The new auction will start soon

Auction 82. WW2 foreign postage

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
3026

1930 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 6.9 z Lądku Zdroju (Bad Landeck) do Bytomia (Beuthen).


Mi.444 
20 PLN
3027

1933 Ziemie Zachodnie, list wysłany 3.3 z Głogowa (Glogau) do Nowej Soli (Neusalz); zwraca uwagę data wysyłki 3.3.33 !!!


Mi.469 
50 PLN
3028

1936 AMBULANS NR.1472 relacji Jelenia Góra - Kowary (HIRSCHBERG-SCHMIEDEBERG) widokówka przesłana 15.8 ambulansem do Świdnicy.


Mi.516
40 PLN
3029

1936 Ziemie Zachodnie, widokówka z kasownikiem okolicznościowym, wysłana 20.8 z Karpacza (Krummhübel) do Świdnicy (Schweidnitz).


Mi.516 
20 PLN
3030

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
3031

1938 całostka propagandowa III Rzeszy.


10 PLN
3032

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.


45 PLN
3033

1939 Obszary anektowane przez ZSRR, mieszana frankatura znaczków polskich i sowieckich, list (koperta okienkowa) wysłany 17.XI z miejscowości Chodorów, znaczki unieważnione polskim przedwojennym datownikiem.

Fi.311, 334,
Mi.332, 355, 709
100 PLN
3034

1939 obszary anektowane przez ZSRR - Równe, lokalny nadruk ПОЧТА С.С.С.Р. Голодающим 50 коп. + 50 коп. - dopłata NA GŁODUJĄCYCH, na parce polskich znaczków międzywojennych z serii historycznej za 50 gr., wykonany w październiku 1939r. z inicjatywy naczelnika urzędu pocztowego w Równem Tichonowa (Fi.str.187), gwarancja Krawczyk.

Fi.317
410 PLN
SOLD
3035

1939 obszary anektowane przez Litwę, wydanie prowizoryczne z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, znaczek za 35 c. użyty w Wilnie.

Fi.AnL.19
Mi.435 
30 PLN
3036

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.


40 PLN
3037

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.


70 PLN
3038

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

Fi.AnL27-29
Mi.443-45
40 PLN
3039

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2
120 PLN
3040

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list do Warszawy wysłany z agencji w miejscowości Mochy - stempelek Deutschendorf (nazwa funkcjonująca tylko w latach 1939-43), znaczki skasowane 26.8 w Wolsztynie (Wollstein).

Fi.AnN 1, 2,10
Mi.512, 513, 521
80 PLN
3041

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, polska karta pocztowa z doklejonymi znaczkami Rzeszy, skasowana we Włocławku stemplem prowizorycznym "Deutsches Dienspostamt Hohensaltza"; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN1, 4, Cp76
Mi.512, 515 
40 PLN
3042

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 22.2 z Krośniewic do Warszawy, znaczki unieważnione stemplem prowizorycznym, data dopisana ręcznie; na odwrocie ślady taśmy samoprzylepnej.

Fi.AnN2, 5
Mi.513, 516 
80 PLN
3043

1940-41 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet znaczków, czyste, dobry stan zachowania (na kilku znaczkach przebarwienia od światła).


Mi.1-41
150 PLN
3044

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.17-32 
50 PLN
3045

1940 Okupacja Czech i Moraw, list wysłany 30.1 z Kryjov (Gaya) do Pazardżik w Bułgarii, cenzury, zalepka Wehrmachtu; wirnik odbiorczy na odwrocie; niespotykany kierunek wysyłki!


Mi.26, 28 
100 PLN
3046

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.


Mi.P6-8 
50 PLN
3047

1940 obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią), wysłana 29.7 z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaczki unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; dwa stemple cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


160 PLN
3048

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, dofrankowana sowiecka karta pocztowa wysłana 5.VII z Baranowicz do wsi Świeciechów pod Annopolem Lubelskim, znaki opłaty unieważnione sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; stempel cenzury niemieckiej; całość w dobrym stanie zachowania.


150 PLN
3049

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, ŁÓDŹ - LODSCH! krótko stosowany stempel z "nową" nazwą Łodzi, formularz wysłany 2.3 do obozu jenieckiego - Stalag IIIA, stempelek cenzura obozowego nr.13; dobry stan zachowania.


120 PLN
3050

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, karta pocztowa ze znakiem opłaty za 10 kop wysłana 23.7 z Moskwy do dyrektora Filharmonii we Lwowie, ponieważ opłata za kartę pocztową wynosiła 30 kop naliczono dopłatę w wysokości 20 kop, słabiej odciśnięty owalny stempelek dopłaty; bardzo dobry stan zachowania.


120 PLN
3051

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 21-6 z miejscowości Korzec do miejscowości Szczuczyn Nowogródzki, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "КОРЕЦ СССР КОРИЕЦ РОВ.ОБЛ."; bardzo dobry stan zachowania.


400 PLN
3052

1940 kartka z Łucka (dzisiaj Ukraina) 7.4.40 do Sandomierza, stempel cenzury niemieckiej.


150 PLN
3053

1940 kartka polecona z Kałusza (dzisiaj Ukraina) 29.9.40 do Warszawy, pod koniec 1940 Sowieci wywieźli w głąb Rosji wszystkich polskich mieszkańców miasta, stemple cenzury niemieckiej, piękny dekoracyjny walor.


300 PLN
3054

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 18.4 z Poznania do Bydgoszczy, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "Brieftelegramme Wortgebühr 5 Rpf.", całość w dobrym stanie zachowania.

Fi.AnN5
40 PLN
3056

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.12 z Poznania do Góry Kalwarii; wyraźna odbitka nadawczego kasownika propagandowego.

Fi.AnN8
Mi.519 
40 PLN
3057

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, ekspresowa polecona karta pocztowa wysłana drogą lotniczą 2.5 z Trzebini do miejscowości Rubieżewicze znajdującej się pod okupacją sowiecką; stempelki cenzury; bardzo ciekawa treść! dotycząca m.in relacji ludności polskiej i żydowskiej; efektowna całość w doskonałym stan zachowania.

Fi.AnN10, 15, Cp5
Mi.P227I, 521, 526
400 PLN
3058

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, VILNIUS - przedrukowe wydanie lokalne dla obszaru Wilna na znaczkach sowieckich, kompletna seria na kopercie listu miejscowego, ostemplowana 12.VIII w Wilnie, kasownikiem z okresu litewskiego; znaczki w doskonałym stanie zachowania; wewnątrz koperty każdy znaczek gwarancja Krischke BPP, koperta gwarancja Krawczyk.

Fi.OkNL1-9
2 800 PLN
3059

1941 Okupacja niemiecka terenów polskich anektowanych przez ZSRR 1941-1944, tereny pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ostland", znaczki obiegowe Rzeszy z nadrukiem OSTLAND, parka pionowa z rolki 4 Pf + 6 Pf, czysta.

Fi.OkNR1
Mi.S1
20 PLN
3060

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 21.VI z miejscowego oddziału Banku Państwowego ZSRR do Kowla, radzieckie znaki opłaty unieważnione datownikiem "РIВНE СССР РОВНО- РОВENCK.ОБЛ.", polski przedwojenny stempelek polecenia; pieczęć nadawcy ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК СССР Pовенская Oбластная Kонтора i dodatkowy stempelek ЗАКАЗНОЕ-ГОСБАНКОВСКОЕ (polecony-rzecz banku państwowego); walor w dobrym stanie zachowania (brak niewielkiego fragmentu tylnej części koperty).


Mi.679IA, 784A
500 PLN
3061

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi, list wysłany 31.5 z Grodna do Buska-Zdroju, znaczek unieważniony sowieckim datownikiem; kasownik tranzytowy Mińsk; zalepka, stempelki i adnotacje cenzury niemieckiej; wyjątkowo zgrabna całość w bardzo dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.683 
400 PLN
3062

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 23.6.41 - dzień po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Pietrozawodska w Karelo-Fińskiej SRR; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych przez sowietów jest rzadka, szczególnie z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta).


Mi.789A
400 PLN
3063

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).


Mi.P13 
40 PLN
3064

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy - karta pocztowa wysłana 4.3 z miejscowości Wołoczyska do Lwowa, datownik odbiorczy.


200 PLN
3065

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, część na odpowiedź listownika wysłana 21.6 z Inowrocławia (podczas okupacji niemieckiej Hohensalza) do Stalagu IA, ładnie odciśnięty datownik nadawczy z wirnikiem propagandowym "EIN POSTSCHECKKONTO SPART WEGE UND GEBÜHREN", stempelek cenzora obozowego nr.42; na froncie jednowierszowy stempelek odbiorczy "-8. Jull 1941"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.


120 PLN
3066

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.


20 PLN