The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29832

1938 Poczta Wojskowa - ZAOLZIE, nadruk typograficzny na znaczkach urzędowych; z okazji pobytu Marszałka Polski Edwarda Śmigłego Rydza na Śląsku Zaolziańskim przedrukowano 296 sztuk znaczków zwykłych nadrukiem "Ś miecze R / 12-13.X / 1938" w kolorze czerwonym, a 250 sztuk znaczków poleconych nadrukiem "E.Ś.R. / 12-13.X / 1938" w kolorze czarnym; zużyto je na korespondencję służbową Samodzielnej Grupy Operacyjnej "Śląsk" skierowaną do Głównego Inspektoratu Sił Zbrojnych"; ze względu na tajemnicę wojskową koperty wspomnianej korespondencji zniszczono, ale przedtem znaczki wycięto, ponumerowano i w większości zachowały się na wycinkach, to jedno z najciekawszych polskich wydań wojskowych, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
8 000 PLN
29833

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czeskiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.344
Mi.355
120 PLN
29834

1938 Wojna domowa w Hiszpanii, dekoracyjny listownik propagandowy z podobizną gen.Franco, wysłany 24.8 z Sewilli do Krakowa; w tym czasie trwała największa batalia wojny domowej - bitwa nad Ebro wygrana przez siły narodowe, jej bezpośrednim skutkiem był upadek Republiki w marcu 1939; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


320 PLN
29835

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
29836

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
29837

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
29838

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


50 PLN
29839

1939 Kampania Wrześniowa, po napaści Niemiec na Polskę, kraje sojusznicze: Francja i Wielka Brytania wypowiadają 3.IX wojnę Niemcom i ogłaszają mobilizację; formularz francuskiej poczty polowej wysłany 21.X przez żołnierza francuskiego na brytyjską wyspę Jersey, pieczęć formacyjna i stempelek cenzury; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; z eksponatu J.Falkowskiego.


200 PLN
29840

1940 Armia Polska we Francji, parka czystych znaczków za 20 c. z przesuniętym w poziomie dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, ślad podlepienia na marginesie.

Fi.379
400 PLN
SOLD
29841

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", dodatkowy znaczek na karcie skasowany grzecznościowo 19.7 stemplem okolicznościowym w Berlinie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.1, 745
80 PLN
29842

1940 niemiecka karta propagandowa wyszydzająca byłego premiera Wielkiej Brytanii Neville Chamberlain'a (tzw.Spottkarte), na "znaku opłaty" napis "WERT keinen PFENNIG" - w wolnym tłumaczeniu "nie wart złamanego szeląga", sygnatura "Ashelm 3503 25", dodatkowy znaczek na karcie skasowany grzecznościowo 19.7 stemplem okolicznościowym w Berlinie; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.11, 745
80 PLN
SOLD
29843

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.376
175 PLN
SOLD
29844

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 40 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.382
90 PLN
SOLD
29845

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 70 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.408
125 PLN
SOLD
29846

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
29847

1940 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, część adresowa zbiorczego opakowania, w którym przesłano egzemplarze "Dziennika Polskiego" do żołnierzy polskich stacjonujących w Eliock, w miejscowości tej gen. Stanisław Sosabowski rozpoczął tworzenie elitarnej Samodzielnej Brygady Spadochronowej.


80 PLN
29848

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 7.VII z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w dobrym stanie zachowania.


200 PLN
29849

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list, wysłany 30.VI z Glasgow do polskiej jednostki o kryptonimie P35 adresowany na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 1 JUL 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
29850

1941 (?) "POZDROWIENIA Z FRONTU! ANI KROKU W TYŁ, TYLKO NAPRZÓD! - OTO HASŁO WSZYSTKICH ŻOŁNIERZY ARMII CZERWONEJ" prowizoryczny formularz propagandowy z początkowego okresu Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, wydrukowany na liniowanym zeszytowym papierze; ciekawostka w idealnym stanie zachowania; z eksponatu J.Falowskiego.


160 PLN
29851

1941 Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie - Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich w obronie Tobruku, aerograf z ilustracją świąteczną, datowany "21.listopad.1941", wysłany z Dowództwa Wojsk Polskich na Środkowym Wschodzie (kryptonim pocztowy - 50) do żołnierza I Korpusu w Szkocji (adres odbiorcy P.O.Box 260/82 G.P.O. London), brytyjski kwadratowy stempelek cenzury "241" stosowany przez Główną Pocztę Polową 101, fioletowy okrągły datownik odbiorczy "I KORPUS WOJSK POLSKICH 1st POLISH ARMY CORPS", przesyłka dosłano do jednostki o kryptonimie P/101; Wojsko Polskie na Środkowym Wschodzie w tym czasie składało się z Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich, która walczyła od 21.VIII do 9.XII w obronie Tobruku, z czego najcięższe walki toczono właśnie w listopadzie; dekoracyjny walor, rzadki z wczesnego okresu wprowadzenia aerografów (1941), o ciekawym obiegu, w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.2, 5
400 PLN
29852

1941 VIKTORIA - propagandowa nalepka używana przez żołnierzy niemieckich w Norwegii, na liście wysłanym 13.9 za pośrednictwem poczty polowej 10299 - przydzielonej do obsługi Delegatury Kriegsmarine w Oslo (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), winietka skasowana datownikiem, dodatkowo stempel listowy poczty polowej; dekoracyjny i rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


600 PLN
29853

1941-46 Poczta Polowa I Korpusu, zestaw 8 wycinków z różnymi datownikami polskiej poczty polowej, dodatkowo wycinek z datownikiem poczty polowej nr.125 II Korpusu i Osiedla Barletta; na karcie albumowej.

Fi.2, 3, 4, 5, 6, 8
160 PLN
29854

1941 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, pokwitowanie przekazu pieniężnego na kwotę 300 rubli wysłanego 19.12 z miejscowości Tockoje przez żołnierza 7 Pułku Artylerii Lekkiej (7 pal), gdzie znajdował się Ośrodek Zapasowy Armii Polskiej w którym od jesieni 1941 formowała się ta jednostka, datownik nadawczy Tock.Łagier (ТОЦК ЛАГЕРЬ), a pod nim dopisek "7 płk lek art"; przekaz adresowany na ręce zesłańców w miejscowości Kelerowsk w północnym Kazachstanie, którzy pozostali jeszcze w miejscach zsyłki; wszelkie przesyłki polskich żołnierzy ze Związku Sowieckiego z okresu formowania Polskiej Armii należą do wyjątkowo rzadko spotykanych; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.3
200 PLN
29855

1941 Wojsko Polskie we Francji, nalepka Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich bez koloru czerwonego, czyli orzełka i krzyża w kwadracikach na górze znaczka; spotykane czasem na listach poczty polowej.


150 PLN
29856

1941 Wojsko Polskie we Francji, parka nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk morskich, zwykła i brzegowa jednostronnie cięta, z częściowym abklatschem koloru niebieskiego na odwrocie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


80 PLN
29857

1941 "Adresy konspiracyjne", pokwitowania za paczki (tu z oliwą) wysłane do kraju w ramach pomocy żołnierzy polskich w Anglii dla rodzin w okupowanej przez Niemców Polsce, za pośrednictwem delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Lizbonie, ostemplowane 24.IX datownikiem "LISBOA CENTRAL", bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
29858

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, wszystkie w parkach - lewy znaczek brzegowy jednostronnie cięty, prawy ze środka arkusza; spotykane czasem na listach poczty polowej.


70 PLN
29859

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.


120 PLN
29860

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", kompletny sześcioznaczkowy arkusz położonych tete-beche znaczków za 50 kop. na karcie wystawowej z opisem tego wydania, pełna oryginalna guma, rzadki w tak pięknym stanie, gwarancja Falkowski.

Fi.1
4 000 PLN
29861

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja.

Fi.1
1 200 PLN
29862

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w takich samych narożnych lewych dolnych czworoblokach.

Fi.1-9
4 000 PLN
29863

1942 Légion Tricolore – kolaboracyjna francuska formacja zbrojna mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, pasek trzech znaczków, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.576-77
60 PLN
29864

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 bardzo ładny stan - wydano ich tylko 1000 szt.


800 PLN
29865

1942 (?) III Rzesza, formularz niemieckiej poczty polowej z sygnaturą 504, czysty w idealnym stanie zachowania.


10 PLN
29866

1942 III Rzesza, U222 - niemiecki okręt podwodny, list polecony wysłany 2.4 do Bayreuth za pośrednictwem poczty polowej 832 przydzielonej do obsługi pocztowej okrętu podwodnego U222, datownik z numerem 832; nalepka polecenia z dopisanym numerem 832, dodatkowo okrągła pieczęć z godłem "Wehrmacht Dienststelle" i dwuwierszowy stempelek "Dienststelle/ Feldpost - Nr.12568 C", kasownik odbiorczy na odwrocie; U222 był okrętem typu VIIC, został zwodowany 28.III.1942, 2.IX.1942 zatonął na Bałtyku; niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


200 PLN
29867

1942 III Rzesza, list lotniczy poczty polowej, ofrankowany specjalnym znaczkiem, wysłany 8.12 z Hamburga na adres poczty polowej 10299 w Norwegii (Kriegsmarine Dienststelle Oslo), przeadresowany na pocztę polową 38790 (Abwehrstelle Bergen), dodatkowe stempelki "Quereverbindung" i "Einheit nimmt zur Zeit/ nicht am Luftfeldpostdienst teil/ b Luftfeldpostsammelstelle"; dekoracyjny walor o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym.


240 PLN
29868

1942 III Rzesza, ilustrowany czysty formularz niemieckiej poczty polowej (karnet), wydany nakładem pisemka dla żołnierzy Wehrmachtu "Soldatenblätter für Feier und Freizeit"; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
29869

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR, dowód nadania listu poleconego wysłanego 25.6 do Centrum Wyszkolenia Saperów w miejscowości Barnauł, za pośrednictwem poczty polowej 3001 przydzielonej do 5 Dywizji Piechoty w rejonie miejscowości Dżałał-Abad, datownik POLEWAJA POCZTA 3001 (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА) z wyróżnikiem b "б"; wszelkie całości pocztowe z Armii Andersa z okresu sowieckiego, należą - z oczywistych względów - do niezwykle rzadko spotykanych walorów polskich poczt polowych okresu II wojny światowej.

Fi.8
500 PLN
29870

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, "Wykaz poczty służbowej i rozkazów przesłanych za pośrednictwem Poczty Polowej Nr.112 z D-twa O.Z. do Oficera Placu w Jerozolimie" dokument wewnętrzny polskiej poczty polowej 112, datownik z dnia 22.VIII; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.7
80 PLN
29871

1942 IRAN-PALESTYNA-ANGLIA list wysłany 23.10.42 z Obozu Ewakuacyjnego nr.2 dla polskich uchodźców z ZSRS w miejscowości Ahwaz w Iranie do odbiorcy w Palestynie - Oddziału Junaków w Qastina, nadawczy datownik hinduskiej poczty polowej "INDIAN SECTION BASE POST OFFICE NO.8", zalepka i dwa okrągłe stempelki cenzury: fioletowy "PASSED BY CENSOR No.2175" i czarny "DEPUTY CHIEF FIELD CENSOR" - zwraca uwagę bardzo rzadko spotykany fioletowy w ramce stempelek z literą "A"; przesyłka nie odnalazła adresata i została przeadresowana do jednostki o kryptonimie "P/29" (adnotacja czerwoną kredką) w Anglii, ponieważ i tam adresata nie odnaleziono, po opatrzeniu przesyłki stosowną adnotacją "P/29 nieznany" odesłano ją do Biura Pocztowego 1 Korpusu, skąd "27 FEB 1943" przekazano ją Poczcie Polowej Nr.1, która w dniach 4 i 8.III.1943 podjęła bezskuteczną próbę doręczenia do jednostki "P/64" - zwraca uwagę rzadko spotykany pomocniczy stempelek "FROM:P/73 TO:P/64 POLISH FORCES"; ostatecznie list skierowano do Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie i po przekazaniu go brytyjskiej poczcie cywilnej został tamże nadany w dniu 13 maja 1943; wspaniały walor o niezwykle skomplikowanym, bardzo ładnie udokumentowanym, obiegu pocztowym; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN