The auction will end on 04.03.2024
The auction ends in:

Auction 85. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
29753

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
50 PLN
29754

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
29755

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
29756

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, seria na kopercie listu poleconego do Sanquhar, znaczki skasowane 18.XII metalowym datownikiem typu II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk"; czarny stempelek polecenia AGENCIA; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
150 PLN
29757

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
320 PLN
29758

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty w pięknym stanie na dwóch stronach albumowych.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
260 PLN
29759

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
SOLD
29760

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
29761

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, polecona karta pocztowa (opłata niezgodna z taryfą) nadana 15.XII.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia "AGENCJA", na froncie stempelek cenzury brytyjskiej P.161; bardzo dobry stan zachowania; sygnowano Lechosław Plewka.

Fi.D338, G338
Mi.363, 366
200 PLN
29762

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list polecony do Wembley nadany 31.III w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94, a na odwrocie kasownik odbiorczy z 3 kwietnia; rzadki, dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.A, B, C, D338
Mi.360-363 
1 000 PLN
29763

1942 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list adresowany na statek "Buenos Aires" na skrytkę pocztową w Londynie, nadany 8.VIII w w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 8.6.42; na froncie okrągła pieczęć "RECEIVED FROM H.M. SHIPS", a na odwrocie dwuwierszowy stempelek tej samej treści; rzadki walor w bardzo dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy; gwarancja Schmutz.

Fi.A, C338
Mi.360, 362
600 PLN
29764

1942 AGENCJA MARYNARKI WOJENNEJ NR.15 - NIE WYMIENIANA W ŻADNYM WYKAZIE agencji pocztowych; list nadany 9.III w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.15 ofrankowany serią znaczków I wydania Polskiego Rządu na Emigracji adresowany do Sunbery-on-Thames, stempel cenzora okrętowego tzw. nagrobkowy (tombstone censor mark) z dopisaną datą 9.3.42; według hipotezy Stanisława Bilskiego agencja o tym numerze mogła znajdować się na jednym z trzech ścigaczy artyleryjskich ORP "Chart", ORP "Wilczur" lub ORP "Wyżeł"; bardzo rzadki walor w dobrym stanie zachowania - brak skrzydełka koperty służącego do jej zaklejania, niekiedy odrywanego ponieważ na jego wewnętrznej stronie podawano adres nadawcy.

Fi.A-H338
Mi.360-367
2 400 PLN
29765

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
50 PLN
29766

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - POLSKA MARYNARKA HANDLOWA, próba znaczka za 10 gr. z pojedynczej matrycy w kolorze brązowym, według projektu A.Horowicza dla wartości 55 groszowej - pierwsza wersja w nowej wartości bez urządzenia sterującego po prawej; do druku przyjęto ostatecznie zgodną z projektem wersję drugą w kolorze zielonym; znaczek rytował E.Dawson - jego podpis na dole po prawej, druk Bradbury Wilkinson & Co.Ltd.; unikalny egzemplarz, w zasadzie nie powinien opuścić drukarni, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.J338 P
Mi.369
4 000 PLN
29767

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
650 PLN
29768

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie (Fi.240.-).

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
29769

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
29770

1945 list nadany z agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25, na odwrocie stempel lotniska w Sutton Coldfield.

Fi.338U
Mi.379A
120 PLN
29771

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
29772

1945 znaczek wydania dobroczynnego z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawy, znaczek stemplowany kasownikiem z pierwszego dnia obiegu.

Fi.338U
Mi.A379
50 PLN
29773

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
29774

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na wycinku ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
40 PLN
SOLD
29775

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, narożnikowy znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania, sygnowany na odwrocie B.T. w kółku.

Fi.U338
Mi.A379
40 PLN
SOLD
29776

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.3 gumowym datownikiem typu III; co ciekawe datownik ten przydzielono agencji na krążowniku ORP "Dragon", który podczas inwazji w Normandii wspierał lądujące wojska ostrzeliwując cele nadbrzeżne, 8.VII.44 został zaatakowany przez niemiecką żywą torpedę i w wyniku odniesionych uszkodzeń 20.VII osadzono go na dnie jako element falochronu sztucznego portu inwazyjnego; po zatopieniu okrętu, według książki G.K.Kay'a i R.Negusa "Polish exile mail in Great Britain 1939-49", datownik agencji przekazano do agencji na bliźniaczym krążowniku ORP "Conrad", który Royal Navy przekazała Polskiej Marynarce Wojennej 14.X.1944; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
120 PLN
29777

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379
60 PLN