The auction will end on 08.07.2024
The auction ends in:

Auction 82. Government-in-Excile editions

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
2999

1941 pierwsza seria wydania polskiego rządu na emigracji.

Fi.338A-H
Mi.360-7
55 PLN
3000

1941 seria pierwszego wydania w czworoblokach z nazwą drukarni na marginesie.

Fi.338A-H
Mi.360-7
250 PLN
3001

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list ofrankowany całą serią do Londynu, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia!!! znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II (cyfry kodowe w układzie "--1"); czarny stempelek polecenia "AGENCJA", na odwrocie zalepka cenzury brytyjskiej "OPENED BY EXAMINER 7548 P.C.90."; dobry stan zachowania; gwarancja Krawczyk.

Fi.A-H338
Mi.360-67
200 PLN
3002

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list do Londynu ofrankowany całą serią do Australii, nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia, stempel odbiorczy na froncie, ciekawa destynacja.

Fi.A-H338
Mi.360-7
800 PLN
3003

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zniszczenia dokonane przez Niemców w Polsce i Wojsko Polskie w Wielkiej Brytanii, świetne graficznie staloryty, seria czysta w pięknym stanie zachowania.

Fi.A-H338
Mi.360-67
50 PLN
3004

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty na 3 kartach albumowych z opisem po francusku; doskonały stan zachowania.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
320 PLN
3005

1941-45 komplet wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie.

Fi.A-U338
Mi.360-A379
280 PLN
3006

1941-45 komplet znaczków kasowanych na wycinkach wydań Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, świetne graficznie staloryty i w pięknym stanie; znaczki kasowane wydań emigracyjnych są o wiele trudniejsze do zdobycia niż czyste.

Fi.A-U338
Mi.360-A379 
500 PLN
3007

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacony list wysłany z londyńskiego biura Światowego Związku Polaków z Zagranicy do Detroit, nadany 20.IV.1943 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", znaczek skasowany metalowym datownikiem typu II; ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej "P.117", okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dopisanym numerem "2195"; na odwrocie fioletowy jednowierszowy stempelek "JUNE 30 1943" i datownik odbiorczy "DETROIT JUL 9", przesyłka niepodjęta i zwrócona do nadawcy - stempelek z "rączką" na froncie - "RETURNED UNCLAIMED FROM DETROIT, MICH."; bardzo rzadki walor o niespotykanym obiegu pocztowym w dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.D338
Mi.363
1 200 PLN
3008

1941 URUCHOMIENIE POCZTY POLSKIEJ NA EMIGRACJI I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list prawidłowo opłacony Hucknall do Newton nadany 15.XII w pierwszym dniu obiegu, będącym jednocześnie dniem rozpoczęcia działalności Poczty Polskiej na Emigracji w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 1 na niszczycielu ORP "Piorun" w dniu jej uruchomienia, stempel cenzury brytyjskiej.

Fi.D338
Mi.366
500 PLN
3009

1941 I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, prawidłowo opłacona polecona karta pocztowa nadana 11.V.1942 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr.12 na niszczycielu ORP "Burza", znaczki ostemplowane metalowym datownikiem typu II, fioletowy stempelek polecenia, ośmiokątny stempelek cenzury brytyjskiej P.94; walor w doskonałym stanie zachowania; sygnowany Lechosław Plewka, gwarancja Schmutz.

Fi.F338
Mi.365
600 PLN
3010

1942 seria I wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, na liście poleconym z Polskiego Ministerstwa Finansów w Londynu do Australii nadanym 20.10.42 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stempel cenzury i odbiorczy, ciekawa destynacja.

Fi.A-H338
Mi.360-7
800 PLN
3011

1942 rocznica wznowienia Poczty Polskiej na emigracji, pamiątkowa karta pocztowa ofrankowana parką znaczków za 5 gr skasowaną 15.XII metalowym datownikiem typu I agencji marynarki handlowej bez ustawionego numeru; dodatkowe nalepki poczty polowej skasowane datownikiem POLSKA POCZTA POLOWA; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.A338
Mi.360 
80 PLN
3012

1943 I znaczek Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie - AMBASADA ST.ZJ.AMERYKI WARSZAWA WRZESIEŃ 1939, unikalna próba matrycowa znaczka za 5 gr. w kolorze czarnym, odbita z pojedynczej kliszy, na arkusiku z szerokimi marginesami wokół, na podstawie zdjęcia z kraju rytował E.Dawson, wzór zaakceptowano - adnotacja po prawej, nie jest znana inna wersja tego znaczka, a jedynie kilka arkuszowych prób kolorów, ostatecznie znaczek wydrukowano w kolorze brązowofioletowym, piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi. A338 P
6 000 PLN
3013

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, świetne graficznie staloryty, seria z marginesami w pięknym stanie.

Fi.I-O338
Mi.368-75
45 PLN
SOLD
3014

1943 seria II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, na liście poleconym z Londynu do Brazylii nadanym 1.11.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", zalepka cenzorska, ciekawa destynacja.

Fi.I-O338
Mi.368-75
800 PLN
3015

1943 seria II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie na liście poleconym do Kalifornii nadanym 1.11.42 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", zalepka cenzorska i liczne stemple tranzytowe i odbiorcze, list adresowany do słynnego polskiego śpiewaka i aktora Jana Kiepury, który w tym czasie przebywał na tournée w Stanach Zjednoczonych.

Fi.I-O338
Mi.368-75
500 PLN
3016

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, Polskie Siły Zbrojne w walce z Niemcami, seria znaczków na kopercie z papeterii pokładowej ostemplowana 3.V.1944 metalowym datownikiem typu I (cyfry kodowe w układzie "-03") w agencji pokładowej nr.3 Polskiej Marynarki Handlowej na transatlantyku m/s "Batory"; znaczki kasowane w agencjach na statkach handlowych są o wiele rzadziej spotykane niż z agencji okrętowych i bardzo trudne do zdobycia.

Fi.I-O338
Mi.368-75
140 PLN
3017

1943 II wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, list polecony wysłany z Londynu do Chicago, nadany 16.12.43 w agencji pokładowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 27 na okręcie podwodnym ORP "Wilk", stemple i zalepka cenzorska poczty amerykańskiej.

Fi.L338, M338, O338
Mi.371, 373, 375
500 PLN
3018

1944 zdobycie Monte Cassino, seria w czworoblokach.

Fi.338P-T
Mi.376-9
650 PLN
3019

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, czysta seria przedrukowa w pięknym stanie.

Fi.P-T338
Mi.376-79
200 PLN
3020

1944 III wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, zdobycie Monte Cassino, pamiątkowa seria na kopercie listu poleconego do ambasady polskiej w Nowym Jorku nadanego 27.VI w agencji pokładowej Marynarki Wojennej nr.27 (okręt podwodny ORP "Wilk"), znaczki skasowano metalowym datownikiem typu II, czarny stempelek polecenia "AGENCIA"; okrągły stempelek cenzury amerykańskiej "US CENSORSHIP EXAMINED By" z dostawionym numerem "20004"; na odwrocie dodatkowe stempelki i datowniki odbiorcze z: 20, 24 i 25 lipca; nadawcą listu była Sekcja Pocztowa Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi, wewnątrz koperty list; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.

Fi.P-T338
Mi.376-79
400 PLN
3021

1945 wydanie dobroczynne z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach warszawskich, czworoblok.

Fi.338U
Mi.379A
100 PLN
3022

1945 znaczek wydania dobroczynnego stemplowany grzecznościowo stemplem agencji pocztowej Polskiej Marynarki Wojennej nr 25 w pierwszym dniu obiegu.

Fi.338U
Mi.379A 
40 PLN
3023

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, sześcioblok znaczków z idealnie odciśniętym 3.II kompletnym gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej nr.25 okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu, znaczki z pełną oryginalną gumą; luksusowy stan zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
200 PLN
3024

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie, znaczek z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, czysty w pięknym stanie zachowania.

Fi.U338
Mi.A379
27 PLN
SOLD
3025

1945 IV wydanie Polskiego Rządu na Emigracji w Londynie z dopłatą na rzecz sierot po powstańcach, znaczek na kopercie ostemplowany 3.II, gumowym datownikiem typu III w agencji pokładowej (nr. 25) okrętu podwodnego ORP "Sokół" w pierwszym dniu obiegu.

Fi.U338
Mi.A379 
50 PLN
SOLD