The auction will start on 14.04.2023

Auction 82. WW2 PoW and internment camps

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
4122

1914 kartka z Niemiec do obozu jenieckiego dla Niemców umiejscowionego kopalni w Mysłowicach, rzadki stempel cenzury obozu "C.R.I.".


120 PLN
4123

1939 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "5763/1939" datowany 14.XII wysłany do Warszawy; okrągła pieczęć obozowa z godłem; dobry stan zachowania.


50 PLN
4124

1939 Oflag Xa - listownik (nietypowy formularz) wysłany 4.11 z obozu do Częstochowy; stempelek cenzury obozowej "Geprüft Postüberwachung Oflag Xa" z parafką cenzora.


60 PLN
4125

1939 Oflag XIB - listownik wysłany 13.12 z obozu do Rybnika, stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora, wczesny rodzaj formularza.


60 PLN
4126

1939 Internowanie w Szwajcarii, widokówka z Lugano z francuskim napisem "Hommage de la Maison Eredi Finzi, Lugano, aux Soldats polonais internes en Suisse" (W hołdzie żołnierzom Polskim internowanym w Szwajcarii); niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania.


40 PLN
4127

1939 Oflag IIB - ręcznie wykonany formularz, wszystkie napisy i liniatura sporządzone odręcznie tuszem!!! karta datowana 15.XII, wysłana 11.12 z obozu do Poznania, datownik nadawczy ARNSWALDE z wyróżnikiem "c", stempelek cenzora obozowego z parafką; wczesny i niecodzienny walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


320 PLN
4128

1939 Starobielsk - obóz stworzony dla polskich oficerów wziętych do niewoli przez Związek Radziecki po zajęciu wschodnich obszarów Polski po 17 września 1939 roku, w 1940 roku zostali oni przewiezieni do Charkowa i rozstrzelani przez funkcjonariuszy Obwodowego Zarządu NKWD w Charkowie oraz pracowników NKWD przybyłych z Moskwy na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku (część zbrodni katyńskiej), kartka wysłana 1.12.39 do Stryja przez Stanisławów (polski przedwojenny kasownik), kartka w bardzo dobrym stanie.


1 050 PLN
SOLD
4129

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Craiovej 15.12.39 do Rzeszowa, stempel rumuńskiego Czerwonego Krzyża i niemieckiej poczty urzędowej na wschodnich terenach okupowanych.


80 PLN
SOLD
4130

1939 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Calimanetsi 11.11.39 do Sanoka, stempelek niemieckiej cenzury.


80 PLN
4131

1939 kartka polecona od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Govorze 1.12.39 do Sosnowca.


70 PLN
SOLD
4132

1939 list od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Györ 19.11.39 do Przeworska, stemple cenzury węgierskiej.


80 PLN
SOLD
4133

1939 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Dömös 13.10.39 do Warszawy, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
SOLD
4134

1939 kartka pisana 30 września 1939 z "obózu jeńców polskich" w Starobielsku, nadana 9 października od jeńca do rodziny pod Lwowem, w treści "....zajęty zostałem do niewoli przez Z.S.R.R. t.j. do Rosji i tymczasowo skoncentrowani w miejscowości Starobielsk od 19.IX...", bardzo wczesna korespondencja z okresu formowania obozu.


1 080 PLN
SOLD
4135

1940 znaczek poczty dla internowanych w Szwajcarii.

Fi.1
25 PLN
4136

1940 Internowanie w Szwajcarii - koperta wydana nakładem YMCA, na papierze szarym, wysłana z obozu Büren do ambasady polskiej w Bernie, stempelek cenzora 351, zalepka cenzury; dobry stan zachowania (otwory po zszywce).

Fi.Fk3
80 PLN
4137

1940 Internowanie w Szwajcarii - wydanie dla internowanych Polaków, napisy polskie i francuskie, karta czysta, doskonały stan zachowania.

Fi.Fp4
100 PLN
4138

1940 Oflag XA - listownik wysłany 22.6 z obozu do Bydgoszczy; stempelek cenzora nr.1 i dodatkowa pieczęć informacyjna. "Uwaga!/ Dla uniknięcia konfiskaty/ listy i kart i pisać/ krótko i czytelnie!!!".


50 PLN
4139

1940 Brody - obóz NKWD - karta pocztowa wysłana 19.XI do Lublina, jeńcy tego obozu wykorzystywani byli przy budowie strategicznej drogi Nowogród Wołyński - Lwów, organizowanej przez Główny Zarząd Szos NKWD; stempelek cenzury niemieckiej "Ab" w kółku; karta pionowo zgięta.


200 PLN
4140

1940 Oflag IIB - formularz wysłany 12.III z Warszawy do obozu, dekoracyjny stempelek cenzury; doskonały stan zachowania.


100 PLN
4141

1940 Oflag IIB - listownik wysłany 21.3 z obozu do Radomska, wewnątrz czterowierszowy stempel informacyjny "Do krewnych:/ Celem uniknięcia sekwestru poczty pisać/ czytelnie, zwięźle i tygodniowo tylko raz. Nie/ używać skrótów, ani w podpisach"; stempelek cenzury obozowej z parafką cenzora; zwraca uwagę bardzo nietypowy datownik (numerator?); doskonały stan zachowania.


60 PLN
4142

1940 Stalag XIIB - karta datowana 9.XII, wysłana z obozu do miejscowości Niewodna, cenzura; wyjątkowa rzadkość - odmiana formularza z sygnaturą drukarni: "S.3634 Heidelberge: Gutenberg-Druckerei GmbH. X.40".


100 PLN
4143

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Kapuvar, formularz o sygnaturze "616/1940" datowany 18.III wysłany 22.III do Warszawy; węgierski stempelek informacyjny; ogólnie dobry stan zachowania (karta ukośnie zgięta).


50 PLN
4144

1940 Internowanie w Szwajcarii - list wysłany ze szpitala w Munsingen, stempel nadawczy bez nazwy miejscowości, stempelek cenzora 351, na odwrocie zalepka cenzury.


80 PLN
4145

1940 Internowanie na Węgrzech - list wysłany z obozu Jolsva w miejscowości Miskolcz do Warszawy, okrągła pieczęć komendantury obozu z godłem i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", stempelek cenzury; walor w dobrym stanie zachowania.


80 PLN
4146

1940 Internowanie w Rumunii - obóz Targoviste, list wysłany 11.II z obozu do Warszawy, liczne stempelki cenzur rumuńskich i niemieckich; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


150 PLN
4147

1940 Oflag XVIIIA - nietypowa, wczesna karta z obozu wysłana 16.I do Krakowa, cenzura; bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
4148

1940 Internowanie na Węgrzech - obóz Jolsva, list wysłany 17.I z obozu do Związku Inżynierów i Techników Polskich w Paryżu, okrągła pieczęć komendantury obozu i stempelki: "Belligerant interne", "Ellenorizve" i "Dijmentes!", cenzura; dekoracyjna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
4149

1940 PRZESYŁKA ZAGRANICZNA, Stalag IIA - karta wysłana 17.10 z obozu do Londynu, a stamtąd dosłana do Castelmains w Szkocji, stempelek niemieckiej cenzury obozowej nr.1 i brytyjskiej T.189; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania (drobne pofałdowania na krawędziach).


250 PLN
4150

1940 STAROBIELSK, unikalna karta pocztowa do Starobielska nadana w Warszawie w dniu 26.IV.40r.; w tym czasie większość jeńców została już zamordowana; adresowana do por.art. Józefa Machlejda (w obozie był też jego brat Jerzy) znajdującego się on na liście spoczywających w Charkowie; w początkowym okresie Sowieci nie mieli jeszcze określonych procedur i karty do jeńców po jakimś czasie zwracano do nadawców, w czerwcu 1940 roku sprawę utajniona i zaprzestano zwracania korespondencji; cenzura Wermachtu, stempel odbiorczy z Moskwy 1.6.40 i stempelek pomocniczy RETOUR PARTI; fantastyczny stan zachowania, nieme świadectwo tragedii tysięcy polskich oficerów i ich rodzin, gwarancja Schmutz.


3 200 PLN
4151

1940 Oflag IIB Arnswalde, karykatura-autoportret ppor. Czesława Andrysiaka, który jako karykaturzysta wchodził w skład redakcji dwutygodnika "Za drutami" wydawanego przez jeńców w obozie, przebarwienia;

"Pejzaż z wodospadem" rysunek kredkami 210x137 mm, sygnowany i datowany 18.III, na odwrocie dwa stempelki cenzury: oflagu IIB i oflagu IVA z numerem 5 i literami "F.U."; bardzo dobry stan zachowania; na karcie albumowej.


600 PLN
4152

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 2.1.40 do Lwowa, stempel cenzury węgierskiej.


60 PLN
4153

1940 kartka od Polaka internowanego z obozu w Targoviste w Rumunii 22.3.40 do Sanoka.


100 PLN
4154

1940 kartka od Polaka internowanego w Rumunii z obozu w Bukareszcie 15.4. na formularzu rumuńskiego Czerwonego Krzyża do Krakowa, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


120 PLN
4155

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Komarom 30.6.40 do Kielc, liczne stemple cenzury węgierskiej i niemieckiej.


60 PLN
4156

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Miscolc 14.5.40 do Przemyśla, liczne stemple węgierskie.


60 PLN
4157

1940 kartka od Polaka internowanego na Litwie z obozu w Wiłkomierzu 24.2.40 do Żnina, stempel niemieckiej cenzury wojskowej.


140 PLN
4158

1940 kartka przez Czerwony Krzyż od rodziny z Wólki Lubelskiej 8.3.40 do jeńca wojennego Kazimierza Skrzypka do Równego Wołyńskiego, pod Równem ulokowano szereg obozów NKWD rozlokowanych wzdłuż budowanej w morderczym tempie drogi strategicznej Nowogród Wołyński–Lwów, sądząc po marnym stanie kartki mogła dotrzeć do adresata i być przechowywana w trudnych warunkach.


200 PLN
4159

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 4.02.40 do Przeworska, stempel obozu.


50 PLN
4160

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 9.02.40 do Przeworska, stempel obozu i stempel cenzury.


60 PLN
SOLD
4161

1940 kartka od Polaka internowanego na Węgrzech z obozu w Pelsöe 15.01.40 do Przeworska, stempel obozu.


40 PLN