The auction will start on 14.04.2023

Auction 82. Postcards from Polish territory

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
8348

1900 około, widokówka Kłodzko - Gruss aus Glatz, litografia czysta, bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
8349

1900 około, widokówka Sopot - Familienbad und Promenade, podbarwiana litograficznie, czysta, doskonały stan zachowania.


120 PLN
8350

1901 widokówka Kosów (Zakład leczniczy Dr.Tarnawskiego w Kosowie), z obiegu (znaczek zdjęty).


120 PLN
8351

1902 widokówka Wrocław - Gruss aus Breslau (Denkmal Kaiser Wilhelm I), litografia z obiegu, słabszy bardzo stan zachowania (znaczek zdjęty).


40 PLN
8352

1902 widokówka z Warszawy z widokiem Nowego Zjazdu i praskiej strony Warszawy.


80 PLN
8353

1904 widokówka Kamieniec Podolski - widok ogólny, wydanie Chr.Haun, Kunstanstalt, Darmstadt; z obiegu.


100 PLN
8354

1906 około, widokówka patriotyczna "Cieniom Okrzei" poświęcona Stefanowi Okrzei, członkowi Organizacji Bojowej PPS, który został aresztowany z udział w zamachu na znienawidzonego przez ludność Warszawy oberpolicmajstra Karla Nolkena, stracony na stokach Cytadeli, stał się symbolem walki niepodległościowej; rzadki walor w słabszym stanie zachowania.


100 PLN
8355

1909 widokówka Częstochowa, czysta (zapisana z tyłu).


30 PLN
8356

1909 widokówka Złoczów (Ulica Jabłonowskiego, Ulica kolejowa, Ulica Sobieskiego), z obiegu (znaczek zdjęty).


80 PLN
8357

1910 około, widokówka Śnieżka (Schneekoppe)- budynki na szczycie, czysta.


20 PLN
8358

1910 około, widokówka Jaworów (szkoła przemysłowa), z obiegu, wysłana z Truskawca, dobry stan zachowania (znaczek zdjęty).


80 PLN
8359

1910 widokówka Wilno - Prospekt Śto Jerski; nakładem Wyd.artystyczne D.Wizuna, Wilno; czysta.


80 PLN
8360

1910 widokówka Łowicz - Kościół Ś-go Ducha, nakład księgarni K.Rybickiego w Łowiczu, czysta.


80 PLN
8361

1910 widokówka Lublin - Kasa przemysłowców, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


100 PLN
8362

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


60 PLN
8363

1910 widokówka Lublin - Brama Krakowska, wydanie Krajowy dom wydawniczy Fr.Karpowicz, Warszawa, czysta.


60 PLN
8364

1910 widokówka Lublin - Kościół Kapucynów, wydawnictwo K.Wojutyński w Warszawie, czysta.


60 PLN
8365

1910 widokówka Bochotnica Ruiny zamku Esterki, Wydawnictwo Snowalew w Kazimierzu, czysta.


50 PLN
8366

1911 widokówka Tatry - Staw Smerczyński w dolinie Kościeliskiej, czysta.


40 PLN
8367

1912 widokówka Grudziądz, litografia sygnowana RT, z obiegu, idealny stan zachowania.


80 PLN
8368

1912 widokówka Kołobrzeg (Kolberg), czysta.


60 PLN
8369

1912 widokówka Tarnopol, barwiona litograficznie, czysta.


60 PLN
8370

1912 widokówka Włocławek - widok ogólny, czysta.


80 PLN
8371

1912 widokówka Nowo-Aleksandrya (Puławy) - rożne obrazki: Oranżerya, Aleja Gotycka, Domek Gotycki, Głęboka droga, wydanie Teodor Piętka, Wrocław, nakładem wydawnictwa księgarni M.Rojza w Nowej-Aleksandryi (Puławy); czysta.


120 PLN
8372

1913 widokówka Gdańsk, z obiegu.


25 PLN
8373

1913 widokówka Grudziądz, czysta.


35 PLN
8374

1913 widokówka Grudziądz, poczta, czysta.


25 PLN
8375

1913 widokówka Chełm, czysta.


40 PLN
8376

1914 widokówka Starokonstantynów, czysta.


70 PLN
8377

1914 widokówka Pelplin, z obiegu (z zeszyciku).


30 PLN
8378

1914 widokówka Gdańsk, litografia, idealny stan zachowania.


100 PLN
8379

1914 widokówka Malbork, czysta.


50 PLN
8380

1915 widokówka Wrocław, z obiegu 1915.


20 PLN
8381

1915 widokówka Żywiec, z obiegu.


30 PLN
8382

1915 widokówka Poznań, z obiegu.


15 PLN
8383

1915 widokówka Wschowa (Fraustadt) - rynek, litografia sygnowana RW, z obiegu.


120 PLN
8384

1915 widokówka Stryj (Gr.kat.Cerkiew na Łanach), z obiegu, dobry stan zachowania (znaczek zdjęty).


40 PLN
8385

1915 widokówka Toruń - Gruss aus Thorn (wiele widoków), z obiegu w 1922, słabszy stan zachowania (ułamany rożek).


80 PLN
8386

1916 widokówka Wrocław, zapisana bez obiegu.


40 PLN
8387

1916 widokówka Warszawa - Ratusz, czysta (z książeczki).


25 PLN