The auction will end on 05.10.2020
The auction ends in:

Auction 83. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
11692

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 21.3 z Neusalz (Nowa Sól) do Lindenstadt (Lipowiec) miejscowości, która weszła w skład Międzychodu (Birnbaum).


Mi.469
20 PLN
11693

1933 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego Wiewiórki - "Eichhorn über Bartenstein (Ostpr.)" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 25.10 w Bartoszycach (Bartenstein), na odwrocie pieczęć nadawcy z godłem "PREUSS.STANDESAMT EICHHORN - KR.PR.EYLAU"; dobry stan zachowania.


Mi.487
80 PLN
11694

1933 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa (Marcin Luter), wysłana 20.11 z miejscowości Bielawe (Bielawy) adresowana do Neusalz (Nowa Sól).


Mi.P224 
20 PLN
11695

1934 Ziemie Północne, list wysłany z pośrednictwa pocztowego w obecnie nieistniejącej miejscowości Stonajcie "Klein Dexen über Preussicch Eylau" do Wolnego Miasta Gdańska, znaczek skasowany 17.12 w Iławce (Preussisch Eylau); dobry stan zachowania.


Mi.519
120 PLN
11696

1936 Ziemie Zachodnie, list urzędowy z sądu krajowego (Landgericht) przesłany 17.2 miejscowo w Bytomiu (Beuthen), niedoręczony i dosłany do sądu rejonowego (Amtsgericht), datownik odbiorczy 22.2; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


50 PLN
11697

1937 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu wydana z okazji 12 Festiwalu Niemieckiego Związku Śpiewaczego (Deutsches Sängerbundesfest) w 1937 we Wrocławiu, dofrankowana i wysłana 29.VII z Wrocławia do Ostrowa, znaczki skasowane stemplem okolicznościowym; dobry stan zachowania; temat - MUZYKA.


Mi.PP127 C29/02 
120 PLN
11698

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
11699

1939 Ziemie Zachodnie, karta (druki) w sprawie poszukiwań, wysłana 24.X przez Niemiecki Czerwony Krzyż we Wrocławiu do Rybnika, znaczek skasowany czerwonokrzyskim wirnikiem okolicznościowym; temat - CZERWONY KRZYŻ.


Mi.513 
60 PLN
11700

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
11701

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
11702

1939 kartka z Niemiec do adresowana Niemieckiego Czerwonego Krzyża w Krakowie, stempel "Zwrócono się do nadawcy o szczegółowe dane ewid. dn.", stemple i adnotacje Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie.


70 PLN
11703

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków kasowanych luzem i na wycinkach, różne kombinacje: radzieckie znaczki z polskim i radzieckim datownikiem Przemyśla, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa, radziecki znaczek z datownikiem Brześć nad Bugiem, radziecki znaczek z polskim datownikiem Rubieżewicze, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Bolechów i Nowogródek, polski znaczek z radzieckim datownikiem 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.


200 PLN
11704

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
SOLD
11705

1940 Obszary anektowane przez Litwę, ilustrowana karta pocztowa wysłana 23.3 z urzędu pocztowego Wilno 6 do Warszawy, znak opłaty unieważniony kasownikiem "VILNIUS 6" z wyróżnikiem "b", odręczna ołówkowa cenzura litewska "Z44" i okrągły stempelek cenzury Wehrmachtu; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnLCp7
400 PLN
11706

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
SOLD
11707

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 27.III z miejscowości Dobre koło Nieszawy do Otwocka, stempel prowizoryczny - przedwojenny polski datownik.

Fi.AnN4, 7
Mi.515, 518 
40 PLN
11708

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, propagandowa nalepka "Parole der Woche" nr. 15 wydawana cyklicznie przez NSDAP, doklejana na odwrocie korespondencji, koperta okienkowa wysłana 15.V z miejscowości Siersza; na listach z Ziem Polskich bardzo rzadko spotykane; podobne przesyłki na niemieckich aukcjach osiągają ceny kilkuset euro! temat - PROPAGANDA.

Fi.AnN8
Mi.519
400 PLN
11709

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
11710

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
11711

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, "WARTHELAND TAG DER FREIHAIT" (Kraj Warty - Dzień Wolności 1940), propagandowa karta niemiecka wydana z "okazji" zaboru i wcielenia do III Rzeszy znacznej części obszaru Polski z Poznaniem (tzw.Kraju Warty); ostemplowana okolicznościowo 26.10 i przesłana miejscowo w Poznaniu; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.515
400 PLN
11713

1940 Ziemie Zachodnie, ładnie frankowany list polecony II klasy wysłany 25.9 z Wrocławia do Katowic, kasownik odbiorczy na odwrocie.


Mi.747, 512, 518
60 PLN
11714

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
11715

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta wysłana 14.2 z biura burmistrza Poznania do sądu w miejscowości Tuczna w Generalnym Gubernatorstwie; wyraźnie odciśnięta frankatura mechaniczna nadawcy, kasownik odbiorczy Biała Podlaska; przesyłkę niewielki ubytek i załamanie na froncie.


40 PLN
11716

1940 kartka lotnicza z Rumunii do Poznania, rumuńskie stemple poczty lotniczej i niemiecki stempel cenzury.


120 PLN
11717

1940 list lotniczy ze Stanów Zjednoczonych do Poznania (ówczesne ziemie niemieckie tzw. Wartheland), zalepka i stemple niemieckiej cenzury oraz amerykański znak pocztowy "transatlantic air mail", dodatkowo zastosowano kasowanie znaczka w formie tzw. "fancy cancels", ciekawe.


140 PLN
11718

1940 kartka nadana przez polską rodzinę wysiedlona do północnego Kaukazu do Iwna (Kraj Warty utworzony z zachodnich ziem polskich przez III Rzeszę), fotoatest Drzewiecki.


225 PLN
SOLD
11719

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, Brody-Zamek - obóz dla polskich jeńców w ZSRR budujących pod nadzorem NKWD drogi, m.in. strategiczną Nowogród Wołyński - Lwów, karta wysłana 6.7. z Równego do Grabowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


150 PLN
11720

1941 Obszary anektowane przez Litwę, seria nieząbkowana znaczków litewskich, które były w użyciu na terenach Polski zajętych przez Litwę, ostemplowana 14.III na kopercie miejscowego listu poleconego w Kownie, kasownik odbiorczy na odwrocie; dobry stan zachowania.

Fi.AnL21-26
Mi.437-42U
120 PLN
11721

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 29.5 z Bielska do Krosna.

Fi.AnN8
Mi.519 
20 PLN
11722

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, dofrankowana karta pocztowa wysłana 25.II jako polecona z urzędu pocztowego Kołomyja 1 do Jerozolimy; znaczki unieważnione kasownikiem sowieckim, polski stempelek polecenia, kasownik przejściowy Jaffa z 28.II i odbiorczy Jerozolima z 4.III; stempelek cenzury brytyjskiej w Palestynie; niezwykle dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


Mi.594 
540 PLN
SOLD
11723

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 19.5 z miejscowości Petlikowce do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.679
250 PLN
11724

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ze wsi Żnibrody wysłany 23.4 z miejscowości Duliby koło Buczacza do Czortkowa, kasownik odbiorczy na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.682
300 PLN
11725

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Lwowa; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "б" (b); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
400 PLN
11726

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, lotnicza polecona karta pocztowa wysłana 21.5 ze Lwowa do Warszawy, dekoracyjnie dofrankowana (opłata 2,10 rubla zgodna z taryfą) znaczki skasowane sowieckim datownikiem, polski stempelek polecenia, stempelki cenzury niemieckiej, a na odwrocie kasownik odbiorczy 9.6; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.800, 809
320 PLN
11727

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN
11728

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.


20 PLN
11729

1941 list z małej agencji pocztowej Śliwna (Freienstein) kreis Neutomischel Nowy Tomyśl do Hamburga.


40 PLN
11730

1941 list z Grodna do Niemiec, stempel i zalepka niemieckiej cenzury wojskowej.


90 PLN
11731

1941 kartka z Mińska do Rzeszy, stempel cenzury.


180 PLN
11732

1941 kartka z Równego (dzisiaj na Ukrainie) wysłana 25.1.41 do Rzeszowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


60 PLN