The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. Polish Kingdom

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8967

1855 Królestwo Polskie - ORDYNACJA ZAMOJSKA, rosyjska koperta za 10+1 kop. wydania z 1855 roku, o wymiarach 140x109 mm, ze znakiem wodnym Wz.I w położeniu normalnym, wysłana w marcu z dóbr hrabiów Zamojskich do Kancelarii Głównej tychże w Warszawie; znak opłaty kreślony ręcznie, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy z 19/3 i duży kwadratowy godzinnik 5/P; doskonale zachowana pieczęć lakowa; walor w niespotykanie pięknym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

Fi.Ckr8
2 500 PLN
8968

1855 około, list z Warszawy do Torunia, pruski stempel graniczny "Aus Polen", stempel odbiorczy na odwrocie.


120 PLN
8969

1857 Królestwo Polskie, koperta listu zagranicznego wysłanego 15.11 z Wielunia do Krakowa, okrągły stempel nadawczy typu IIIC (śr.23 mm), przesyłka nie opłacona przez nadawcę, austriacki stempel kraju pochodzenia POLOGNE; na odwrocie kompletna pieczęć lakowa nadawcy, okrągły stempel przejściowy Szczakowa i dwuwierszowy z datą krakowski stempel odbiorczy; zgrabny liścik w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8970

1858 Obszar Rzeczypospolitej - BIAŁYSTOK, NAJWCZEŚNIEJSZE UŻYCIE DATOWNIKA БЕЛОСТОКЪ na ROSJI NR.1; unikalny list wysłany 7/2 z Białegostoku do Wilna opłacony pierwszym rosyjskim znaczkiem za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniono go czytelnie ramkowym datownikiem БЕЛОСТОКЪ / 58 ФЕВ. 7; wprowadzanie do obrotu w Królestwie Polskim i zaborze rosyjskim znaczków pocztowych i początkowe metody ich unieważniania, można zilustrować tylko na przykładzie pierwszego wydania znaczków rosyjskich; najpierw znaczki kreślono, potem unieważniano datownikami i stemplami nadawczymi, a w końcu wprowadzono specjalne zunifikowane kasowniki numerowe; krótki okres stosowania różnorodnych stempli jest najciekawszy w eksponatach historii poczty, a powyższy list jest jednym z najważniejszych walorów z tego działu; w największych światowych kolekcjach były tylko dwa podobne listy, ale późniejsze; H.C.Goss miał list z 17 lutego, a w kolekcji "Aleksander" był list do Rubinsteina z 4 kwietnia; A.Faberge, M.Lipschutz i Z.Mikulski mieli w swoich kolekcjach wycinki z późniejszymi datami, a N.Epstein nie miał nic z wczesnego Białegostoku; kompletny list zachowany z pełną treścią i pięknie ciętym znaczkiem jest jednym z najważniejszych obiektów wczesnego okresu polskiej filatelistyki, nowy fotoatest Н.Ф.Мандровский (Mandrowsky).

Fi.I
Mi.1
60 000 PLN
8971

1858 Królestwo Polskie - UNIKALNY CZERWONY KASOWNIK NUMEROWY 155 - KOŃSKIE; znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1", bez perforacji, unieważniony czerwonym kasownikiem numerowym 155 - Końskie, w małej ekspedycji pocztowej na trakcie z Opoczna do Przedborza; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko 17 dni, bo do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe, odbijano je przeważnie w kolorze czarnym i sporadycznie w kolorach czerwonym, niebieskim lub zielonym; oferowany egzemplarz jest jedynym znanym znaczkiem z kasownikiem 155 w kolorze czerwonym; w monografii M.A Bojanowicza opisany jako "wymieniany, lecz nie widziany" (nomen omen str.155); pochodzi ze wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego W.Rachmanowa - jego sygnatura splecione WR na odwrocie, bardzo ładny stan zachowania, fofoatest "Extremely rare cancel - only example on Russia No 1 knowm to me" Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
8972

1858 Królestwo Polskie - DATOWNIK WŁODAWA z ręcznie wpisaną datą 7/3 według kalendarza juliańskiego); pięknie cięty znaczek rosyjski za 10 kop., wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony datownikiem w małej ekspedycji Włodawa n/Bugiem - na granicznym końcu traktu z Parczewa przez stację poprzęgową Hola (w tym czasie trakt z Lublina przez Łęczną i Kozubat jeszcze nie istniał; początkowo znaczki unieważniano wyłącznie poprzez kreślenie; obowiązek kasowania datownikiem wprowadzono 10 marca 1858 roku i trwał on tylko do dnia 27 marca 1858 roku, kiedy to do kasowania znaczków wprowadzono specjalne kasowniki numerowe; rosyjski znaczek numer 1 był pierwszym znaczkiem używanym w Królestwie Polskim, razem z nim wprowadzano coraz to nowe metody skutecznego unieważniania znaczków, aby zapobiec powtórnemu ich użyciu; szczególnie ciekawy jest okres unieważniania ich datownikami, bo trwał tylko 17 dni, a walory są bardzo różnorodne, z tego właśnie okresu pochodzi oferowany wycinek, który był ozdobą wspaniałej kolekcji kasowników Królestwa Polskiego zebranej przez W.Rachmanowa, żadem podobny egzemplarz nie jest znany fofoatest Ceremuga A.I.E.P.

Fi.I
Mi.1
22 000 PLN
8973

1858 Królestwo Polskie - CHOMĘCISKA 98; pierwszy znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1857 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1"; unieważniony czytelnie polskim kasownikiem numerowym 98 - Chomęciska (Stary Zamość), najwyższy współczynnik rzadkości - 10 punktów według M.A.Bojanowicza; to pierwszy znaczek będący w obiegu na ziemiach polskich, został użyty krótko po 27 marca 1858 roku - kiedy to wprowadzono do użycia kasowniki numerowe; oprócz jednego znaczka na froncie listu z mało czytelnym kasownikiem, opisanego przez M.Bojanowicza w jego monografii, to jedyny znany egzemplarz Rosji numer jeden z kasownikiem tej ekspedycji; znajdował się w historycznych zbiorach: A.Faberge, J.Mazepy, a ostatnio w słynnej kolekcji Wisła G.D.Mehrtensa.

Fi.I
Mi.1 
12 000 PLN
8974

1858 Królestwo Polskie - WARSZAWA, RADOMSK - KASOWNIK NUMEROWY 1 NA CZERWONYM KASOWNIKU NUMEROWYM 162; znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15 unieważniony polskim kasownikiem numerowym 162 - Radomsk w kolorze czerwonym (w tym kolorze nie jest katalogowany - inne rzadkie Fi.15000.-) i powtórnie mocno przybitym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, co było oszustwem na szkodę poczty - praktyka opisywana przez M.A.Bojanowicza, M.Miszczaka i Z.Mikulskiego; czerwonego kasownika 162 nie było w eksponatach wystawowych M.A.Bojanowicza, W.Rachmanowa ani Z.Mikulskiego; wszystkie rarytasy z Radomska pochodzą ze słynnej kolekcji H.C.Gossa, są to obie warte obecnie po kilkadziesiąt tysięcy euro połówki znaczka za 20 kop. na wycinkach (użyte jako opłata 10 kop.), czerwony kasownik numerowy na znaczku rosyjskim i ten oferowany powyżej, zachowała się adnotacja o źródle pochodzenia tego znaczka ex-Goss - będzie dołączona do waloru; wszystkie kasowniki numerowe w kolorze czerwonym są rzadkie, ale ten jest z dużą pewnością unikalny; UWAGA: opisywany w literaturze czerwony kasownik na parce Rosji nr.1 w rzeczywistości jest datownikiem używanym standardowo do unieważniania znaczków w marcu 1858 roku; znaczek oferowany jest na fragmencie strony z eksponatu wystawowego M.A.Bojanowicza, jak wiele użytych podwójnie znaczków zachowany jest w średnim stanie.

Fi.II
Mi.2x
7 500 PLN
8975

1858 Królestwo Polskie 220 - PYZDRY, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" o grubości 0,105 mm i ząbkowaniem 14,5:15 (Fi.1500.-); został on unieważniony polskim kasownikiem numerowym 220 - Pyzdry, w ekspedycji pocztowej na krótkim bocznym trakcie ze Słupcy, ma on bardzo wysoki współczynnik rzadkości - 8 punktów według dziesięciostopniowej skali M.A.Bojanowicza; znaczek oferowany jest na fragmencie karty z jego kolekcji wystawowej i posiada na odwrocie stempelek własnościowy M.A.Bojanowicz.

Fi.II
Mi.2y
2 800 PLN
8976

1858 Królestwo Polskie, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5 (Fi.1100.-); unieważniony bardzo czytelnie polskim okrągłym kasownikiem numerowym 1 - Warszawa, który musiał zostać użyty przed 1860 rokiem, gdyż w momencie powrotu do obiegu znaczków rosyjskich (1865) był już wycofany i zastąpiony kasownikami kwadratowymi (1864); znaczek ma dziurę w brązowym owalu, ale prezentuje się bardzo dobrze.

Fi.V
Mi.5 
210 PLN
SOLD
8977

1858 obszar I Rzeczypospolitej - WILNO 5, znaczek rosyjski za 10 kop. wydania z 1858 roku na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim kasownikiem numerowym 5 - Wilno, poza lekko słabszym lewym górnym narożnikiem w bardzo ładnym stanie.

Fi.V
Mi.5 
150 PLN
8978

1858 znaczek za 20 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, znaczek pochodzi kolekcji F.Mertensa (adnotacja o jego zakupie w czerwcu 1907 roku), bardzo dobry stan zachowania, gwarancja Korszeń.


Mi.6
1 100 PLN
8979

1858 rzadki znaczek za 30 kopiejek stemplowany polskim kasownikiem numerowym z cyfrą 253 w czterech okręgach z Płocka, lekko przycięte dolne ząbki, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 Korszeń.


Mi.7
1 500 PLN
8980

1859 Królestwo Polskie - GRANICA 175 - DR(oga) ŻEL(azna); kompletny list składany opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z 1858 roku, na papierze ze znakiem wodnym "cyfra 1" i ząbkowaniem 14,5:15; znaczek unieważniony polskim kasownikiem numerowym 175 - Granica, obok kolejowy datownik graniczny GRANICA DR. ŻEL. z 11.2., na odwrocie godzinnik 9/R i stempel odbiorczy Warszawy z 12.2.; niemal identyczny list tyle, że z 17.3. pokazany jest w monografii M.A.Bojanowicza na str.140 jako przykład ostemplowania z linii Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej; listy z Zakładów Górniczo-Hutniczych Hordliczka do biura firmy w Warszawie pojawiają się na aukcjach; bardzo wysoka wycena katalogowa (Fi.12000 + kasownik 450.-); koszulka listu poprzecierana i podklejona na krawędziach, czytelnie skasowany znaczek zachowany w bardzo dobrym stanie, sygnowany I.P.M., gwarancja i opis Mikulski.

Fi.II
Mi.2 
9 000 PLN
8981

1859 kompletny list do Królestwa Polskiego, wysłany 26.XI z Petersburga do Warszawy, opłacony znaczkiem rosyjskim za 10 kop. wydania z roku 1858, na papierze bez znaku wodnego, o ząbkowaniu 12,5, unieważnionym kasownikiem numerowym 1, pod znaczkiem ładnie odbity miejscownik z datą, na odwrocie warszawski datownik odbiorczy i duży kwadratowy godzinnik "3/P"; zbutwiałe krawędzie listu ale od frontu prezentuje się dobrze.


Mi.5 
600 PLN
8982

1860 pionowa parka pierwszych polskich znaczków w barwach jasnoniebieskiej i różowej na wycinku listu dwułutowego z Warszawy, dolny znaczek z błędem w postaci podwójnej obwódki herbu typu 1 bez innych usterek, znaczki w doskonałym stanie zachowania, idealny materiał do badań i rekonstrukcji formy pierwszego polskiego znaczka, fotoatest Korszeń.

Fi.1a, 1as
Mi.1a
28 690 PLN
SOLD
8983

1860 pierwszy polski znaczek w barwach jasnoniebieskiej i różowej o odcieniach jasnych unieważniony czteroobrączkowym kasownikiem ekspedycji pocztowej na dworcu kolei warszawsko - wiedeńskiej z napisem "BW" w kolorze czerwonym, znaczek z błędem 'uszkodzone K w KOP.", znaczek w bardzo ładnym stanie, ciekawa kombinacja rzadkiego czerwonego kasownika na znaczku z błędem, fotoatest Korszeń.

Fi.1a B14
Mi.1a
24 000 PLN
8984

1860 ROZBITA KLISZA, pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i ciemnoróżowym o odcieniach jasnych, znaczek z bardzo ciekawą i rzadką usterką w postaci rozbitej czerwonej kliszy po lewej stronie sprawiającej wrażenie zbicia się w jedną czerwoną linię, bardzo dobra prezencja, gwarancja z 4 i oznaczenie z Korszeń.

Fi.1ad
Mi.1a
2 000 PLN
8985

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i ciemnoróżowej o odcieniach jasnych na niekompletnej obwolucie listu z Białej do Warszawy, znaczek unieważniono stemplem numerowym Białej z liczbą 55 w okręgach, dwujęzyczny datownik Białej z datą 13/4, znaczek w dobrym stanie i ładna odbitka stempla numerowego, ogólnie dobra prezencja, list ze zbioru W.Rachmanowa z jego sygnaturą w dolnym prawym rogu, fotoatest Weźranowski.

Fi.1ad
Mi.1a
10 000 PLN
SOLD
8986

1860 pierwszy polski znaczek z kolorach jasnoniebieskim i jasnokarminowym o odcieniach jasnych stemplowany kasownikiem warszawskim z jedynką w okręgach, ciekawe odbicie stempla firmowego na prawej części znaczka, znaczek posiada usterki w postaci uszkodzeń obu dolnych cyfr 10 i plamą w kolorze niebieskim w prawej dolnej części owalu, bardzo ciekawa usterka ząbkowania - wyłamana igła perforująca na prawym marginesie znaczka spowodowała powstanie ząbka o podwójnej grubości - lewy margines 14 dziurek, a prawy 13 dziurek perforacji, znaczek na papierze cienkim z prześwitującym na odwrocie rysunkiem znaczka, bardzo ładny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1au
Mi.1a
1 800 PLN
SOLD
8987

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach o odcieniach ciemnych stemplowany stemplem numerowym z Wodzisławia z liczba 130 w okręgach, stopień rzadkości według 10 stopniowej skali Bojanowicza 5 punktów, znaczek reperowany - poprawiane i uzupełnione ząbkowanie, gwarancja i opis stempla Berbeka.

Fi.1b
Mi.1b
1 500 PLN
8988

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na wycinku listu z warszawy, piękny stan zachowania z wyjątkowo centrycznym i ładnym ząbkowaniem, gwarancja Ryblewski.

Fi.1b
Mi.1b
1 300 PLN
SOLD
8989

1860 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i karminowej o odcieniach ciemnych na liście z Warszawy do Rosji, bardzo ładny stan zachowania.

Fi.1b
Mi.1b
6 000 PLN
8990

1860 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.4 / typu I stosowanym na linii Kolei Petersburskiej, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, gwarancja z 4 Korszeń.

Fi.1bb
Mi.1b
1 900 PLN
8991

1860 parka pierwszych polskich znaczków w barwach błękitu pruskiego i jasnoróżowym o odcieniach ciemnych na wycinku listu dwułutowego z Warszawy, prawy znaczek silnie złamany, ogólnie dobra prezencja i doskonały materiał do rekonstrukcji arkusza pierwszego polskiego znaczka.

Fi.1bc
Mi.1b
10 000 PLN
8992

1860 Królestwo Polskie, pierwszy polski znaczek za 10 kop., czysty, w kolorach niebieskim i karminowym o ciemnych odcieniach, na cienkim lekko prześwitującym papierze - 0,07 mm, z niewielkimi, cienkimi pozostałościami gumy na części powierzchni znaczka, bardzo ładny stan, kolorowy fotoatest Krawczyk.

Fi.1b u
6 000 PLN
SOLD
8993

1860 koperta z wydrukowanym na klapie koperty znakiem opłaty z obiegu pocztowego z Kłomnic do Orenburga, kasownik numerowy Kłomnic z liczbą 161 w okręgach, wysoki stopień rzadkości na pierwszym polskim znaczku według Bojanowicza, 7 punktów w 10-cio stopniowej skali rzadkości, polskojęzyczny datownik z ręcznie wpisaną datą nadania 22/10, średni stan zachowania ale dobra prezencja.

Fi.Ckp5Ix
3 500 PLN
8994

1860 Królestwo Polskie, koperta wysłana 1.1. według kalendarza juliańskiego z Warszawy do Nowostawów, traktem przez Lublin, Uściług, Równo i Horbaków (Fi.5500.-); znak opłaty skasowany stemplem numerowym 1 Warszawa, obok datownik grażdanką, pod nim spory ubytek lica od przyklejenia się pieczęci lakowej z wierzchniej koperty; na użyte w styczniu 1860 roku polskie znaczki katalogi przewidują wysokie dopłaty - to samo powinno dotyczyć kopert, niska cena wywoławcza, gwarancja Schmutz.

Fi.Cp5IIy
3 500 PLN
8995

1860 Królestwo Polskie, list zagraniczny wysłany 8/11 z Warszawy do Wiednia, mały okrągły (18 mm) stempel nadawczy typu IIIC, stempelek FRANCO z wpisaną wysokością opłaty 15/15 informujący, że list został w całości opłacony przez nadawcę - do roku 1865 listy za granicę należało opłacać wyłącznie gotówką; dodatkowo stempelek nadawcy JOZEF EPSTEIN; na odwrocie kasownik odbiorczy; całość w dobrym stanie zachowania.


300 PLN
8996

1861 kompletny składany list z Warszawy do Wiednia, austriacki stempelek kraju pochodzenia listu POLOGNE, stempel tranzytowy z Granicy, stemple odbiorcze na odwrocie.


240 PLN
8997

1861 kompletny składany list szpitala starozakonnych w Kaliszu do Łodzi, datownik dwujęzyczny Kalisza typ IXA, stempel zwalniający z opłaty pocztowej "Interes szpitalny / R.S.O.S.S. Kalisz".


180 PLN
8998

1862 Królestwo Polskie - AMBULANS DB wagon 5; pierwszy polski znaczek za 10 kop. w kolorach niebieskim i różowokarminowym; unieważniony rzadkim polskim kasownikiem ambulansowym DB - Droga Bydgoska, typ - smukłe litery z kropkami po D i B, który był stosowany w wagonie pocztowym numer pięć, na polskich znaczkach zwykle w kolorze czarnym; kasowniki ambulansowe należą do najrzadszych ostemplowań Królestwa Polskiego, a te z uruchomionej nieco później (1862) linii Kolei Bydgoskiej, są szczególnie rzadkie i ciekawe ze względu na różnorodność typów i kolorów tuszu; na dolnym ząbkowaniu widoczne resztki laku z wierzchniego listu, na górze nieco słabsze ząbkowanie, poza tym znaczek zachował się w dobrym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.1b
6 000 PLN
8999

1862 Królestwo Polskie - KASOWNIK SZEŚCIOKĄTNY 11, znaczek rosyjski za 20 kop. wydania z 1858 roku, na papierze bez znaku wodnego oraz z ząbkowaniem 12,5; unieważniony rosyjskim sześciokątnym kasownikiem 11; numery kasowników 12, 13, 14, 15 i 16 używane były w ambulansach na linii Drogi Żelaznej Północno-Zachodniej, stąd na odcinku Wierzbołów - Kowno, mogły zostać użyte na polskim znaczku numer jeden; numerem 11 kasowano w latach 1861-63 znaczki na listach nadawanych na Dworcu Warszawskim ukończoną w 1862 linią kolejową z St.Petersburga tzw. Drogą Warszawską; w 1862 roku wprowadzono na niej okrągłe datowniki ambulansowe różnych typów; kasownik z numerem 11 nie może wystąpić na polskim znaczku numer jeden; znaczek zachowany jest w ładnym stanie.

Fi.6
Mi.6
400 PLN
9000

1863 obwoluta listu z Warszawy do Petersburga opłacona pierwszym polskim znaczkiem w kolorach zielonkawoniebieskim i jasnoróżowokarminowym o odcieniach jasnych, znaczek unieważniono warszawskim stemplem numerowym, datownik rosyjskojęzyczny Warszawy z datą nadania 1/11 (1 listopad), na odwrocie stempel odbiorczy z Petersburga, znaczek z poz. 61 w arkuszu z charakterystycznie uszkodzoną lewą ramką, wycięte nazwisko Grünzburg z adresu.

Fi.1ac B2
Mi.1a
8 000 PLN
SOLD
9001

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych stemplowany rzadkim stemplem ambulansowym na trasie Petersburg - Warszawa z cyfrą 15 w punktowanym heksagonie, znaczek posiada dodatkowo ostemplowanie pieczęcią firmą firmy Segal & Sohne z Wierzbołowa, tak więc list z tym znaczkiem musiał być nadany w ambulansie pocztowym w czasie postoju w Kibartach, średni stan zachowania, bardzo rzadkie ostemplowanie, podniesiona gwarancja Korszeń.

Fi.1b
Mi.1b
1 500 PLN
SOLD
9002

1863 pierwszy polski znaczek w kolorach niebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych na liście firmowym z Warszawy do Petersburga, warszawski datownik rosyjskojęzyczny jak dla listów do Rosji z datą 4/3, stempel odbiorczy Petersburga z datą według kalendarza juliańskiego 6 marca 1863, wycięte nazwisko adresata, znaczek w bardzo dobrym stanie na papierze z pionowymi smugami.

Fi.1b
Mi.1b
4 000 PLN
9003

1863 Królestwo Polskie, koszulka listu zagranicznego wysłanego 6/12 z Warszawy do Nantes, mały stempel nadawczy typu IIIC, pruski okrągły stempel graniczny: "AUS POLEN über EISENB.POST-BÜR.XI./ PORTO" (Feuser +200DM); stempelki: "11" i "P.33.", adnotacje dotyczące wysokości opłat pocztowych na różnych etapach podróży listu; stemple tranzytowe: PREUSSE ERQUELINES, Paryż i odbiorczy Nantes z 9.12; dodatkowo owalny stempelek nadawcy; warto podkreślić, że list z Warszawy do Francji dotarł w ciągu 4 dni!!! dekoracyjna całość o ładnie udokumentowanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania.


600 PLN
9004

1864 pierwszy polski znaczek w barwach zielonkawoniebieskim i karminowym w odcieniach jasnych na liście z Zamościa do Petersburga, znaczek unieważniony kasownikiem numerowym Zamościa z liczba 97 w czterech okręgach, stopień rzadkości 4 punkty w dziesięcio stopniowej skali według Bojanowicza, datownik polskojęzyczny z Zamościa z datą 7/5 (7 maja 1864), na odwrocie stemple odbiorcze z Petersburga z 29 kwietnia 1864 roku według kalendarza juliańskiego, znaczek posiada na prawym marginesie obcięta część sąsiedniego znaczka lub marginesu, jest to bardzo rzadko spotykane i ciekawe, znaczek posiada ubytki w perforacji po lewej stronie, piękna prezencja i doskonały stan zachowania, fotoatest Mikulski.

Fi.1ac
Mi.1a
35 600 PLN
SOLD
9005

1864 pierwszy polski znaczek w kolorach ciemnoniebieskim i karminowym o odcieniach ciemnych unieważniony rzadkim datownikiem ambulansowym СП.Б.ВАРШАВСК.Ж.Д. / ПОЧТ.ВАГ.No.2 / typu I z cyfrą kodową 37 i datą nadania 26.4.1864 stosowanym na linii Kolei Petersburskiej do Prus, ładny stan zachowania - żywe i czyste kolory, niewielkie rozerwanie na brzegu znaczka, pieczątka własnościowa J.H. Stolow.

Fi.1b
Mi.1b
3 600 PLN
9006

1864 pierwszy polski znaczek w barwach niebieskiej i jasno karminowej o odcieniach ciemnych na kompletnym składany liście z Ciechanowa do Warszawy, znaczek unieważniono stemplem numerowym Ciechanowa z liczbą 268 w okręgach, bardzo wysoki stopień rzadkości - 9 punktów w dziesięciostopniowej skali rzadkości według Bojanowicza, miejscownik wierszowy Ciechanowa z ręcznie dopisana datą 27/5, na odwrocie stempel odbiorczy i godzinnik z Warszawy, znaczek posiada oddarty lewy górny narożnik i dorysowane okręgi kasownika w miejscu oddarcia, pomimo tego poważnego uszkodzenia list o dobrej prezencji, fotoatest Korszeń.

Fi.1b
Mi.1b
28 000 PLN