The auction will start on 11.09.2020

Auction 83. Communist Poland 1945-1952

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
12980

1944 Wodzowie, bardzo rzadka odbitka w kolorze niebieskim z unieważnionej przez pionowe przerytowanie próbnej formy IV z szerokimi marginesami znaczka za 25 gr., opisane w "Poczta Polska w 1944", gwarancja Krawczyk.

Fi.339 P
Mi.380
2 000 PLN
12981

1944 Wodzowie - R.Traugutt, siatkowa próba arkuszowa znaczka za 25 gr. typu V - z nieopiłowanymi marginesami, dodatkowo z błędem na poz.14 "wypustka z lewej strony litery A w POLSKA" i "przerwane G w GR", piękny stan, gwarancja i opis próby Schmutz.

Fi.339 PV B2
Mi.380 
2 000 PLN
12982

1944 Wodzowie - R.Traugutt; FRANKATURA WIELOKROTNA, prawidłowo opłacony pionową parką znaczków za 25 gr. zwykły list z Białej Podlaskiej do Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Warszawie i Ofiarom Wojny w Lublinie; znaczki unieważniono jednowierszowym kauczukowym kasownikiem prowizorycznym "Biała Podlaska" - typu 16/2; listy frankowane wielokrotnie mają najwyższe wyceny katalogowe (25+25 gr. Fi.12000.-); całość w bardzo dobrym stanie zachowania; fotoatest Piekut.

Fi.339+339
Mi.380
10 000 PLN
12983

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Schmutz lub Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-2
340 PLN
12984

1944 Wodzowie, seria, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-2
380 PLN
12985

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie, seria kasowana eksploatacyjnym "małym" kasownikiem lubelskim, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, kasowniki inne jak "LUBLIN 1 r" są na znaczkach Wodzów rzadkie, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82
900 PLN
12986

1944 Wodzowie, seria w na tzw. zawiasach (Fi.2400.-), gwarancja Berbeka, Schmutz.

Fi.339-41
Mi.380-82
1 800 PLN
12987

1944 Wodzowie, seria czysta w narożnych prawych górnych czworoblokach, piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.339-41
Mi.380-82 
1 600 PLN
SOLD
12988

1944 Wodzowie, seria znaczków na odwrocie karty wydania przedrukowego, skasowana 11.IX - w czwartym dniu obiegu, w Lublinie; znaczek za 1 zł z wyraźnym błędem na poz.8 "kropka między prawym uchem, a okiem"; gwarancja i opinia Mikulski.

Fi.339-41
Mi.380-82 
800 PLN
12989

1944 Wodzowie, seria w czworoblokach oryginalnie skasowana w dniu 19.9.44 kasownikiem "LUBLIN 1 / r" - niebieski w zmiennych jaśniejących ku prawej odcieniach, gwarancja Krawczyk.

Fi.339-41
Mi.380-82 
2 400 PLN
12990

1944 Wodzowie, trójkowa próba siatkowa typu II w kolorze czerwonym, na papierze żółtawym drzewnym gładkim średnim obustronnie satynowanym naklejonym na gruby pochodzący z gry planszowej papier KOLORYT; według ówczesnych relacji niewielkie kawałki papieru satynowanego naklejano na posiadany pod dostatkiem papier KOLORYT i drukowano na nich próby kolorów, te trafione i nieźle wydrukowane wycinano - niewielka część się zachowała; ze względu na fakturę powierzchni papieru KOLORYT podobnej do faktury papieru wydania definitywnego drukowano na nim bezpośrednio próby jakości druku - są bardzo rzadkie, gwarancja i fotoatest Schmutz.

Fi.339-41 PII
Mi.380-82
10 000 PLN
12991

1944 Wodzowie, seria arkuszowych prób siatkowych typu V w kolorze czarnym z nieopiłowanymi marginesami (Fi.3000.-), czysty druk i piękny stan zachowania, gwarancja Schmutz,

Fi.339-41 PV
Mi.380-82
3 000 PLN
12992

1944 Wodzowie, próbna odbitka arkuszowa typ V na papierze szarym grubym Koloryt, bardzo rzadkie najprawdopodobniej z jednego arkusza, nieporównalnie rzadsze od innych prób typu V, fotoatest Ceremuga.

Fi.339PV
Mi.380
2 200 PLN
12993

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU, parka znaczków w kolorze ciemnoczerwonym z obiegu pocztowego stemplowana kasownikiem Lublina z wyróżnikiem r z pierwszego dnia obiegu znaczków za 25 gr. tego wydania - 7.9.1944, prawy znaczek z poz. 23 z błędem "plama nad O - PÓLSKA", unikalny walor o doskonałej prezencji, fotoatest Ceremuga.

Fi.339c B4
Mi.380
3 200 PLN
12994

1944 PIERWSZY DZIEŃ OBIEGU - LUBLIN 1r, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najwyżej wycenianym kolorze cynobrowoczerwonym, unieważniony w pierwszym dniu obiegu 7.9.44 kasownikiem LUBLIN 1 z wyróżnikiem "r", gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h
Mi.380
1 800 PLN
12995

1944 LUBLIN 1 g, Wodzowie - R.Traugutt, znaczek za 25 gr. w najrzadszym kolorze cynobrowoczerwonym z błędem na poz.12 "przecinek nad T" (Fi.825.-), unieważniony 25.X. eksploatacyjnym "małym" kasownikiem, typ 173/1 - datownik GG bez zmian, gwarancja i opis Korszeń.

Fi.339h B1
Mi.380 
800 PLN
12996

1944 Wodzowie, znaczek z poz. 10, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340
Mi.381
120 PLN
12997

1944 Wodzowie, gwarancja Walisch.

Fi.340
Mi.381 
100 PLN
12998

1944 Wodzowie - T.Kościuszko; unikalna próba znaczka za 50 gr. typu V w kolorze zielonym i co dla tego typu prób rzadkie unieważniona dwuwierszowym stempelkiem "CHEMIGRAFIA LUBELSKA/Lublin, ul. Rybna 1.", według monografii "POCZTA POLSKA W 1944 ROKU" oznaczono tak znaczki na niektórych arkuszach, jeden z nielicznych ocalałych egzemplarzy; gwarancja i opis Schmutz.

Fi.340 PV
Mi.381 
4 000 PLN
12999

1944 Wodzowie - T.Kościuszko, parka znaczków za 50 gr. w kolorze zielonym z unikalnym ząbkowaniem ZL11 na tzw. zawiasach (Fi.5000.-), bardzo nietypowa - znaczki są bardzo szerokie, szczególnie ten pokazany na górnym skanie, a międzypole bardzo wąskie; dodatkowo znaczki po obu stronach różnią się odcieniem farby, gwarancja Schmutz.

Fi.340 ZL11
Mi.381
5 000 PLN
13000

1944 Wodzowie, miejscowy list polecony z Lublina wysłany 13.9.44 w pierwszym tygodniu obiegu znaczków tego wydania, poniemiecka erka, ręczna adnotacja o cenzurze, bardzo ładny stan zachowania, katalog Fischer 7.000,- zł, gwarancja Schmutz, fotoatest Ceremuga.

Fi.340, 341
Mi.381, 382
4 500 PLN
13001

1944 Wodzowie, znaczek za 50 gr z T.Kościuszką i znaczek za 1 zł z H.Dąbrowskim na karcie wydania przedrukowego, skasowane 20.9.44 w Lublinie kasownikiem z wyróżnikiem r; gwarancja Korszeń.

Fi.340, 341, Cp89
Mi.381, 382 
500 PLN
13002

1944 Wodzowie, próba siatkowa arkuszowa w kolorze zielonym typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381
600 PLN
13003

1944 Wodzowie, próba arkuszowa typu V, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340PV
Mi.381 
650 PLN
13004

1944 Wodzowie, znaczek w kolorze zielonym, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.340b
Mi.381
120 PLN
13005

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze ciemnozielonym z poz. 22-23/27-28, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.340c
Mi.381
400 PLN
13006

1944 KRASNYSTAW c, Wodzowie - H.Dąbrowski, narożna parka znaczków za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniona 5.X. eksploatacyjnym kasownikiem typu 146/1 - datownik przedwojenny, bardzo ładny ekspozycyjnie, gdyż mimo dużego rozmiaru datownik zmieścił się na parce w całości, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382
1 200 PLN
13007

1944 CHEŁM LUBELSKI A, Wodzowie - H.Dąbrowski, znaczek za 1 zł. w kolorze niebieskim unieważniony eksploatacyjnym kasownikiem typu 38/1 - datownik przedwojenny, gwarancja z opisem kasownika Schmutz.

Fi.341
Mi.382 
350 PLN
13008

1944 Wodzowie, front miejscowego listu poleconego z Jarosławia, znaczki stemplowane kasownikiem prowizorycznym "JAROSŁAW", zawyżona opłata o 25 gr.

Fi.341-3
Mi.382-4
2 000 PLN
13009

1944 Wodzowie, list polecony z Sieniawy do Jarosławia 17.9.44, zawyżona opłata o 25 gr., prawdopodobnie bez obiegu pocztowego.

Fi.341-3
Mi.382-4
2 000 PLN
13010

1944 Wodzowie, znaczek z błędem "duża głowa", gwarancja i opis Kalinowski.

Fi.341B1
Mi.382
360 PLN
13011

1944 Wodzowie, parka znaczków w kolorze niebieskim z poz. 4 i 9, gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.341b
Mi.382
240 PLN
13012

1944 Wodzowie, czworoblok znaczków w kolorze niebieskim z poz. 23-24/28-29, znaczek z poz. 24 z błędem "duża głowa", gwarancja i oznaczenie Weźranowski.

Fi.341bB1
Mi.382
900 PLN
13013

1944 Wodzowie, znaczek z obiegu pocztowego z Białegostoku, gwarancja i opis koloru i stempla Korszeń.

Fi.341c
Mi.382
180 PLN
13014

1944 Goznak, znaczek z Schitzdrukiem, gwarancja i opis Więcław.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
13015

1944 Goznak, znaczek z druku z III walca z poz. 87 z "lekko zdwojonym drukiem", gwarancja i opis Walocha.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
13016

1944 Goznak, arkusz znaczka za 25 gr drukowany z III walca, arkusz rozdarty na ćwiartki, doskonały materiał badawczy i porównawczy do ustalania pozycji w arkuszu i błędów i usterek.

Fi.342
Mi.383
400 PLN
13017

1944 kartka z Rzeszowa 4.11.44 do Łańcuta, stempel cenzury wojskowej nr 179.

Fi.342
Mi.383
80 PLN
13018

1944 Goznak, 25 gr - frankatura wielokrotna, list polecony do Czerwonego Krzyża w Genewie nadany w urzędzie pocztowym Warszawa 16, który nie posiadał w tym czasie własnych rekwizytów pocztowych, erkę narysowano i wypełniono odręcznie, kopertę przekazano do urzędu Warszawa 4, gdzie znaczki 9.XII skasowano, przesyłka dotarła do adresata 13.VI.1945 - po 6 miesiącach !!! zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 1682 P.C.90."; walor w słabszym stanie zachowania (naddarte i kruche krawędzie koperty); gwarancja Korszeń.

Fi.342
Mi.383a
200 PLN
13019

1944 Goznak, czworoblok znaczków z II walca za 25 gr., prawy dolny z błędem z poz.100 "wypustka na A w POCZTA", gwarancja Korszeń.

Fi.342 B1
Mi.383 
120 PLN