Page:
WW2 foreign postage
Poz# Features Catalog Description Actual price
36397

Mi.389 

1928 Ziemie Zachodnie, widokówka wysłana 26.10 z Gorlic (Görlitz) do Głogowa (Glogau), znaczek skasowany wirnikiem propagującym usługi poczty samochodowej; temat - SAMOCHÓD.

40 PLN
36398

Mi.D115, D117

1930 Ziemie Zachodnie, list urzędowy wysłany 2.8 ze Słońska (Sonnenburg) do miejscowości Czarnów (Tschernow), zwrócony do nadawcy.

40 PLN
36399

Mi.PPC70/01-02

1937 Ziemie Zachodnie, Dzień Znaczka - komplet dwóch ilustrowanych kart prywatnego nakładu ostemplowanych okolicznościowo 9.I we Wrocławiu; bardzo dobry stan zachowania.

100 PLN
36400

1938 kartka z Kłajpedy do Woli Fleszczyna.

45 PLN
36401

1938 koperta z okazji Anschlussu Austrii z Gratzu.

30 PLN
36402

Mi.1-19

1939 niemiecka okupacja Czechosłowacji, wydanie przedrukowe na znaczkach czechosłowackich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Gilbert.

260 PLN
36403

Mi.512, W69

1939 Ziemie Północne, list wysłany 27.8 z Olsztynka (Hohenstein) do Bytomia (Beuthen), znaczki ostemplowane kasownikiem okolicznościowym przedstawiającym mauzoleum bitwy pod Tannenbergiem w 1914 roku.

40 PLN
36404

Mi.P236

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa sygn. 39-128-1-B3, wysłana 4.4 z Gliwic do Świdnicy (Schweidnitz).

20 PLN
36405

Mi.P274/05

1939 Ziemie Zachodnie, ilustrowana karta pocztowa, ostemplowana okolicznościowo 9.2 w Dusznikach (Bad Reinerz) i wysłana do Lądku (Bad Landeck).

50 PLN
36406

1939 całostka niemiecka wysłana z Będzina 25.12.39 na Węgry.

40 PLN
36407

1939-40 Obszary anektowane przez ZSRR, zestaw znaczków na wycinkach, różne kombinacje, radzieckie znaczki z polskimi datownikami Lwowa i Przemyśla oraz polskie znaczki z radzieckimi datownikami w tym jeden rzadszy pieknie odbity z 4 miejskiej ekspedycji w Nowogrodzie Wołyńskim.

150 PLN
36408

1939 kartka z Woli Flaszczyna koło Sieradza 30.11.39 na Węgry stemplowana niemym kasownikiem.

70 PLN
36409

1939 kartka firmowa z Wapienicy koło Bielska do Jabłonkowa.

80 PLN
36410

1939 list Ober Politz w Kraju Sudeckim.

15 PLN
36411

1939 tereny zajęte przez Sowietów - list z Białegostoku 22.10.39 do Grodna opłacony radzieckimi znaczkami, przedwojenny polski kasownik.

180 PLN
36412

1939 list urzędowy z Inowrocławia (Hohensalza).

30 PLN
SOLD
36413

1939 kartka z Jarocina 29.11.39 do Przemyślan w strefie okupacji sowieckiej, radziecki stempelek dopłaty.

90 PLN
SOLD
36414
Fi.AnL27-29
Mi.443-45

1940 Obszary anektowane przez Litwę, okolicznościowe wydanie z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będące w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czyste.

40 PLN
36415
Fi.AnLbl.2
Mi.bl.2

1940 Obszary anektowane przez Litwę, blok wydania okolicznościowego z okazji przyłączenia Wilna do Litwy, będącego w obiegu na terenach okupacji litewskiej, czysty.

120 PLN
36416

Mi.1-6

1940 niemiecka okupacja Łotwy, wydanie przedrukowe na znaczkach radzieckich, seria czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.

120 PLN
SOLD
36417

Mi.17-32 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, wydanie przedrukowe na znaczkach luksemburskich, seria na trzech koperta listów poleconych wysłanych 20.12 z Luksemburga do Monachium, kasowniki odbiorcze na odwrocie; bardzo dobry stan zachowania.

50 PLN
36418

Mi.519

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, list II klasy (powyżej 20 g) wysłany z wytwórni koniaków STOCK w Bielsku do Urzędu Gminy (Gemeindeamt) w Kielcach - list ofrankowano jednym znaczkiem za 12 fen (opłata jak za list I klasy - do 20 g) i skasowano w dniu 1.1 datownikiem z wyróżnikiem "a"; urząd sprawdził jednak wagę listu, a ponieważ był adresowany do Gemeindeamt Kielce, a państwa niemieckiego nie wolno było narażać na straty poprzez pobieranie dopłaty, cofnięto przesyłkę do nadawcy; ostatecznie list po dofrankowaniu kolejnym znaczkiem za 12 fen skasowanym 5.1 datownikiem z wyróżnikiem "b" wysłano; unikalny walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

2 000 PLN
36419

Mi.681, 594

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list polecony wysłany 6.2 ze Lwowa do Warszawy, znaczki skasowane sowieckim datownikiem Lwów 1 - "ЛЬВOВ CCCP ЛЬВIВ" z wyróżnikiem "Z/1" (З/1), polski stempelek polecenia z wyróżnikiem "1-f", na odwrocie zalepka i stempelki cenzury niemieckiej, a także kasownik odbiorczy; bardzo dobry stan zachowania (koperta z niewielkim ubytkiem).

500 PLN
36420

Mi.736

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list ofrankowany 3 znaczkami po 30 kop z serii upamiętniającej "wyzwolenie" połowy terytorium Polski przez Sowietów, wysłany 12.12 z Przemyślan do miejscowości Stare Sioło, na odwrocie czytelnie odciśnięty sowiecki datownik odbiorczy z 16.12; dekoracyjny walor w doskonałym stanie zachowania.

600 PLN
36421

Mi.P6-8 

1940 niemiecka okupacja Luksemburga, komplet 3 kart wydania przedrukowego, doskonały stan zachowania.

50 PLN
36422

Mi.P226I 

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa wysłana 7.8 z Łodzi (Litzmannstadt) do Poznania, ładnie odbity wirnik propagujący działalność Niemieckiego Czerwonego Krzyża; temat - CZERWONY KRZYŻ.

40 PLN
36423

Mi.P229IF

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, karta pocztowa (część z opłaconą odpowiedzią) wysłana 17.III z Sosnowca do Uniwersytetu im. J.Piłsudskiego w Warszawie, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym datownikiem; temat - PIŁSUDSKI.

40 PLN
36424

1940 list z Rumunii do Krakowa, stemple i zalepka niemieckiej cenzury. Ciekawy obieg.

80 PLN
36425

1940 list z Lubania do Poznania, Landpoststempel.

35 PLN
36426

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, koperta z listem wysłana 8.II z Łodzi do Stalagu XVIIc, prowizoryczny kasownik nadawczy (polski przedwojenny wirnik), stempelki cenzury: okrągły cenzora nr.18 i "Geprüft" z dopisaną czerwoną kredką dużą literą "K"; ładna całość w doskonałym stanie zachowania.

150 PLN
36427

1940 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, sowiecka całostka wysłana 27.III ze Lwowa do Krakowa, znak opłaty skasowany polskim przedwojennym wirnikiem; idealny stan zachowania.

300 PLN
36428

1940 Obszary anektowane przez Niemcy, MYSZKÓW:
część na odpowiedź listownika obozowego Stalagu VIIIA wysłana 2.09 z Myszkowa do szpitala obozowego Lazarett Raichenbach, dwuobrączkowy datownik nadawczy MYSCHKOW (OBERSCHLES) z wyróżnikiem "a", stempelek cenzora obozowego nr.11, treść częściowo zaczerniona przez cenzurę; dobry stan zachowania;
karta datowana 15.II wysłana z Myszkowa do Stalagu VIIIA jednowierszowy w ramce stempelek "Myszkow (Oberschles)", obok odciśnięty, tego samego dnia, niemy datownik; stempelek cenzora obozowego nr.7 z parafką; walor w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta); na karcie albumowej.

300 PLN
36429

Mi.519 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, list wysłany 19.9 z Poznania do Nałęczowa, przeadresowany do Dęblina, ładna odbitka wirnika propagandowego.

40 PLN
36430

Mi.748 

1941 Obszary anektowane przez Niemcy, widokówka wysłana 18.12 z Bydgoszczy do Lubska (Sommerfeld), znak opłaty skasowany stemplem okolicznościowym.

40 PLN
36431

Mi.789A

1941 ATAK NIEMIECKI NA ZWIĄZEK SOWIECKI - obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, list wysłany 24.6.41 - dwa dni po rozpoczęciu wojny niemiecko-sowieckiej - z Równego do Krasnoarmiejska; znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО СССР РОВНО РОВ.ОБЛ." z wyróżnikiem "Z" (З); mimo rozległych obszarów oryginalna korespondencja z terenów okupowanych jest rzadka, a z okresu panicznego wycofywania się Armii Czerwonej wręcz unikalna, walor w dobrym stanie zachowania (koperta pionowo zgięta); gwarancja Korszeń.

400 PLN
36432

Mi.P13 

1941 Protektorat Czech i Moraw, podwójna karta pocztowa, czysta (Mi.25 euro).

40 PLN
36433

Mi.P165a

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Ukrainy, rzadka karta pocztowa z ilustracją 03, napisana po polsku, wysłana z urzędu pocztowego Równe 2 do Dubna, znak opłaty unieważniony radzieckim datownikiem "РОВНО 2 СССР РОВНО 2 РОВ.ОБЛ."; walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Korszeń.

400 PLN
36434

1941 Obszary anektowane przez ZSRR, tereny włączone do Białorusi - rozpoczęcie wojny niemiecko-sowieckiej, sowiecka karta pocztowa skasowana pamiątkowo 22.6 w dniu ataku niemieckiego na Związek Sowiecki w miejscowości Jeziory.

120 PLN
36435

1941 kartka z Radwiliszek do Wilna, datownik RADVILISKUS.

20 PLN
36436

1941 kartka z obiegu z terenów pod zarządem Komisariatu Rzeszy "Ukraine".

70 PLN