The auction will start on 09.09.2022

Auction 80. Local postage 1918-1919

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25544

1918 Sieradz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem POCZTA POLSKA / belki, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Perzyński.

Fi.1
125 PLN
25545

1918 Konin, znaczek z nadrukiem lokalnym I wydania z Konina, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1
1 500 PLN
25546

1918 Włocławek, znaczki z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Bojanowicz, Rachmanow.

Fi.4-11
480 PLN
25547

1918 Brzeziny, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, wszystkie kasowane na wycinkach, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.4-13
420 PLN
25548

1918 Włocławek - I wydanie, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 2,5 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA" w kolorze czarnym, stempelkiem metalowym o wymiarach 16,5 x 7 mm, piękny stan, gwarancja Gryżewski, Perzyński.

Fi.4a
400 PLN
25549

1918 Ciechocinek, kasowany znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z unikalnym lokalnym nadrukiem, według Włodzimierza Rachmanowa (cytat): to najrzadsze wydanie lokalne z tego okresu, znane z kilku lub nawet w pojedynczych egzemplarzach każdej wartości, przedrukowano je gumowym stempelkiem "PoczTa poLska" złożonym z pojedynczych liter i wobec braku odpowiednich małych użyto również w środku litery duże; nadruk jest czysto fioletowy, przeważnie dość słabo odbity; odkryte zostały stosunkowo późno, bo pierwszy znaczek wartości 10 fen., który zobaczyłem dostałem od mego przyjaciela p.Kazimierza Gryżewskiego dopiero w roku 1927; znaczek ten p.K.Gr. znalazł w masówce..;.. dzięki temu, że wydanie to było ukryte prawie 10 lat przed zbieraczami i handlarzami, nie zdołano zrobić "drugich wydań" lub nowodruków, dzięki czemu wydanie to, jak już zaznaczyłem, uważam za najbardziej solidne i rzadkie ze wszystkich wydań lokalnych PP na GGW: lekkie przebarwienia jak na większości znaczków z obiegu, poza tym w ładnym stanie; gwarancja Gryżewski.

Fi.5
27 500 PLN
25550

1918 Łęczyca, kasowany znaczek okupacji niemieckiej "Gen.-Gouv. Warschau" za 3 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca" w kolorze czarnym, gwarancja Krawczyk.

Fi.5
150 PLN
25551

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu I "Polska / Poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.5I
450 PLN
25552

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6
50 PLN
25553

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, gwarancja Korszeń.

Fi.6
40 PLN
25554

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.6I
50 PLN
25555

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.6No
100 PLN
25556

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Falkowski.

Fi.7
150 PLN
25557

1918 Skierniewice, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze jasnoniebieskim z lokalnym nadrukiem POLSKA typu I - okrągła kropka, w kolorze czerwonym, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7aI
50 PLN
25558

1918 Kalisz, znaczek z odwróconym nadrukiem lokalnym, gwarancja Schmutz.

Fi.7aNo
100 PLN
25559

1918 Płońsk, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 20 fen. w kolorze fioletowoniebieskofim z lokalnym nadrukiem "POCZTA POLSKA / dwie belki", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.7b
50 PLN
25560

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.8
40 PLN
25561

1918 Łęczyca, znaczek z nadrukiem lokalnym z Łęczycy, gwarancja Schmutz.

Fi.8
150 PLN
SOLD
25562

1918 Łęczyca, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 f. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Łęczyca", gwarancja Ernst, Falkowski.

Fi.8a No
750 PLN
25563

1918 Ostrów, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 40 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem o wymiarach 18 x 18,75 mm typu II "Polska / poczta / dwie belki / Ostrów", kasowany unarodowionym datownikiem na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.9II
700 PLN
25564

1918 Kalisz - wydanie I, znaczki okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 10 i 15 f. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", na wycinku typowego listu użytkowego - ten zestaw znaczków spotykany jest na listach miejscowego oddziału Banku Ziemiańskiego do centrali w Warszawie, charakterystyczne nie mieszczace się na znaczkach nadruki, zachowany w dobrym stanie, gwarancja Korszeń.

Fi.9a, 11
400 PLN
25565

1918 Łowicz, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Krzyż", kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.10
50 PLN
SOLD
25566

1918 Ozorków, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 60 fen. z odwróconym nadrukiem lokalnym "Polska poczta / dwie belki / Ozorków", poza kilkoma przebarwieniami w ładnym stanie, sygnowany, gwarancja Perzyński.

Fi.10 No
400 PLN
25567

1918 Brzeziny, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 30 fen. z lokalnym nadrukiem Poczta / Polska / Orzeł, kasowany na wycinku, ładny stan; gwarancja Krawczyk.

Fi.11
50 PLN
SOLD
25568

1918 Kalisz, znaczek wydania lokalnego z odwróconym nadrukiem, gwarancja Korszeń.

Fi.12No
60 PLN
25569

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem lokalnym, ciężkie podlepki, gwarancja Jungjohann.

Fi.12b
50 PLN
25570

1918 Kalisz, znaczek z nadrukiem pierwszego wydania, gwarancja Korszeń.

Fi.12b
80 PLN
25571

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Orzeł / Polska Poczta" typu II, jak na to wydanie niespotykanie wyraźnie odbitym, ładny stan; sygnowany, gwarancja Gryżewski.

Fi.14
500 PLN
25572

1918 Konin, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 7,5 fen. z rzadkim lokalnym nadrukiem "Orzeł / Polska Poczta" typu II, ładny stan; sygnowany i opis Schmutz, gwarancja Mikstein.

Fi.14
400 PLN
25573

1918 Skałat, znaczek za 3 kor. z rzadkim nadrukiem lokalnym, nakład jedynie 45 sztuk, gwarancja i fotoatest Korszeń.

Fi.14
7 000 PLN
25574

1918 Konin, znaczek z nadrukiem lokalnym II wydania z Konina, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.15
1 000 PLN
25575

1918 Włocławek, znaczek II wydania z nadrukiem "Na Skarb Narodowy" unieważniony stemplem prowizorycznym.

Fi.16
100 PLN
25576

1918 Włocławek, znaczki wydania lokalnego Włocławka kasowane stemplem prowizorycznym na wycinku z listu, gwarancja Perzyński.

Fi.18
200 PLN
25577

1918 Włocławek, znaczek wydania lokalnego stemplowany stemplem prowizorycznym Włocławka.

Fi.18
120 PLN
25578

1918 Włocławek, znaczek okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" za 15 fen. z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" - II wydanie i z kasownikiem prowizorycznym, ze zbioru i z sygnaturą Rachmanowa, gwarancja Korszeń.

Fi.19
220 PLN
25579

1918 Włocławek, znaczki wydania lokalnego Włocławka kasowane stemplem prowizorycznym na wycinku z listu, gwarancja Perzyński.

Fi.19
200 PLN
25580

1918 Włocławek - III wydanie, seria znaczków okupacji niemieckiej - "Gen.-Gouv. Warschau" z lokalnym nadrukiem "Na Skarb Narodowy" typu 2 z odległością 1,4 mm między wierszami, wszystkie unieważnione kasownikiem prowizorycznym - ramkowym stempelkiem dawnej poczty miejskiej, na wycinkach, ładny stan; sygnowane WR - Rachmanow.

Fi.24-33
300 PLN
25581

1918 Jędrzejów, kasowany znaczek okupacji austriackiej za 2 hal. z głową Merkurego z niekatalogowanym na tym wydaniu, przesuniętym skośnie - znaczek nie pasował rozmiarem, lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Jędrezejów", sygnowany SK, gwarancja firmowa Gryżewski.

Fi.49
800 PLN
25582

1918 Przemyśl, znaczek gazetowy okupacji austrowęgierskiej za 6 hal. z lokalnym nadrukiem "POCZTA / Orzeł / POLSKA", piękny stan, sygnowany SK, gwarancja Perzyński.

Fi.50
Mi.50A
60 PLN
SOLD
25583

1918 Olkusz, czysty znaczek za 3 h. z podobizną cesarza Karola z odwróconym lokalnym nadrukiem "Polska Poczta / Olkusz", cień śladu po podlepce, gwarancja Krawczyk.

Fi.55 No
250 PLN