The auction will end on 06.05.2024
The auction ends in:

Auction 85. Plebiscites 1920-1922

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
27497

1921 stemplowany znaczek wydania Korfantego.

Fi.6A
30 PLN
29642

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe seria na wycinkach skasowana 20.2 w Bytomiu (Beuthen) w dniu wejścia do obiegu; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.1-9
100 PLN
29643

1920 Górny Śląsk, niemiecki nadruk - dywersyjne całkowite fałszerstwo propagandowe znaczków polskich, kompletna seria czysta, pięć pierwszych znaczków tak jak wydano bez gumy, dwa na jednej lekkiej podlepce, jeden z pełną oryginalną guma bez podlepki.

Fi.1-9
600 PLN
29644

1920 Śląsk Cieszyński, seria z przedrukiem S.O. w I typie, czyste.

Fi.1-10I
40 PLN
29645

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, seria kasowana na wycinkach; na karcie wystawowej.

Fi.1-14
250 PLN
29646

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, seria kasowana, znaczek nr.4 gwarancja Schmutz.

Fi.1-14
100 PLN
29647

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 5 Pf.

Fi.1y
Mi.30
15 PLN
29648

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, parka z przesuniętym w dół nadrukiem.

Fi.2
20 PLN
29649

1920 Śląsk Cieszyński, znaczek z dziurkowaniem firmowym.

Fi.2
50 PLN
29650

1920 ekspres polecony z Bischofsburga (Biskupca) 24.6.20 do Wrocławia, koperta z dwóch stron przycięta i pozagniatana, gwarancja Sztaba.

Fi.2, 8
100 PLN
29651

1920 Kwidzyn, I wydanie mediolańskie, parka znaczków za 15 Pf. bez perforacji poziomej pomiędzy znaczkami, ta wartość niekatalogowana, inne wartości (Fi.500.-), w katalogu Michel katalogowany bez perforacji na górze (18Uo 180 euro), bez gumy, dolny znaczek słabe ząbkowanie, gwarancja Krawczyk.

Fi.3
Mi.3UMw
120 PLN
29652

1920 wydanie dla Sląska Cieszyńskiego kartka austriacka z dodatkowym znaczkiem za 15 fen. nadana z Cieszyna 17.IV.20 do Austrii, opłata za taka kartkę wynosiła 20 fen., a do opłaty zaliczono częściowo austriacką kartkę bez unaradawiającego nadruku nie mającą już mocy obiegowej użyta, jeden z pierwszych dni uzycia znaczków z nadrukiem "S.O. 1920" - wprowadzono do obiegu 15.IV.

Fi.3
300 PLN
29653

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "podniesione S.".

Fi.3B2
80 PLN
29654

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, lewy znaczek z błędem nadruku "krótsza u dołu cyfra 1".

Fi.3B3
80 PLN
29655

1920 kartka z opłaconą odpowiedzią wysłana z Cieszyna 16.11.20 do Poznania, stempel odbiorczy na froncie.

Fi.4, 5, Ck20
300 PLN
29656

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, prawy znaczek z błędem "obniżone O", guma z licznymi ubytkami (do przedruku wykorzystano wybrakowane arkusze podstawowego wydania).

Fi.4B2
65 PLN
29657

1920 plebiscyt w Olsztynie, gwarancja.

Fi.4a
50 PLN
29658

1920 Olsztyn, I wydanie plebiscytowe, znaczek "zwycięstwa" za 15 Pf. - nadruk ALLENSTEIN nie zakrywa DEUTSCHES REICH - nakład z lipca po wygraniu przez Niemcy plebiscytu (Fi.600.-), bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.4bI
450 PLN
29659

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, czworoblok z podwójną perforacją pionową na marginesie, gwarancja z opisem Walisch. Dodatkowo perforacja pozioma przesunięta na krawędź rysunku znaczka. Tradycyjnie słaba guma na tym wydaniu (do przedruku użyto wybrakowanych arkuszy z normalnego wydania), lekkie ślady przywarcia na marginesie.

Fi.5
150 PLN
29660

1920 Górny Śląsk, dofrankowana całostka II wydania, wysłana 1.9 z Bytomia (Beuthen) - w wyniku plebiscytu przyznanego stronie niemieckiej - do Neustadt (Prudnik); karta pionowo zgięta.

Fi.5, Cp2
40 PLN
29661

1920 wydanie przedrukowe dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z abklaczem. Rzadkie w tym wydaniu.

Fi.6
150 PLN
29662

1920 kartka z Beuthen (Bytomia) 25.3.20 do Niemiec.

Fi.6, Cp1
100 PLN
29663

1920 Kwidzyn, czworoblok znaczka za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
15 PLN
29664

1920 Kwidzyn, znaczki za 40 Pf.

Fi.7y
Mi.36
25 PLN
29665

1920 Kwidzyn, wieloblok plus pionowy pasek znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
450 PLN
29666

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
29667

1920 Kwidzyn, parka znaczków za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
40 PLN
29668

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 50 Pf.

Fi.8y
Mi.37
450 PLN
29669

1920 wydanie dla Śląska Cieszyńskiego, znaczek z silnie przesuniętym nadrukiem.

Fi.9
60 PLN
29670

1920 Górny Śląsk, I wydanie plebiscytowe, parka znaczków za 5 Mk. w kolorze czerwonopomarańczowym z międzypolami i pustopolami, piękny stan zachowania.

Fi.9a Pw 9a
Mi.9ZW
600 PLN
29671

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 60 Pf, jeden znaczek uszkodzony.

Fi.9y
Mi.38
350 PLN
29672

1920 Kwidzyn, znaczek za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
25 PLN
29673

1920 Kwidzyn, wielonlok znaczków za 60 Pf.

Fi.9y
Mi.38
300 PLN
29674

1920 Górny Śląsk, II wydanie plebiscytowe, znaczek za 10/20 f. na białym papierze z abklatschem nadruku.

Fi.11
20 PLN
29675

1920 Olsztyn, arkusz I wydania przedrukowego za 1,25 mk, arkusz złożony w połowie, drobne żółte plamki na pojedynczych znaczkach i na marginesie, ogólnie w ładnym stanie.

Fi.11
180 PLN
29676

1920 Kwidzyn, parka znaczków bez perforacji pionowej między znaczkami, gwarancja Klein.

Fi.11s
350 PLN
29677

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
300 PLN
29678

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczka za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
100 PLN
29679

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
300 PLN
29680

1920 Kwidzyn, wieloblok znaczków za 1 Mk.

Fi.11y
Mi.40
150 PLN