The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
30977

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 000 PLN
30978

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Schmutz lub.

Fi.339-41
Mi.380-2
340 PLN
30979

1944 Wodzowie, seria, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-2
370 PLN
30980

1944 Wodzowie, seria, gwarancja.

Fi.339-41
Mi.380-2
320 PLN
30981

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis.

Fi.339-41
Mi.380-82
900 PLN
30982

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach (Fi.2400.-), gwarancja Berbeka, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
30983

1944 Wodzowie, seria czysta w marginesowych górnych czworoblokach, znaczki za 1 zł. lewe w kolorze niebieskim, a prawe w kolorze jasnoniebieskim, to rzadka kombinacja, piękny stan, gwarancja i opis obu odcieni Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 000 PLN
30984

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82
2 400 PLN
30985

1944 CHEŁM LUBELSKI - Wodzowie, seria znaczków skasowana 11.IX w Chełmie Lubelskim, na kopercie grzecznościowego, miejscowego listu poleconego; znaczki unieważnione gumowym kasownikiem prowizorycznym z wyróżnikiem "A."; zwraca uwagę prowizoryczny (polski przedwojenny ambulansowy) stempel polecenia z wypiłowaną nazwą miejscowości, która została dopisana ręcznie; na dole jednowierszowy stempelek z nazwą urzędu "CHEŁM LUBELSKI 1"; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 800 PLN
30986

1944 Wodzowie, seria znaczków na kopercie skasowana 19.9 w urzędzie Lublin 1; gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
600 PLN
30987

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze zielonym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82
10 000 PLN
SOLD
30988

1944 Wodzowie, próbna odbitka arkuszowa typ V na papierze szarym grubym Koloryt, bardzo rzadkie najprawdopodobniej z jednego arkusza, nieporównalnie rzadsze od innych prób typu V, fotoatest Ceremuga.

Fi.339PV
Mi.380
2 000 PLN
30989

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze jasnoczerwonym, unikalny bez napisu POCZTA POLSKA, znanych jest tylko kilka egzemplarzy, wszystkie z jednego arkusza; ze względów technologicznych przesunięcia perforacji poziomej są znacznie rzadsze niż pionowej; gwarancja i opis koloru Schmutz.

Fi.339a B
Mi.380 
4 800 PLN
SOLD
30990

1944 Wodzowie - R.Traugutt, BARDZO SZEROKI marginesowy znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym, z przesuniętym w prawo drugim rzędem perforacji pionowej, w pierwszej kolumnie arkusza powstały bardzo szerokie znaczki - jakby prawostronnie cięte (6 sztuk); jeśli pozostałe rzędy perforacji też są przesunięte, wszystkie pozostałe znaczki w takim arkuszu będą źle centrowane - jakby z rysunkiem przesuniętym w lewo (24 sztuki); gwarancja Schmutz.

Fi.339b
Mi.380
1 200 PLN
30991

1944 PIERWSZA GODZINA OBIEGU - LUBLIN 1g, Wodzowie - R.Traugutt, czworoblok znaczków za 25 gr. z poz.1/7 w kolorach: znaczek z pozycji 2 czerwonym Fi.339b, a znaczki z poz.1, 6, 7 ciemnoczeronym Fi.339c; unieważniony prowizorycznym tzw."małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, w dniu 7.IX.44 o godz 8 rano; z atestu Są to najwcześniej użyte znaczki z wydania "Wodzowie" - w pierwszym dniu wprowadzenia ich do obiegu, a nawet w pierwszej godzinie urzędowej w tym dniu. Wycinek, na którym znajduje się czworoblok opisywanych znaczków zapewne pochodzi z tylnej części dużej koperty - przy wysokiej frankaturze czasem część znaczków naklejano na odwrocie koperty. Atestowane znaczki są w dobrym stanie.; nowy fotoatest Schmutz.

Fi.339b, 339c
Mi.380
8 000 PLN
30992

1944 Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w kolorze czerwonym z błędem na poz.23 "PÓLSKA", gwarancja z opisem koloru i błędu Schmutz.

Fi.339b B4
Mi.380 
200 PLN
SOLD
30993

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
2 800 PLN
30994

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
900 PLN
30995

1944 Wodzowie, parka w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopole zagięte w pionie, ilustracja obu stron parki, same znaczki wartość Fischer 830,- zł, gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
800 PLN
30996

1944 Wodzowie, czworoblok w kolorze jasnoróżowoczerwonym i cynobrowoczerwonym na zawiasach, pustopola zagięte w pionie, ilustracja obu stron czworobloku, same znaczki wartość Fischer 1.660,- zł, gwarancja i oznaczenie.gwarancja i oznaczenie.

Fi.339d/h
Mi.380
1 500 PLN
30997

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
440 PLN
30998

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze cynobrowoczerwonym, gwarancja i opis.

Fi.339h
Mi.380
400 PLN
30999

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
31000

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
31001

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, rzadka próba makulaturowa znaczka za 50 gr. typu VI na papierze z niemieckim tekstem na odwrocie; tylko nieliczne egzemplarze mają plamy farby na rysunku; gwarancja i opis Petriuk.

Fi.340 PVI MK
Mi.381 
3 600 PLN
31002

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, T.Kościuszko; FRANKATURA MIESZANA - DRUGI DZIEŃ OBIEGU, prawidłowo opłacony znaczkami za 50 gr. i 1 zł. przesłany miejscowo list polecony (Fi.7500.-); znaczki unieważniono 8.9. datownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r" (typ 173/2), nalepka polecenia i ręczna adnotacja o dokonanej cenzurze; całość w wyśmienitym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
6 000 PLN
31003

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w kolorze zielonym typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381
600 PLN
31004

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
650 PLN
31005

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
120 PLN
31006

1944 Wodzowie, narożny czworoblok w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Walocha.

Fi.340b
Mi.381
400 PLN
31007

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 18 w kolorze zielonym, gwarancja i opis Walocha.

Fi.340b
Mi.381
100 PLN
31008

1944 LUBARTÓW a, Wodzowie - T.Kościuszko, znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 172/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Krawczyk.

Fi.340b
Mi.381 
300 PLN
31009

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, marginesowy znaczek za 50 gr. w kolorze zielonym z bardzo zaawansowaną fazą błędu na poz.29 "plamy pod Z, TA, LS i A", gwarancja Schmutz.

Fi.340b B3
Mi.381 
250 PLN
SOLD
31010

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze ciemnozielonym z poz. 22-23/27-28, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.340c
Mi.381
400 PLN
31011

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony kompletny list polecony II klasy (wagi ponad 20 gramów) wysłany z Biłgoraja do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, opłacony dwoma znaczkami za 1 zł.; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biłgoraj" - typu 24/2, dodatkowo odciśnięty datownik biurowy "27 WRZ 1944", erka narysowana ołówkiem kopiowym z dopisanym numerem "86" i dodatkowo odciśniętym stempelkiem nadawczym; powyżej niebieska cyfra "8" - znak pozostawiony przez cenzora; przenicowana koperta "Corssen - Overbeck Kriegsbetriebsgemeinschaft Bilgoraj (Disrikt Lublin)", na odwrocie adres nadawcy; prawdziwe listy frankowane wielokrotnie są bardzo rzadkie i mają najwyższe wyceny katalogowe - 6 x 25 gr. Fi.45000.-, 3 x 50 gr. 12000.- i 2 x 1 zł. Fi.45000-, frankatura 3 x 1 zł. dotąd nieznana; tak opłacone listy znane są w ilościach 3 do 5 sztuk; całość w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382
36 000 PLN
31012

1944 HRUBIESZÓW, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze ciemnoniebieskim unieważniony rzadkim eksploatacyjnym kasownikiem prowizorycznym typu 90/1 - dwuobrączkowym datownikiem GG z usuniętym tekstem niemieckim, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
800 PLN
31013

1944 Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. ze znacznym przesunięciem perforacji pionowej w lewo, piękny narożny egzemplarz - niespotykany z wyciętym kawałkiem sąsiedniego znaczka, a więc zachowanym całym rysunkiem, z tego arkusza spotyka się czasem znaczki z przesuniętą perforacją pionową, gwarancja Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
2 000 PLN
31014

1944 Wodzowie, znaczek z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.341B1
Mi.382
360 PLN
31015

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze niebieskim z poz. 4 i 9, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.341b
Mi.382
240 PLN
31016

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze niebieskim z poz. 23-24/28-29, znaczek z poz. 24 z błędem "duża głowa", gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.341bB1
Mi.382
900 PLN