The auction will start on 19.04.2024

Auction 87. Postal stationery

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3737

1947 Judaica - komplet kart pocztowych wydanych dla uczczenia ofiar pomordowanych przez Niemców w Oświęcimiu, ostemplowanych pamiątkowo 14 i 16.6.

Fi.Cp97-98
50 PLN
5338

1951 Światowy Tydzień Młodzieży, karta ostemplowana okolicznościowo 21.III w pierwszym dniu obiegu (Myślicki 51 009).

Fi.Cp126
20 PLN
7234

1900 dwujęzyczna, w tym w języku polskim, całostka z opłaconą odpowiedzią z obiegu pocztowego.

Fi.Cp24
120 PLN
SOLD
7235

1904 trójjęzyczna całostka, w tym w języku polskim.

Fi.Cp22
10 PLN
SOLD
7236

1906 całostka trójjęzyczna, w tym w języku polskim.

Fi.Cp29
10 PLN
SOLD
7237

1918 wydanie PP/GGW, karta z częściowym nadrukiem "Pocztówka" na dodatkowym znaczku; późna faza przedruku (nadruk nieostry, rozlany); skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp1II
40 PLN
7238

1918 wydanie warszawskie, karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - bardzo rzadki typ 24, a na tej karcie dotąd nieznany; dobry stan zachowania (na odwrocie ślady podlepek);

karta 15 fen/10; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 3; bardzo dobry stan zachowania;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp2 I-II
600 PLN
7239

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
40 PLN
7240

1918 wydanie PP/GGW, całostka z nadrukiem typ 1.

Fi.Cp2II
50 PLN
7241

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z nadrukami typ 12, ślady po czterech podlepkach na odwrocie jednej kartki, gwarancja Pelczar.

Fi.Cp3I
180 PLN
7242

1918 wydanie PP/GGW, podwójna całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukami typ 19.

Fi.Cp3I
220 PLN
7243

1918 wydanie PP/GGW, kartka grzecznościowo stemplowana kasownikiem prowizorycznym z Konina, całostka z nadrukiem typ 9.

Fi.Cp3I
200 PLN
7244

1918 wydanie warszawskie, karta podwójna 15 fen/7,5 + 15 fen/7,5; wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 19; dobry stan zachowania (na odwrocie duży ślad podlepki);

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka.

Fi.Cp3I
250 PLN
7245

1918 NADRUK MOCNO PRZESUNIĘTY, wydanie warszawskie, część na odpowiedź karty podwójnej 15 fen/7,5 z nadrukiem mocno przesuniętym w lewo i w górę wg. najnowszej klasyfikacji Berbeki i Pelczara - typ 22; dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.Cp3IB
400 PLN
7246

1918 wydanie lubelskie, dwie karty za 15 hal na kartonie brązowoszarym z nadrukami w kolorze czerwonobrązowym i brązowoczerwonym typu 1 (opis patrz "Przegląd Filatelistyczny 3/2014), czyste (Fi.240.-).

Fi.Cp4ay-by
140 PLN
SOLD
7247

1918 wydanie lubelskie, karta z czarnym nadrukiem, znak opłaty z błędem "kropka w otoku godła z prawej strony"; bardzo dobry stan zachowania w papierze naturalne wtrącenie ("węgielek").

Fi.Cp5y
70 PLN
SOLD
7248

1919 wydanie krakowskie - UKOŚNY NADRUK, pocztowy adres przesyłkowy z niekatalogowanym typem nadruku, opis eksperta "Typ niekatalogowany, podobny do T11, z przestawioną kropką"; minimalnie słabszy stan zachowania; gwarancja z opisem Schmutz.

Fi.Ca3
500 PLN
7249

1919 wydanie krakowskie, przekaz paczkowy z obiegu pocztowego z Krakowa do Biłgoraja, gwarancja Pelczar.

Fi.Ca3
120 PLN
SOLD
7250

1919 koperta ze znakiem opłaty 25 fen, czysta w bardzo dobrym stanie zachowania (Fi.90.-).

Fi.Ck6
80 PLN
7251

1919 koperta z wydrukowanym znakiem opłaty.

Fi.Ck6
60 PLN
7252

1919 koperta ze znakiem opłaty.

Fi.Ck6
70 PLN
7253

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 111.

Fi.Cp.16xII
80 PLN
7254

1919 wydanie krakowskie, całostka z przesuniętym nadrukiem typ 4 - koniczynka zamiast rombu, wysłana z Bielska 21.III.20 do Lipska.

Fi.Cp12I
200 PLN
7255

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96 - koniczynka zamiast rombu i podniesiona kropka po h.

Fi.Cp12II
70 PLN
7256

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 96.

Fi.Cp12II
60 PLN
7257

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 42.

Fi.Cp12II
50 PLN
7258

1919 wydanie krakowskie, całostka z opłaconą odpowiedzią z nadrukiem typ 96 - koniczyna zamiast rombu i podniesiona kropka po h, z obiegu pocztowego z Krakowa 4.II.20 do Rzeszowa.

Fi.Cp13IIA
100 PLN
7259

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 44; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp14IIx
60 PLN
7260

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 33.

Fi.Cp14IIx
50 PLN
7261

1919 wydanie krakowskie, kartka z Rzeszowa 23.VII.19 do Wiednia, stempel krakowskiej cenzury wojskowej K3 w okręgu, nadruk typ 80.

Fi.Cp14IIx, 76B
150 PLN
7262

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 77.

Fi.Cp14IIy
80 PLN
7263

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 120.

Fi.Cp 14IIy
80 PLN
7264

1919 wydanie krakowskie, całostka z drukiem firmowym Agencji Krakowskiego Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń na odwrocie.

Fi.Cp14Ix
120 PLN
7265

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typ 13.

Fi.Cp14Iy
100 PLN
7266

1919 wydanie krakowskie, całostka na papierze szarym wysłana z Zakopanego 30.VI. do Warszawy, nadruk typ 65 - przecinek zamiast kropki po h.

Fi.Cp14yII
80 PLN
7267

1919 wydanie krakowskie, karta podwójna z nadrukiem typu 130; gwarancja i opis Schmutz;

na karcie albumowej ze zbioru Janusza Adamczyka (Fi.350.-).

Fi.Cp15II
400 PLN
7268

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 46 (przecinek zamiast kropki), grzecznościowo polecona w Krakowie.

Fi.Cp16IIx
40 PLN
7269

1919 wydanie krakowskie, karta z nadrukiem typu 106, skasowana grzecznościowo.

Fi.Cp16IIx
30 PLN
7270

1919 wydanie krakowskie, całostka z nadrukiem typu 52 wysłana 8/8 z Nowego Targu do Krakowa, pieczęć nadawcy POWIATOWA KASA OSZCZĘDNOŚCI w NOWYM TARGU; dobry stan zachowania (ślady archiwizacji); gwarancja i opis Schmutz.

Fi.Cp16IIx
80 PLN
7271

1919 wydanie krakowskie, kartka z Cieszyna 11.III.20 do Wiednia, nadruk typ 98, bardzo późne użycie całostki Cp16 z końca pierwszego kwartału 1920 roku.

Fi.Cp16IIx
400 PLN