The auction will start on 10.04.2020

Auction 83. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
9575

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1
180 PLN
9576

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.1
500 PLN
9577

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze fioletowym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.1I
50 PLN
9578

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW;, bardzo ciekawy egzemplarz, po prawej litera P z nadruku na sąsiednim znaczku, zachowany w pięknym stanie; super pochodzenie - sygnowany ENGL (Englert Zygmunt - najstarsza firma filatelistyczna w Polsce) i splecione WR (W.Rachmanow), gwarancja Schmutz.

Fi.3
30 000 PLN
9579

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", na odwrocie lekki "abklatsch" nadruku i trochę farby ze znaczka za 7,5 fen., gwarancja Perzyński.

Fi.3 No
300 PLN
9580

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 5 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.3I
50 PLN
SOLD
9581

1918 Włocławek, znaczek poczty lokalnej pierwszego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym Włocławka.

Fi.4
100 PLN
9582

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
480 PLN
9583

1918 Olkusz, znaczek okupacji austriackiej za 6 h. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", kasowany na wycinku, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
30 PLN
9584

1918 Maków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5
180 PLN
9585

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
50 PLN
9586

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.6
40 PLN
9587

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA, rzadki w tak ładnym stanie z pełną oryginalna guma bez podlepki; gwarancja Perzyński.

Fi.6
500 PLN
9588

1918 Włocławek, znaczek poczty lokalnej pierwszego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Schmutz.

Fi.6
100 PLN
9589

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
80 PLN
9590

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
80 PLN
9591

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
40 PLN
9592

1918 Ostrów, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / dwie belki / Ostrów" o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.8aI
360 PLN
9593

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "Poczta / Polska / Orzeł", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.10
50 PLN
SOLD
9594

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z lokalnym nadrukiem "Poczta / Polska / Orzeł", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.12
50 PLN
SOLD
9595

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.12No
60 PLN
9596

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
50 PLN
9597

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

Fi.12b
50 PLN
9598

1918 Włocławek, znaczek poczty lokalnej pierwszego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Schmutz.

Fi.13
100 PLN
9599

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest Korszeń.

Fi.14
7 000 PLN
9600

1918 Kalisz - wydanie I, znaczek za 60 f. z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu I, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.15
180 PLN
9601

1918 CZERNIEWICE, CHODECZ, Włocławek, list w kopercie firmowej majątku Krzewie opłacony znaczkami okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 fen. i 15 fen. z nadrukami lokalnymi z II wydania Włocławka "Na Skarb/ Narodowy", wysłany w grudniu z poczty Czerniewice do Syndykatu Rolniczego w Warszawie, znaczki unieważniono poprzez przekreślenie ołówkiem kopiowym, na odwrocie kasownik odbiorczy Warszawa z 20.12.18; przedruków II wydania dokonano początkowo tylko na znaczkach za 10 i 15 fen., ponieważ służyły do opłacania normalnej korespondencji, później przedrukowano dalsze wartości, które jednak nie są znane z prawdziwego obiegu pocztowego; znaczki sprzedawano w podwójnej cenie nominalnej, a nadwyżka przeznaczona była na Skarb Narodowy, z wpływów przekazano do Ministerstwa Poczt kwotę 136,50 marek; na tej podstawie widać, że ilość sprzedanych na poczcie znaczków była minimalna; zachowało się niewiele oryginalnych listów, a te niefilatelistyczne użyte poza Włocławkiem są prawdziwymi unikatami; oferowany walor jest zachowany w doskonałym stanie; gwarancja Gryżewski, Schmutz.

Fi.18, 19
6 000 PLN
9602

1918 Włocławek, znaczek poczty lokalnej drugiego wydania unieważniony stemplem prowizorycznym Włocławka, gwarancja Schmutz.

Fi.19
100 PLN
9603

1918 Włocławek, III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
400 PLN
9604

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z rzadkim lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł /POCZTA" typu III w kolorze fioletowym, ładny stan; sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski, gwarancja Perzyński.

Fi.27a
100 PLN
9605

1918 Kalisz - III wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem "POLSKA POCZTA / dwie belki / KALISZ" stempelkiem gumowym o wymiarach 17,5 x 19 mm, poza lekkim przywarciem farby na gumie w bardzo ładnym stanie, gwarancja Perzyński.

Fi.32a
90 PLN
9606

1918 Olkusz, czysty znaczek za 1 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", na podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.57 No
150 PLN
9607

1918 Przemyśl, kasowany znaczek za 40 hal. z podobizną cesarza Karola z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", bardzo ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

Fi.64
143 PLN
SOLD
9608

1918 Kalisz, karta pocztowa z lokalnym nadrukiem "POLSKA / Orzeł / POCZTA" typu 1, przygotowana do obrotu zamiejscowego przed 25.XI - przedrukowaną kartę za 7,5 fen. (taryfa miejscowa), dofrankowano przedrukowanym uprzednio znaczkiem za 2,5 fen. do taryfy 10 fen. (taryfa zamiejscowa), przygotowanie prawidłowo opłaconych kart miało zapewne na celu usprawnienie pracy urzędu pocztowego, gwarancja Korszeń.

Fi.Cp1
600 PLN
9609

1918 Mielec, karta pocztowa za 10 h. z lokalnym nadrukiem "Poczta Polska" typu III, czysta, bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Cp2
1 800 PLN
9610

1918 Tarnów, seria austriackich znaczków opłaty z lokalnymi nadrukami "Orzeł" typu II w kolorach czarnym lub czewonobrunatnym, kasowane, gwarancja Bojanowicz.


Mi.185-89, 194-99, 2
900 PLN
9611

1918 Rozwadów, znaczek austriacki za 5 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / Orzeł" typu II, czysty z lekkim śladem podlepki w ładnym stanie, gwarancja Krawczyk.


Mi.186
50 PLN
9612

1918 Przemyśl, austriacki znaczek opłaty za 60 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", na podlepce, ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.


Mi.196
70 PLN
SOLD
9613

1918 Przemyśl, znaczek austriacki gazetowyy za 2 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", ładny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.


Mi.212
130 PLN
SOLD
9614

1918 Tarnów, znaczek pospieszny za 2 h. z niekatalogowanym na tym wzorze znaczka lokalnym nadrukiem typu II, na wycinku, fantastyczna jakość nadruku, świetny jako wzorcowy egzemplarz, gwarancja Krawczyk.


Mi.219 
200 PLN