The auction will start on 17.06.2022

Auction 82. Danzig

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
7322

1807 Wielka Armia Napoleońska na ziemiach polskich, list z okresu Księstwa Warszawskiego wysłany 28.V. bezpośrednio z Gdańska - miejsca operowania Legii Północnej, czysto odbity kasownik nadawczy - No 46 GRANDE ARMEE (10 Korpus), na froncie odręczna adnotacja o wysokości porta i przeadresowanie na Caen; na odwrocie stempel odbiorczy z VIRE i sygnatura ołówkiem Feuser?, piękny stan zachowania, wspaniały walor zarówno do zbiorów poczt wojskowych jak i do zbioru Wolnego Miasta Gdańska.


2 800 PLN
7323

1896 COURIER, znaczek za 3 pf. prywatnej poczty kurierskiej w Gdańsku, koncesja obejmowała, poza miastem, przedmieścia i osady nie posiadające urzędów poczty państwowej, lekko zgięty narożnik.

Fi.KSZP 2II
Mi.2II 
60 PLN
7324

1916 Gdańska Dywizja Piechoty - Infanterie Division Danzig, widokówka wysłana 15.8 z frontu wschodniego za pośrednictwem poczty polowej tej jednostki do Legnicy, odciśnięty datownik z wyróżnikiem "b", pieczęć formacyjna; walor w dobrym stanie zachowania.


120 PLN
7325

1920 frankatura mieszana różnych wydań przedrukowych, list polecony wysłany 3.XI z urzędu Gdańsk 1 do Hamburga; stempelek cenzury gdańskiej 15; przesyłka ocenzurowana w Niemczech - okrągły stempelek z liczbą XVII) i zabezpieczona zalepką; kasownik odbiorczy; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.16, 17, 25
150 PLN
7326

1920 wydanie prowizoryczne, seria kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.16-20
50 PLN
7327

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach.

Fi.16-20
160 PLN
7328

1920 wydanie prowizoryczne, seria stemplowana i czysta na podlepkach.

Fi.16-20
35 PLN
7329

1920 wydanie prowizoryczne, grzecznościowo kasowany znaczek za 25 Pf. z błędem na poz. "zniekształcone gwiazdki", gwarancja Krawczyk.

Fi.18b
20 PLN
7330

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek z podwójnym nadrukiem nowej wartości, gwarancja Mikstein.

Fi.19Np
250 PLN
7331

1920 wydanie prowizoryczne, seria oryginalnie kasowana, gwarancja Krawczyk.

Fi.21-25
50 PLN
7332

1920 wydanie prowizoryczne, seria czysta w czworoblokach, różne poddruki - tanie odmiany.

Fi.26-31
400 PLN
7333

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 2 Mk./35 Pf., z pięknie wykształconym błędem "złamane na ukos ZI", oryginalnie kasowany, gwarancja i opis Krawczyk.

Fi.28It
Mi.28I PF V 
70 PLN
SOLD
7334

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 5 Mk./2 Pf. niespotykany z tak bardzo zawansowanym błędem na poz.70 "podarty sztandar" w ładnym stanie, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.30I B1
Mi.30I Pf III 
60 PLN
SOLD
7335

1920 wydanie prowizoryczne, znaczek za 10 Mk./7.5 Pf., z poddrukiem szpice w dół, oryginalnie kasowany stemplem korkowym (Mi.55 euro), gwarancja Krawczyk

Fi.31II
130 PLN
7336

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", czworoblok znaczków za 40 pf., rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.600 euro, Fi.1200.-); ciekawe bo górne nadruki przesunięte są w lewo, a dolne w prawo; gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
1 000 PLN
7337

1920 wydanie prowizoryczne tzw. "mały innendienst", znaczek za 40 pf. poz.89, rzadka odmiana w kolorach karminowym i czarnym (Mi.150 euro, Fi.300.-), gwarancja i opis odmiany Schmutz.

Fi.38a
250 PLN
7338

1920 14.VI wydanie przedrukowe, 10+10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.80.-).

Fi.Cp2
Mi.P3
50 PLN
7339

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/7½ Pf karta, czysta (Fi.50.-).

Fi.Cp6
40 PLN
7340

1920 XI wydanie przedrukowe, 30/10+30/10 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, czysta (Fi.100.-).

Fi.Cp9
60 PLN
7341

1920 wydanie przedrukowe, sekretnik w dobrym stanie zachowania.

Fi.Cs1
30 PLN
7342

1920 prekursor, parka pionowa znaczków niemieckich 2.5+7.5 Pf. użyta w Gdańsku przed wprowadzeniem do obiegu pierwszych znaczków Poczty WMG (Fi.900.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.PW24
Mi.S11b 
540 PLN
SOLD
7343

1920 wydanie przedrukowe, przekaz pocztowy, prawa część zgięta w miejscu oddzielania, niewielkie przebarwienia (Fi.60.-).

Fi.Pp1
Mi.A1 
40 PLN
7344

1920 wydanie prowizoryczne - mały innendienst, kasowana grzecznościowo próba nadruku w kolorze zielonym na znaczku za 7.5 Pf.; złamany i wzmocniony jeden narożnik, bardzo rzadki walor, nie notowany jako kasowany, jako czysty (Mi.1400 euro), gwarancja Krawczyk.


Mi.35 P3 
600 PLN
SOLD
7345

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, oryginalnie kasowana seria nacinana, gwarancja Krawczyk.

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
7346

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, czysta seria nacinana (Fi.300.-).

Fi.47-56
Mi.53-62
300 PLN
7347

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, nacinany znaczek za 10 Pf. z niekatalogowanym błędem na poz.75 "uszkodzony proporzec", pozostałe znaczki gratis !!!; gwarancja i opis pozycji i błędu Schmutz,

Fi.48 B
Mi.54 
200 PLN
7348

1921 DANZIG SCHELLMÜHL - Gdańsk Młyniska, nacinany znaczek za 25 Pf Koga z oryginalnego obiegu, skasowany 14.4 idealnie odciśniętym datownikiem; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.49
Mi.55
80 PLN
7349

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, ząbkowany znaczek za 25 Pf z błędem "czerwona rafa na lewo od statku", oryginalnie kasowany, gwarancja Krawczyk.

Fi.57 B
Mi.63
100 PLN
7350

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana, oryginalnie kasowana (Fi.120.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.57-59
Mi.63-65
100 PLN
7351

1921 Proklamacja Wolnego Miasta Gdańska - Koga, seria ząbkowana w czworoblokach (Fi.560.-).

Fi.57-59
Mi.63-65 
480 PLN
7352

1921 wydanie na przesyłki lotnicze (samolot nad miastem), oryginalnie kasowana seria (Fi.320.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.60-65
Mi.66-71
260 PLN
7353

1921 wydanie przedrukowe, czworoblok znaczków za 60/75 Pf.

Fi.66
Mi.72
60 PLN
7354

1921 wydanie przedrukowe, znaczek z obiegu pocztowego.

Fi.66
15 PLN
7355

1921 Herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, seria oryginalnie kasowana (Fi.310.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.67-80
Mi.73-86
250 PLN
7356

1921 herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, znaczek za 2 MK. bez poddruku oryginalnie kasowany (Mi.110 euro), gwarancja Krawczyk.

Fi.79bp
Mi.85 F 
220 PLN
7357

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie białym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w drugiej od góry kropkowanej linii adresowej, czysta (karta bez błędów Fi.40.-).

Fi.Cp10az
Mi.P10b 
40 PLN
7358

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, karta 15 Pf, na kartonie piaskowym; pęknięta pionowa kreska i przerwa w kropkowanej dolnej linii adresowej, czysta (karta bez błędów Fi.50.-).

Fi.Cp10bz
Mi.P10a 
50 PLN
7359

1921 wydanie definitywne, całostka z błędem "wyłamana skośna kreska w literze g".

Fi.Cp11B1
30 PLN
7360

1921 II wydanie definitywne - herb Gdańska na ośmiokątnej tarczy, 30+30 Pf podwójna karta z opłaconą odpowiedzią, karton piaskowy.

Fi.Cp12bx
Mi.P13 
50 PLN
7361

1921 wydanie definitywne, podwójna całostka z opłacona odpowiedzią z błędem "przedłużona kreska rozdzielająca stronę adresową", a na części na odpowiedź "przesunięta kreska rozdzielająca stronę adresową".

Fi.Cp12bx
30 PLN