The auction will start on 21.06.2024

Auction 80. Germany

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
33075

1861 poczta Prus, list z St. Wendel do Coblenz (Koblecja).


Mi.GAA12
240 PLN
33076

1862 lub po, Hanower, całostka - koperta, wysłana 1/6 z Celle do Hildesheim, kasownik odbiorczy na odwrocie, klapa kompletna, ale uszkodzona przy otwieraniu; dobry stan zachowania.


Mi.U11 
80 PLN
33077

1866 poczta Saksonii, list z Liska do Rostocku.


Mi.14
120 PLN
33078

1869 list z Solingen do Pragi.


Mi.4
80 PLN
33079

1870 list z Koenigsberga (Królewiec) do Frauenburga (Frombork).


40 PLN
33080

1872 Rzesza, pierwsze wydanie znaczków zjednoczonych Niemiec, frankatura dwukolorowa 1/2 gr + 2 gr, kompletna koszulka listu wysłanego 19.VII z banku C.H.Donner w Hamburgu do Christiansand (obecnie Kristiansund) w Norwegii, znaczki skasowane efektownym stemplem podkówkowym (Hufeisenstempel); czerwony stempelek wyjścia z biura nadawcy w formie dwuobrączkowego datownika; dekoracyjny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.5, 14 
700 PLN
33081

1884 Rzesza, karta pocztowa z wysłana z Mönchengladbach do Coventry w Anglii, przesyłka 5.4 przewieziona ambulansem pocztowym relacji Dortmund-Aachen, owalny stempelek nadawcy; całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P8I 
40 PLN
33082

1888 Niemiecka Poczta w Turcji, parka pozioma znaczków za 1 PIA/20Pf skasowana "5 6 88" na wycinku z listu poleconego z Konstantynopola datownikiem "CONSTANTINOPEL 1 DEUTSCHE POST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.3
60 PLN
33083

1894 Samoa, prekursory (Vorläufer) czworoblok znaczków niemieckich za 20 Pf skasowany "15/8 94" na wycinku dwoma datownikami "APIA KAISERL.DEUTSCHE POSTAGENTUR" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
600 PLN
33084

1895 Togo, prekursory (Vorläufer) znaczek niemiecki za 20 Pf skasowany "24/11 95" na wycinku datownikiem "LOME TOGOGEBIET" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V48
40 PLN
33085

1897 Rzesza, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Wystawy Przemysłowej w Lipsku (Sachsisch-Thiringische Industrie -u. Gewerbe Ausstellung), czysta; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania.


Mi.PP9 13/01
60 PLN
33086

1898 Kiautschou, prekursor (Vorläufer) - znaczek Niemieckiej Poczty w Chinach za 50 Pf, skasowany "26/1 98" datownikiem "TSINTANFORT MARINE-FELDPOST"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V6I
300 PLN
33087

1900 miejscowy przekaz pocztowy z Wollin.


50 PLN
33088

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), seria wydania definitywnego, kasowana (Mi.360 euro), bardzo dobry stan zachowania.


Mi.11-23
700 PLN
33089

1901 Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (DSWA), znaczek za 50 Pf skasowany na wycinku datownikiem "SWAKOPMUND DEUTSCH-SÜDWESTAFRIKA" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.18
100 PLN
33090

1901 Kiautschou, współkursor (Mitläufer) - znaczek niemiecki za 3 Pf, skasowany "2 4 01" datownikiem "TSINGTAU KIAUTSCHOU" z wyróżnikiem "**"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.M1IIa
200 PLN
33091

1901 Niemiecka Poczta w Chinach, prekursory (Vorläufer) parka pionowa niemieckich znaczków dla przesyłek urzędowych za 2 Mk skasowana "16/3 01" na wycinku dwoma datownikami "TIENTSIN DEUTSCHE POST" z wyróżnikiem "a"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.V37e
300 PLN
33093

1902 Rzesza, dekoracyjna koperta o zastrzeżonym wzorze użytkowym (D.R.G.M.152587.) ofrankowana i jako druki wysłana 18.6 z Berlina do Hanoweru, znaczek unieważniony wirnikiem mechanicznym z nakładką z literami "D*R"; dekoracyjna całość w dobrym stanie zachowania (koperta u góry z niewielkim naddarciem).


Mi.69a 
400 PLN
33094

1904 Niemiecka Poczta w Maroku, współkursor (Marokko-Mitläufer) - znaczek niemiecki za 20 Pf, skasowany 24.11.04 na wycinku datownikiem "TANGER DEUTSCHE POST (MAROCCO)"; bardzo dobry stan zachowania.


Mi.72
120 PLN
33095

1905 Karoliny, dzielony znaczek za 10 Pf jako opłata za widokówkę przesłaną 6.5 z Ponape do Jaluit, znaczki dzielone stosowano w tym urzędzie tylko w krótkim okresie 20.IV-9.VII.1905 w związku z brakiem znaczków po 5 Pf ponieważ w wyniku tajfunu, który przeszedł nad Ponape, zniszczeniu uległ urząd pocztowy; znaczek unieważniony kasownikiem prowizorycznym - stemplem do laku - regularny datownik również zaginął w czasie tego tajfunu; datownik odbiorczy Jaluit z 13.5; dekoracyjna i egzotyczna całość.


Mi.9H
500 PLN
33096

1905 Niemiecka Afryka Wschodnia, czysta karta z wydrukowanym na odwrocie tekstem, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.P18
50 PLN
33097

1908 Niemiecka Poczta w Chinach, widokówka ofrankowana znaczkiem wydania przedrukowego za 2C/4Pf, wysłana jako druki 2.2 z Pekinu do Krakowa, stempelek nadawcy "KARL.A/ SKIDZUN/ 1.KOMP.GESANDTSCHAFT/ SCHUTZWACHE/ PEKING-CHINA", ponieważ znaczek naklejono na stronie widokowej, urzędnik w Krakowie w pierwszej chwili go nie zauważył i naliczył dopłatę w wysokości 10 hal. naklejając nawet znaczek i kasując go, po dostrzeżeniu omyłki znaczek dopłaty zdjęto; niecodzienny walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.29 
150 PLN
SOLD
33098

1910 Bawaria, AMBULANS relacji EGER(CHEB)-NORYMBERGA, ładna odbitka kasownika "K.B. BAHNPOST EGER I NRNB." na karcie pocztowej przesłanej 7.III ambulansem z Eger do Norymbergi, dodatkowo okrągły stempelek z liczbą "119"; całość w bardzo stanie zachowania.


Mi.P79/03  
120 PLN
33099

1911 Kamerun, widokówka wysłana 1.5 z Victorii do Krakowa, bardzo dobry stan zachowania.


Mi.7 
400 PLN
33100

1911 widokówka przedstawiając cesarski jacht SMY Hohenzollern (II) znany dobrze z wizerunków znaczków kolonii niemieckich, przepływający pod mostem Levensau na Kanale Kilońskim; karta czysta w bardzo dobrym stanie zachowania.


120 PLN
33101

1912 Bawaria, ilustrowana karta pocztowa prywatnego nakładu, wydana z okazji Volksfest Bamberg, przesłana lokalnie 24.VI; dekoracyjny walor w dobrym stanie zachowania; temat - PIWO, BALONY, LOTNICTWO.


Mi.PP27 D10/01 
100 PLN
33102

1916 Bawaria, niedostatecznie opłacona karta pocztowa wysłana 1.VIII z Dinkelsbühl do Norymbergi, poczta naliczyła dopłatę 3 Pf, ramkowy stempelek "Porto NÜRNBERG".


Mi.P93I/03 
60 PLN
33103

1916 Rzesza, karta pocztowa, wysłana 18.6 z miejscowości Isenheim w Alzacji do Szwajcarii, przesyłka niedofrankowana, poczta szwajcarska naliczyła i pobrała 23.VI dopłatę od odbiorcy we Friburgu; stempelek cenzury w Mühlhausen; dekoracyjna całość w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P106; P33 
100 PLN
33104

1916 Rzesza, "Großherzogliche Angelegenheit" - korespondencja książęca zwolniona od opłaty pocztowej, karta pocztowa wysłana 1.11 ze Schwerina, pieczęć domu książęcego "GROSSHL. HAUSHALTS-FORSTKASSE *SCHWERIN I.M.*"; doskonały stan zachowania.


200 PLN
33105

1916 list nadany w ambulansie pocztowym na trasie Manheim - Würzburg nr Z.388.


30 PLN
33106

1919 Republika Weimarska, FDC - Otwarcie Zgromadzenia Narodowego w Weimarze, trzy wydane 1.VI znaczki ostemplowane okolicznościowo w pierwszym dniu obiegu na pamiątkowej karcie; doskonały stan zachowania.


Mi.107-09
400 PLN
33107

1919 otwarcie Zgromadzenia narodowego w Weimarze, arkusz sprzedażny znaczka za 15 fen. z międzypolem, złożony wzdłuż górnej perforacji dolnego półarkusza.


Mi.108
250 PLN
33108

1919 Bayern arkusz sprzedażny przedrukowy zagięty w połowie.


Mi.Mi 116
180 PLN
33109

1921 Republika Weimarska, Pfarrkirchen a.Rott banknot 25 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
33110

1921 Republika Weimarska, Twistringen banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


100 PLN
33111

1921 Republika Weimarska, Naumburg banknot 75 fenigów, bardzo dobry stan zachowania.


50 PLN
33112

1921 Republika Weimarska, Warnemünde banknot 25 fenigów, słabszy stan zachowania.


40 PLN
33113

1924-44 III Rzesza, zestaw serii i znaczków pojedynczych (95 szt.), czyste bez podlepek (Mi.325 euro).


Mi.368-906ex
260 PLN
33114

1924-1941 Republika Weimarska/III Rzesza, zestaw znaczków kasowanych (Mi.400 euro).


160 PLN
33115

1927 Saara, służba zdrowia, przedrukowa seria czysta na podlepkach.


Mi.122-25 
50 PLN