The auction will start on 14.04.2023

Auction 80. Concentration camps WW2

Poz# Photos Description Catalog Features Actual price
28110

1940 Mauthausen - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym wysłana 5.IX z obozu do miejscowości Mrocza (Mrotschen), niski numer więźnia - 1185; na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej; bardzo rzadko spotykana, kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego.


500 PLN
28111

1940 korespondencja Polaków wywiezionych przez sowietów w ramach II deportacji (16.IV) do Kazachstanu, karta pocztowa wysłana 19.7 do Ryglic z górniczego miasteczka Stiepniak w obwodzie akmolińskim, gdzie zesłańcy pracowali przy wydobyciu złota, w pierwszym najtrudniejszym roku zsyłki zmarły prawie wszystkie polskie dzieci i ludzie starsi; dramatyczne świadectwo polskich losów w czasie II wojny; stemple cenzury Wehrmachtu; dobry stan zachowania (karta pionowo zgięta).


150 PLN
28112

1940 Mauthausen, koperta obozowa wysłana 7.9.40 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2806, stempel cenzury obozowej, dobry stan zachowania.


380 PLN
28113

1941 Flossenbürg - niemiecki obóz koncentracyjny, koperta z papierem listowym datowana 18.5, wysłana 21.5 z obozu do Sosnowca, niski numer więźnia - 2167; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, na kopercie i na odwrocie listu stempelek cenzury obozowej z literą "C"; bardzo rzadko spotykana kompletna przesyłka w doskonałym stanie zachowania (koperta od frontu nieznacznie uzupełniana); z kolekcji B.Grodzińskiego.


600 PLN
28114

1941 list na kopercie obozu koncentracyjnego Mauthausen - Gussen do Wielkopolski, stempel cenzury obozowej.


250 PLN
28115

1941 Flossenbürg, koperta wysłana 22.8.41 z obozu do Łodzi, niski numer więźnia - 2241; datownik FLOSSENBÜRG über FLOSS, stempel cenzury obozowej z literą "B"; dobry stan zachowania.


380 PLN
28116

1942 list z obozu koncentracyjnego w Oranienburg Grudziądza na obozowym listowniku, stempel cenzury obozowej.


280 PLN
28117

1942 Polenlager, przekaz paczkowy z Kałusza do obozu pracy w Niemczech w Erfurcie.


250 PLN
28118

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 22.9.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, niezły stan zachowania.


200 PLN
28119

1942 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 4.8.42 z obozu do Korczyny koło Krosna, stempel cenzora z parafką, również wewnątrz korespondencji, listownik wewnątrz uszkodzony.


200 PLN
28120

1943 list z Zschornewitz do więźnia Justitzstrafgefangenlager Blechhammer - sądowy obóz karny Blachownia Śląska, przesyłka zwrócona z adnotację w języku niemieckim "więźniowie mogą otrzymywać tylko raz na 3 miesiące list w języku niemieckim", cenzura, obóz utworzono 4.1.43 i ewakuowano dwa lata później, do obozu przyjęto 1227 osób, bardzo rzadkie ze względu na krótki czas funkcjonowania obozu, jak i stosunkowo niewielką liczbę więźniów.


750 PLN
28121

1943 Buchenwald, kartka świąteczna z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postzensur Block 30" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


700 PLN
28122

1943 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, list na obozowym listowniku wysłana 7.7.43 z obozu do Korczyny koło Krosna, z tyłu stempel cenzora z parafką, dobry stan zachowania.


220 PLN
28123

1944 Wesenberg - niemiecki obóz pracy, karta pocztowa do obozu wysłana 30.11 z Częstochowy.

Fi.72
120 PLN
28124

1944 Dachau - niemiecki obóz koncentracyjny, karta pocztowa do obozu, wysłana 23.X z Włoch pod Warszawą, znaczek zdjęty przez poszukującą ukrytych informacji cenzurę obozową, na jego miejscu cenzor przystawił swój stempelek z dodatkową adnotacją "Bl.18"; korespondencja do obozu należy do wyjątkowo rzadkich, gdyż otrzymaną przesyłkę więźniowie mogli przechowywać tylko do czasu otrzymania kolejnej (jednak nie dłużej niż miesiąc), a później należało ją zniszczyć; dodatkowo koperta wysłana trzy lata wcześniej 22.X.1941 w drugą stronę - z obozu do Włoch pod Warszawą; oba walory w doskonałym stanie zachowania; ze zbiorów J.Falkowskiego; kartka - gwarancja Schmutz.


1 200 PLN
28125

1944 Gemeinschaftslager Wessenberg - niemiecki obóz pracy, list wysłany 31.10 z Mławy (Mielau bei Zichenau) do obozu; dobry stan zachowania; gwarancja Falkowski.


120 PLN
28126

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Hrubieszowa do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
28127

1944 Polenlager, przekaz paczkowy z Puław do obozu pracy w Niemczech.


250 PLN
28128

1944 BUCHENWALD WEST - PODOBÓZ PRACY KL AUSCHWITZ dla przymusowych robotników cudzoziemskich (pracujących na potrzeby m.in. koncernu IG Farben) zlokalizowany w części Auschwitz West (Zachód), pomimo nazwy Gemeinschaftslager (obóz pracy) więźniowie byli ściśle strzeżenie i przebywali za drutami; polecona karta pocztowa wysłana 10.8.44 z urzędu pocztowego AUSCHWITZ (OBERSCHLEIS) 1 do Brukseli, w adresie nadawcy podano "Lager Buchenwald West 1.4.3 Auschwitz O/S", granatowy trzywierszowy stempelek "Auschwitz O/S./ Gemeinschaftslager Buchenwal West/ Poststelle"; ślady cenzury chemicznej, czerwony rolkowy stempel niemieckiej cenzury Wehrmachtu; wzmianka o tym podobozie znajduje się w trzytomowej pracy E.Lørdahl'a, ale nie spotyka się reprodukcji przesyłek z obozu; niezwykle rzadki walor z bardzo słabo zbadanego i udokumentowanego obszaru historii niemieckich obozów zagłady; bardzo dobry stan zachowania; gwarancja Schmutz.


800 PLN
28129

1944 Buchenwald, korespondencja od więźnia na papierze listowym obozu, wewnątrz stempel cenzury "Postzensur Block 37".


180 PLN
28130

1944 Buchenwald, kartka z Milanowa przez Lublin do więźnia obozu, stempel cenzury obozowej "Postprüfer" z parafką cenzora, dobry stan zachowania.


700 PLN
28131

1944 Auschwitz Buna, list na listowniku obozowym obozu koncentracyjnego Auschwitz - Buna 10.8.44 do Niemiec, Buna był podobozem obozu w Auschwitz usytuowany przy fabryce gumy syntetycznej niemieckiego koncernu IG Farben gdzie kierowano do niewolniczej pracy jeńców z obozu w Auschwitz, wycięty znaczek, stempel cenzora "Geprüft / 2/ A.L. Buna", niezwykle rzadkie.


1 200 PLN
28132

1944 HASAG WERK III RAKÓW - niemiecki obóz pracy w Częstochowie w którym produkowano amunicję założony na terenie huty "Raków" w czerwcu 1942 zlikwidowany 16.I.1945, w obozie przebywała ludność pochodzenia żydowskiego z Polski i Słowacji - przeciętnie 500-1000 osób, więźniowie pracowali w hucie; Niemcy dokonywali tam egzekucji, rozstrzeliwano więźniów na terenie obozu i cmentarza żydowskiego, po likwidacji obozu więźniów wywieziono do obozu koncentracyjnego w Buchenwaldzie; karta pocztowa wysłana 6.10 z kolejowego obozu pracy Bedburg do obozu HASAG w Częstochowie, dodatkowy stempelek w ramce "Bahnmeisterei Bedburg (Erft) z datą 06.10.44 Vm"; rzadki dokument w dobrym stanie zachowania (karta pionowo zgięta).


500 PLN
28133

1945 specjalna karta dla robotników przymusowych z krajów Europy Wschodniej w III Rzeszy, część z opłaconą odpowiedzią karty podwójnej datowana "10.Apr.45", wysłana z Augsburga do Ottersberg; walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


Mi.P310F
100 PLN
28134

1945 Neu-Heringsdorf - niemiecki obóz pracy w dzielnicy Berlina-Köpenick, karta pocztowa do obozu wysłana 14.2 ze szpitala w miejscowości Gross-Schombeck, znaczek skasowany w Berlin-Wilhelmsruh; dobry stan zachowania.


100 PLN
28135

1945 "Unternehmen Bartold" - niemiecka akcja budowy umocnień i fortyfikacji na dalekich przedpolach Wrocławia, realizowana siłami robotników przymusowych, podjęta w związku z szybkimi postępami frontu wschodniego, karta pocztowa wysłana 10.I z obozu kobiecego w miejscowości Schneidersfelde (Radziszewo) do obozu pracujących przy budowie umocnień Wilhelmshütte Gemeinschaftslager w Sprottau (Szprotawa); formacyjna pieczęć listowa "Unternehmen Bartold Gruppe V Abschnitt Poststempel"; rzadko spotykany walor w bardzo dobrym stanie zachowania.


300 PLN
28137

1945 Buchenwald, kartka z Michowa do więźnia obozu, rzadki stempel cenzury obozowej "Postprüfer 7" z parafką cenzora, znaczek zdjęty przez cenzurę.


480 PLN
28138

1946 korespondencja Polaków deportowanych do ZSRR, telegram wysłany z miejscowości Borowoje w Kazachstanie do Lwowa; ocenzurowany i doręczony 23.IV; z kolekcji J.Falkowskiego.


120 PLN
28139

1946 Syktywkar (Сыктывкар) - stolica ASRR Komi, miejsce zsyłki dla deportowanej ludności polskiej nierzadko już po zakończeniu wojny, karta pisana po polsku wysłana 19.II do miejscowości Liberyszki niedaleko Poniewieża, kasownik odbiorczy Nowe Miasto (Naujamiestis); stempelek cenzury sowieckiej 28770; słabszy stan zachowania (karta pionowo zgięta).


160 PLN
28140

1946 kartka z obozu pracy w Workucie do Polski, stemple cenzury radzieckiej i polskiego urzędu cenzury nr 3222.


450 PLN
28141

1955 Workuta - lotniczy list polecony wysłany 26.5 z Warszawy do rodziny deportowanej przez sowietów do Workuty; kasownik odbiorczy na odwrocie; w latach 1938-1960 w okolicach Workuty stworzono zespół kilkunastu łagrów (w okresie lat 50-tych nazywany "Workutłag"), więźniowie wśród których były tysiące Polaków stanowili praktycznie jedyną siłę roboczą miejscowej gospodarki, a zwłaszcza zagłębia węgla kamiennego; po ponownym wkroczeniu sowietów na tereny Polski w 1944 zsyłano tam m.in. żołnierzy AK z obszaru Wileńszczyzny; przesyłki z kraju do miejsc zsyłki są o wiele rzadsze od przesyłek z ZSRR do Polski; rzadki walor w dobrym stanie zachowania.


320 PLN
28142

1956-1958 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozie koncentracyjnym Buchenwald.


Mi.538, 606-8A, 635-39, 651
30 PLN
28143

1957-1959 karnet poczty NRD, upamiętniający pomordowanych w niemieckich obozie koncentracyjnym Ravensbrück.


Mi.566-67, 715-19, 720
30 PLN
28144

1960 Muzeum w Oświęcimiu-Brzezince, karta czysta.

Fi.Cp186
20 PLN
28145

1965 Oświęcim, arkusik nalepek wydanych z okazji Wystawy Filatelistycznej zorganizowanej w XX-rocznicę wyzwolenia obozu.


50 PLN
28146

1968 karnet - "ODSŁONIĘCIE POMNIKA WALKI I MĘCZEŃSTWA STUTTHOF".

Fi.1648
Mi.1791 
40 PLN