The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Inter-war Poland 1919-1939

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
26220

1918 środek katalogu prac konkursowych na Marki Polskie zorganizowanego z inicjatywy Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego; zawiera 144 projekty, trzydziestu dwóch autorów, na trzydziestu pięciu stronach, w tym nagrodzone prace: E.Bartłomiejczyka, W.Husarskiego, J.Toma i E.Trojanowskiego; jak zwykle brak strony 8, ale dodatkowo trzynaście kolorowych odbitek projektów wybranych przez Komisję Konkursową; wydano go w czterech wersjach kolorów niebieskiej, czarnej, zielonej i brązowej; tu rzadka w kolorze zielonym z minimalną ceną wywoławczą nieco poniżej 9 zł. za projekt.

Fi.1
1 200 PLN
26221

1918 ZNACZKI DZIELONE, wydanie obiegowe austriackiej poczty polowej z podobizną cesarza Franciszka Józefa, połówka znaczka za 30 hal. użyta kilka dni po wyzwoleniu w Olkuszu, do tej pory odnotowano w Olkuszu użycie znaczka dzielonego za 2 Kr., gwarancja Krawczyk.

Fi.34
75 PLN
26222

1918 współkursory - prawdopodobnie najpóźniejsza austriacka karta pocztowa bez przedruku użyta w wolnej Polsce!!! wysłana 28.VII.1919 z miejscowości Uhnów (powiat Rawa Ruska, dyrekcja Lwowska) do obozu jeńców ukraińskich w Przemyślu (Pikulice?), stempelek cenzury wojskowej w Przemyślu i najpewniej cenzura obozowa - duża odręcznie wpisana litera "C"; po wycofaniu 20.I.1919 z obiegu wszystkich austriackich znaczków i całostek jeszcze przez pewien okres były one używane na obszarze dyrekcji Lubelskiej; w Galicji używano ich bardzo krótko i to głównie w wewnętrznym obrocie pocztowym na skarcie; prywatnych przesyłek z oryginalnego obiegu w drugim kwartale 1919 roku się nie spotyka - tu oferowana karta, co ciekawsze przybliżająca bardzo słabo udokumentowane zagadnienie obozów dla jeńców z czasów wojny polsko-ukraińskiej, jest niewątpliwie unikalna; wspaniały walor w bardzo dobrym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.


2 000 PLN
26223

1918 znaczek kasowany niemieckim kasownikiem do pokwitowań telegraficznych w Warszawie.


200 PLN
26224

1918 znaczki okupacyjne stemplowane kasownikiem prowizorycznym z Warszawy, prawdopodobnie przeznaczonym do stemplowania urzędu nadawczego na przekazach.


300 PLN
26225

1918 ŁOMŻA, parka znaczków okupacji niemieckiej będące w obiegu do końca 1918 roku kasowana niemym stemplem prowizorycznym z Łomży.


100 PLN
26226

1918 MAZOWIECK, znaczek okupacji niemieckiej będący w obiegu do końca 1918 roku kasowana stemplem prowizorycznym Mazowiecka.


200 PLN
26227

1918 WSPÓŁKURSORY, przekaz pieniężny z Krosna 8.1.19 do Krakowa, wysoka frankatura w tym znaczkiem za 2 korony, w Krośnie kilka tygodni później pojawiły się w obiegu znaczki wydania krakowskiego, rzadki dekoracyjny walor.


2 000 PLN
26228

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z abklaczem.

Fi.55
Mi.54
80 PLN
26229

1919 wydanie Komisją Rządzącej, zestaw 15 znaczków z prywatnym ząbkowaniem z obiegu pocztowego.

Fi.55, 59, 61, 62, 63
Mi.54, 58, 60, 61, 62
150 PLN
26230

1919 KRAKÓW - wydanie Komisji Rządzącej, znaczki za 2, 20, 50 f. na wycinku ze skartu, unieważnione rzadkim kasownikiem rusztowym z Krakowa.

Fi.55, 61, 63
Mi.54, 60, 62 
40 PLN
26231

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria czysta (Fi.130.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Falkowski.

Fi.55-65
Mi.54-64
100 PLN
26232

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
350 PLN
26233

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria w czworoblokach, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
280 PLN
26234

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64
80 PLN
26235

1919 wydanie Komisji Rządzącej, seria kasowana (Fi.100.-), najdroższy znaczek za 6 hal. gwarancja Krawczyk.

Fi.55-65
Mi.54-64
90 PLN
26236

1919 wydanie Komisji Likwidacyjnej, znaczek za 6 hal. gwarancja.

Fi.55-65
Mi.54-64 
75 PLN
26237

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 3 hal. z błędem "lekko uszkodzone C w POCZTA", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
30 PLN
26238

1919 wydanie Komisji Rządzącej, marginesowy znaczek za 3 hal. z błędem "przekreślony rysunek", znaczek nie jest złamany - to pęknięcie (uszkodzenie) formy, gwarancja i opis Berbeka.

Fi.56 B
Mi.55 
80 PLN
26239

1919 wydanie Komisji Rządzącej, lewy znaczek z usterką w postaci zalanego druku na lewej nodze.

Fi.57
Mi.56
60 PLN
26240

1919 wydanie Komisji Rządzącej, parka znaczków za 5 h., lewy z błędem "y połączone z białą ramką", a prawy z błędami "plamka nad lewym szponem orła" i "h połączone z obwódką lewej tarczy", gwarancja Berbeka.

Fi.57 B+B
Mi.56 
60 PLN
26241

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 6 h. z błędem "kolec na lewym skrzydle orła", gwarancja Landre.

Fi.58 B1
Mi.57 
200 PLN
26242

1919 wydanie Komisji Rządzącej, lewy znaczek z usterką w postaci zalanego druku na prawej ramce.

Fi.59
Mi.58
80 PLN
26243

1919 wydanie Komisji Rządzącej, prywatnie perforowany znaczek za 10 h. z błędem - po wykonaniu perforacji poziomej arkusz zgiął się skośnie do góry, wykonywana potem perforacja pionowa jest skośna poniżej tego zagięcia, bardzo rzadkie, podwójna gwarancja Berbeka.

Fi.59 B
Mi.58 
120 PLN
26244

1919 wydanie Komisji Rządzącej, arkusz sprzedażny znaczka za 15 hal. rozcięty w połowie, doskonały materiał badawczy.

Fi.60
Mi.59
360 PLN
26245

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek za 15 h. z błędem "zalany napis POLSKA", w prawej cyfrze 5 wypadł z papieru węgielek, gwarancja Berbeka.

Fi.60 MK
Mi.59 
40 PLN
26246

1919 wydanie Komisji Rządzącej, znaczek z podwójnym drukiem, bardzo rzadkie z jednego stuznaczkowego arkusza, gwarancja.

Fi.60Dp
Mi.59DD
1 000 PLN
26247

1919 wydanie Komisji Rządzącej, narożny znaczek za 20 h. z błędem na poz.100 "uszkodzona lewa cyfra 0", gwarancja Landre, Berbeka.

Fi.61 B
Mi.60 
40 PLN
26248

1919 wydanie Komisji Rządzącej, przekaz pieniężny z Makowa 27.3.19 do Brna, przekaz nie doręczony i zwrócony nadawcy 7.5.19, znaczek opłaty za 25 hal. użyty jako znaczek dopłaty z ręcznym napisem Porto.

Fi.61, 62
Mi.60, 61
800 PLN
26249

1919 wydanie Komisji Rządzącej, fragment koperty urzędowego listu poleconego z Tarnowa 7.III.19.

Fi.62
Mi.61 
25 PLN
26250

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze fioletowym, podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P5
2 400 PLN
26251

1919 wydanie Komisji Rządzącej, bardzo rzadka próba znaczka za 25 hal. w kolorze szaroniebieskim, ciężka podlepka, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.62P6
2 400 PLN
26252

1919 list z Bratkówki koło Krosna wysłana w czerwcu 1919 do Stanów Zjednoczonych, stempel krakowskiej cenzury wojskowej, znaczek użyty po wycofaniu tych znaczków z obiegu z końcem maja 1919.

Fi.63
Mi.62
380 PLN
26253

1919 wydanie Komisji Rządzącej, arkusz sprzedażny znaczka za 50 hal. złożony przez połowy, doskonały materiał badawczy.

Fi.63
Mi.62
450 PLN
26254

1919 wydanie w walucie koronowej, makulatura znaczka za 3 hal. w czworobloku, na wysokości napisu POCZTA z dziesiątego rzędu znalazła się karbowana "listwa" sucho wyciśnięta w papierze, po obu jej stronach papier pozostał niezadrukowany, w efekcie brak dolnej części rysunku znaczka w dziewiątym rzędzie i górnej w dziesiątym, gwarancja Schmutz.

Fi.73 MK
Mi.65
1 200 PLN
26255

1919 wydanie w walucie koronowej, próba znaczka za 3 hal. w kolorze ciemnopomarańczowym, gwarancja.

Fi.73 P4
Mi.65
100 PLN
26256

1919 wydanie w walucie koronowej, seria cięta w parkach.

Fi.73-84A
Mi.65-76
500 PLN
26257

1919 wydanie w walucie koronowej, czysta seria cięta (Fi.400.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
320 PLN
26258

1919 wydanie w walucie koronowej, kasowana seria cięta (Fi.120.-).

Fi.73-84A
Mi.65-76 
100 PLN
26259

1919 wydanie w walucie koronowej, parka bez perforacji pionowej pomiędzy znaczkami oraz marginesem, gwarancja.

Fi.73B
Mi.77
75 PLN