The auction will start on 09.09.2022

Auction 80. Town postage 1914-1918

Page:
Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
25071

1916 Białystok, znaczek lokalnej poczty doręczeniowej z ręcznym podpisem, gwarancja i oznaczenie Jendroszek.

Fi.1I
850 PLN
25089

1916 Białystok, bardzo rzadka próba niezrealizowanego znaczka poczty doręczeniowej, minimalny ślad po podlepce, bardzo ładny stan zachowania, fotoatest Mikulski.

Fi.1P4
8 500 PLN
25364

1915 Warszawa "Orzeł", znaczek za 10 gr. drukowany farbą anilinową (Mi.80 euro), piękny stan, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.2b
80 PLN
25365

1915 Warszawa, kasowany znaczek z grzecznościowym nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze fioletowym - typ II z lekko uniesioną cyfrą 6, obecnie traktowany jako nadużycie formy, sporadycznie na listach, gwarancja Krawczyk.

Fi.3II
Mi.3II 
45 PLN
SOLD
25366

1915 Warszawa, znaczek z ręcznym nadrukiem nowej wartości 6 groszy/5 gr. w kolorze czerwonym - typ I (Mi.65 euro), gwarancja Ryblewski.

Fi.3Iaa
Mi.3ba
110 PLN
SOLD
25367

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka z nadrukiem 6 groszy/5 gr. w kolorze niebieskim - typ I z lekko obniżonym y, kasowany na wycinku (Fi.-,- czysty 500.-), gwarancja Falkowski.

Fi.3Ic
Mi.3I 
250 PLN
SOLD
25368

1915 Warszawa, kartka z Niemiec do Warszawy, stempel niemieckiej cenzury i znaczek warszawskiej poczty miejskiej z ręcznym nadrukiem nowej wartości.

Fi.4
450 PLN
25369

1915 Warszawa, znaczek z nadrukiem ręcznym typ 1, znaczek bez gumy, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.4I
40 PLN
SOLD
25370

1915 Warszawa, ręczny nadruk nowej wartości 6 GROSZY/5 gr. w kolorze lilaczerwonym, gwarancja Krawczyk.

Fi.4Iba
Mi.4aa
50 PLN
SOLD
25371

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, parka znaczków za 6/5 gr. z tłem zielonym, lewy z nadrukiem typu I - wąskie cyfry 6, a prawy z nadrukiem typu II - szerokie cyfry 6, takie parki występują tylko w jednej prawej kolumnie arkusza, lekki ślad jednej podlepki na obu znaczkach, w katalogu Fischer pominięto przez pomyłkę wycenę czarnych nadruków II typu.

Fi.5aIa + 5aIIb
Mi.6Iaa + 6IIaa
125 PLN
SOLD
25372

1915 Warszawa - NIEBIESKI NADRUK NOWEJ WARTOŚCI; znaczek za 6/5 gr. w kolorze czarnoniebieskim na szarawozielonym tle, z nadrukiem cyfr 6 typu I w kolorze niebieskim; to najrzadszy znaczek poczty miejskiej w Warszawie; w barwie niebieskiej wydrukowano tylko 1 arkusz zawierający 35 znaczków odmiany z wąskimi cyframi 6 typu I; znalazł się on w partii 100 arkuszy zakupionych przez firmę Bracia SENF z Lipska i każdy znaczek posiada na odwrocie jej gwarancję firmową; ocalały nieliczne egzemplarze i nie wiadomo, czy któryś trafił ostatnio do Polski; rzadko oferowany na aukcjach, fotoatest Schmutz.

Fi.5cIc
Mi.6ica 
8 000 PLN
25373

1915 Warszawa, nadużycie klisz znaczków za 5 i 10 gr. - druk obustronny, z tłem i bez tła, nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6, 7 MK
Mi.5, 6
40 PLN
25374

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
40 PLN
25375

1915 Warszawa, makulatura, parki ciętych znaczków bez nadruku - nakład wykorzystywany pod przedruki trzech ostatnich wydań poczty miejskiej.

Fi.6-7 nz
80 PLN
25376

1915 Warszawa - wydanie z typograficznym nadrukiem nowej wartości, czworoblok znaczków za 2/10 gr. z pełna oryginalna gumą, jeden z lekkim śladem podlepki.

Fi.6c
Mi.5a
100 PLN
25377

1915 Warszawa, wydanie przedrukowe, połówka znaczka za 6/5 gr. na wycinku, gwarancja Falkowski.

Fi.7
Mi.8 
20 PLN
25378

1915 Warszawa, znaczek wydania przedrukowego poczty miejskiej.

Fi.7b
10 PLN
25379

1915 Warszawa, makulatura wydania przedrukowego, cięty znaczek za 2/10 gr. z przesuniętym tłem, gwarancja Krawczyk.

Fi.8 nz
60 PLN
25380

1915 Warszawa, znaczki wydania przedrukowego poczty miejskiej.

Fi.10b, c
15 PLN
25381

1915 Warszawa, miejscowy list doręczony przez pocztę miejska w Warszawie opłacony dodatkowo znaczkiem poczty miejskiej, koperta okupacyjna z nadrukiem Russisch Polen.

Fi.Ckp2I, 5
480 PLN
25382

1915 Warszawa, próby w kolorach za 5 gr. w ciemnoszarozielonym i za 10 gr. w czarnym bez tła, piękny stan (Fi.6000.-), gwarancja Krawczyk.

Fi.I-II P
2 400 PLN
25383

1915 Warszawa, unikalna jako kasowana seria znaczków nie wprowadzonych do obiegu; znaczek za 5 gr. z tłem brązowawożółtawym, a znaczek za 10 gr. z tłem żółtawobrązowym, oba kasowane grzecznościowo na wycinkach, gwarancja Rembieliński, z opisem Schmutz.

Fi.I-IIa
2 400 PLN
25384

1915 Warszawa, seria nie wprowadzona do obiegu, oba znaczki z tłem jasnobrązowawożółtym i pełną oryginalną gumą bez podlepki (Fi.1000.-), gwarancja i opis Schmutz.

Fi.I-IIb
800 PLN
25385

1915 Warszawa, znaczek wydania poczty miejskiej nie wprowadzonego do obiegu, duża podlepka, gwarancja i oznaczenie Korszeń.

Fi.IIb
250 PLN
25386

1915 Warszawa, znaczek wydania poczty miejskiej nie wprowadzonego do obiegu, gwarancja i oznaczenie Schmutz.

Fi.Ic
400 PLN
25387

1916 Zawiercie, unikalna próba znaczka za 10 f. w kolorach jasnoszarofioletowym i zielonym (16E3/26D7) na niegumowanym szarawożółtym papierze drzewnym o grubości 0,06 mm, co ciekawe środek wydrukowano podwójnie; nad rysunkiem delikatne ślady farby z innego znaczka, bardzo dobry stan zachowania, nieprecyzyjnie katalogowana jako 1 III MK, choć różni się od wydania definitywnego papierem, gwarancja, opis i fotoatest Korszeń.

Fi.1 P
3 600 PLN
25388

1916 Sosnowiec, seria czysta ze śladami po podlepce (Mi.50 euro), gwarancja Mikstein.

Fi.1-2
90 PLN
25389

1916 Sosnowiec, seria kasowana w czworoblokach z pełną oryginalną gumą (Mi.480 euro), piękny stan, gwarancja Korszeń.

Fi.1-2
320 PLN
25390

1916 Sosnowiec, seria pierwszego wydania, gwarancja Falkowski.

Fi.1-2
260 PLN
25391

1916 Sosnowiec, seria kasowana (Mi.120 euro), znaczek za 10 kop. z błędem na poz.48 "dwie kropki przed prawą liczbą 10", piękny stan, gwarancja Krawczyk.

Fi.1-2
80 PLN
25392

1916 Sosnowiec, seria czysta (Mi.150 euro, Fi.280.-), piękny stan, gwarancja Schmutz.

Fi.1-2
240 PLN
25393

1916 Zawiercie, seria znaczków bez nadruku kontrolnego, bardzo ładny stan zachowania, nie mają podlepek, ale 10 f. lekki cień - gwarancja i opis Korszeń, a 20 f. ładnie parowaną gumę - gwarancja z (G) Schmutz.

Fi.1-2III
260 PLN
SOLD
25394

1916 Zawiercie, seria znaczków z nadrukiem kontrolnym w kolorze jasnofioletowym z czerwonym odcieniem, na wycinkach - znaczek za 10 f. z karty pocztowej, a za 20 f. z koperty oznaczony jako kasowany grzecznościowo; do niedawna jako prawidłowo użyte uznawano tylko znaczki za 10 f., a te za 20 f. znane były tylko na listach z Zawiercia traktowanych przez część ekspertów jako opłacone niezgodnie z przepisami, niedawno znaleziono wycinek (list ze Stuttgartu) opłacony znaczkiem za 20 f. całkowicie prawidłowo, gwarancja i opis Schmutz.

Fi.1-2Ia
4 000 PLN
25395

1916 Zawiercie, znaczki za 10 f. bez nadruku kontrolnego, z ramką w kolorze szarolila, o różnych odcieniach: jedna bardziej szara ześrodkiem zielonym, druga bardziej lila ze środkiem niebieskozielonym, bez gumy, oba gwarancja Mikstein.

Fi.1III
220 PLN
25396

1916 Zawiercie, znaczek za 10 f. bez nadruku kontrolnego, bez gumy, ale w bardzo ładnym stanie zachowania, gwarancja Mikstein.

Fi.1III
80 PLN
25397

1916 Częstochowa, list miejscowy przesłany 18.5, stempel poczty miejskiej "STADT-POST CZENSTOCHAU CZĘSTOCHOWA POCZTA MIEJSKA" i dodatkowy określający wysokość opłaty tu - 10 (fenigów); dobry stan zachowania; na karcie albumowej.

Fi.1c
120 PLN
25398

1916 Sosnowiec, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2
60 PLN
25399

1916 Zawiercie, znaczek z nadrukiem kontrolnym typu a, gwarancja Mikstein, Schmutz.

Fi.2Ia
2 150 PLN
SOLD
25400

1916 Sosnowiec, widokówka wysłana 31.12 z Warszawy doręczona przez pocztę miejską w Sosnowcu, jasnofioletowy datownik opłatny "Stadtbriefbef. Miejs.eksp.list. 3 kop." z datą -2. JAN 1917, fioletowy stempelek niemieckiej cenzury w Warszawie, walor w doskonałym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2Ib
300 PLN
25401

1916-17 Częstochowa, karta wysłana 10.XII. z niemieckiego urzędu pocztowego w Częstochowie do Krakowa (stempelek odbiorczy z 26.XII.; ze względu na brak dokładnego adresu zwrócono go do nadawcy; 31.XII. przekazano kartę Poczcie Miejskiej (datownik na górze i stempelek opłaty typu III na froncie), która podjęła próbę odszukania nadawcy zakończoną niepowodzeniem, wtedy powtórnie odciśnięto datownik (13.I) i stempel informacyjny o niemożności odnalezienia nadawcy "Mit Hilfe des Meldeamtes nicht ermittelt"; dekoracyjny walor o rzadko spotykanym obiegu w idealnym stanie zachowania; gwarancja Schmutz.

Fi.2h, 5
1 800 PLN