The auction will start on 17.06.2022

Auction 82. WW2 military postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3099

1938 Zaolzie, ładnie frankowany list, opłacony zgodnie z taryfą, wysłany 11.X z urzędu Bogumin 2 do USA !!! niezwykły kierunek wysyłki; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.294, 295, 296, 297
Mi.315, 316, 317, 318
240 PLN
3100

1938 Zaolzie, widokówka ofrankowana polskim znaczkiem (zgodnie z taryfą) wysłana 4.X z Cieszyna (kasownik bez numeru urzędu z wyróżnikiem *r*) do Wilna, stempel propagandowy "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI"; przesyłka w doskonałym stanie zachowania (Myślicki 38 245).

Fi.296
Mi.317
160 PLN
3101

1938 Zaolzie, pamiątka filatelistyczna - znaczki polskie ostemplowane 16.XI i 9.XII datownikami polskimi Morawka, centralnie ładnie odciśnięty w zielonym kolorze trójkątny stempel propagandowy "MORAWKA (ZAOLZIE) OD 16.XI-9.XII.1938r. w granicach Rzeczypospolitej Polskiej" (Myślicki 38 259 - stopień rzadkości C), dodatkowo znaczek czechosłowacki skasowany stemplami Poczty Czechosłowackiej; bardzo dobry stan zachowania.

Fi.334
Mi.355
120 PLN
3102

1938 Zaolzie, widokówka wysłana 27.VII.1939 z urzędu pocztowego Cieszyn 2 do Stalowej Woli.

Fi.334
Mi.355 
100 PLN
3103

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) nadana 2.X w urzędzie pocztowym Cieszyn 2 do Sanoka, dodatkowe stemple propagandowym "NASI BRACIA Z ZA OLZY/ ZŁĄCZYLI SIĘ Z MACIERZĄ" i "BOHATERSKIE ZAOLZIE/ WRÓCIŁO DO POLSKI" (Myślicki 38 244 + 245).

Fi.Cp78
120 PLN
3104

1938 Zaolzie, karta pocztowa (z treścią) wysłana 11.X z urzędu pocztowego Bogumin 2 (kasownik z wyróżnikiem "a") do Poznania.

Fi.Cp78
100 PLN
SOLD
3105

1938 Zaolzie, znaczki czechosłowackie z bloku idealnie ostemplowane 10.X datownikiem polskimi Karwina 2 z wyróżnikiem "*a*", bardzo dobry stan zachowania.


Mi.384-85
50 PLN
3106

1938 Anschluss Austrii - list wysłany 11.III z Seefeld z dodatkowym stemplem propagandowym "Mit Schuschnigg für ein freies Österreich? Ja!" nawołującym do udziału w plebiscycie zarządzonego na 13.III przez kanclerza Schuschnigga mającym rozstrzygnąć o niezawisłości Austrii; w nocy z 11 na 12.III 200.000 żołnierzy hitlerowskich wkroczyło na teren Austrii.


200 PLN
3107

1938 Zaolzie, formularz czechosłowackiej poczty polowej ostemplowany grzecznościowo 8.X, dodatkowo odbity stempelek cenzury.

1.X Czechosłowacja zgodziła się na przekazanie Polsce spornego terytorium, 2.X oddziały SGO "Śląsk" przekroczyły granicę, cały teren został podzielony na strefy, które miały być zajmowane kolejno przez kilka dni; 8.X ostatnie jednostki czechosłowackie wycofały się, a do 10.X wojska polskie zajęły cały obszar objęty porozumieniem z rządem czechosłowackim.


80 PLN
3108

1938 Morawka i Jaworzyna, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Jaworzyny i Morawki przez wojsko polskie.


20 PLN
3109

1938 Zaolzie, list z datownikiem czeskiej poczty polowej nr 15 z okresu zajmowania Zaolzia przez wojsko polskie.


20 PLN
3110

1938 Zaolzie, karta z obiegu czeskiej poczty polowej nr 43 z okresu zajmowania Zaolzie przez wojsko polskie.


20 PLN
3111

1939 "Opłata ulgowa (Rozp. M.P.I T. Nr.P.W. 501/70 z r. 1933) - stempel uprawniający do obniżonej opłaty za korespondencję, list wysłany 26.VI z miejscowości Niemirów k/Lwowa do Rawicza.

Fi.334
Mi.355 
50 PLN
3112

1939 Kampania Wrześniowa, polska karta pocztowa wykorzystana jako formularz przez niemieckiego żołnierza, wysłana 15.XII z miejscowości Izbica Kujawska za pośrednictwem poczty cywilnej do Bayreuth, karta pionowo zgięta.

Fi.Cp81
120 PLN
3113

1939 Kampania Wrześniowa, widokówka z Piotrkowa Trybunalskiego przesłana 26.9 za pośrednictwem niemieckiej poczty polowej 07913 (1 kompania 602 pułk transportu samochodowego/1.Kompanie Kraftwagen-Transport-Regiment 602), przez żołnierza Wehrmachtu o swojsko brzmiącym nazwisku Lewandowski.


150 PLN
3114

1939 list ze stemplem prowizoryczny z Dębicy do Wiednia, stempel "Deutsche Dienstpost Osten / DEBICA" oraz datownik "14. Dez. 1939", list z treścią pisany po niemiecku, przesyłka w bardzo dobrym stanie.


50 PLN
3115

1939 WYBUCH II WOJNY ŚWIATOWEJ - pancernik SCHLESWIG-HOLSTEIN, widokówka datowana "20 maja 1916" wysłana przez Polaka porucznika (Oberleutnant zur See) Wacława Adryana służącego na pancerniku niemieckim SMS Schleswig-Holstein, karta pisana po polsku adresowana do miejscowości Borówki koło Przepałkowa w powiecie złotowskim (Borowke bei Zempelburg kreis Flatow), wysłana z pokładu okrętu na kilka zaledwie dni przed Bitwą Jutlandzką (31.V-1.VI), w której to pancernik brał udział i otrzymał bezpośrednie trafienie pociskiem 343 mm; datownik KAISERLICH MARINE SCHIFFPOST z dnia 22.5; okręt ten zapisał się tragicznie w naszej historii - z jego pokładu padły pierwsze w II wojnie światowej salwy w kierunku polskiej placówki na Weterplatte; bardzo rzadkie polonicum w dobrym stanie zachowania.


500 PLN
3116

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 50 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.276
80 PLN
SOLD
3117

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 10 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej.


Mi.376
175 PLN
3118

1940 Armia Polska we Francji, parka czystych znaczków za 3 Fr. z przesuniętym w poziomie odwróconym dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej


Mi.405
700 PLN
3119

1940 Armia Polska we Francji, czysty znaczek za 70 c. z dziurkowaniem WP - Wojsko Polskie; podczas kampanii 1940 roku nie powstały żadne specjalne polskie znaki czy stemple pocztowe, znane są jedynie zwykłe francuskie znaczki obiegowe z dziurkowaniem WP, naklejane na listy kierowane do obrotu pocztowego na takich samych zasadach jak wojskowych francuskich; rzadkie bo zwykła korespondencja oznaczona stemplami formacyjnymi z zaznaczonym skrótem F.M. (Franchise Militaire) była zwolniona od opłaty pocztowej, minimalny ślad po podlepce.


Mi.408
125 PLN
3120

1940 Armia Polska we Francji, Parthenay - drugi główny ośrodek formowania i szkolenia WP we Francji, organizowała się tam i szkoliła 2DP. Karta pocztowa ostemplowana 27.V (data wejścia do walki polskich oddziałów lądowych na terenie Francji), dodatkowo odbitki wszystkich chyba, dostępnych rekwizytów pocztowych; ze względu na błyskawiczny przebieg kampanii francuskiej, dobra okazja uzupełnienia w/w znaków pocztowych, praktycznie nie występujących na korespondencji.


150 PLN
3121

1940 "4. Technische Kompanie Große Kampffliegerschule 3" (4 kompania techniczna szkoły pilotów wojskowych nr.3) - szkoła bazowała na Okęciu w okresie 1.I.1940-VI.1941, widokówka wysłana 30.IX z Warszawy do Freiburga, kamuflażowy kasownik nadawczy, przerobionym z polskiego datownika, stosowany w Warszawie dla przesyłek niemieckiej poczty polowej; stempel formacyjny; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


180 PLN
SOLD
3122

1940 Wojsko Polskie we Francji, list służbowy z Ośrodka Wyszkolenia Oficerów w Loudeac.


280 PLN
3123

1940(?) III Rzesza, 4 ilustrowane formularze niemieckiej poczty polowej przedstawiające różne rodzaje broni "wczoraj i dziś": artylerię, kawalerię, lotnictwo i marynarkę wojenną; doskonały stan zachowania.


80 PLN
3124

1941 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list adresowany do jednostki P32 na główną pocztę (G.P.O.) w Perth, owalny stempel odbiorczy "BIURO POCZTOWE 1 KORPUSU 15. AUG 1941" (dł.48 mm) stosowany we wczesnym okresie funkcjonowania Polskiej Poczty Polowej w Anglii; dobry stan zachowania.

Fi.4
100 PLN
3125

1941 PRZYSTĄPIENIE USA DO II WOJNY ŚWIATOWEJ, list wysłany 1.12.1941 z Los Angeles do Chefoo (Yantai) - China, zalepka cenzury amerykańskiej "EXAMINED BY 1577"; 7.12.1941; po zdradzieckim ataku Japonii na amerykańską bazę morską w Pearl Harbour, Stany Zjednoczone znalazły się w stanie wojny z Japonią, w związku z tym wstrzymano wymianę korespondencji między krajami azjatyckimi i USA, a przesyłkę po opatrzeniu jej stempelkami "RETURNED TO SENDER/ SERVICE SUSPENDED." (Zwrócono do nadawcy wymiana poczty wstrzymana) odesłano do nadawcy; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


800 PLN
3126

1941 Wojsko Polskie we Francji, seria nalepek Czerwonego Krzyża dla wojsk lądowych, morskich i lotniczych, dodatkowo nieliczony narożny znaczek dla wojsk lądowych dwustronnie cięty z przywarciami na gumie; spotykane czasem na listach poczty polowej.


40 PLN
3127

1941 kartka z centralnego komitetu Polskiego Czerwonego Krzyża w Londynie do poczty polowej I Korpusu Wojsk Polskich.


120 PLN
3128

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSRR - "Dojdziemy", znaczek za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie; wydano ich 1000 szt. - tu jeden z ostatnich numerów 970; taki sam karnet wystawiono 6 kwietnia 2011 na aukcji w Nowym Jorku za 2500$; gwarancja Korszeń.

Fi.1
1 200 PLN
3129

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie o wzorach nawiązujących do wydania londyńskiego, seria czysta w pięknym stanie, unikalna w narożnych i marginesowym czworobloku.

Fi.1-9
3 600 PLN
3130

1942 seria znaczków tajna poczta podziemna.

Fi.1-9
350 PLN
SOLD
3131

1942 Tajna Poczta Podziemna, wydanie przedrukowe - orzeł w koronie, bez daty i napisu POLSKA na znaczku z Hitlerem za 24 gr., znaczek unieważniony mechanicznie wirnikiem WARSCHAU C1 wyróżnik "bb" pozostał na wycinku użytkowym z koperty na dokumenty jakie wysyłano zwykle do urzędów; powinien zostać zniszczony przez władze okupanta, ale trafił pewno w ręce filatelisty, który mimo ryzyka postanowił go w tej formie zachować, bardzo atrakcyjny walor, gwarancja Krawczyk.

Fi.25
2 400 PLN
3132

1942 ekspresowy list lotniczy wysłany 22.VI z Windsor w Kanadzie do Generalnego Konsulatu RP w Chicago, dwuwierszowy stempelek poczty amerykańskiej "Fee claimed at Chicago, Ill. Old Post Office Annex"; kasownik odbiorczy na odwrocie; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania (koperta poziomo zgięta).


Mi.209, 211
100 PLN
3133

1942 Légion Tricolore – projektowana kolaboracyjna francuska formacja zbrojna, mająca działać na froncie wschodnim jako siła sojusznicza wobec wojsk niemieckich podczas II wojny światowej, pasek trzech znaczków, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.576-77
60 PLN
3134

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Palestyna, list nadany 5.XII na poczcie polowej 117 do polskiego przedstawicielstwa w Brytyjskiej Afryce Wschodniej, w sprawie poszukiwania przez żołnierzy II Korpusu rodzin ewakuowanych z ZSRR; stempelek cenzury nr.113, kasownik odbiorczy poczty polowej 80.


200 PLN
3135

1942 WAFFEN SS - Poznań, list z lokalnego departamentu zajmującego się opieką nad członkami SS i ich rodzinami, wysłany 8.5 z Poznania do Gdańska, idealnie odbity wirnik nadawczy i listowa pieczęć formacyjna z hitlerowską gapą "Waffen SS Fürsorge -u. Versorgungsamt SS Posen"; rzadki i dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.


400 PLN
3136

1942 Armia Polska w Wielkiej Brytanii, list wysłany 25.11.1942 z Waszyngtonu adresowany na skrytkę pocztową 260/117 Głównej Poczty w Londynie, 4.II.1943 Polska Poczta Polowa, do której skierowano przesyłkę (datownik "POLSKA POCZTA POLOWA Nr.1") dosłała ją do Biura Pocztowego Bazy Polskich Sił Powietrznych w Blackpool - zwraca uwagę specjalnie w tym celu sporządzony dwuwierszowy stempelek z aktualnym adresem biura "35 TYLDESLEY ROAD BLACKPOOL", na odwrocie bardzo rzadko spotykany rekwizyt poczty polowej - 7-wierszowy stempel "POCZTA LOTNICTWA POLSKIEGO/ WPŁYNĄŁ DNIA/ ODESŁANY DO/ WRAZIE PRZENIESIENIA/ ADRESATA DO INNEJ JEDNOSTKI/ PRZESŁAĆ WŚLAD ZA NIM" z dopisaną dwukrotnie datą "5.II.43"; ostatecznie przesyłkę skierowano do centrum wyszkolenia lotnictwa morskiego w Catfoss (2 Operational Training Unit) - czerwona adnotacja na froncie "TU2"; stempelek cenzury angielskiej P.94; niezwykle ciekawy walor w dobrym stanie zachowania (usunięty fragment tylnej klapy koperty).

Fi.6
600 PLN
3137

1942 Polskie jednostki na Bliskim Wschodzie - Irak, strona z pocztowej książki nadawczej listów poleconych poczty polowej 112 przekazywanych poczcie polowej 114 z dnia 16.VIII, obok odciśnięty datownik poczty polowej 112; niecodzienny wewnętrzny dokument poczty w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
3138

1942 Polskie Siły Zbrojne w ZSSR, znaczek "Dojdziemy" za 50 kop. w specjalnym okolicznościowym karnecie numer 963 bardzo ładny stan - wydano ich tylko 1000 szt.


800 PLN