The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. PoW Woldenberg camp

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30279

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, rzadki znaczek, odmiana w kolorze żółtobrązowym - jedna z trzech obok ochrowobrązowej i popularnej ciemnobrązowej występujaca na papierze szaroniebieskim gładkim średnim, na wycinku użytkowym, gwarancja i opis "3Iau żółtobrązowy" Schmutz.

Fi.IIIau
1 200 PLN
30280

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze u (nakład 1.900 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIIau
120 PLN
30281

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, dwie skrajne odmiany: ciemnobrązowa - według Machowskiego III.A.b., i brunatnożółta - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowane, razem tworzą IIIax2), na papierze białym gładkim cienkim, gwarancja i opis (3Iax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
480 PLN
30282

1941 Poczta Wielkanocna - "Wdowa" I wydanie, znaczek w kolorze brunatnożółtym na papierze białym gładkim cienkim - według Machowskiego III.C.b. (Fi. odrębnie niekatalogowany, razem z ciemnobrązowym - według Machowskiego III.A.b. - tworzą IIIax2) na karcie pocztowej nieznacznie przyciętej; gwarancja i opis (IIIax2) Schmutz.

Fi.IIIax2
600 PLN
30283

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze z3 (nakład 1200 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.IIIaz3
280 PLN
30284

1941 Wdowa pierwszego wydania w kolorze szarooliwkowym na papierze x2 (nakład 180 sztuk), znaczek z bardzo rzadko występującą usterką druku w postaci "gwoździa" - drobnej cząstki stałej, która dostała się na matrycę znaczka i objawia się w postaci jej odbitki w postaci plamy i nie odbitym wokół obrazku znaczka, takie usterki druku są niezwykle rzadkie i ciekawe, znane na pojedynczych egzemplarzach, znaczek posiada nieznaczne ubytki papieru na całej powierzchni spowodowane niewłaściwym siłowym odklejaniem, brak prześwitek, bardzo ciekawy egzemplarz o doskonałej prezencji mimo drobnego uszkodzenia powierzchni odwrotnej strony znaczka w dobrym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.IIcx2
1 500 PLN
30285

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramarynowym na papierze szaroniebieskim gładkim średnim u (nakład 300 sztuk), gwarancja i opis według Machowskiego (2s) Schmutz.

Fi.Iau
350 PLN
30286

1941 Wdowa pierwszego wydania, znaczek w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 300 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.Iaz2
300 PLN
30287

1941 Poczta Wielkanocna - "Pocztylion" I wydanie, znaczek w kolorze ciemnoceglastym na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.VIax1
160 PLN
30288

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
100 PLN
30289

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1ay1
180 PLN
30290

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze bibułkowym y1 (nakład 1264 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1ay1
180 PLN
30291

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ultramaryny na papierze z2 (nakład 259 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.1az2
280 PLN
30292

1942 Poczta Obozowa - "Wdowa" II wydanie, znaczek w kolorze jasnozielonym na papierze białym gładkim cienkim, z kasownikiem okolicznościowym ZIELEŃCE na wycinku, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2ax2
120 PLN
30293

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze u szaroniebieskim gładkim średnim (nakład zaledwie 193 sztuk!), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3au
750 PLN
30294

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3ay1
650 PLN
30295

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 217 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay1
650 PLN
30296

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3ay2
650 PLN
30297

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze ciemnobrązowym na papierze y2 (nakład 208 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.3ay2
600 PLN
30298

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze lilabrązowym na papierze x2 (nakład 953 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3cx2
250 PLN
30299

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze żółtobrązowym na papierze u (nakład 1158 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.3eu
180 PLN
30300

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze jasnobrązowym na papierze u (nakład 981 sztuk), gwarancja i oznaczenie.

Fi.3fu
220 PLN
30301

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.4ay1
120 PLN
30302

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze bibułkowym y1 (nakład 1376 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4ay1
130 PLN
30303

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze cynobrowym na papierze x2 (nakład 1067 sztuk), gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4bx2
180 PLN
30304

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze karminowym na papierze pergaminowym y3 (nakład 185 sztuk), gwarancja i Befund Szymczak.

Fi.4by3
650 PLN
30305

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze ciemnooliwkowym na papierze y2 (nakład 204 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.1dy2
650 PLN
30306

1942 Wdowa drugiego wydania w kolorze w kolorze fioletowoczarnym na papierze x2 (nakład 1.170 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.5bx2
200 PLN
30307

1942 Poczta Obozowa - "Pocztylion" II wydanie, znaczek w kolorze ciemnoczerwonym na papierze białym gładkim bibułkowym, skasowany na karcie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6bx1
220 PLN
30308

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze ciemnoczerwonym na papierze y1 (nakład 972 sztuki), gwarancja i oznaczenie.

Fi.6bx1
200 PLN
30309

1942 Pocztylion drugiego wydania w kolorze w kolorze jasnoczerwonym na papierze x2 (nakład 949 sztuk), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.6cx2
180 PLN
30310

1942 150-lecie orderu Virtui Militari, seria czysta z odmianami kolorów i retuszowanym znaczkiem za 10 f. - opis Schmutz, gwarancja Falkowski, Schmutz

Fi.7-11
600 PLN
30311

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, znaczek z retuszowanej kliszy, gwarancja.

Fi.9x1b
120 PLN
30312

1942 150-lecie orderu Virtuti Militari, ciemny i jasny znaczek za 10 pf. z retuszowanej kliszy (Fi.440.-), gwarancje i opisy obu Schmutz.

Fi.9x1b
400 PLN
30313

1942 Madonna, odbitka z unieważnionej matrycy.

Fi.12
20 PLN
30314

1942 Madonna, czysta seria na papierze białym gładkim bibułkowym, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14x
150 PLN
30315

1942 madonny, seria znaczków nie obciętych z szerokimi marginesami, gwarancja Schmutz.

Fi.12-14x
800 PLN
30316

1942 Madonna, kasowana seria na papierze szarym szorstkim grubym, gwarancja.

Fi.12-14y
120 PLN
30317

1942 Madonna, seria na papierze szorstkim grubym y, gwarancja.

Fi.12-14y
140 PLN
30318

1942 kartka z świąteczną grafiką obozową z obiegu, gwarancja.

Fi.13
220 PLN