
700 PLN
12515

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym z błędem "PÓLSKA", gwarancja i opis.

Fi.339h B4
Mi.380
480 PLN
12516

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
12517

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
12518

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
4 000 PLN
12519

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, parka znaczków za 50 gr. w kolorze zielonym z unikalnym ząbkowaniem ZL11 na tzw. zawiasach (Fi.5000.-), bardzo nietypowa - jeden znaczek jest bardzo szeroki (po prawej na górnym skanie, po lewej na dolnym), a międzypole bardzo wąskie; dodatkowo znaczki po obu stronach różnią się odcieniem farby, gwarancja Schmutz.

Fi.340 ZL11
Mi.381
4 500 PLN
12520

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
400 PLN
12521

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
650 PLN
12522

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze jasnozielonym, lewy znaczek z błędem "zniekształcone dolne części liter w POCZTA POLSKA", gwarancja i opis.

Fi.340a B3
Mi.381
250 PLN
SOLD
12523

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
120 PLN
12524

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
12525

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 18 w kolorze zielonym, gwarancja i opis Walocha.

Fi.340b
Mi.381
100 PLN
12526

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
1 000 PLN
12527

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
300 PLN
12528

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze niebieskim, gwarancja i opis.

Fi.341b
Mi.382
200 PLN
12529

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze niebieskim z poz. 23-24/28-29, znaczek z poz. 24 z błędem "duża głowa", gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.341bB1
Mi.382
900 PLN
12530

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego z Białegostoku, gwarancja i opis koloru i stempla.

Fi.341c
Mi.382
180 PLN
12531

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 8 w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i opis Walocha.

Fi.341c
Mi.382
90 PLN
SOLD
12532

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze ciemnoniebieskim, gwarancja i opis.

Fi.341c
Mi.382
200 PLN