The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. WW1 occupation postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27061

1914 pierwsza okupacja austro-węgierska, całość o kontrowersyjnej proweniencji (por. artykuł Przegląd Filatelistyczny 2/2015) - list ofrankowany znaczkami Austrii skasowanymi 4/9/1914 datownikiem prowizorycznym w Miechowie - jednym z trzech uruchomionych tzw. erarialnych urzędów pocztowych; placówkę, po zaledwie kilku dniach funkcjonowania (8-14.IX), na skutek kontrofensywy rosyjskiej zlikwidowano; liczone jako znaczki kasowane na wycinkach; dobry stan zachowania (znaczki z niewielkimi przebarwieniami od światła).


Mi.139-43 
160 PLN
27062

1915 okupacja niemiecka, wydanie przedrukowe "Russisch - Polen" na znaczkach Germania, seria.

Fi.ON1-5
110 PLN
27063

1915 okupacja austro-węgierska, znaczki Bośni i Hercegowiny z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, seria na wycinkach (Fi.4600.-), wszystkie wartości koronowe gwarancja Schmutz.

Fi.1-21
2 800 PLN
27064

1915 wydanie dla terenów byłego Królestwa Polskiego.

Fi.ON5
70 PLN
27065

1915 okupacja austro-węgierska, list firmowy wysłany z poczty etapowej Noworadomsk „a” do Wiednia ocenzurowany w Noworadomsku.

Fi.6
130 PLN
27066

1915 okupacja austro-węgierska, pierwsza seria przedrukowa, znaczek za 10 Kr. z nadrukiem K.U.K. FELDPOST, w pięknym stanie (Fi.2030.-), gwarancja Schmutz.

Fi.21
1 500 PLN
27067

1915 okupacja austro-węgierska, wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria kasowana.

Fi.22-48
400 PLN
27068

1915 znaczki obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria. Fi 2016 1200 zł.

Fi.22-48
800 PLN
27069

1915 wydanie obiegowe z podobizną cesarza Franciszka Józefa, seria stemplowana.

Fi.22-48
400 PLN
27070

1915 list polecony z Lublina do Wiednia, stempel cenzury wojskowej w Lublinie.

Fi.25, 30
80 PLN
27071

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem, bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
40 PLN
27072

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa wysłana 20.11 z Warszawy do Berlina; efektowny stempelek cenzury poznańskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.Cp1
30 PLN
27073

1915 okupacja austro-węgierska, karta Bośni i Hercegowiny z nadrukiem wysłana 12.V.1916 za pośrednictwem urzędu etapowego Piotrków (kasownik z wyróżnikiem "c") do Katowic; stempelek cenzury wojskowej, dodatkowo pieczątka firmowa nadawcy; całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cp1
80 PLN
27074

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp1
20 PLN
27075

1915 okupacja niemiecka - "Russich Polen", podwójna karta pocztowa, czysta.

Fi.Cp2
50 PLN
27076

1915 całostka z opłaconą odpowiedzią.

Fi.Cp2
40 PLN
27077

1915 seria Feldpost I cięta z podwójnym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.Fi.OA1-21
1 500 PLN
27078

1915 seria Feldpost I cięta z odwróconym nadrukiem Feldpost, minimalne ślady podlepek, bardzo ładny stan.

Fi.OA1-21
1 500 PLN
27079

1915 seria Feldpost I w pięknym stanie.

Fi.OA1-21
2 200 PLN
27080

1915 seria Feldpost I.

Fi.OA1-21
900 PLN
27081

1915 znaczek z odwróconym nadrukiem FELDPOST.

Fi.OA21No
500 PLN
27082

1915 kasowana seria Feldpost II w czworoblokach.

Fi.OA22-48
1 200 PLN
27083

1915 seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48
350 PLN
27084

1915 seria Feldpost II, stan luksusowy.

Fi.OA22-48
900 PLN
27085

1915 cięta seria Feldpost II na podlepkach.

Fi.OA22-48nz
700 PLN
27086

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
80 PLN
27087

1915 znaczek z ząbkowaniem 11,5.

Fi.OA30b
40 PLN
27088

1915 stemplowany luzak.

Fi.OA47
230 PLN
27089

1915 parka znaczków za 5 kr.

Fi.OA47
950 PLN
27090

1915 znaczek cięty.

Fi.OA47nz
500 PLN
27091

1915 list polecony z Czarnego Dunajca do Nowego Targu.


Mi.142, 144, 145, 186, 188
120 PLN
27092

1915 stemplowane luzaki z serii z podobizną cesarza Franciszka Józefa.


80 PLN
27093

1915 Legiony Polskie - widokówka wysłana z Krakowa 14.10.15 do Domu Transportowego Legionów Polskich w Morawskiej Ostrawie, cenzura wojskowa z Krakowa.


35 PLN
27094

1915 list na kopercie firmowej z Warszawy do Kopenhagi, znaczek stemplowany utajniającym miejsce nadania listu niemym kasownikiem wojennym z Warszawa, koperta otwierana z boku przez rosyjską cenzurę wojskową, jej stempel na odwrocie, piękny stan zachowania.


380 PLN
27095

1915 kartka z Ustronia do Czech, stempel cenzury wojskowej w Cieszynie.


50 PLN
27096

1915 formularz Feldpostanweisung - przekaz pocztowy pieniężny z okresu I wojny światowej wydania poczty Austro–Węgier, czysty formularz w doskonałym stanie zachowania.


100 PLN
27098

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek z nadrukiem półbłyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10b
80 PLN
27099

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek z nadrukiem półbłyszczącym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.10b
70 PLN
27100

1916 wydanie obiegowe dla Generalnego Gubernatorstwa Warszawskiego, znaczek z nadrukiem smolistym, gwarancja i oznaczenie Berbeka.

Fi.10d
240 PLN
27101

1916 list firmowy z Warszawy do Niemiec, ocenzurowany w Warszawie zamiast w Poznaniu, cenzura w Warszawie była odpowiedzialna za cenzurę listów krajowych.

Fi.11
50 PLN